Custom Search

บทขอพรในคืนลัยละตุ้ลก็อดรฺ และสัญลักษณ์ของอัลก็อดร

รายงานจากท่านหญิงอาอีซะฮฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮา กล่าวว่า : โอ้ท่านร่อซูล ! หากฉันรู้ถึง คืนลัยละตุ้ลก็อดรฺ ฉันจะกล่าวอะไรในคืนนั้น ? ท่านร่อซูล ซ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวความว่า เธอจงกล่าวว่า : อัลลอฮุมม่า อินนะก้า อะฟูวุน ตุหิบบุลอัฟว่า ฟะอฺฟุ อันนี(หะดีษอัตติรมีซีย์ หมายเลข/3580: ฮะซันเศาะเฮี๊ยะห์ และอันนะซาอีย์ ในอะมัล วัล-ลัยละห์ หมายเลข/872 และอะห์มัดในมุสนัดของท่าน 6/171, 182 และอิบนุมาญะห์ หมายเลข/3850 และ อัล-ฮากิม 1/350))

เพราะว่า เราไม่รู้ว่าเป็นคืนไหน ก็กล่าว 10 คืนสุดท้าย ของเดือนรอมฏอน ท่านนบีได้กล่าวว่า โอกาสที่เป็นไปได้มากที่สุด คือสิบวันสุดท้าย ดังนั้น ให้เรากล่าวดุอาอ และทำอิบาดะฮฺ มากๆในช่วงนี้

ความหมายของค่ำคืนอัลก็อดรฺ

ค่ำคืนอัลก็อดรฺ เป็นค่ำคืนหนึ่งของเดือนรอมฏอนอัล-มุบาร๊อก ที่อัลลอฮได้ให้ชื่อว่า"ค่ำคืนอัลก็อดรฺ" เนื่องจากในค่ำคืนนั้น มีเกียรติและความประเสริฐต่างๆ ดังนี้

- เป็นค่ำคืนอัลกุรอานถูกประทานลงมา
- เป็นค่ำคืนที่ญิบรีลและบรรดามะลาอีกะฮฺลงมา (ยังโลกดุนยา)
- เป็นค่ำคืนที่ความบะรอกะฮ์ / ความปลอดภัย และการอภัยโทษถูกประทานลงมา

อัลลอฮฺทรงตรัสความว่า ... (การประกอบอิบาดะฮ์ในค่ำคืน) อัลก็อดรฺดีกว่า (การประกอบอิบาดะห์) หนึ่งพันเดือน (ในค่ำคืนอื่นจากค่ำคืนอัลก็อดรฺ)" (ซูเราะห์อัลกอดัร อายะห์ที่ 3)

ท่านรสูล กล่าวความว่า "และ ผู้ใดที่ดำรงไว้ (อิบาดะห์) ในค่ำคืนอัลก็อดรฺ ด้วยความศรัทธาต่ออัลลอฮฺ และหวังในความโปรดปราน และผลตอบแทน จากพระองค์ผู้เดียว เท่านั้น แท้จริงเขาจะได้รับการอภัยโทษ จากบาปทั้งหลาย ที่ผ่านมา" (มุตตะฟะกุนอะลัยห์ : เศาะเฮี๊ยะห์ อัลบุคอรี 2/253 และเศาะเฮี๊ยะห์มุสลิมเลขที่ 760 (1/524))

จากอบีฮุรอยเราะห์ เราะฎิยัลลอฮุอินฮุ แท้จริงท่านรอซูลกล่าวถึงเกี่ยวกับค่ำคืน อัลก็อดรฺ ความว่า "แท้จริงมันเป็นคืนที่ยี่สิบเจ็ด หรือยี่สิบเก้า (ของรอมฏอน) แท้จริงแล้วบรรดามะลาอิกะห์ ในค่ำคืนนั้น (ลงมายัง) พื้นโลก มากกว่าจำนวนเม็ดทราย" (หะดีษอิหม่ามอะห์มัด อัลบัซซาร์ และอัต-เตาะบะรอนีย์ในอัล-เอาซาต และริญาลุน ศิก็อต : มัจญ์มูอ์ อัซ-ซะวาอิด 3/176)

ท่านอิหม่ามอันนะวะวีย์ กล่าวว่า "ค่ำคืนอัลก็อดรฺ เป็นค่ำคืนที่ประเสริฐที่สุด ในรอบปี ผู้ใดที่ประกอบอิบาดะห์ (กิยามุลลัยล์) ในค่ำคืนอัลก็อดรฺ แม้ว่าเขาจะไม่ได้รับเตาฟีก ในการมองเห็นสัญญาลักษณ์ ของค่ำคืนอัลก็อดรฺ ก็ตาม แท้จริงแล้วเขาจะได้รับผลตอบแทน ด้วยผลตอบแทนดังกล่าว"

สัญลักษณ์ของค่ำคืนอัลก็อดรฺ

สัญลักษณ์ ของคืนอัลก็อดรฺ มีมากมาย ส่วนหนึ่งได้แก่

- ลักษณะของค่ำคืน "ค่ำคืนอัลเกาะดัร" มีบรรยากาศที่สดใส บริสุทธิ์ เสมือนว่าในค่ำคืนนั้น มีแสงจันทร์ส่องแสง (แสงจากดวงดาวระยิบระยับ สะอาดสดใส…) เป็นคืนที่เงียบสงบ บรรยากาศไม่ร้อน และไม่หนาว (รายงานโดยอิบนุ อันบาส ในเศาะเฮี๊ยะห์ อิบนุคุซัยมะห์ 3/332 อิบาดัต บิน ศอมิต และญาบิร บิน ซัมเราะห์ ออกโดยอะห์มัด : มัจญ์มูอ์ อัซ-ซะวาอิด 3/175)

- ลักษณะของคืน "อัลก็อดรฺ" จะมีฝนตกและลมพัด (รายงานโดยญาบิร บิน ซัมเราะห์ ออกโดยอะห์มัด มัจญ์มูอ์ อัซ-ซะวาอิด 3/175)

- ต้นไม้ในค่ำคืนอัลก็อดรฺ จะโน้มลงสู่พื้นดิน และคืนสู่สภาพเดิม ทุกสิ่งก็จะก้มกราบ (อัตตอบะรีย์(6) ดู : ฟัตฮุลบารีย์ 4/260)

- แสงอาทิตย์ตอนเช้าของคืนนั้นจะไม่เจิดจ้า (ครึม) เสมือนกับดวงจันทร์ในค่ำแรก (ลักษณะจะมีสีแดงอ่อน) หะดีษต่าง ๆ มีดังนี้

หะ ดีษ ซิรริ บิน ฮุบัยร์ ท่านกล่าวว่า ฉันได้ถามอุบัย บิน กะอับ เราะฏิยัลลอฮุอันฮุว่า แท้จริงพี่น้องของท่านอิบนุ มัสอูด กล่าวว่า ผู้ใดที่กิยามุลลัย เป็นเวลาครบหนึ่งปี แน่นอนเขาจะพบกับค่ำคืนอัลก็อดรฺ อุบัยจึงตอบว่า อัลลอฮทรงให้ความโปรดปราน แก่ อบา มัสอูด ท่านต้องการให้มนุษย์นั้น ไม่เพลิดเพลิน และให้มีความคาดหวังมาก ๆ แท้จริงแล้วท่านได้ทราบว่า คืนอัลก็อดรฺนั้น เกิดขึ้นในเดือนรอมฏอน (เท่านั้น) แน่แท้จะอยู่ในสิบคืนสุดท้าย และแท้จริง (คืนนั้น) อยู่ในคืนที่ยี่สิบเจ็ด จากนั้นอุบัยกล่าวปฎิญาณว่า ไม่เป็นการยกเว้นอีก แท้จริงแล้ว คืนอัลก็อดรฺ เป็นคืนที่ยี่สิบเจ็ดเท่านั้น ฉันถามต่อไปว่า ท่านมั่นใจอย่างไร กับสิ่งเหล่านั้น โอ้ อบัล มุนซิร? ท่านตอบว่า ด้วยสัญญาลักษณ์!! ที่ท่านรอซูล ได้เล่าให้เราทราบนั่นคือ แท้จริงดวงอาทิตย์ขึ้นมา ในเช้าของคืนวันนั้น ไม่มีแสงเจิดจ้า (หะดีษเศาะเฮี๊ยะห์มุสลิม 2/828 และเศาะเฮี๊ยะห์ อิบนุ คุซัยมะห์ หมายเลข/2193)

จาก ท่านอิบนุ อับบาส จากท่านรอซูล เกี่ยวกับคืนอัลก็อดรฺ ความว่า "เป็นคืนหนึ่งที่มีบรรยากาศที่ดี ไม่ร้อนและไม่หนาว ดวงอาทิตย์ในตอนเช้ามีสีแดงอ่อน"

จากอบี อักร๊อบ อัล-อะซะดีย์ กล่าวว่า ในเช้าวันหนึ่งของเดือนรอมฏอน ฉันได้เยือนบ้านของอับดุลเลาะ บิน มัสอูด ขณะที่ท่านกำลังอยู่บนดาดฟ้า ฉันได้ยินท่านกล่าวว่า "เศาะดะกอลลอฮุวะรอซูลุฮ" (หมายถึง คำดำรัสของอัลลอฮ และคำกล่าวของท่านรอซูลนั้น ย่อมเป็นสัจจะ) และในระยะงานอื่นมีว่า "เศาะดะกอลลอฮุ วะบัลละฆอรอซูลุฮ" (หมายถึง คำดำรัสของอัลลอฮย่อมเป็นสัจจะ และท่านรอซูลได้เผยแผ่สัจธรรมแด่พวกเรา) จากนั้นฉันขึ้นไปหาท่าน และถามว่า โอ้! อบู อับดุลเราะมาน ที่ท่านกล่าวว่า เศาะดะกอลลอฮุวะรอซูลนั้น มีความหมายอย่างไร ท่านจึงตอบว่า แท้จริงแล้ว ท่านรอซูลได้เล่า ให้เราทราบ ว่า แท้จริงคืนอัลก็อดรฺนั้น (เกิดขึ้น) ในส่วนหนึ่งจากเจ็ดคืนสุดท้ายรอมฏอน และแท้จริงแล้ว ดวงอาทิตย์ของเช้าวันรุ่งขึ้น จะไม่เจิดจ้า (ครึม) ท่านอบี อักร็อบ กล่าวว่า ฉันจึงขึ้นไปบนดาดฟ้า และมองดูดวงอาทิตย์ (ฉันเห็นจริงตามที่เขาได้บอกมา) ดังนั้น ฉันก็กล่าวเหมือนท่านว่า "เศาะดะกอลลอฮุวะรอซูลฮ์ เศาะดะกอลลอฮุวะรอซูลุฮ์ (หะดีษมุสนัด อิหม่าม อะห์มัด หมายเลข/3857, 4374 ทั้งสองอัสนาดนั้นเศาะเฮี๊ยะ : มัจญ์มูอ อัซ-ซะวาอิด 3/174)

การ ที่ไม่ระบุชัดว่า อัลเกาะดัรอยู่ในค่ำคืนไหนนั้น คงจะเป็นวิทยปัญญา เพื่อมิให้มวลมนุษย์ ละเลยจากการประกอบอิบาดะห ์ในค่ำคืน อื่น ๆ ของเดือนรอมฏอน อันเป็นค่ำคืนที่เปี่ยมล้น ไปด้วยความประเสริฐ ด้วยเหตุนี้ ครั้งหนึ่งขณะที่อับดุลเลาะ บิน อุนัยร์ ได้ถามท่านรอซูล เกี่ยวกับคืนที่ชัดเจนของค่ำคืนอัลก็อดรฺ ท่านรอซูลจึงตอบความว่า "หากมิใช่เพราะฉันเป็นห่วงว่า มนุษย์จะละเลยการละหมาด ในค่ำคืนเดือนรอมฏอน ยกเว้นในคืนนั้น คืนเดียวเท่านั้น แน่แท้ฉันจะบอกค่ำคืนอัลก็อดรฺ แก่ท่าน"

ที่มา iqraonline

หน้าหลัก

พฤษภาคม 16, 2013

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
ติดต่อทีมงานผ่าน www.facebook.com/hasem.piwdee

 

จำนวนผู้เข้าชม