Custom Search

หลักการ (รุกน) ของการละหมาด(นมาซ) มี 13 ประการ

 1. ยืนตรงหันหน้าไปทางกิบละฮฺ

 2. ตักบีเราะตุลอิหฺรอม

 3. นียะฮฺ

 4. อ่านอัล-ฟาติหะฮฺ ทุกร็อกอะฮฺ

 5. รุกูอฺ พร้อมกับหยุดนิ่งชั่วขณะหนึ่ง

 6. อิอฺติดาล พร้อมกับหยุดนิ่งชั่วขณะหนึ่ง

 7. สุญูด พร้อมกับหยุดนิ่งชั่วขณะหนึ่ง

 8. นั่งระหว่างสองสุญูด พร้อมกับหยุดนิ่งชั่วขณะหนึ่ง

 9. นั่งตะฮียะฮฺสุดท้าย

10. กล่าวตะฮียฮฺสุดท้าย

11. เศาะละวาต

12. สะลามครั้งที่ 1

13. ตัรติบ  นอกจากข้อ 1 - 3


(จากหนังสือแบบเรียน "การอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน")

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บทบัญญัติอิสลาม
หลักศรัทธา
สรุปหลักศรัทธา
หลักปฏิบัติ
สรุปหลักปฏิบัติ
ผู้มีสิทธิ์รับซะกาต
หลักคุณธรรม จริยธรรม
การถือศีลอด
การละหมาด
การศรัทธา
ความประเสริฐของการศรัทธา
ความประเสริฐของการละหมาด

ข้อข้องใจเกี่ยวกับการละหมาด

หน้าหลัก

มิถุนายน 16, 2013

จำนวนผู้เข้าชม