ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันอีฎิ้ลอัดฮา ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๘
--------------------------

               ตามที่จุฬาราชมนตรีได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ ๑ เดือนซุ้ลฮจยะห์ ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๘ ในวันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ในวันและเวลาดังกล่าว  มีผู้เห็นดวงจันทร์

               จึงขอประกาศว่า วันที่ ๑ เดือนซุ้ลฮิจยะห์ ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๘ ตรงกับวันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และวันอีฎิ้ลอัดฮา ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๘ ตรงกับวันศุกร์ที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ จึงขอให้พี่น้องมุสลิมทั่วประเทศได้ปฏิบัติศาสนกิจ ในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

(นายอนันต์ วันแอเลาะ)
ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ปฏิบัติหน้าที่แทน
จุฬาราชมนตรี

 

 

ท่านผู้อ่านผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน

            ทางทีมงาน เว็บไซต์ piwdee.net มีความต้องการที่จะขอรับบริจาค จากผู้มีเกียรติ เพื่อเป็นค่าโดเมนเนม ค่าเช่าพื้นที่ และ ค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ เพื่อสนับสนุนให้เว็บไซต์ และ เว็บบอร์ด piwdee.net อยู่คู่ท่านและทีมงาน ตลอดไป หวังว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่าน ด้วยดี (ถ้าหากพระองค์อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ทรงมีความประสงค์ อามีน)


มีความประสงค์ที่จะสนับสนุนเว็บ

กรุณาโอนเงินเข้า

             1. ธนาคารกรุงไทย  สาขาเหนือคลอง
                 บัญชีฝากเงินออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 817 - 1 - 18483 - 9
                 ชื่อบัญชี  นายเกษม  ผิวดี

             2.ธนาณัติสั่งจ่าย ในนาม นายเกษม ผิวดี  ปณ. เหนือคลอง
                ส่งไปที่ 408 / 6 ถนนเทศบาล 12 หมู่ 2 ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง
                จังหวัดกระบี่ 81130

โอนเงินหรือส่งเงินแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบทางข้อความ หมายเลข 08 7274 3072

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 0 7565 6203  08 7274 3072 ค่ะ

หน้าหลัก

จำนวนผู้เข้าชม