Custom Search

รักษาความดี

24 สิงหาคม 2555 / 6 เชาวาล1433

พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย จงยำเกรงอัลลอฮฺด้วยการปฏิบัติความดี และละเว้นความชั่วอย่างจริงจัง และท่านทั้งหลาย จงอย่าได้ตาย จนกว่าท่านจะเป็นผู้ยอมจำนนต่ออัลอิสลามโดยสิ้นเชิง

พี่น้องครับ เดือนเราะมะฎอนผ่านพ้นไปแล้ว เพียง 6 วัน ถ้าสมมติว่า เดือนเราะมะฎอนมีกลิ่น กลิ่นก็คงยังตลบอบอวล ด้วยความหอมของเดือน อันมีความจำเริญ เดือนแห่งการฝึกฝนความดี บางท่านยังคงถือศีลอด 6 วัน ในเดือนเชาวาลอยู่ บางท่านยังอ่านกุรฺอานที่ค้างไว้ เพื่อให้จบ บางท่านก็ยังคงขอดุอาอุ์ อยู่ทุกวัน ให้มีโอกาสได้พบกับเดือนเราะมะฎอน ของปีหน้าอีก สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงความกระหาย ที่จะได้พบกับเดือนเราะมะฎอน ที่จะได้มีโอกาสตักตวงความดี หรือมีโอกาสได้พบกับคืน อันเปี่ยมไปด้วยพลัง คือ ลัยละตุ้ลก็อดรฺ

แต่ที่จะต้องไม่ลืมก็คือ ในเดือนเราะมะฎอนนั้น ชํยฎอนหรือมารร้ายถูกล่าม ตามหะดีษที่ว่า


ความดีต่าง ๆ ที่เราได้กระทำไปนั้น กระทำโดยมุ่งหวังผลรางวัลจากอัลลอฮฺ ไม่มีชัยฏอนมาขัดขวาง หรือยุยงให้จิตใจไขว้เขว เมื่อเราะมะฏอนผ่านไป ชัยฏอนได้รับการปลดปล่อย ดังนั้น มันจึงต้องทำงานชดเชย ด้วยการเร่งขัดขวางการทำความดี เร่งกระตุ้นให้ละเว้นความดี หรือหันเข้าหาความไม่ดี ห่างไกลจากหนทางของศาสนา ถ้าจะเปรียบเทียบให้เข้าใจง่าย ก็คงต้องบอกว่า ชัยฏอนกำลังทำงานล่วงเวลา หรือทำโอที เพื่อชักจูงบ่าวของอัลลอฮฺ ให้ไปเป็นพวกของมัน ตามที่มันได้รับอนุญาตจากอัลลอฮฺไว้ อัลลอฮฺทรงอนุญาตชัยฏอนให้ล่อลวง เพื่อเป็นการทดสอบ ความศรัทธามั่นของบ่าวว่า จะหนักแน่นหรือไม่ เพียงใด ว่า
 
      

และ เจ้าจงยั่วยวน ผู้ที่เจ้าสามารถทำให้เขาหลง ในหมู่พวกเขา ด้วยเสียงของเจ้า และ ชักชวนพวกเขา ให้เห็นพ้องด้วยด้วยม้าของเจ้า และด้วยเท้าของเจ้า และจงร่วมกับพวกเขา ในทรัพย์สิน และลูกหลาน และจงสัญญาพวกเขา และชัยฏอนมิได้ให้สัญญาใด ๆ แก่พวกเขา เว้นแต่เป็นการหลอกลวงเท่านั้น”    อัลอิสรออ์ 17: 64

ในเดือนเราะมะฎอน ถ้าเราไม่อ่านกุรฺอานเอง เราก็ฟังกุรฺอาน แต่นอกเดือนเราะมะฏอน ชัยฏอนมันใช้เสียงของมัน แทนเสียงกุรฺอาน มาชักชวน มากระซิบกระซาบ ให้เราทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ ซึ่งเป็นของไม่ดี และยังกระซิบกระซาบ ให้งดเว้นสิ่งนั้นสิ่งนี้ ซึ่งเป็นของดี ข้อสำคัญมันใช้ให้เราฟังดนตรี หรือใช้เสียงเพลง อันยั่วเย้าอารมณ์ มากล่อมให้บ่าวของอัลลอฮฺ ได้หลงทาง มุญาฮิด (ซึ่งเป็นอุละมาอ์ยุคตาบิอีน ศิษย์ของอิบนิอับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ) อธิบายว่า เสียงของชัยฏอน ก็คือ เสียงเพลง เสียงดนตรี และการละเล่นต่าง ๆ นอกจากนี้ มันยังชักชวนให้หลงใหล ในพาหนะหรือสัตว์เลี้ยง หลงใหลในการเดินทาง ที่ไม่มีสาระ ไม่มีจุดประสงค์ที่ถูกต้อง ในหนทางของศาสนา ข้อสำคัญ มันจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ในทรัพย์สินและลูกหลาน เช่น ทำให้คิดแสวงหาทรัพย์สิน ในหนทางที่ผิด หรือยุยงให้รักทรัพย์สิน และลูกหลานในทางที่ผิด ไม่ใช้จ่ายไปในหนทางของอัลลอฮฺ ใช้จ่ายไปในเส้นทางของชัยฏอน ซื้อหวย เล่นการพนัน ไม่กระตุ้น หรือส่งเสริม ให้ลูกหลานละหมาด ให้สัญญาลม ๆ แล้ง หลอกให้เชื่อในหมอดู หรือคำทำนาย ทำอย่างนี้ แล้วจะได้อย่างนั้นอย่างนี้ ส่งจดหมายลูกโซ่ แล้วจะมีทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมา ถ้าสะเดาะเคราะห์ ปล่อยนกปล่อยปลา หรือทำบุญบูชาครู เป็นเงิน เป็นทอง หมู เห็ด เป็ด ไก่ แล้วจะพ้นเคราะห์ สัญญาของชัยฏอนเหล่านี้ เป็นแต่เรื่องหลอกลวงทั้งนั้น

พ้นเดือนเราะมะฏอน ชัยฏอนกลับมามีบทบาท เราต้องระวัง อย่าไปหลงไหล กับคำชักจูงยั่วยวนของมัน และให้ขอความคุ้มครอง จากอัลลอฮฺ ด้วยการกล่าวเสมอ ๆ ว่า


หรือกล่าวคำขอพร (ดุอาอุ์) ว่า
 

เมื่อขอจากอัลลอฮฺแล้ว ก็ต้องพยายามด้วยตนเอง เพื่อให้ได้รับความสำเร็จ ในการขอนั้น เพราะความพยายามนั้น อยู่ที่ตัวเรา ส่วนความสำเร็จ มอบหมายแด่อัลลอฮฺ

ในเดือนเราะมะฎอน เคยถือศีลอดมาได้อย่างสม่ำเสมอ พ้นจากเดือนเราะมะฎอน ก็อย่าละเลยการถือศีลอด เช่น ถือศีล 6 วัน ในเดือนเชาวาล ใครที่มิได้ถือต่อเนื่องมาจากวันอีดิลฟิฏริ ก็ยังมีเวลาในเดือนเชาวาลเหลืออยู่อีกกว่า 20 วัน ท่านเราะสูลสอนว่า

 

หรือถ้าไม่สะดวก อาจถือศีลอด ตามแบบฉบับที่ท่านนะบียฺ ได้ทำไว้เป็นตัวอย่าง หรือได้แนะนำแก่บรรดาเศาะหาบะฮฺ เช่น ถือศีลอดทุกวันจันทร์ และพฤหัสบดี ถือศีลอดเดือนละ 3 วัน หรือถือศีลอดในวันสำคัญต่าง ๆ ได้แก่ วันอะเราะฟะฮฺ และวันอาชูรอ เป็นต้น

ในเดือนเราะมะฎอน เราอ่านอัลกุรฺอานกันทุกวัน หรือทุกคืน หรือทุกโอกาสที่ว่างจากการงานประจำ นอกเดือนเราะมะฎอนก็อย่าทิ้งอัลกุรฺอานให้ฝุ่นจับ หยิบขึ้นมาอ่านขึ้นมาพิจารณาความหมาย เช่น อ่านสูเราะฮฺกะฮฺฟิ ทุก ๆ วันศุกร์ อ่านสูเราะฮฺ อัลมุลกฺ (تبارك الدي بيده الملك)หรือ อัลมุเอาวิซะตัยน (قل اعوذبرب الفلق ، قل أعوذبرب النّاس) ทุกคืนก่อนนอน ถ้าว่างมากก็อ่านให้มาก ถ้ามีเวลาอีก ก็ศึกษาความหมาย หรือไต่ถามผู้รู้

ในเดือนเราะมะฎอน เราละหมาดตะรอวีห์กันทุกคืน คืนละ 8 หรือ 20เราะกะอะฮฺตามด้วยละหมาดวิตร  นอกเดือนเราะมะฎอน เราก็อย่าได้ทอดทิ้ง เลื่อนเวลาจากละหมาดตะรอวี้หฺ ไปเป็นละหมาดตะฮัจญุด ประมาณ 1/3 สุดท้ายของคืน ถ้ามันเหลือบ่ากว่าแรง อย่างน้อยก็ให้ได้ละหมาดวิตริ 3 เราะกะอะฮฺ ก่อนนอน

ในเดือนเราะมะฎอน เราได้รับการฝึกฝนให้เป็นคนใจบุญสุนทาน ทำเศาะดะเกาะฮฺ เลี้ยงอาหาร ให้แก่ผู้ถือศีลอด ได้ละศีลอด จ่ายซะกาตุลฟิฏริ นอกเดือนเราะมะฎอน ก็อย่ากลายเป็นคนขี้งก คนจิตใจบะเคล มีโอกาสที่จะใช้จ่าย ไปในหนทางของอัลลอฮฺ ก็ให้กระทำ ใครจะสร้างสุเหร่า สร้างโรงเรียนสอนศาสนา สร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ เลี้ยงดูเด็กกำพร้า หรือเศาะดะเกาะฮฺญารียะฮฺอื่น ๆ ถ้ามีความสามารถก็สนับสนุน

ในเดือนเราะมะฎอน เราถูกฝึกฝนให้รู้จักระงับความโกรธ เป็นคนสุภาพ พูดจาไพเราะ หลีกเลี่ยงคำพูดไม่ดีทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นโกหก นินทา ด่าทอ ยุแหย่ ส่อเสียด ประชดประชัน เดือนอื่น ๆ ก็ให้รักษาความดีเหล่านี้เอาไว้ ชัยฏอนถูกล่าม บรรดาสัตว์เลื้อยคลาน ประเภทเหี้ย หรือควาย หรือหมา ที่ออกมาจากปากของมุสลิม ส่วนหนึ่งก็หายไป พอพ้นเดือนเราะมะฎอนไม่ทันไร สัตว์เหล่านี้ ก็ออกมาเพ่นพ่านอีก ถ้าตกเป็นทาส ของคำหยาบคายเสียแล้ว ก็พยายามพูดแต่สิ่งดี ๆ หรือไม่งั้นก็อย่าพูด ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า

 

    อย่าลืมว่า เราะมะฎอนนั้นมีปีละ 1 ครั้ง ในขณะที่ชัยฏอนนั้นมีเวลาถึง 11 เดือนในการยุแหย่ อย่าได้ยอมแพ้มัน เป็นอันขาด เรากับชัยฏอน ใครจะเข้มแข็ง ใครจะเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺ กว่ากัน อย่าได้เป็นเหมือนที่ชนสะลัฟได้กล่าวว่า “คนที่เลวที่สุด คือคนที่ไม่รู้จักอัลลอฮฺ นอกจากในเราะมะฎอน”


คัดลอกจากบันทึกคำบรรยายคุฏบะฮฺวันศุกร์ ของมัสญิดอัรฺ-ริฎวาน (นานา) นครราชสีมา โดย Bangmud

/www.sunnahstudent.com/main/

 

หน้าหลัก

มิถุนายน 03, 2013

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม

จำนวนผู้เข้าชม