Custom Search

จุดเปลี่ยนของชีวิต

โดย.... อนีส  เพ็ชรทองคำ 

พี่น้องมุสลิมที่รัก พึงยำเกรงอัลลอฮฺ เถิด เพราะการยำเกรงอัลลอฮฺ อย่างแท้จริงนั้น เป็นหนทางเดียวจริงๆ ที่จะทำให้ท่านรอดพ้น จากการลงโทษของพระองค์ และทำให้ท่านได้รับความสุข ทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์

พี่น้องมุสลิมที่รัก การที่เรามารวมตัวกัน ในทุกวันศุกร์ เพื่ออยู่ภายใต้อุดมการณ์เดียวกัน คือ อุดมการณ์ในการยอมรับ กฎหมายของอัลลอฮฺ  หรือที่เรียกว่า ชะรีอะห์อิสลามียะห์ เพราะฉะนั้น การที่เรายอมรับ ก็ต้องมีการยืนยัน ด้วยกับการปฏิบัติ การที่เราประกาศว่า "อัลลอฮฺเป็นพระผู้เป็นเจ้า ท่านนบีมุฮัมมัด เป็นศาสนทูตของพระองค์" เราก็ต้องมีการปฏิบัติตามด้วย เพื่อเป็นการตอกย้ำอีหม่าน ที่อยู่ในใจเรานั่นเอง

พี่น้องมุสลิมที่รักทั้งหลาย เราก็เข้าสู่เดือนรอมฎอน อันประเสริฐ เดือนที่อัลลอฮฺ ให้มันเป็นเทศกาล ของการเตาบัต เทศกาล ของการขวนขวายความดี

ท่านร่อซู้ล  กล่าวว่า

 إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين

“เมื่อรอมฎอนมาถึง ประตูสวรรค์ทั้งหลาย จะถูกเปิด ประตูนรกทั้งหลาย จะถูกปิด และชัยฏอน ก็จะถูกล่ามโซ่”

เราได้ยินกันมาทุกรอมฎอน เพราะว่าเป็นเดือนพิเศษ เราต้องทำตัวให้พิเศษ ตามไปด้วย ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้มีการเตรียมพร้อมอะไร เพื่อต้อนรับเดือนพิเศษอันนี้เลย ปล่อยให้ผ่านมา แล้วผ่านไป

พี่น้องมุสลิมที่รัก ในรอมฎอน มีอิบาดะห์ที่เรียกว่า การถือศีลอด โดยฮิกมะห์ ที่อัลลอฮฺให้เราถือศีลอดนี้ ไม่ใช่เพื่อให้เราหิว หรือเพื่อล้างลำไส้ อย่างเดียว แต่เพื่อ   لعلكم تتقون  เพื่อให้พวกท่านมีความยำเกรง

เพราะเวลาเราถือศีลอด ไม่มีใครรู้ว่าเราถือศีลอด เพราะฉะนั้น ฮิกมะห์ของมัน อยู่ที่จิตใจของเรา อยู่ที่อีหม่านของเรา โดยตรง คนที่ถือศีลอดเท่านั้น ที่จะรู้ว่าตนเองกำลังทำอิบาดะห์ เพื่ออัลลอฮฺ อยู่ ไม่ว่าจะในเดือนรอมฎอน หรือนอกรอมฎอนก็ตาม การถือศีลอด เป็นการหักห้ามเราจากชะหะวาต อารมณ์ใคร่ใฝ่ต่ำต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศ เรื่องการกิน การดื่ม หรือในเรื่องต่างๆ การถือศีลอด จะสามารถชนะชัยฏอน สามารถรอดพ้นจากไฟนรกได้ ก็ต่อเมื่อเราสามารถเอาชนะอารมณ์ต่างๆ ของเราเองได้

ใครก็ตาม ที่ทำอย่างนี้ได้ แน่นอน เขาก็จะได้รับความดีอันมากมาย จากรอมฎอน แต่มันไม่ใช่ว่า ทุกคนจะทำได้ ต้องเฉพาะคนที่เตรียมพร้อม ที่จะรับมันเท่านั้น ถ้าหากว่าเดือนรอมฎอนผ่านมาแล้ว ก็ผ่านไป โดยที่ไม่มีการเตรียมพร้อม สิ่งที่ได้มา ก็อาจจะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย โอกาสจึงมีไว้ สำหรับผู้ที่เตรียมพร้อม ที่จะรับมัน เท่านั้น

ท่านร่อซู้ล   กล่าวว่า

حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات

 สวรรค์นั้น ถูกห้อมล้อมด้วยสิ่งที่ไม่อยากทำ (เช่น การละหมาด การจ่ายซะกาต) และไฟนรกถูกห้อมล้อม ด้วยอารมณใคร่ใฝ่ต่ำต่างๆ”

เพราะฉะนั้น ใครที่ยับยั้งมันได้ แน่นอนว่าเขาจะได้รับคุณความดี อย่างมากมาย  ดังนั้น ให้ถือโอกาสในเดือนรอมฎอน เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตของเรา ด้วยการเตรียมตัวให้พร้อม โดย

1. เปลี่ยนความคิด

รอมฎอนวนกลับมาหาเราทั้งที ให้คิดว่าเราเป็นคนที่โชคดีมาก เพราะหลายคนที่ผ่านพ้นรอมฎอนไป ในช่วง 11 เดือนที่เหลือ แล้วเขาเสียชีวิต นั่นแสดงว่า เขาไม่มีโอกาสทำอิบาดะห์ ในเดือนรอมฎอนปีหน้า อีกแล้ว เพราะฉะนั้น สิ่งที่อัลลอฮฺ จัดไว้ให้ในเทศกาลของการขออภัยโทษ ของการทำความดี เขาก็ไม่มีโอกาสอีกแล้ว ก็ถือว่าค่อนข้างโชคร้าย

ถ้าเขาได้เตรียมตัวมาดี ก็อัลฮัมดุลิลลาฮฺ ถ้าเขาเตรียมตัวมาไม่ดี ก็อัลลอฮุอะอฺลัม แล้วแต่อัลลอฮฺ เพราะฉะนั้น ต้องมีการเตรียมตัว เพื่อเข้ารอมฎอน บางคนขอทิ้งทวนดูหนังเรื่องสุดท้าย ขอกินมื้อสุดท้าย ให้เต็มที่ ให้เราเปลี่ยนการเข้ารอมฎอน ว่า เราจะเข้าแบบไหน ให้เตรียมตัว ก่อนหน้ารอมฎอน พอถึงเวลาอยู่ในรอมฎอนแล้ว มันไม่ทันแล้ว แต่ถ้าเราเตรียมตัว ก่อนรอมฎอน แล้วเราเข้ารอมฎอน ในสภาพที่เราพร้อมแล้ว สิ่งที่เราจะได้รับคือเต็มๆ เราก็ต้องเตรียมพร้อมให้เต็มๆ ด้วย

ชาวสลัฟก่อนจะถึงรอมฎอนในอีก 6 เดือน พวกเขามีการเตรียมพร้อม เพื่อเข้าสู่รอมฎอน โดยขอดุอาว่า

اللهم بلغنا رمضان

โอ้อัลลอฮฺ ขอให้เรามีชีวิตจนถึงรอมฎอน

พอรอมฎอนสิ้นสุดเมื่อไหร่ พวกเขาก็ขอดุอาว่า

اللهم تقبل منا رمضان

โอ้อัลลอฮฺ ขอพระองค์ทรงตอบรับ สิ่งที่เราทำไว้ในรอมฎอน

           ขอไปอีก 5 เดือน เป็นปีหนึ่ง เพราะฉะนั้น รอมฎอนของพวกเขา ไม่ได้มีแค่ 1 เดือน ปีทั้งปีของพวกเขา เป็นรอมฎอน และชีวิตทั้งชีวิตของพวกเขา เป็นรอมฎอน พอคิดอย่างนี้แล้ว การถือศีลอด การละหมาดกิยามุลลัยล์ ก็จะไม่เกิดขึ้น แค่ในรอมฎอนอย่างเดียว นี่คือการเตรียมตัว ของพวกเขา เราก็สามารถจะเปลี่ยนความคิดของเรา โดยการเตรียมตัวอย่างนี้ได้ ให้รอมฎอน เป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของเรา

2.  มองหาความดี 

          มองหาเสียตั้งแต่วันนี้ เพื่อให้ได้ผลบุญ ที่เต็มเม็ดเต็มหน่วย กิยามุลลัยล์ ไหนๆ ก็จะต้องตื่นทานข้าวสุโฮร อยู่แล้ว ตื่นมาละหมาดสัก 2 ร็อกอัต ก็ได้ หรือละหมาดวิเตร 1 ร็อกอัตก็ได้ เข้ามัสยิด จากปกติเข้ามาละหมาด แล้วก็ไป เพิ่มสุนัตเข้ามาหน่อยนึง เหนียตเอี๊ยะอฺติกาฟ เพิ่มมาอีกหน่อยนึง ไหนๆ เข้ามาแล้วก็อย่าให้เสียเวลาเปล่า พอเราออกจากมัสยิด เราได้สองต่อ ได้มาละหมาดด้วย ได้เอี๊ยะอฺติกาฟด้วย

เดือนรอมฎอน เป็นเดือนที่ภาคผลของการทำสุนัต เท่ากับฟัรฎู ภาคผลของฟัรฎู เพิ่มเป็นอีกหลายเท่าถึง 700 เท่า ก็ให้เราทุ่มเท แข็งขัน แล้วก็จริงจัง อย่าปล่อยให้ผ่านแล้วผ่านเลย อีกอย่างคือเรื่องการดุอา ซึ่งจะไม่ถูกตีกลับอย่างแน่นอน ถ้าไม่ได้ในดุนยา อัลลอฮฺจะเก็บสะสมไว้ให้ ในอาคิเราะห์

ท่านร่อซู้ล  บอกไว้ความว่า “ไม่มีอะไรที่ จะเปลี่ยนกอดอกอดัรได้ นอกจากดุอา และไม่มีอะไร ที่จะทำให้ชีวิตเรายืนยาว มากขึ้นได้ นอกจากความดี” 

ถัดไป

หน้าหลัก

มิถุนายน 02, 2013

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
ติดต่อทีมงานผ่าน   www.facebook.com/hasem.piwdee

จำนวนผู้เข้าชม