Custom Search

คืนลัยละตุล-ก็อดร์

หลักฐานจากอัล-กุรอาน และซุนนะฮ

เรียบเรียงโดย   ดร.อุษมาน  อัล-อัมร

 อัลลอฮฺตรัสความว่า

 “แท้จริงเราประทานมัน (อัล-กุรอาน) ลงมา ในคืนลัยละตุลก็อดร์”

 “และอะไรเล่าที่ทำให้เจ้าทราบได้ว่า คืนลัยละตุลก็อดร์นั้น คืออะไร”

 “คืนลัยละตุลก็อดร์ คือค่ำคืนที่ดีกว่าหนึ่งพันเดือน

 “บรรดามะลาอิกะฮฺ และอัร-รูห์ (ญิบรีล) จะลงมาในคืนนั้น โดยอนุมัติ แห่งพระผู้ทรงอภิบาลของพวกเขา เนื่องจากกิจการทุกสิ่ง

 “คืนนั้น ย่อมมีแต่ความศานติ จนกระทั่งรุ่งอรุณ

( ซูเราะฮฺอัล-ก็อดร์ / อายะฮฺที่ 1-5 )

 “แท้จริง เราได้ประทานอัล-กุรอานลงมา ในคืนอันจำเริญ แท้จริงเราเป็นผู้ตักเตือน

 “ในค่ำคืนนั้น ทุกๆ กิจการที่สำคัญ ถูกจำแนกไว้แล้ว

 “โดยทรงบัญชามาจากเรา แท้จริงเราเป็นผู้ส่งมา

 “เป็นความเมตตาจากองค์อภิบาลของเจ้า แท้จริงพระองค์เป้นผู้ทรงได้ยิน เป็นผู้ทรงรอบรู้ยิ่ง  

( ซูเราะฮฺอัด-ดุคอน / อายะฮฺที่ 3-6 )

 รายงานจากท่านอบูฮุร็อยเราะฮฺ : ท่านนบี กล่าวว่า บุคคลใดถือศีลอด ในรอมฏอน ด้วยความอีม่าน และมุ่งหวังอย่างแท้จริง ย่อมถูกอภัยให้แก่เขา ซึ่งความผิดบาปของเขา ที่ผ่านมาในอดีต และผู้ใดได้ยืนขึ้น (เพี่อทำอิบาดะฮฺ) ในคืนลัยละตุลก็อดร์ ด้วยความอีม่าน และมุ่งหวังอย่างแท้จริง ย่อมถูกอภัยให้แก่เขา ซึ่งความผิดบาปของเขา ที่ผ่านมาในอดีต (ด้วยเช่นกัน)(บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์ และมุสลิม)

และรายงานจากท่านอนัส บินมาลิก กล่าวว่า : เมื่อเข้าสู่เดือนรอมฏอน ท่านเราะซูล ก็ได้กล่าวขึ้นว่า  “แท้จริงเดือนนี้ ได้ย่างกรายมายังพวกท่านแล้ว อันเป็นเดือนที่มีค่ำคืนหนึ่งในนั้น ดีกว่าหนึ่งพันเดือน หากบุคคลใดพลั้งพลาดจากมัน ราวกับเขาพลั้งพลาด จากความดีงามทั้งหลายไป  ส่วนบุคคลที่จะพลั้งพลาดมันไป ย่อมมีเพียงผู้ที่อัปโชค เท่านั้น(หะดิษหะซัน บันทึกโดยอิบนุมาญะฮฺ)

จากท่านมาลิกเล่าว่า  เขาได้ยินมาจากผู้มีความรู้ ที่เชื่อถือได้ กล่าวว่า “แท้จริงท่านเราะซูลุลลอฮฺ   ถูกแสดงให้เห็น ถึงอายุขัยของมนุษย์ทั้งหลาย ก่อนหน้านี้ หรือสิ่งที่อัลลอฮฺทรงประสงค์ ให้ชีวิตของพวกเขาเป็นไป กระทั่งทำให้ท่านรู้สึก ว่า อายุขัยของประชาชาติของท่านนั้น ช่างแสนสั้นเสียเหลือเกิน  จนแทบมิทันปฏิบัติภารกิจใดๆ ให้ลุล่วงอย่างเช่นผู้คนอื่นๆ (ก่อนหน้านี้) ได้เลย เพราะมีอายุยืนยาวกว่า ดังนั้น อัลลอฮฺจึงทรงได้ประทานคืน “ลัยละตุลก็อดร์” ซึ่ง (คืนหนึ่งนั้น) ดีกว่าหนึ่งพันเดือน ให้แก่ท่าน (เป็นการทดแทน)” (บันทึกโดยอิ ม่ามมาลิก ในหนังสือ “อัล-มุวัฏเฏาะอ์” ซึ่งท่านอิบนุอับดิลบิรร์กล่าวว่า : นี้คือ 1 ใน  4  หะดีษ ที่ไม่มีปรากฏในตำราหะดีษเล่มใด นอกจาก“อัล-มุวัฏเฏาะอ์” เท่านั้น)

และจากท่านมาลิกเช่นกัน เล่าว่า เขาได้รับรายงานว่า ท่านสะอีด  บินอัล-มุซัยยิบ เคยกล่าวไว้ว่า “บุคคลใดได้ร่วมละหมาดอีชาอ์ ในคืน (ที่ตรงกับ) ลัยละตุลก็อดร์  แน่นอนเขาย่อมได้รับโชคผล ของเขาแล้ว จากคืนนั้น” บันทึกโดยอิม่ามมาลิก ในหนังสืออัล-มุวัฎ ฎออ์  ท่านอิบนุอับดิลบิรร์ ให้กล่าวว่า คำพูดของท่านสะอีด  บินอัล-มุซัยยิบดังกล่าว หาใช่ทัศนะของท่านเองไม่ แต่ยึดถือมาอย่างถูกต้อง ในขณะที่สายรายงานของท่านนี้ ก็ถือเป็นสายรายงานหนึ่ง ที่ถูกต้องที่สุด

จงแสวงหาคืนลัยละตุลก็อดร์ และพยายามทำอิบาดะฮฺให้มากที่สุด

รายงานจากท่านหญิงอาอีชะฮฺ ว่า  ท่านเราะซูล เมื่อล่วงสู่สิบวันสุดท้าย ของเดือนรอมฏอน  ท่านก็จะกล่าวว่า พวกท่านทั้งหลาย จงแสวงหาลัยละตุลก็อดร์ ในช่วงสิบคืนสุดท้าย ของรอมฏอนเถิด(หะดีษมุตตะฟะกุลอะลัยฮฺ)

อีกรายงานหนึ่ง จากท่านหญิงอาอีชะฮฺ เช่นกันว่า : แท้จริง ท่านเราะซูล กล่าวว่า พวกท่านทั้งหลาย จงแสวงหาลัยละตุลก็อดร์ ในวันที่จำนวนเป็นคี่ จากสิบคืนสุดท้าย ของรอมฏอนเถิด(หะดีษมุตตะฟะกุลอะลัยฮฺ)

           จากท่านอิบนุอุมัร เล่าว่า : มีชายกลุ่มหนึ่ง จากบรรดาเศาะฮาบะฮฺของท่านนบี ถูกให้เห็นคืนลัยละตุลก็อดร์ ในความฝัน ในช่วง 7  คืนสุดท้าย  ท่านนบี จึงกล่าวว่า ฉันได้เห็นเหมือนเช่นความฝัน ของพวกท่านนั้นแหล่ะ ว่า มันได้เกิดขึ้นในช่วง  7 คืนสุดท้าย  ดังนั้น หากผู้ใดต้องการแสวงหามัน ก็จงแสวงหาในเจ็ด (คืน) สุดท้ายเถิด(หะดีษมุตตะฟะกุลอะลัยฮฺ)

จากท่านหญิงอาอีชะฮฺ อีกว่า : ท่านเราะซูล เมื่อเข้าสู่ช่วงสิบวันสุดท้าย (ของรอมฏอน) ท่านจะรัดผ้านุ่งของท่านจนแน่น และ สร้างสรรค์ (บรรยากาศ) เวลายามค่ำคืนของท่าน (ด้วยอิบาดะฮฺ) รวมทั้งปลุกครอบครัวของท่าน ให้ตื่นขึ้นมาด้วย”  (หะดีษมุตตะฟะกุลอะลัยฮฺ)

 อีกรายงานหนึ่ง จากนางเช่นกัน เล่าว่า : ท่านเราะซูล จะมุ่งมั่นพยายามเป็นที่สุด ในช่วงเดือนรอมฏอน  อย่างเช่นไม่เคยพยายามในเดือนอื่นๆ  และในช่วงสิบวันสุดท้าย ของรอมฏอน  ท่านก็จะยิ่งมุ่งมั่น พยายามเป็นที่สุด อย่างเช่นไม่เคยพยายามในช่วงอื่นๆ เลย” (บันทึกโดยมุสลิม)

 และรายงานจากท่านหญิงอาอีชะฮฺ อีกเช่นกันเล่าว่า  :ฉันเคยถามว่า “โอ้ท่านเราะซูลุลลอฮฺ   ขอให้ท่านบอกมาเถิด หากฉันทราบได้ว่า คืนไหนเป็นคืนลัยละตุลก็อดร์ ฉันควรกล่าวเช่นใดหรือ ?”  ท่านตอบว่าให้เธอกล่าวขอดุอาอ์ว่า"  

ข้อความดุอาอ์  คำอ่าน  : อัลลอฮุมมะ อินนะกะอะฟูวุน ตุหิบุลอัฟวะ ฟะอ์ฟุอันนีย

 ความหมาย โอ้อัลลอฮฺ แท้จริงพระองค์คือผู้ทรงอภัย และใจบุญยิ่ง  ที่ทรงรักซึ่งการอภัย  ดังนั้น ขอพระองค์ได้ทรงโปรดอภัย แก่ฉันด้วยเถิด

 (บันทึกโดยอัต-ติรมิซีย์  กล่าวว่าเป็นหะดีษหะซัน และเศาะหี๊ห์)

เครื่องหมายของคืนลัยละตุลก็อดร์

ท่านอับดุลลอฮฺ  บินมัสอูดกล่าวว่า : บุคคลใดได้ปฏิบัติกิยามุลลัยล์ ตลอดทั้งปี เขาย่อมได้พบ กับคืนลัยละตุลก็อดร์  ท่านอุบัยย์ จึงกล่าวเสริมขึ้นว่า : ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ ผู้ทรงไม่มีพระเจ้าอื่นใด นอกจากพระองค์ ว่า มันย่อมอยู่ในเดือนรอมฏอน แน่นอน และขอสาบาน ต่ออัลลอฮฺ ว่า แท้จริงฉันได้ทราบแล้ว ว่า มันคือคืนไหน มันคือค่ำคืนที่ท่านเราะซูล เคยสั่งใช้ให้เราตื่นขึ้น ทำกิยามุลลัยล์ มันคือคืนที่  27 โดยเครื่องหมายของมัน ก็คือดวงอาทิตย์จะโผล่ขึ้นมา ในเช้าวันใหม่ ในสภาพสีขาว นวล ปราศจากแสงที่ร้อนจ้า”

ท่านอิบนุอับบาส รายงานจากท่านนบี กล่าวถึงเกี่ยวกับคืนลัยละตุลก็อดร์ ว่า ยามค่ำคืนของมันนั้น แจ่มใส  ไม่ร้อนและไม่หนาวจัด  ครั้นตกมายามเช้าวันนั้น ดวงอาทิตย์จะมีสีแดงอ่อน(บันทึกโดยอิบนุคุซัยมะฮฺ)

จากท่านญาบิร  บินอับดิลลาฮฺ รายงานว่า : ท่านเราะซูล  กล่าวว่า แท้จริงฉันเคยพบกับ คืนลัยละตุลก็อดร์  แต่ต่อมาฉันก็ลืมมันไป แต่ทั้งนี้ มันจะอยู่ช่วงสิบวันสุดท้าย ในตอนกลางคืน ซึ่งเป็นคืนที่บรรยากาศแจ่มใส  ปรอดโปร่ง ไม่ร้อน และไม่หนาวจัด

ท่านอัซ-ซุยาดีย์กล่าวเพิ่มเติมว่า“ในค่ำคืนนั้นดวงจันทร์ จะปรากฏขึ้น พร้อมบรรดาดวงดาวต่างๆ ของมัน ถึงรุ่งสาง”

ทั้งสองยังกล่าวอีกว่า “ชัยฎอนของเวลาค่ำคืนนั้นจะไม่ออกมา จนกระทั่งแสงเวลารุ่งอรุณขึ้น”

(บันทึกโดยอิบนุคุซัยมะฮฺ)

 รายงานจากท่านอบูฮุร็อยเราะฮฺ  ว่า ท่านเราะซูล  กล่าวว่า คืนลัยละตุลก็อดร์ คือค่ำคืนที่  27  หรือ  29  ซึ่งค่ำคืนนั้น จะมีบรรดามลาอิกะฮฺ ปรากฏขึ้นในโลก จำนวนมากมาย เท่าจำนวนเม็ดทราย(บันทึกโดยอิบนุคุซัยมะฮฺ)

ซึ่งนับเป็นความดีงามอย่างยิ่ง สำหรับบุคคลที่ได้ใช้เวลาของค่ำคืนดังกล่าว หมดไป กับการทำอิบาดะฮฺ (กิยามุลลัยล์)  อ่านอัล-กุรอาน  ซิกรุลลอฮฺ  อิสติฆฟาร และดุอาอ์  โดยเริ่มตั้งแต่เวลาหัวค่ำ หรือดวงตะวันตกดิน  จนกระทั่งแสงอรุณขึ้น เริ่มเช้าของวันใหม่  พร้อมทั้งเขาได้ทำละหมาดตะรอเวียะห์ เพื่อสร้างคุณค่าให้กับคืนนั้นด้วย

islammore.com

หน้าหลัก

มิถุนายน 03, 2013

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
ติดต่อทีมงานผ่าน   www.facebook.com/hasem.piwdee
จำนวนผู้เข้าชม