Custom Search

รอมฎอนคืออะไร ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการถือศีลอด

ถาม : การถือศีลอดคืออะไร?    
ตอบ : การถือศีลอด คือการงดเว้น จากการกิน การดื่ม และการมีเพศสัมพันธ์ ตั้งแต่แสงอรุณขึ้น จนกระทั่งดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า เพื่อเป็นอิบาดะฮฺ ต่ออัลลอฮ์

ถาม :มุสลิมทุกคนจำเป็นจะต้องถือศีลอดหรือไม่?
ตอบ :มุสลิมทุกคนจำเป็นต้องถือศีลอด เพราะการถือศีลอด เป็นหลักการของศาสนาอิสลาม

ถาม ใครบ้างที่จำเป็นต้องงดถือศีลอด ในเดือนรอมฎอน และถือศีลอดชดใช้ในวันอื่น?
ตอบ สตรีที่มีรอบเดือน คือ ในขณะที่มีรอบเดือนนั้น ต้องงดถือศีลอด แต่ต้องถือศีลอดชดใช้ในภายหลัง

ถาม : ฟัรดูในการถือศีลอดมีอะไรบ้าง ?
ตอบ
1. มีเจตนาในการถือศีลอด เพราะท่านรอซูล กล่าวความว่า “ผู้ใดที่ไม่ได้ตั้งเจตนา ในการถือศีลอด ก่อนแสงอรุณขึ้น การถือศีลอดของเขา ก็ใช้ไม่ได้” ผู้ที่ลุกขึ้นมารับประทานอาหารสะฮูร เพื่อถือศีลอด อันเป็นอิบาดะฮฺต่ออัลลอฮ์ ในวันรุ่งขึ้น ก็เท่ากับว่าเขามีเจตนา ในการถือศีลอดแล้ว
2. งดเว้นจากการกิน การดื่ม การมีเพศสัมพันธ์ ตั้งแต่แสงอรุณขึ้น ถึงดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า

ถาม : สิ่งที่เป็นซุนนะฮ ฺในการถือศีลอด มีอะไรบ้าง?
ตอบ : สิ่งที่เป็นซุนนะฮฺ ในการถือศีลอด ได้แก่
1. รับประทานอาหารสะฮูร โดยให้ล่าช้าในการรับประทาน ท่านรอซูล ศ๊อลลัลลอฮุอะลัย ฮิวะซัลลัม กล่าวว่า “ ประชาชาติของฉัน ยังอยู่ในความดี ในเมื่อพวกเขา รีบแก้ศีลอด และ ล่าช้าในการรับประทานอาหารสะฮูร ”
2. รีบแก้ศีลอด ด้วยอินทผาลัมสุก หรือแห้ง หรือน้ำ โดยรับประทานเป็นจำนวนคี่ ก่อนการแก้ศีลอดให้อ่านดุอาว่า “ อัลลอฮุมมะ ละกะศุมตุ วะอาลาริซกิกะ อัฟตอรตุ ”
3. งดเว้นการปฏิบัติ ในสิ่งที่ขัดต่อมารยาทของการถือศีลอด เช่น การด่าทอ นินทา การพูด โกหก การพูดในสิ่งที่ไร้สาระ ฯลฯ
4. อ่านอัลกุรอาน
5. ละหมาดกิยาม (ตะรอเวียะฮฺ) ในค่ำคืนของเดือนรอมฎอน
6. การทำเอี๊ยะติกาฟในมัสยิด เฉพาะอย่างยิ่งใน 10 คืนสุดท้าย ของเดือนรอมฎอน เพื่อแสวงหาคืน อัล ก๊อดรฺ (ลัยละตุ้ลก๊อดรฺ)
7. ทำสิ่งที่เป็นความดีต่างๆ ให้มาก ไม่ว่าจะเป็นการละหมาด การกล่าวซิกรุลลอฮฺ และการทำศอดาเกาะฮฺ

ถาม : สิ่งที่ทำให้เสียศีลอดมีกี่ประเภท?
ตอบ
ก. สิ่งที่ทำให้เสียศีลอดและจำเป็นต้องชดใช้
ข. สิ่งที่ทำให้เสียศีลอดและจำเป็นต้องชดใช้ พร้อมกับเสียค่าปรับตามศาสนบัญญัติ (กัฟฟาเราะฮฺ) ผู้ใดที่เสียศีลอดในเดือนรอมฎอนก็จำเป็นที่เขาจะต้องระงับการกิน การดื่มต่อไปจนดวงอาทิตย์ตกเพื่อเป็นการให้เกียรติต่อเดือนรอมฎอน

ถาม : สิ่งที่ทำให้เสียศีลอดและจะต้องชดใช้มีอะไรบ้าง?
ตอบ
1. การกิน การดื่มโดยเจตนา การกินการดื่มโดยหลงลืม หรือเข้าใจผิด หรือถูกบังคับ ไม่ทำให้เสียศีลอด และให้เขาถือศีลอดต่อไปจนกระทั่งดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า จึงละศีลอด
2. การเจตนาอาเจียน ส่วนอาเจียนโดยถูกบังคับ หรือเป็นไปตามธรรมชาติ ไม่เสียศีลอด การมีรอบเดือน (เฮด) หรือเลือดเนื่องจากการคลอดบุตร (นิฟาส) แม้ว่าจะมีมาก่อนดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าเพียงเสี้ยววินาทีก็ทำให้เสียศีลอด
3. การทำให้อสุจิเคลื่อนออกมาด้วยเจตนาขณะถือศีลอด
4. เจตนาแก้ศีลอดทั้งๆที่รู้ว่าดวงอาทิตย์ยังไม่ลับขอบฟ้า
5. การนัดยานัตถุ์ การสูบบุหรี่ กินหมาก ตลอดจนสิ่งเสพย์ติดอื่นๆ ส่วนการดมกลิ่นดอกไม้ ผลไม้ อาหาร ไม่ทำให้เสียศีลอด
6. การฉีดยาบำรุงกำลัง อาหารเสริม ให้น้ำเกลือ เพราะจะทำให้เกิดความอิ่ม อันขัดต่อเจตนารมณ์ของการถือศีลอด
7. การให้เลือด

ถาม : สิ่งที่อนุญาตให้กระทำได้ขณะถือศีลอดมีอะไรบ้าง?
ตอบ
1. อาบน้ำ ดำน้ำ ถ้าหากว่าน้ำเข้าปากโดยไม่ได้ตั้งใจไม่ทำให้เสียศีลอด
2. การเอาน้ำกลั้วปาก แม้จะกระทำโดยมิได้อาบน้ำละหมาดก็ตาม
3. การกรอกเลือด การถอนฟัน การแคะหู แคะจมูก
4. การกลืนน้ำลาย การสูดดมกลิ่นอาหาร
5. การแปรงฟัน การขากเสลด
6. การชิมแกง เมื่อรู้รสแล้วจำเป็นจะต้องบ้วนทิ้งถ้าหากกลืนเข้าไป ทำให้เสียศีลอด

ถาม : ผู้ที่ได้รับการผ่อนผันไม่ต้องถือศีลอดมีผู้ใดบ้าง?
ตอบ: ผู้ที่ได้รับการผ่อนผันไม่ต้องถือศีลอดได้แก่
1. ผู้ที่แก่ชราไม่สามารถถือศีลอดได้ หรือ ผู้ที่เจ็บป่วยเรื้อรังโดยไม่หวังว่าจะหายป่วยบุคคลเหล่านี้ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องถือศีลอดใช้ด้วย แต่ต้องให้อาหารแก่คนยากจนแทนวันที่เขาขาดไป ที่ดีควรเป็นอาหารที่เขารับประทานอิ่มใน 1 วันแทนแต่ละวัน หรือจะออกเป็นข้าววันละ 1 ลิตรก็ได้
2. ผู้ที่ตั้งครรภ์ และให้นมบุตร การถือศีลอดของนางใช้ได้ แต่ถ้าหากนางกลัวว่าจะเกิดอันตรายแก่ตัวของนางหรือบุตรของนาง ก็อนุญาตให้นางละศีลอดได้ แต่จะต้องถือศีลอดใช้ในวันที่ขาดไป
3. ผู้มีรอบเดือน (เฮด) หรือเลือดหลังจากการคลอดบุตร (นิฟาส) นางจะต้องละการถือศีลอด ถ้าหากว่านางถือศีลอด การถือศีลอดของนางก็ใช้ไม่ได้ และจะต้องถือศีลอดใช้ในวันที่ขาด
4. ผู้ที่เดินทาง ในเมื่อการเดินทางเป็นภาระหรือหนักสำหรับเขา และจำเป็นที่เขาจะต้องถือศีลอดใช้ในวันที่ขาดไป แต่ถ้าหากว่าการถือศีลอดมิได้เป็นภาระหนักสำหรับผู้ที่เดินทางก็สมควรจะถือ ศีลอดขณะเดินทาง
5. ผู้ที่จำเป็นต้องทำงานหนักตลอดเวลาเช่นผู้อยู่ในเหมืองแร่ กรรมกรแบกหาม ทหารที่ประจำการอยู่ในสนามรบ ฯลฯ อนุญาตให้เขาละศีลอดได้ แต่จะต้องถือศีลอดชดใช้เมื่อมีโอกาส เพราะหนี้ของอัลลอฮฺจำเป็นจะต้องชดใช้ก่อนสิ่งอื่นใด

ถาม : วันที่ชอบให้ถือศีลอดซุนนะฮฺมีวันอะไรบ้าง?
ตอบ
1. ถือศีลอดวันเว้นวัน ซึ่งเป็นการถือศีลอดตามแบบของนบีวู๊ด อลัยฮิสสลาม
2. การถือศีลอดในวันที่ 9 และวันที่ 10 ของเดือนมุฮัรรอม
3. การ ถือศีลอด 6 วัน ในเดือนเซาวาล ท่านรอซูล กล่าวว่า“ ผู้ใดถือศีลอดในเดือนรอมฎอนและติดตามด้วยการถือศีลอดอีก 6 วัน ในเดือนเซาวาล แท้จริงเขาเสมือนว่าเขาได้ถือศีลอดทั้งปี ” การถือศีลอด 6 วันนี้ จะติดต่อกันหรือไม่ติดต่อกันทั้ง 6 วัน ก็ได้ แต่ให้อยู่ในเซาวาล
4. ถือศีลอดในวันอารอฟะฮฺ สำหรับผู้ที่มิได้ประกอบพิธีหัจญ์
5. ถือศีลอดในวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี
6. ถือลอดในวันที่ 13-14-15 ของทุกเดือนอาหรับ

ถัดไป

หน้าหลัก

มิถุนายน 08, 2013

 

จำนวนผู้เข้าชม