Custom Search

 ความหมายอัลหะดีษเกี่ยวกับความอดทน

" ความอดทน คือ การยอมรับ
(ในทุกๆ เหตุการณ์ โดยถือว่าเป็นการกำหนดของอัลลอฮฺ)
"
รายงานโดย อัลหะกีม จาก อะบีมูซา

" แท้จริงการช่วยเหลือ จะมาจากอัลลอฺฮฺแก่บ่าว(ของพระองค์)
ความปริมาณแห่งภาระจำเป็น (ในด้านครองชีพ)
และแท้จริงความอดทน จะมาตามปริมาณแห่งภัยพิบัต
ิ "
รายงานโดย อัลหะกีม และท่านอื่นๆ จาก อะบีฮุรอยเราะหฺ

" แท้จริง พวกท่านจะพบความเห็นแก่ตัว
หลังจากฉัน (ได้เสียชวิตไปแล้ว)
ดังนั้น พวกท่านพึงอดทนเถิด
จนกว่าพวกท่านจะได้พบกับฉัน ณ สระ (น้ำในสวรรค์)
"
รายงานโดย อะหมัด และท่านอื่นๆ จาก อุไสดิ บินหุฎ๊อยริ

" ความอดทน เป็นครึ่งหนึ่งของการศรัทธา
และความมั่นใจ คือ ศรัทธาทั้งหมด
"
รายงานโดย อะบูนุไอม์ จาก อิบนิมัสอูด

" บุคคลใดประสบภัยในทรัพย์สมบัติของเขาหรือร่างกายของเขา
และเขาก็ปิดบังมันไว้ โดยเขาไม่ร้องทุกข์ต่อเพื่อนมนุษย์
แน่นอนเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺที่จะทรงประทานอภัยแก่เขา
"
รายงานโดย อัตตอบะรอนีย์ จาก อิบนิอับบาส

" เมื่อบ่าวคนหนึ่งประมาทในความประพฤติ
อัลลอฮฺก็จักทดสอบเขาด้วยความทุกข
์ "
รายงานโดย อะหมัด จาก อัลหะกัม

การอดทนมีอยู่ 3 สภาพ คือ อดทนต่อการทำตามคำสั่งใช้ อดทนต่อการที่จะไม่ทำตามคำสั่งห้าม และ อดทนในการไม่ขุ่นเคืองต่อกำหนดกฏสภาวการณ์

รากฐานของการทำบาป อยู่ในสามสิ่ง คือ ความหยิ่งยโส : เพราะมันได้ทำให้อิบลิสเป็นอย่างที่มันเป็น ความละโมบ : เพราะมันได้ทำให้นะบีอาดัม ออกจากสวรรค์ ความอิจฉา : เพราะมันได้ทำให้ลูกหลานอาดัม กล้าที่จะทำผิด ดังนั้น ใครที่ป้องกันตนเองจากความชั่วร้าย ของสามสิ่งนี้ ก็เท่ากับเขาได้รับการปกป้องจากความชั่ว การละหมาด มีทั้งสิ่งที่อยู่ภายนอก และสิ่งที่อยู่ภายใน สิ่งที่อยู่ภายนอก หมายถึง ท่าทางที่มองเห็น และถ้อยคำที่ได้ยิน สิ่งที่อยู่ภายใน หมายถึง ความนอบน้อม ความมีสมาธิ และการบังคับหัวใจ เพื่ออัลลอฮ์ เปรียบเสมือน วิญญาณ ของการละหมาด ส่วนท่าทางในการละหมาด มีสถานะเหมือนกับเรือนร่าง การละหมาดที่ปราศจากซึ่ง "วิญญาณ" จึงไม่ต่างกับเรือนร่างที่ไร้วิญญาณนั่นเอง

การใช้เวลาอย่างไร้ค่า น่าหวาดกลัว เสียยิ่งกว่า ความตาย เพราะการใช้เวลาอย่างไร้ค่า ทำให้ท่านพลัดพรากจาก อัลลอฮ์ และ วันอาคิเราะฮ์ แต่..ความตาย ทำให้ท่านพลัดพรากจากดุนยา และครอบครัวเท่านั้น

ลูกรัก อย่าได้แสวงหาความรู้ เพียงเพื่อการประชันกับเหล่าผู้รู้ หรือ เพื่อโอ้อวดในหมู่ผู้ไม่รู้หรือ เพื่อให้สังคมมองเห็น และจงอย่าละทิ้งการแสวงหาความรู้ เพียงเพราะคิดว่ารู้พอแล้ว หรือ ปราถนาที่จะไม่รู้ (ไม่อยากรู้)

หากชัยฏอนยุยงให้เจ้าสงสัย จงเอาชนะมันด้วยการเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ และด้วยความถูกต้อง หากชัยฏอนยุยงให้เจ้าเกียจคร้าน และเบื่อหน่าย จงเอาชนะมันด้วยการรำลึกถึงหลุมฝังศพ และวันกิยามะฮ์ หากชัยฏอนยุยงเจ้า ให้ปราถนาในดุนยา จงบอกมันว่า ดุนยามีวันต้องจากลา และย่อมถูกทอดทิ้ง

สองสิ่งที่ควรระลึกถึง คือ ความผิด และ ความตาย และ..สองสิ่งที่ควรลืม คือ ความดีที่เจ้าทำให้ผู้อื่น และความไม่ดีที่ผู้อื่นทำไว้กับเจ้า. จงเอาชนะ ความโกรธ ด้วยความอดทน จงเอาชนะ ความประมาท ด้วยความรอบคอบ จงเอาชนะ อารมณ์ ด้วยความยำเกรง

จงเอาชนะ ความสงสัย ด้วยความเชื่อมั่น จงเอาชนะ ความไร้สาระ ด้วยความจริง และ.. จงเอาชนะ ความชั่ว ด้วยความดี ลูกรัก จงยึดมั่นการเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ เป็นดั่งการค้า เจ้าจะได้รับกำไรมากมาย โดยไม่ต้องค้าขาย เมื่อเจ้าอยู่ในการละหมาด จงรักษา"หัวใจ"ของเจ้

เมื่อเจ้าอยู่ในที่ชุมนุม จงรักษา"ลิ้น"ของเจ้า เมื่อเจ้าอยู่ในบ้านของผู้อื่น จงรักษา"สายตา"ของเจ้า และ เมื่อเจ้าอยู่หน้าสำรับอาหาร จงรักษา"กระเพาะ"ของเจ้า

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
หลักพิจารณาอัลหะดีษ
พระนามอันวิจิตรของอัลลอฮ
เกี่ยวกับความรู้

การขอพร

ความบริสุทธิ์ใจ

กลับหน้าหลัก

 

 


ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม

ฟรี สถิติเว็บไซต์