Custom Search

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ

เราได้รับบทเรียนอะไรบ้าง จากโรงเรียนเราะมะฎอน?

อบู อัลหะสัน บิน มุหัมมัด อัล-ฟะกีฮ

มวลการสรรเสริญ เป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺ พวกเราขอสรรเสริญพระองค์ ขอความช่วยเหลือจากพระองค์ และขออภัยโทษ ต่อพระองค์ ขออัลลอฮฺทรงคุ้มครองพวกเรา ให้รอดพ้นจากความชั่วร้าย ที่เกิดจากตัวเรา และการงานของเรา ผู้ใดที่อัลลอฮฺทรงชี้นำทาง จะไม่มีผู้ใดทำให้เขาหลงทางได้ และผู้ใดที่พระองค์ทรงทำให้เขาหลงทาง ก็ไม่มีผู้ใดชี้นำทางเขาได้ ฉันขอปฏิญาณว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใด นอกจากอัลลอฮฺเพียงองค์เดียว ไม่มีภาคีใดๆ สำหรับพระองค์ และฉันขอปฏิญาณว่า มุหัมมัด เป็นบ่าวของอัลลอฮฺ และเป็นศาสนทูตของพระองค์

เดือนเราะมะฎอน อันเป็นเดือนที่มีความประเสริฐ ทั้งยังอัดแน่นไปด้วยการงานที่ดี และผลบุญมหาศาลนั้น เปรียบได้ดัง ‘โรงเรียน’ ซึ่งเปิดประตูให้ผู้ศรัทธา ได้ตักตวงความรู้ที่มีคุณค่า และมีความสำคัญ เหนือสิ่งอื่นใด เมื่อเดือนเราะมะฎอนสิ้นสุดลง และผ่านพ้นไป ผลลัพธ์ที่ผู้ศรัทธาได้รับ ก็จะยังคงปรากฏให้เห็นอยู่ อันเป็นสัญญาณบ่งบอกว่า เขาได้ใช้โอกาสในเดือนนี้ อย่างเกิดประโยชน์

เช่นนี้แล้ว มีแนวทางใดบ้าง ที่จะช่วยให้เราสามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์ จากโรงเรียนแห่งนี้ ได้มากที่สุด? ให้จิตวิญญาณของเรา ได้อิ่มเอิบกับความดีงาม ให้พฤติกรรมจรรยามารยาทของเรา ได้รับการอบรมขัดเกลา ด้วยหลักคำสอนต่างๆ ที่บรรจุอยู่ในหลักสูตร ของเดือนอันประเสริฐนี้ และให้ร่างกาย ตลอดจนทุกอิริยาบถของเรา ได้ถือศีลอด อย่างสมบูรณ์แบบ?

บทเรียนด้านจิตวิญญาณ

1. ความยำเกรง

การถือศีลอดเดือนเราะมะฎอน เป็นสาเหตุสำคัญที่สุด ประการหนึ่ง ที่ช่วยให้จิตใจ และจิตวิญญาณ มีความบริสุทธิ์ ผู้ใดถือศีลอดในเดือนนี้ ด้วยจิตที่เปี่ยมศรัทธา และหวังในผลบุญตอบแทน จิตใจของเขา ก็จะมีความผุดผ่อง ห่างไกลจากความชั่วร้าย และการฝ่าฝืน ทั้งนี้ การขัดเกลาจิตใจ ให้มีความสะอาดบริสุทธิ์ ถือเป็นเป้าหมายสูงสุด ประการหนึ่ง ของการถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน ดังที่อัลลอฮฺได้ตรัสไว้ว่า

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٨٣ ﴾ [البقرة: ١٨٣] 

ความว่า "บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย การถือศีลอดได้ถูกกำหนด แก่พวกเจ้าแล้ว เช่นเดียวกับที่ได้ถูกกำหนด แก่บรรดาผู้คน ก่อนหน้าพวกเจ้ามาแล้ว เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ยำเกรง" (อัล-บะเกาะเราะฮฺ: 183)

ชัยคฺ อับดุรเราะหฺมาน อันนาศิรฺ อัสสะอฺดีย์ เราะหิมะฮุลลอฮฺ กล่าวว่า “อัลลอฮฺตะอาลา ตรัสถึงประโยชน์ อันยิ่งใหญ่ ของการถือศีลอด โดยพระองค์ตรัสว่า ﴿ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ หมายถึง เพื่อให้การถือศีลอด นำพาพวกเจ้า สู่การบรรลุซึ่งตักวา และด้วยการถือศีลอดนี้ พวกเจ้าก็จะเป็นส่วนหนึ่ง จากบรรดาผู้ที่มีความยำเกรง ซึ่งคำว่าตักวานั้น ครอบคลุมทุกสิ่ง ที่อัลลอฮฺทรงโปรด และพอพระทัย ไม่ว่าจะเป็นการทำ สิ่งซึ่งเป็นที่รักของอัลลอฮฺ และเราะสูลของพระองค์ หรืองดเว้น สิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนอัลลอฮฺ และเราะสูล

การถือศีลอด จึงเป็นหนทางที่สำคัญที่สุด ในการที่จะบรรลุซึ่งเป้าหมาย อันยิ่งใหญ่ ซึ่งมีความสำคัญ และนำไปสู่ความสุขความสำเร็จ ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือศีลอดนั้น จะมุ่งเข้าหาอัลลอฮฺตะอาลา ด้วยการงดเว้น สิ่งที่จิตใจของเขาถวิลหา ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องดื่ม รวมไปถึงสิ่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ความรักที่มีต่ออัลลอฮฺ มีความสำคัญเหนือความรัก ที่มีต่อตัวเขาเอง” (อัรริยาฎ อันนาซิเราะฮฺ โดย ชัยคฺ อับดุรเราะหฺมาน อัสสะอฺดีย์)

การได้บรรลุเป้าหมายสูงสุด ซึ่งก็คือ ‘ตักวา’ หรือความยำเกรงอัลลอฮฺนั้น เป็นบทเรียนแรกจาก ‘โรงเรียนเราะมะฎอน’ ที่ผู้ถือศีลอด พึงตระหนัก และให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ ผู้ถือศีลอดที่มีความศรัทธา อย่างแท้จริง และหวังในผลบุญนั้น เป้าหมายสำคัญ และความมุ่งมั่นของเขา จะไม่หยุดอยู่ที่การขวนขวาย เพื่อให้ได้มาซึ่งตักวา เฉพาะในช่วงเดือนเราะมะฎอน เท่านั้น แต่ปณิธานความมุ่งมั่นของเขา สูงกว่านั้น กล่าวคือเขาจะถือศีลอด เดือนเราะมะฎอน ด้วยความตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยม ที่จะตอกย้ำคำมั่นสัญญา ของความเป็นบ่าวอย่างแท้จริง ที่เขามีต่ออัลลอฮฺ อันส่งผลให้เขางดเว้น สิ่งที่เป็นบาปความผิด และข้อห้ามต่างๆ ตราบที่ยังมีชีวิตอยู่

ถัดไป

หน้าหลัก

สิงหาคม 21, 2013

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
www.facebook.com/hasem.piwdee

จำนวนผู้เข้าชม