Custom Search

ความหมายอัลหะดีษเกี่ยวกับการขอพร
(ดุอา)

" แท้จริงมนุษย์ที่ตระหนี่ที่ตระหนี่ที่สุด ได้แก่บุคคลที่ตระหนี่ในการกล่าวประสาทพร และมนุษย์ที่อ่อนแอที่สุดได้แก่บุคคลที่อ่อนแอต่อการขอพร " รายงานโดย อะบูยะลา จาก อะบีฮุรอยเราะห์

" พวกท่านทั้งหลายจงขอคุ้มครองต่ออัลลอฮฺ ให้พ้นจากการลงโทษในหลุมศพ พวกท่านจงขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺ ให้พ้นจากการลงโทษในนรก พวกท่านจงขอคุ้มครองต่ออัลลอฮฺ ให้พ้นจากพิษภัยของดัจยาน ผู้ถูกลบตา (ข้างหนึ่งให้บอด) พวกท่านจงขอคุ้มครองต่ออัลลอฮฺ ให้พ้นจากพิษภัย ของความเป็น และความตาย " รายงานโดย มุสลิม, อันนะซาอีย์ จาก อะบีฮุรอยเราะห

" การปฏิบัติคุณความดีนั้น เป็นครึ่งหนึ่งของการนมัสการ และการขอพรต่ออัลลอฮฺ ก็เป็นครึ่งหนึ่ง (เหมือนกัน) ดังนั้น เมื่ออัลลอฮฺทรงประสงค์ ให้บ่าวของพระองค์ (ได้รับ) ความดีงาม หัวใจของเขามักมุ่งมั่นกับการขอพร " รายงานโดย อิบนุมะนีอฺ จาก อะนัส

" เป็นที่แน่นอน (ว่าจะได้รับการตอบสนอง) หากเขาจบ (การวอนขอ) ด้วยอามีน " รายงานโดย อะบูดาวูด จาก อะบีซุฮัยรฺ อันนุมัยรีย

" การวอนขอ เป็นสิ่งที่ถูกสกัดกั้นไว้ จากอัลลอฮฺ (อัลลอฮฺไม่ตอบรับ) จนกว่าจะมีการชอลาหวาด แก่ศาสดามุหัมมัด และแก่ครอบครัวของพระองค์ " รายงานโดย อะบุชชัยคิ จาก อะลีย์

" การวอนขอ ย่อมแก้กำหนดการได้ แท้จริงการกุศล ย่อมเพิ่มพูนในโชคผล และแท้จริงบ่าวผู้หนึ่ง เขาย่อมถูกห้ามโชคผล เพราะบาปที่ประสบแก่เขา "รายงานโดย อัลหากิม จาก เซาบาน

" การวอนขอเป็นอาวุธของผู้ศรัทธา เป็นเสาของศาสนา และเป็นรัศมีในชั้นฟ้าและแผ่นดิน " รายงานโดย อะบูยะลา จาก อะลีย์

" การวอนขอ ย่อมได้รับการตอบสนองระหว่างอาซานและอิกอมะหฺ " รายงานโดย อัลหากิม จาก อะนัส

" การวอนขอ เป็นมันสมองของการนมัสการ " รายงานโดย อัตติรมิซีย์ จาก อะนัส

" การวอนขอ นั้นแหละคือการนมัสการ " รายงานโดย อะหมัด , บุคอรีย์ และท่านอื่นๆ จากอบนิบะชีร

" คำวอนขอในที่ลับ เทียบเท่าเจ็ดสิบคำวอนขอ ในที่เปิดเผย " รายงานโดย อะบุชชัยคิ จาก อะนัส

" คำวอนขอของบุรุษหนึ่ง แก่พี่น้องของเขา เมื่ออยู่ลับหลังนั้น ย่อมได้รับการสนองตอบ และมีมลาอิกะฮฺท่านหนึ่ง อยู่ที่ศีรษะของเขา คอยกล่าว...อามีน (โปรดสนองตอบเถิด) และขอให้ท่านได้รับเหมือนๆ (กับที่ขอให้พี่น้องนั้นเถิด) " รายงานโดย อะบูบะกัร จาก อุมมิกุรซิน

" การขอของผู้ถูกทำดี แก่ผู้ทำดี ย่อมไม่ถูกผลักไส " รายงานโดย อะบูยะลา จาก อิบนิอุมัร

" การขอที่ยอดเยี่ยมที่สุด คือ การขออภัย (ต่ออัลลอฮฺ) " รายงานโดย อัลหากิม จาก อะลีย์

" คำวอนขอของผู้เป็นทุกข์ คือ โอ้ อัลลอฮฺ ข้าพเจ้ามุ่งหวังในความเมตตาของพระองค์ ดังนั้น ขอพระองค์อย่ามอบตัวข้าพเจ้า สู่ข้าพเจ้าเอง แม้เพียงกระพริบตาเดียว ขอพระองค์ได้โปรดปรับปรุง สภาวการณ์ของข้าพเจ้า ทุกอย่าง ไม่มีพระเจ้านอกจากพระองค์เท่านั้น " รายงานโดย อะหมัด และท่านอื่นๆ จาก อะบีบักเราะห์

" พวกท่านจงขอทุกสิ่งทุกอย่าง จากอัลลอฮฺ จนแม้กระทั่งสายรองเท้า เพราะแท้จริงอัลลอฮฺนั้น หากพระองค์ไม่อำนวยสิ่งนั้นให้ แน่นอนสิ่งจะไม่ง่าย (ต่อการได้มา) " รายงานโดย อะบูยะลา จาก อาอิฉ๊ะ

" ท่านจงสดุดีความบริสุทธิ์ แด่อัลลอฮฺ สักสิบครั้ง จงสรรเสริญแด่อัลลอฮฺ สักสิบครั้ง จงสดุดีความยิ่งใหญ่แด่อัลลอฮฺ สักสิบครั้ง หลังจากนั้น ท่านจงขอต่ออัลลอฮฺเถิด ในสิ่งที่ท่านต้องการ เพราะแท้จริงพระองค์ทรงดำรัสว่า... ข้าได้ทำแล้ว ข้าได้ทำแล้ว (ตามที่เจ้าขอ) รายงานโดย อะหมัด และท่านอื่นๆ จากอะนัส

" พวกท่านจงขอต่ออัลลอฮฺ ในมวลความประสงค์ของพวกท่าน ด้วยความรู้สึกมั่นใจ (ในการตอบสนองของอัลลอฮฺ ไม่มีความลังเล สงสัยในพระองค์ โดยให้ทำการขอ) ในละหมาดซุบหฺ " รายงานโดย อะบูยะลา จาก อะบีรอฟิอฺ

" พวกท่านจงขอต่ออัลลอฮฺ (ให้ทรงประทาน) ความรู้อันมีประโยชน์ และพวกท่านจงขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺ ให้พ้นจากความรู้ที่ไม่มีประโยชน์ " รายงานโดย อิบนุมายะฮฺ, อัลบัยฮะกีย์ จาก ญาบีร

" ท่านจงขอความอภัย และความปกติสุขต่ออัลลอฮฺ ทั้งในโลกนี้ และโลกหน้า " รายงานโดย อัลบุคอรีย์ จาก อับดิลลาฮฺ อิบนิยะอฺฟาร

" ท่านจงแสวงหาความสุขให้แก่ผู้อื่น แล้วท่านจะได้รับความสุขนั้น ในตัวของท่านเอง " รายงานโดย อัลอัศบะฮานีย์ จาก อิบนิอุมัร, อับดิลลาฮฺบินอาศ

" พวกท่านทั้งหลาย จงขอคุ้มครองต่ออัลลอฮฺ ให้พ้นจากความยากจน และความคับแค้น และให้พ้นจากการที่พวกท่านเป็นผู้ฉ้อฉล หรือตัวพวกท่านถูกฉ้อฉล " รายงานโดย อัตตอบะรอนีย์ จาก อุบาดะฮฺ บินศอมิต

"เมื่อท่านวางสีข้างของท่าน ลงบนที่นอน และท่านอ่าน "ฟาติหะตุลกิตาบ" และ "กุลฮุวัลลอฮุอะฮัด" แน่นอนท่านย่อมคลาดแคล้วทุกๆ สิ่ง ยกเว้นความตาย " รายงานโดย อัลบัซซ๊าร จาก อะนัส

"เมื่อท่านขอต่ออัลลอฮฺ ท่านก็จงขอด้วยฝ่ามือของท่าน (ด้วยการหงายมือขึ้น) และท่านอย่าได้ขอด้วยหลังมือทั้งสองข้าง (โดยการคว่ำมือลง) ดังนั้น เมื่อท่านเสร็จสิ้น (ในการขอแล้ว) ท่านก็จงใช้มันทั้งสองลูบใบหน้าของท่าน" รายงานโดย อิบนุมายะฮฺ จาก อิบนิอับบาส

" เมื่อความทุกข์ หรือความคับแค้น หรือภัยได้ประสบ แก่พวกท่าน พวกท่านจงกล่าวว่า "อัลลอฮฺผู้ทรงอภิบาลเรา ไม่มีภาคีใด ๆ สำหรับพระองค์ " รายงานโดย บัยฮะกีย์ จาก อิบนิอับบาส

" เมื่อคนหนึ่งของพวกท่านพักอยู่ในที่พักใด ให้เขาอ่านเถิดว่า .. . ข้าพเจ้าขอคุ้มครองด้วยพระนามของอัลลอฮฺอันสมบูรณ์ยิ่ง ให้พ้นจากความเลวร้าย ของสิ่งที่พระองค์ทรงบันดาลไว้ ... แท้จริงจะไม่มีสิ่งใดๆ เป็นอันตรายแก่เขาได้เลย จนกระทั่งเขาเคลื่อนย้ายออกไปจากที่พักนั้น " รายงานโดย มุสลิม จาก เคาละฮฺ บินหากิม

" ผู้ใดพอใจที่จะให้อัลลอฮฺสนองตอบแก่เขา ในยามเดือดร้อน ในยามทุกข์ยาก เขาก็จงวอนขอให้มาก ในยามสุขสบาย " รายงานโดย อัตติรมิซีย์ จาก อะบีฮุรอยเราะห์

" สามคำขอ ที่จะได้รับการตอบสนอง อย่างไม่ต้องสงสัยใดๆ ทั้งสิ้น คือ การขอของผู้ที่ให้กำเนิด แก่ผู้ถูกกำเนิด, การขอของผู้เดินทาง และการขอของผู้ที่ถูกฉ้อฉล " รายงานโดย อัลบุคอรีย์ และท่านอื่นๆ จาก อะบีฮุรอยเราะห

" พวกท่านพึงขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺ ให้พ้นจากความรุนแรงแห่งภัยพิบัติ ให้พ้นจากการพานพบความตกอับ ให้พ้นจากข้อกำหนดอันเลวร้าย และให้พ้นจากการบริภาษ ของเหล่าศัตรู " รายงานโดย อัลบุคอรีย์ จาก อะบีฮุรอยเราะห์

" บุคคลใดขอต่ออัลลอฮฺให้ได้เข้าสวรรค์ ถึงสามครั้ง สวรรค์ก็จะกล่าว ...โอ้อัลลอฮฺ โปรดให้เขาเข้าสวรรค์เถิด.. . และบุคคลใดที่ขอคุ้มกันจากนรก สามครั้ง นรกจะกล่าวว่า...โอ้อัลลอฮฺ โปรดปกป้องเขาจากนรกเถิด..." รายงานโดย อัตติรมิซีย์ และท่านอื่นๆ จาก อะนัส

" ไม่มีคำวอนขอใดที่บ่าวผู้หนึ่งทำการขอ จะเลอเลิศยิ่งไปกว่า ... "โอ้อัลลอฮฺ ข้าพเจ้าขอต่อพระองค์ ได้ประทานความปกติสุข ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า" " จาก อิบนุมายะฮฺ จาก อะบีฮุรอยเราะห์

" ไม่ว่ามุสลิมคนใด ทำการวอนขอให้พี่น้องของเขาลับหลัง นอกจากมลาอิกัตจะกล่าวกับเขาว่า... ท่านก็ได้เท่าเทียมกัน (กับที่ท่านขอให้คนนั้น) รายงานโดย มุสลิม จาก อะบีฮุรอยเราะห์

" ไม่ว่าครั้งใดที่ยิบรออีลมาหาฉัน นอกจากเขาจะต้องใช้ฉันให้อ่านสองคำต่อไปนี้ คือ โอ้อัลลอฮฺ โปรดประทานความดี เป็นโชคผลแก่ข้าพเจ้า และโปรดให้คนดี เป็นผู้ปกครองข้าพเจ้า " รายงานโดย อัลหากิม จาก หันซอละฮฺ

บทขอพรที่ท่านศาสดาใช้ขอมากที่สุด คือ ... " โอ้ พระผู้อภิบาลของเรา โปรดประทานความดีงามแก่เรา ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า และโปรดปกป้องเราให้พ้นไฟนรก " รายงานโดย อัลบุคอรีย์ และท่านอื่นๆ จากอะนัส

เมื่อท่านศาสดาเห็นดวงเดือน ท่านกล่าวว่า..." โอ้อัลลอฮฺ โปรดให้ดวงเดือน จงปรากฏเหนือข้าพเจ้าด้วยความปลอดภัย ความศรัทธามั่น ความสันติ ความสวามิภักดิ์ ความสงบ ความปกติสุขและโชคผลอันดีงาม " รายงานโดย อิบนุซซุนนีย์ จาก ยะรีรอัซซุละมีย์

เมื่อท่านศาสดาประสาทพรแก่คนที่เข้าพิธีสมรส ท่านกล่าวว่า... "อัลลอฮฺได้ประทานความศิริมงคลแก่ท่านแล้ว ทรงประทานความศิริมงคลเหนือท่านแล้ว และทรงรวมท่านทั้งสอง (บ่าวสาว) ในความดีงาม" รายงานโดย ท่านอะหมัด และท่านอื่นๆ จาก อะบีฮุรอยเราะห

เมื่อท่านศาสดาเหลือบตาขึ้นสู่ท้องฟ้า ท่านกล่าวว่า... "โอ้ ผู้ทรงผันหัวใจ โปรดยังความมั่นคงแก่หัวใจของข้าพเจ้า บนการภักดีต่อพระองค์เถิด" รายงานโดย อิบนุซุนนีย์ จาก อาอิฉ๊ะ

เมื่อท่านศาสดาเข้าเยี่ยมคนป่วย ท่านกล่าวว่า..."ไม่เป็นไรหรอก มันเป็นความสะอาด (ทำให้บาปหมด) อินชาอัลลอฮฺ" รายงานโดย อัลบุคอรีย์ จาก อิบนิอับบาส

" เมื่อท่านศาสดาขอพร ท่านจะเริ่มต้นกับตัวของท่านเอง " รายงานโดย อัตตอบะรอนีย์ จาก อะบีอัยยูบ

" ท่านศาสดาเมื่อขอพร ท่านจะยกมือทั้งสองของท่าน และใช้มือทั้งสองนั้นลูบหน้า " รายงานโดย อะบูดาวุด จาก บุรอยดะฮฺ

"ท่านศาสดา เมื่อท่านออกจากบ้าน ท่านจะกล่าวว่า ...ด้วยนามของอัลลอฮฺ การมอบหมายย่อมมีอยู่กับอัลลลอฺ ไม่มีพละและพลังใดๆ นอกจากโดยอัลลอฮฺ " รายงานโดย อิบนุมายะฮฺ และท่านอื่นๆ จาก อะบีฮุรอยเราะห์

"ท่างจงกล่าวเถิด ทุกครั้งที่ท่านตื่นเช้า และเมื่อถึงตอนเย็นว่า... ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺเหนือศาสนาของข้าพเจ้า ตัวของข้าพเจ้า บุตรของข้าพเจ้า ครอบครัวของข้าพเจ้า และทรัพย์สินของข้าพเจ้า" รายงานโดย อิบนุอะซากิร จาก อิบนิมัสอูด

"ท่านจงกล่าวเถิด ...โอ้อัลลอฮฺ โปรดอภัยให้แก่ข้าพเจ้า โปรดเมตตาข้าพเจ้า โปรดประทานความปกติสุขแก่ข้าพเจ้า และโปรดประทานโชคผลแก่ข้าพเจ้า เพราะแท้จริงสิ่งเหล่านี้ จะถูกรวบรวมไว้แด่ท่าน ทั้งโลกนี้และโลกหน้า" รายงานโดย อะหมัด และท่านอื่นๆ จากฏอริก บินอัซยัม อัลอัซยะอีย์

"ท่านจงกล่าวเถิด...โอ้อัลลอฮฺ ได้โปรดชี้นำข้าพเจ้า และโปรดระลึกถึงด้วยสิ่งชี้นำแนวทาง แก่การชี้นำของพระองค์ สู่ทางอันเที่ยงธรรม และด้วยความเที่ยงตรง ประหนึ่งความเที่ยงตรงของลูกศร" รายงานโดย มุสลิม จาก อะลีย์

"ไม่มีสิ่งใดที่มีเกียรติ ณ อัลลอฮฺ ยิ่งไปกว่าการขอพร" รายงานโดย อะหมัด และท่านอื่นๆ จาก ฮะบีฮุรอยเราะห์

"ผู้ใดที่ประสบความทุกข์กังวล หรือความเจ็บป่วย หรือความเดือดร้อน แล้วเขาก็กล่าวขอพรว่า ... "อัลลอฮฺผู้ทรงอภิบาลข้าพเจ้า ไม่มีสิ่งอื่นใด เป็นภาคีร่วมกับพระองค์" แน่นอนอาการของเขาจะถูกบำบัด (ให้หายปกติ)" รายงานโดย อัตตอบะรอนีย์ จาก อัสมาอ์ บินติอุมัยส์

"โอ้อัลลอฮฺ ข้าพเจ้าขอความคุ้มครองต่อพระองค์ ให้พ้นจากความยากจน ความขาดแคลน ความต่ำต้อย และข้าพเจ้าขอความคุ้มครอง จากการที่ข้าพเจ้าจะถูกฉ้อฉล" รายงานโดย อะบูดาวุด และท่านอื่นๆ จาก อะบีฮุรอยเราะห์

"โอ้อัลลอฮฺ โปรดให้ข้าพเจ้ารวยความรู้ โดยประดับข้าพเจ้าด้วยความสุขุม โดยยกย่องข้าพเจ้าด้วยความยำเกรง และโปรดเพิ่มความสง่าแก่ข้าพเจ้า ด้วยความปกติสุข" รายงานโดย อิบนุนัจยารด จาก อิบนิอุมัร

"โอ้อัลลอฮฺ ข้าพเจ้าขอต่อพระองค์ ได้โปรดปรานแก่ข้าพเจ้าซึ่งสิ่งชี้นำแนวทาง ความยำเกรงพระเจ้า ความปลอดบาป และความรวย" รายงานโดย มุสลิม จาก อิบนิมัสอูด

"การขอพรที่ประเสริฐสุด คือ การที่บุคคลได้ขอพรให้แก่ตัวเขาเอง" รายงานโดย อัลหะกิม จาก อาอิฉ๊ะ

"การนมัสการที่ประเสริฐสุด คือ การขอพร" รายงานโดย อัลหากิม จาก อิบนิอับบาส

"ท่านพึงขอพร ให้มีสุขภาพดีให้มากเถิด" รายงานโดย อัลหากิม จาก อิบนิอับบาส

"โอ้อัลลอฮฺ แท้จริงข้าพเจ้าขอคุ้มครองต่อพระองค์ (ให้พ้น) จากความรู้อันไม่อำนวยประโยชน์ จากความประพฤติอันไม่ได้รับการยกย่อง และการขอพรที่ไม่ถูกรับฟัง" รายงานโดย อะหมัด และท่านอื่นๆ จาก อะนัส

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
หลักพิจารณาอัลหะดีษ
พระนามอันวิจิตรของอัลลอฮ
เกี่ยวกับความรู้
เกี่ยวกับความอดทน
ความบริสุทธิ์ใจ

กลับหน้าหลัก

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
ติดต่อทีมงานผ่าน www.facebook.com/hasem.piwdee

จำนวนผู้เข้าชม