Custom Search

เดือนที่มีเป้าหมาย

อาจารย์ดาวุด สันติวิไลพร

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ท่านพี่น้องมุสลิมที่เคารพ ท่านทั้งหลาย จงประพฤติปฏิบัติ ในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ ทรงใช้ และจงยับยั้ง ละเว้น ในสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติห้าม

ท่านผู้ฟังที่เคารพ เราทั้งหลาย จงดำรงตนอยู่กับความภักดีต่อพระองค์ และขออภัยต่อพระองค์ การปฏิบัติอิบาดะห์ และการมีความบริสุทธิ์ใจ จะไม่มีความสมบูรณ์ นอกจากจะต้องปฏิบัติตามบัญญัติใช้ และละเว้นบัญญัติห้ามของพระองค์ จะต้องนอบน้อมยอมรับ ในคำสั่งของพระองค์ ไม่ตั้งสิ่งใด เป็นภาคีกับพระองค์ และไม่ฝ่าฝืนคำสั่งของพระองค์

ผู้ใดที่ศรัทธาต่อพระองค์ เชื่อฟังคำสั่งของพระองค์ และปฏิบัติตามบัญญัติของพระองค์ เขาคือผู้ที่นอบน้อม ต่ออัลเลาะห์   ผู้ใดที่หันหลังให้กับบัญญัติของพระองค์ และขัดขวางการปฏิบัติ ตามคำสั่งของพระองค์ เขาคือ ผู้ยโส

ท่านผู้ฟังที่เคารพ นี่ก็เดือนรอมฎอน อันประเสริฐแล้ว ขอให้เราทำการศึกษา และทบทวน ในเรื่องของการถือศีลอด อย่างละเอียด ว่า มีข้อใช้ข้อห้ามอย่างไร ? การถือศีลอดนั้น มีกฏเกณฑ์ การปฏิบัติ ที่แตกต่างกับอิบาดะห์อื่น ๆ ในรอบ ๑๑ เดือน ที่ผ่านมา เพราะตลอดเดือนรอมฎอน ท่านต้องอดกลั้น ต่อความเคยชินต่าง ๆ กล่าวคือ ต้องงดการกิน การดื่ม ทุกวัน นับตั้งแต่แสงอรุณขึ้น จนถึงดวงตะวันลับขอบฟ้า ข้อกำหนดเช่นนี้ จะบรรลุผลได้ ก็ต้องใช้ความอดทน ความมานะอุตสาหะ อย่างมาก จึงจะสามารถเอาชนะอารมณ์ ความต้องการของตนเองได้ ทั้ง ๆ ที่ตนเองนั้น จะกินเมื่อใด จะดื่มเมื่อใด ก็ย่อมทำได้ ทั้งในที่ลับ และที่เปิดเผย

ขณะเดียวกัน ท่านยังต้องเพิ่มความระมัดระวัง ยับยั้งไม่ให้ความมัวหมอง ที่ต้องห้าม เช่น การนินทา ด่าทอ โกหก ใส่ร้าย เป็น ต้น ที่จะมากระทบกับความบริสุทธิ์ ในการถือศีลอด การงดกิน งดดื่ม การควบคุมตนเอง และการประพฤติตนตามห้าม ตามใช้ นั่นคือ เป้าหมายของการถือศีลอด ที่อัลเลาะห ์ ทรงประสงค์

ดังดำรัสของพระองค์อัลเลาะห์ ว่า

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

ความว่า โอ้บรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลาย การถือศีลอดได้ถือกำหนด (เป็นฟัรดู) แก่สูเจ้าทั้งหลาย ดังที่เคยถูกกำหนด (เป็นฟัรดู) แก(ประชาชาติ) ที่มาก่อนสูเจ้า เพื่อสูเจ้าจะได้ยำเกรง

ท่านผู้ฟังที่เคารพ ทุกปีที่มีการถือศีลอด เรามักจะเน้น และกล่าวถึงรางวัลตอบแทน ที่จะได้รับ โดยไม่มีการปรับสภาพ หรือตรวจสอบเลือดมุสลิม ของตนเอง เช่น ชีวิตที่มีแต่การเฉยเมย ละเลย บกพร่องต่อการละหมาด ๕ เวลา แต่มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่ง ที่จะถือศีลอด เพื่อหวังว่า การถือศีลอด จะเป็นตัวนำท่าน ไปสู่ความดีงาม และสวรรค์  มุสลิมคนใด อยู่ในสภาพเช่นนี้ ถือว่า เป็นผู้ที่บกพร่องต่อกฏเกณฑ์ ของอัลอิสลาม ที่มีผลบังคับเหนือมุสลิม ซึ่งแต่ละรูก่นนั้น เป็นข้อบังคับ (ฟัรดู) เป็นสิ่งจำเป็น (วายิบ) มีผลได้กับผู้ปฏิบัติ มีผลเสียกับผู้ละเลย

ดังนั้น สิ่งเพ้อฝันที่สวนทาง กับสัญญาของอัลเลาะห์ ชอบเลือกปฏิบัติ สิ่งที่บัญญัติตามใจชอบ หรือเลือกทำเฉพาะบางส่วน เพราะมีกุศลผลบุญเหลือหลาย แล้วเราจะได้สมหวังจริงหรือ !..?
 
ท่านผู้ฟังที่เคารพ กระผม ขอนำเอาส่วนหนึ่งของคุตบะห์ที่ท่านนบี ทรงกล่าวกับบรรดาศอฮาบะฮ์ เกี่ยวกับเดือนรอมฎอน ซึ่งมีใจความพอสรุปได้ดังนี้

โอ้ มนุษย์ทั้งหลาย แท้จริงเดือนของอัลเลาะห์ คือเดือนรอมฎอน ได้มาพบกับพวกท่านแล้ว พร้อมด้วยความศิริมงคล ความเมตตา และการอภัยโทษ คือการเป็นเดือน ที่พวกท่านถูกเชิญไป เป็นแขกของอัลเลาะห์  

บรรดาลมหายใจของพวกท่าน ในเดือนนี้ เป็นการสดุดีพระเจ้า (ตัซเบียะห์) การนอนของพวกท่าน เป็นการภักดี (อิบาดะห์) ต่อพระองค์ การปฏิบัติความดีของพวกท่าน ในเดือนนี้ จะถูกรับ การขอดุอาอ์ของพวกท่าน ในเดือนนี้ จะถูกตอบรับ

ดังนั้น พวกท่านจงขอต่ออัลเลาะห์ ผู้เป็นพระเจ้าของพวกท่าน ด้วยความจริงใจ ในการที่ขอให้พระองค์ ทรงดลบันดาล (เตาฟีก) ให้กับพวกท่าน ได้ถือศีลอดต่อพระองค์ และได้อ่านคัมภีร์อัลกุรอานของพระองค์”

ท่านผู้ฟังที่เคารพ ท่านนบี สอน และปลูกฝังให้เราได้รู้ว่า คุณค่าที่แท้จริง ของการมีชีวิตอยู่ ในโลกดุนยานี้ ไม่ใช่การมีทรัพย์มากมาย การมีตำแหน่งใหญ่โต แต่คุณค่าที่แท้จริง ของการมีชีวิตอยู่ ในดุนยา คือ การที่เราอยู่บนโลกดุนยานี้ อย่างคนที่มีเป้าหมาย และเข้าใจถึงข้อเท็จจริง

เป้าหมาย คือ เราต้องกลับไปหาอัลเลาะห์ กลับไปรับการสอบสวน ส่วนข้อเท็จจริง คือ เราอยู่บนโลกดุนยานี้ ชั่วคราว ดังนั้น จะสะสมอะไร และนำอะไรกลับไป เพื่อถูกสอบสวน และเรามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้ โดยมีสิ่งใดเป็นสิ่งยึดเหนี่ยว.....

ท่านร่อซู้ล   สอนโดยตอบคำถาม ของอาหรับชนบทคนหนึ่ง ที่ถามท่านว่า “โอ้ท่านร่อซูลุ้ลลลอฮ์  มนุษย์ที่ดีที่สุดคือใคร ? ท่านตอบความว่า “คือคนที่อายุยืน และปฏิบัติคุณงามความดี”

คุตบะห์วันศุกร์ ณ มัสยิดท่าอิฐ

www.islammore.com

หน้าหลัก

มิถุนายน 01, 2013

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
ติดต่อทีมงานผ่าน,  www.facebook.com/hasem.piwdee

จำนวนผู้เข้าชม