ความหมายอัลหะดีษเกี่ยวกับความรู้

" ท่านพึงเป็นผู้รู้ หรือผู้เล่าเรียน หรือผู้รับฟัง หรือผู้รักใคร่ (ในบุคคลเหล่านั้น) และท่านอย่าเป็นคนที่ห้า แล้วท่านจะวิบัติอย่างแน่นอน " รายงานโดย อัลบัรซาร และ อัตตอบะรอนี จากอะบีบักรฺ

" ผู้ใดปิดบังความรู้ เขาจะถูกใส่บังเหียนในโลกหน้า ด้วยบังเหียนของไฟนรก " รายงานโดย อิบนุอะดีย์ จาก อิบนิมัสอูด

" ศาสดาสุไลมานได้รับ (สิทธิใน) การเลือกเอาระหว่างทรัพย์สมบัติ อำนาจการปกครอง และ ความรู้  แล้วเขาก็เลือกเอาความรู้ ดังนั้น เขาจึงได้รับอำนาจในการปกครองและทรัพย์สมบัติด้วย เพราะการที่เขาเลือกเอาความรู้ " รายงานโดย อิบนุอะซากิร จาก อิบนิอับบาส

" บางทีผู้นมัสการเป็นคนโง่เขลา และบางทีผู้รู้ เป็นคนดื้อดึง ดังนั้น พวกท่านจงระมัดระวัง บรรดาคนโง่จากมวลผู้นมัสการ และผู้ดื้อดึงจากมวลผู้รู้ " รายงานโดย อิบนุอะดีย์ จาก อะบีอุมามะฮฺ

" ท่านทั้งหลาย จงรีบแสวงหาความรู้เถิด เพราะหะดิษอันได้จากผู้ถือสัจจะนั้น ย่อมประเสริฐกว่าโลกนี้ และสิ่งที่อยู่บนโลกนี้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นทองและเงินก็ตาม " รายงานโดยอัรรอบิอะฮฺ จาก ยาบิร บิน อับดิลละฮฺ

" ผู้มีความรู้ ทุกๆ สิ่งจะขออภัยโทษให้แก่เขา แม้แต่ปลาในทะเล " รายงานโดย อะบูยะลา จาก อะนัส

" ความละโมภ ย่อมขจัดวิทยญาณ (ให้ออกพ้นไป) จากจิตใจของผู้รู้ทั้งหลาย " รายงานโดย นุสเคาะห์ ซัมอาน  จาก อะนัส

" การแสวงหาความรู้ เป็นข้อบังคับเหนือมุสลิมทุกคน และแท้จริงผู้แสวงหาความรู้นั้น ทุกๆ สิ่งจะขออภัยให้แก่เขา แม้แต่ปลาในท้องทะเล " รายงานโดย อิบนุอับดิลบัรริ  จากอะนัส

" การแสวงหาความรู้ เป็นข้อบังคับเหนือมุสลิมทุกคน และอัลลอฮฺทรงรักที่จะช่วยเหลือผู้ทุกข์เข็ญ " รายงานโดย อัลบัยฮะกีย์ และ อิบนุอับดิลบัรริ  จากอะนัส

" วามรู้ซึ่งมินำมาพูดถึง (ไม่นำมาสอนต่อ) ก็เปรียบดังคลัง (ทรัพย์สมบัติ) ที่ไม่นำออกมาใช้จ่าย " รายงานโดย อิบนุอะซากิร จาก อิบนิอุมัร อิบนิลคอตตอบ

" พวกท่านพึงสอน พวกท่านพึงทำให้ง่าย พวกท่านอย่าทำให้ยาก พวกท่านพึงสร้างความปิติ (แก่ผู้อื่น) อย่าสร้างความหน่ายแหนง เมื่อผู้ใดในพวกท่านโกรธ เขาจะต้องสงบ (ระงับไว้อย่าบันดาลความโกรธ) " รายงานโดย อะหมัด และ บุคอรีย์ จาก อิบนิอับบาส

" ผู้สอนความดี ทุกๆ สิ่งจะขออภัยโทษให้แก่เขา แม้กระทั่งปลาในทะเล " รายงานโดย อัตตอบะรอนีย์ จาก ยาบิร

" พวกท่านพึงเล่าเรียนความรู้ เท่าที่พวกท่านปรารถนา ข้าแด่พระองค์อัลลอฮฺ พวกท่านจะไม่ได้รับกุศล ในการรวบรวมความรู้ จนกว่าพวกท่านจะ (ลงมือ) ปฏิบัติ (ตามความรู้ที่เรียนมา) " รายงานโดย อะบุหะซัน บินอัครอม จาก อะนัส

" พวกท่านพึงศึกษาวิธีการแบ่งมรดก และ ศึกษาอัลกุรอาน และจงสอนผู้คน (ให้มีความรู้) เพราะตัวฉันเอง จะถูกเก็บตัวไป (ไม่ได้อยู่ค้ำฟ้า) " รายงานโดย อัตติรมีซีย์ จาก อะบีอุรอยเราะหฺ

" อุปมาผู้รู้ที่สั่งสอน (ความดีแก่คนอื่น) แต่ลืมตัวเองนั้น อุปมัยดั่งตะเกียง ซึ่งส่องแสงสว่างแก่มนุษย์ แต่ตัวมันเอง ไหม้เกรียมกระนั้น " รายงานโดย อัตตอบะรอนีย์ จาก ญุนกับ

" อุปมาผู้เล่าเรียนความรู้ หลังจากนั้น เขาไม่ยอมบอกเล่า ความรู้นั้น แก่ผู้อื่น อุปมัยดั่งผู้สะสมทรัพย์ไว้ แต่ไม่ยอมใช้จ่าย " รายงานโดย อัตตอบะรอนีย์ จาก อะบีฮุรอยเราะหฺ

" ผู้ใดวินิจฉัยปราศจากความรู้ แน่นอนมลาอิกะฮฺ แห่งฟ้าและดิน สาปแช่งเขา " รายงานโดย อิบนุอะซากิร จาก อะลี

" ผู้ใดวินิจฉัย โดยปราศจากความรู้ บาปนั้นจะตกแก่ผู้วินิจฉัย และผู้ใดชี้กิจการหนึ่ง แก่พี่น้องของเขา โดยเขารู้ว่า ความถูกต้องนั้น เป็นอย่างอื่น จากที่เขาวินิจฉัยไว้ แน่นอนเขาได้ทำลายพี่น้องของเขาเสียแล้ว " รายงานโดย อะบูดาวูด และ หากิม จาก อะบีฮุรอยเราะหฺ

" ผู้ใดสั่งสอนความรู้ ทางศาสนบัญญัติ แน่นอนเขาย่อมได้รับกุศล ของผู้ประพฤติสิ่งนั้นด้วย โดยเขามิได้บกพร่องจากกุศล ของผู้ประพฤติเลยแม้แต่น้อย " รายงานโดย อิบนุมายะฮฺ จาก มุอ๊าซ บินอะนัส

" ผู้ใดสั่งสอนโองการเดียว จากคัมภีร์ของอัลลอฮฺ หรือความรู้อื่นๆ เพียงบทเดียว แน่นอนอัลลอฮฺจักประทานกุศล แก่เขาอย่างต่อเนื่อง จนตราบถึงวันปรภพ " รายงานโดย อิบนุอะซากิร จาก อะบีสะอีด

" ผู้ตะกละซึ่งไม่รู้จักอิ่ม มีสองคน คือ ผู้แสวงหาความรู้ และผู้แสวงหา (ทรัพย์สมบัติ) ทางโลก " รายงานโดย อิบนุอะดีย์ จาก อะนัส

" พวกท่านพึงสอน แต่อย่าก้าวร้าว เพราะผู้สอนที่แท้จริงนั้น ย่อมประเสริฐกว่าผู้ก้าวร้าว " รายงานโดย อิบนุอะดีย์ และ ท่านอื่นๆ จาก อบีฮุรอยเราะหฺ

" พวกท่านพึงสอนซูเราะฮฺ อัลมาอิดะฮ์ แก่บุรุษของพวกท่าน และพึงสอน ซูเราะฮฺ อันนูร แก่สตรีของพวกท่าน " รายงานโดย อัลบัยฮะกีย์ และ ท่านอื่นๆ จาก มุญาฮิด

" ความหายนะจากผู้ไม่รู้ ย่อมประสบแก่ผู้รู้ และความหายนะจากผู้รู้ ก็จะประสบแก่ผู้ไม่รู้ " รายงานโดย อะบูยะลา จาก อะนัส

" ความหายนะจากผู้รู้ อันชั่วช้า จะประสบ แก่ประชาชาติของฉัน " รายงานโดย อัลหากิม จาก อะนัส

" ความเลิศเลอ ของผู้รู้ เหนือผู้นมัสการ เปรียบด้วยความเลิศเลอของฉัน เหนือคนที่ต่ำสุดของพวกท่าน แท้จริงอัลลอฮฺ มลาอิกัตของพระองค์ และชาวฟ้าและแผ่นดิน จนแม้แต่มดในรูของมัน และแม้กระทั่งปลา ต่างก็ประสาทพร แก่ผู้สอนมนุษย์ทั้งหลาย (ให้ประสบ) ความดี " รายงานโดย ติรมีซีย์ จาก อะบีอุมามะฮฺ

" บรรดานักการศาสนา เป็นผู้ได้รับความไว้วางใจจากบรรดาศาสดา ตราบใดเขายังไม่เข้า (ไปหวังประโยชน์) ในโลกนี้ และไม่แสวงหาอำนาจ แต่เมื่อพวกเขาทำเช่นนั้น พวกท่านก็จงตักเตือนเขาเถิด " รายงานโดย อัลอัซกะรีย์

" มนุษย์มีอยู่สองบุรุษ คือ ผู้รู้ และผู้เรียน และไม่มีความดีในสิ่งใด นอกจากทั้งสอง " รายงานโดย อัตตอบะรอนีย์ จาก อิบนิอับบาส

" ผู้แสวงหาความรู้ คือ ผู้แสวงหาความเมตตา ผู้แสวงหาความรู้ เป็นหลักของอิสลาม เขาจะได้รับกุศล พร้อมกับบรรดาศาสดาทั้งหลาย " รายงานโดย อัดดัยละมีย์ จาก อะนัส

" ผู้รู้ ได้รับความเลิศเลอ เหนือกว่าผู้นมัสการ ถึงเจ็ดสิบขั้น ความห่างระหว่างแต่ละสองขั้น ประดุจดังระหว่างฟ้าและดิน " รายงานโดย อะบูยะลา จาก อับดิรเราะหฺมาน บินเอาฟฺ

" ผู้เรียน และผู้เรียน ต่างก็มีหุ้นส่วนกันในความดี ส่วนมนุษย์ทั้งหลาย (ที่ไม่เรียนและไม่รู้) ไม่มีความดีในตัวเขาเลย " รายงานโดย อัตตอบะรอนีย์ จาก อะบิดดัรดาอฺ

"ผู้รู้เมื่อเขามีจิตมุ่งบริสุทธิ์ ต่ออัลลอฮฺ ในความรู้ของเขา ทุกๆ สิ่งก็จะครั่นคร้ามในตัวเขา และเมื่อเขามีจิตมุ่งต่อ (การสะสม) คลัง (แห่งทรัพย์สมบัติ และผลประโยชน์) เขาก็จะครั่นคร้ามต่อทุกๆ สิ่ง" รายงานโดย อัดดัยละมีย์ จาก อะนัส

" ผู้รู้เป็นผู้ครองอำนาจ แห่งอัลลอฮฺ ในแผ่นดิน บุคคลใดทำการบริภาษผู้รู้ (ด้วยการตำหนิและให้ร้าย) เขาจะประสบความหายนะ " รายงานโดย อัดดัยละมีย์ จาก อะบีชัรริน

" ความรู้มีสองประเภท ความรู้ประเภทหนึ่งอยู่ในจิตใจ นั่นคือ ความรู้ที่อำนวยคุณโดยแท้ และความรู้อีกประเภทหนึ่ง อยู่บนลิ้น แน่นอนมันจะเป็นหลักฐานของอัลลอฮฺ ที่จะเอาผิดแก่มนุษย์ (ทุกคน) " รายงานโดย อิบนุอะบีชัยบะฮฺ และ อัลหากีม จากอัลหะซัน

" ความรู้ และทรัพย์สมบัติ สามารถปกปิดความพิรุธ ได้ทุกอย่าง ความโง่ และความจน ก็จะเปิดเผยความพิรุธ ทุกอย่าง (เช่นกัน) " รายงานโดย อัดดัยละมีย์ จาก อิบนิอับบาส

" บรรดาผู้รู้ (ทั้งหลาย) เป็นที่ไว้วางใจแห่งประชาชาติของฉัน " รายงานโดย อัดดัยละมีย์ จาก อุสมาน บิน อัฟฟาน

" บรรดาผู้รู้ทั้งหลาย เป็นผู้สืบมรดกของบรรดาศาสดา ชาวฟ้าจะรักพวกเขา และพวกปลาในทะเล ก็จะขออภัยให้เขา เมื่อเขาเสียชีวิต ตราบถึงปรภพ " รายงานโดย อิบนุนนัจญาร์ด จาก อะนัส

" บรรดาผู้รู้เป็นผู้นำ บรรดาผู้ยำเกรงพระเจ้าเป็นนาย และบรรดาผู้นั่งร่วมกับพวกเขาทั้งหมด เป็นส่วนเพิ่มเติม " รายงานโดย อิบนุนนัจญาร์ด จาก อะนัส

" บรรดาผู้รู้ทั้งหลาย เป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยแห่งองค์อัลลอฮฺ ต่อมวลสิ่งบันดาลของพระองค์ " รายงานโดย อัลกุฎออีย์ จาก อะนัส

Custom Search

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
หลักพิจารณาอัลหะดีษ
พระนามอันวิจิตรของอัลลอฮ
การขอพร
เกี่ยวกับความอดทน
ความบริสุทธิ์ใจ

กลับหน้าหลัก

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม

จำนวนผู้เข้าชม