ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ ๑ เดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ)
ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๘

****************


               เพื่อให้การกำหนดวันที่ ๑ เดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ใน วันเสาร์ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า

               ในวันและเวลาดังกล่าว หากมีผู้เห็นดวงจันทร์ โปรดแจ้งกลับไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด จะได้ตรวจสอบและรายงานผลการดูดวงจันทร์ดังกล่าว ไปยังจุฬาราชมนตรี เพื่อออกประกาศแจ้งให้พี่น้องมุสลิมได้ทราบ โดยทั่วกันต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐
(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี

 

 

ท่านผู้อ่านผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน

            ทางทีมงาน เว็บไซต์ piwdee.net มีความต้องการที่จะขอรับบริจาค จากผู้มีเกียรติ เพื่อเป็นค่าโดเมนเนม ค่าเช่าพื้นที่ และ ค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ เพื่อสนับสนุนให้เว็บไซต์ และ เว็บบอร์ด piwdee.net อยู่คู่ท่านและทีมงาน ตลอดไป หวังว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่าน ด้วยดี (ถ้าหากพระองค์อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ทรงมีความประสงค์ อามีน)


มีความประสงค์ที่จะสนับสนุนเว็บ

กรุณาโอนเงินเข้า

             1. ธนาคารกรุงไทย  สาขาเหนือคลอง
                 บัญชีฝากเงินออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 817 - 1 - 18483 - 9
                 ชื่อบัญชี  นายเกษม  ผิวดี

             2.ธนาณัติสั่งจ่าย ในนาม นายเกษม ผิวดี  ปณ. เหนือคลอง
                ส่งไปที่ 408 / 6 ถนนเทศบาล 12 หมู่ 2 ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง
                จังหวัดกระบี่ 81130

โอนเงินหรือส่งเงินแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบทางข้อความ หมายเลข 08 7274 3072

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 0 7565 6203  08 7274 3072 ค่ะ

หน้าหลัก

จำนวนผู้เข้าชม