ผู้เขียน หัวข้อ: เรียนต่ออเมริกากับมหาลัยติด TOP 25 อย่าง University of Southern California กันจิ  (อ่าน 40 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Study Overseas Centre

  • บุคคลทั่วไป
เรียนอเมริกาเปนเรื่องงาย.... จ่ายค่าเทอมไม่แพง มาที่นี่สิกับ @University of Southern California

University of Southern California (USC) เปนมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญตั้งอยูที่ Los  Angeles  ติด TOP  25 มหาวิทยาลัยโดงดังที่สุดใน California  แถมติด TOP  10 มหาวิทยาลัยอีก.....

พบกับเจาหนาที่ในงานสัมมนาวันเสารที่ 5 สิงหาคม และ 2 กันยายน 2560 เวลา 14.00-17.00 น.
 #มีคณะวิชาใหเลือกมากมาย แตดังสุดๆคือสาขา Engineering#คณะนาเรียนของที่นี่
-USC Viterbi School of Engineering
-USC Davis School of Gerontology
-USC Keck School of Medicine
-USC Dornsife College of Letters, Arts & Sciences
-USC School of Architecture
-USC Marchall School of Business
-USC School of Public Policy
-USC School of Pharmacy
-USC Annenberg School of Communication


#คาใชจายป 2016-2017
-Pre-master's program_$10,000/เทอม
-ป.ตรี_$69,711/2 เทอม* (ไมรวมคาลงทะเบียนนักศึกษาใหม $350)
-ป.โท_$75,852/เทอม*
*ราคาที่กลาวมานี้รวมคาใชจายจําพวก Tuition, Mandatory Fees, Room and board, Books & Supplies, Personal and miscellaneous, Transportation


สอบถามพี่ๆที่ Study Overseas Centre ไดเลยจา
02 2557592, 02 6556479, 02 2559950, 089-6820168, 081-3532864, 081-6449867, 081-6460769
inquiries@studyoverseas.co.th, info@studyoverseas.co.th,
www.facebook.com/SOCstaff / Line id: study.soc Office hours: Mon-Fri 09:00-18:00, Sat 09:00-17:00