Custom Search

การถือศีอด...ภาคผลที่ยิ่งใหญ

ผลการถือศีลอดทางด้านจิตใจ

 ผลของการถือศีลอดทางด้านจิตใจ ดังที่อัลลอฮ ฺ ตรัสไว้มีคความว่า

โอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลาย การถือศีลอดได้ถูกกำหนดแก่พวกเจ้า เช่นเดียวกับที่ได้ถูกกำหนด แก่บรรดาผู้ที่มาก่อนหน้าพวกเจ้า เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ยำเกรง  ซูเราะฮฺ อัล บะเกาะเราะฮฺ: 183

จากการพิจารณาอายะฮฺข้างต้นนี้ ก็เป็นสิ่งที่ชัดเจนแก่เรา ถึงฮิกมะฮฺอันสูงส่ง จากการอิบาดะฮฺประการนี้  เพราะอัลลอฮฺ ตรัสไว้มีความว่า พระองค์อัลลอฮ์   ทรงกำหนดการถือศีลอด ให้แก่ประชาชาติมุสลิมนี้ เช่นเดียวกับที่ได้กำหนด ให้แก่ประชาชาติก่อนๆ เพื่อตรวจตราเตรียมตน ไว้คอยรับคุณความดีทุกประการ
       
ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่ถือศีลอดจะงดความใคร่ใฝ่ต่ำ และสิ่งต่างๆ ที่เขารัก ทั้งๆ ที่เขาสามารถจะทำได้ ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็นไป ตามพระบัญชาของอัลลอฮฺ  และเพื่อความพอพระทัยของพระองค์ นี่คือผลที่ปรากฏออกมา อันเนื่องจากความเกรงกลัวอัลลอฮฺ  และยังเป็นการเพิ่มพูน ความใกล้ชิดกับอัลลอฮฺ  ให้มีจิตใจสำนึก ในพระองค์อยู่เสมอ
   
การถือศีลอด ยังมีส่วนช่วยทำให้จิตใจ แน่วแน่มั่นคง ฝึกให้มีความอดทน ทำให้เขาสามารถเผชิญกับชีวิต ต่อสู้ด้วยความกล้าหาญ โดยไม่รู้สึกยากลำบาก และ สามารถเอาชนะเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตได้ โดยไม่ยอมย่อท้อ  ด้วยการมีจิตใจอันแน่วแน่ ทำให้อำนาจของศัตรูอ่อนแอลง และเป็นโอกาส ที่จะทิ้งประเพณีที่ไม่ดี ให้หมดไป เช่น การสูบบุหรี่ ฯลฯ ซึงทำให้ร่างกายเสื่อมโทรม เจ็บป่วย และเสียทรัพย์โดยใช่เหตุ จากการที่มีจิตใจตื่นอยู่เสมอ และมีจิตใจอันแน่วแน่ จะทำให้มนุษย์มีเกียรติ บรรลุถึงขั้นที่ได้รับชัยชนะ และประสบความสำเร็จในที่สุด

ผลของการถือศีลอดทางด้านคุณธรรม

การถือศีลอด มิใช่เพียงแต่การงดเว้นอาหาร หรือการกระทำที่ทำให้เสียศีลอด เท่านั้น และยังห้ามมิให้กระทำ นอกจากสิ่งที่ดีงาม ด้วยเหตุนี้ ท่านเราะซูล จึงได้กล่าวไว้ความว่า “การถือศีลอดนั้นเป็นโล่”

กล่าวคือ เป็นเครื่องป้องกัน สิ่งที่น่ารังเกียจ ทั้งหลายทั้งปวง นั่นเอง   ด้วยเหตุนี้ การถือศีลอด ซึ่งเป็นบทเรียนแก่ชีวิต ด้วยการให้ได้รับแต่สิ่งที่ดีๆ และยังเป็นการประคับประคองชีวิต ให้อยู่ในสภาวะที่ดีงาม ในทุกๆ สภาพ
      
การถือศีลอด เป็นการชำระจิตใจ ให้สะอาด ทำให้มนุษย์เป็นที่หวังในความดี  และเป็นที่ปลอดภัย จากความชั่ว  ถ้าการถือศีลอดไม่เป็นไป ตามจุดมุ่งหมายดังที่กล่าวมาแล้ว แน่นอนการถือศีลอดของเขา ย่อมไร้ค่า ณ.ที่ อัลลอฮฺ และเขาจะไม่ได้อะไร ในการถือศีลอดเลย นอกจากความหิว... และความกระหาย เท่านั้น

ท่านเราะซูล กล่าวไว้มีความว่า บางทีผู้ที่ถือศีลอด จะไม่ได้รับอะไร จากการถือศีลอดของเขาเลย นอกจากความหิว และความกระหาย เท่านั้น บันทึกโดย อะหฺมัด และอัต ติรมีซีย์

ท่านยังได้กล่าวไว้มีอีกความว่า ผู้ใดที่ไม่ทิ้งคำพูดเท็จ และการกระทำที่เป็นเท็จ ดังนั้น อัลลอฮฺไม่ทรงประสงค์ ในการที่เขาอดอาหาร และเครื่องดื่ม  บันทึกโดย อัล บุคอรีย์ และมุสลิม

ผลของการถือสีลอดที่มีต่อสังคม

การถือศีลอด มีความหมายถึง การเท่าเทียมกัน ระหว่างคนรวยกับคนจน ในข้อห้าม และการทิ้ง สิ่งที่เป็นความอยาก ความใคร่ ทั้งนี้ ก็เพื่อยกฐานะของคนจน เมื่อเขาพบว่า คนที่ร่ำรวย ก็มีสภาพหิวโหย เช่นเดียวกับตน อันเนื่องมาจากบทบัญญัติ แห่งการถือศีลอด จึงทำให้เขาอบอุ่นใจว่า แม้คนที่ร่ำรวย ก็กำลังหิวโหย เช่นเดียวกับตนเหมือนกัน  ในทำนองเดียวกัน เป็นการกระจายความเมตตา สงสาร ในหัวใจของคนรวย ทำให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีใจเมตตาเอื้อเฟื้อเจือจุน ซึ่งกันและกัน และทำให้สังคม อยู่กันอย่างสงบสุข

ท่านนบียูซุฟ เป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจ ให้เป็นผู้ดูแลคลังแผ่นดิน และท่านเป็นผู้ที่ถือศีลอด มากที่สุด มีผู้ถามท่านถึงเรื่องนี้ ท่านจึงตอบว่า  “ที่ฉันถือศีลอดมาก ก็เพราะว่า ฉันเกรงว่าฉันจะอิ่ม แล้วก็จะลืมคนที่หิวโหย”

นี่แหละคือ ผลของการถือศีลอด และฮิกมะฮฺ ที่มีต่อชีวิต คุณธรรม และสังคม ซึ่งเป็นทางที่ห่างไกล จากด้านวัตถุ เป็นการขัดเกลาให้บริสุทธิ์ เพื่อให้มีสังคมที่ดี มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน อันจะทำให้ประชาชาติ บรรลุถึงเป้าหมายอันสูงส่ง

คัดจาก วารสารสายสัมพันธ์ (อัร รอบิเฏาะฮ์)

islammore.com

หน้าหลัก

มิถุนายน 01, 2013

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
www.facebook.com/hasem.piwdee

จำนวนผู้เข้าชม