Custom Search

15 วิธี ให้ชีวิตมีบารอกัต (ความจำเริญ)

โดย อ. ยะฮ์ยา อับดุลกะรีม

มุสลิมผู้ที่หัวใจเต็มเปี่ยมด้วยอีมาน หรือความศรัทธาที่มั่นคง ไม่คลอนแคลน เขาจะมุ่งมั่นในการขอดุอาอ์ ต่ออัลลอฮ์ แต่เพียงองค์เดียว ให้มีชีวิตเหนือกว่าความโลภ ความอยากได้อยากมี จนเกินพอดี และจะดีกว่า หากจะขอให้ชีวิตของเขามี (บารอกัต) ความจำเริญกับทุกปัจจัยยังชีพ (ริสกี) ที่อัลลอฮ์ประทานให้มา

บารอกัต คือ ความจำเริญ ซึ่งบารอกัต จะมีมากในกิจการงาน อันเกี่ยวกับการเชื่อฟัง (ฏออะฮ์) พร้อมหัวใจที่เต็มเปี่ยม ด้วยความยำเกรง และประพฤติปฏิบัติ ตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ อย่างเคร่งครัด

หากพิจารณาไตร่ตรอง สภาพความเป็นอยู่ของคนดี นักวิชาการผู้มีคุณธรรม เปี่ยมไปด้วยอัลอิหซาน และมีจริยวัตรที่ดีงาม หรือนักการศาสนา ที่เป็นแบบอย่างที่ดี ผู้ใฝ่หาความรู้ และปฏิบัติศาสนะกิจ อย่างสม่ำเสมอ เราจะเห็นความจำเริญ ปรากฏเป็นร่องรอย ในวิถีชีวิตของพวกเขานั้น ได้เป็นอย่างดี ชีวิตที่มีความจำเริญ สามารถยกตัวอย่างให้เห็นได้โดยง่าย เช่น บางคนเป็นผู้มีความรู้น้อยนิด ใช้ชีวิตอย่างปกติสุข ตามอัตภาพอย่างเรียบง่าย หากแต่เขายินดี ที่จะเสียสละความสุข และเวลาของตนเอง และครอบครัว เพื่อช่วยเหลืองานสังคม ตามโอกาสที่อำนวย  เช่นนี้ จึงสามารถเรียกได้ว่า ชีวิตที่มีบารอกัต อีกทางตรงข้าม บางคนเป็นผู้มีความรู้มากมาย แต่สังคมไม่ได้รับประโยชน์ จากความรู้ของเขาเลย เช่นนี้ สามารถเรียกได้ว่า ชีวิตไม่มีบารอกัต

อัลลอฮ์ ทรงเมตตา ให้มีความจำเริญอยู่ในชีวิตของมุสลิม เพื่อให้เหมาะแก่การดำรงชีวิตที่เรียบง่าย และมีความสุขสันติ บารอกัต สามารถอยู่ในหลากหลายสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน คู่ครอง ความรู้ การเผยแผ่ และเชิญชวนอิสลาม ยานพาหนะ บ้านพักอาศัย สติปัญญา ร่างกาย ญาติมิตรเพื่อนฝูง อื่นๆ และการที่มุสลิม ขอให้ชีวิตของเขา มีความจำเริญจึงเกิดขึ้นอยู่เสมอ

อัลลอฮ์ จะประทานบารอกัตให้เกิดขึ้น เมื่อประพฤติตน ดังนี้

1. มีความยำเกรง (ตักวา) ต่ออัลลอฮ์ อันเป็นกุญแจสำคัญ ที่จะนำชีวิตไปสู่ความมีบารอกัต ด้วยพระองค์ตรัสไว้ว่า  “และถ้าหากว่าชาวเมือง เชื่อมั่นศรัทธา และเกรงกลัวอัลลอฮ์ อัลลอฮ์ก็จะทรงเปิดประตู แห่งความดี (บารอกัต) ให้ทุกๆ ด้าน จากชั้นฟ้าและแผ่นดิน(ซูเราะฮ์อัลอะอ.รอฟ : อายะฮ.96)

2. การอ่านกุรอาน เนื่องด้วยอัลกุรอาน เป็นคำดำรัสของอัลลอฮ์ เป็นคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งประกอบไปด้วยคำสั่งใช้ และคำสั่งห้าม จึงเป็นคัมภีร์ที่มีบารอกัต อยู่อย่างเต็มเปี่ยม อีกทั้งเป็นยาของผู้ที่ป่วย ทั้งทางกายและทางใจ นอกจากการอ่านอัลกุรอาน ในทุกๆ การละหมาดแล้ว ต้องอ่านอัลกุรอาน พร้อมกับศึกษาความหมาย ไปพร้อมๆกัน เป็นประจำ ดังที่อัลลอฮ์ตรัสไว้ว่า “ คัมภีร์ (อัลกุรอาน) เราได้ประทานลงมาให้แก่เจ้า ซึ่งมีความจำเริญ เพื่อพวกเขาจะได้พินิจพิจารณา อายาตต่าง ๆ ของอัลกุรอาน และเพื่อปวงผู้มีสติปัญญา จะได้ใคร่ครวญ”  (ซูเราะฮ์ศอด 38: อายะฮ์ 29)

3. การยกมือขอดุอาอ์ให้มากๆ ท่านนบีมุฮัมมัด ได้ปฏิบัติเป็นแบบอย่างไว้ อาทิ ท่านขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮ์  ขอให้มีความจำเริญในเรื่องต่างๆ เช่น ขอให้คู่บ่าวสาวมีบารอกัต โดยท่านกล่าวว่า

(بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما فى خير) رواه الترمذى

ขออัลลอฮ์ทรงประทานความจำเริญ ขอให้มีบารอกัตแด่ท่าน และขออัลลอฮ์ทรงรวมท่านทั้งสอง ให้ชีวิตคู่อยู่ในความดีงาม” (บันทึกโดย ติรมิซีย์)

อีกดุอาอ์หนึ่ง ท่านนบีมุฮัมมัดขอดุอาอ์ ให้ผู้ที่เลี้ยงอาหารแก่ท่าน ให้มีความจำเริญ และได้รับความโปรดปราน จากอัลลอฮ์

(اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم)رواه الترمذى

โอ้ อัลลอฮ์ สิ่งใดที่ท่านให้ริซกีแก่พวกเขา ขอให้สิ่งนั้นมีความจำเริญ และโปรดอภัยโทษ และเอ็นดูเมตตาพวกเขาด้วยเถิด

4. เมื่อมีทรัพย์ อย่าตระหนี่ถี่เหนี่ยว เมื่อใดก็ตามที่เราทำมาหากิน หรือได้รับปัจจัยยังชีพ เป็นเงินทอง ทรัพย์สิน มาแล้ว อย่าทำตนเป็นคนตระหนี่ถี่เหนียว ควรใช้จ่ายทรัพย์ และแบ่งปันบริจาคทาน ตามกำลังความสามารถ ท่านนบีกล่าวกับท่านฮะกีม อิบนิ ฮะชาม ว่า

(يا حكيم ان هذا المال خضر حلو فمن اخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن اخذه باشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذى يأكل ولايشبع) رواه مسلم

โอ้ ฮะกีม ทรัพย์สินนั้น เขียวขจีหวานฉ่ำ ใครมีไว้และมีใจโอบอ้อมอารีแก่ผู้อื่น จะทำให้ทรัพย์ และผู้เป็นเจ้าของ มีบารอกัต แต่ถ้าผู้ใดมีทรัพย์ไว้ เพื่อทำตัวเด่นเหนือกว่าคนอื่น ทรัพย์นั้นและเจ้าของ ก็จะไม่มีบารอกัต เหมือนคนที่กินไม่รู้จักอิ่ม” (บันทึกโดย มุสลิม)

5. เมื่อทำธุรกิจซื้อขาย ต้องตรงไปตรงมาและมีสัจจะ ซึ่งสิ่งนี้นับเป็นแบบอย่าง มาจากท่านนบีมุฮัมมัด ในการค้าขาย ตามแบบฉบับของอิสลาม ที่ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ค้าขายกัน อย่างตรงไปตรงมา ซึ่งจะทำให้ทั้งผู้ซื้อ และผู้ขาย มีความจำเริญมากยิ่งขึ้น ดังที่ท่ากล่าวไว้ว่า

(البيعان بالخيار مالم يتفرقا او قال حتى يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما فى بيعهما وان كتما وكذبا محقت بركة بيعهما) رواه البخارى

ผู้ชื้อและผู้ขาย จะต้องให้มีการเลือกสินค้ากันได้ ตราบใดที่ยังไม่ตกลงกัน ยังไม่แยกกันไป ถ้าหากทั้งสองมีสัจจะ และนำเสนออย่างเปิดเผย การซื้อขายของทั้งสอง ก็จะมีบารอกัต แต่ถ้าหากทั้งปกปิด และกล่าวเท็จ การซื้อขายของทั้งสองนั้น ก็จะไม่มีบารอกัต”  (บันทึกโดย บุคอรีย์)

6. เมื่อจะทำงานให้ทำในเวลาเช้าๆ ขอให้เรายึดถือ และนำไปปฏิบัติ ตามดุอาอ์ของท่านนบี ที่ท่านขอไว้

عن صخر الغامدى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال:(اللهم بارك لامتى فى بكورها) رواه احمد

โอ้ อัลลอฮ์ โปรดประทานบารอกัต ให้อุมัตของฉัน ในเวลายามเช้าด้วยเถิด”  (บันทึกโดย อิมามอะฮ์มัด)

ท่านรอซูลเมื่อจะส่งกองกำลัง ออกไปปฏิบัตภารกิจ ท่านเลือกเวลาตอนเช้า และท่านศอค์รินผู้เป็นพ่อค้า ท่านมักจะส่งสินค้าออกไปขายในยามเช้าๆ จนกระทั่งทำให้กิจการ มีความเจริญก้าวหน้า มีกำไรงาม

7. ปฏิบัติตน ตามซุนนะฮ์ของท่านนบี โดยมีตัวอย่างหนึ่ง จากการปฏิบัติตน ตามแบบฉบับ ของท่านรอซูล โดยมีรายงานจากท่านญาบิร อิบนุ อับดุลลาฮ์ กล่าวว่า

امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعق الاصابع والصفحة وقال: (انكم لا تدرون فى اى طعامكم البركة) رواه مسلم

ท่านรอซูลใช้ให้เลียนิ้วมือ (เก็บกินอาหารที่ติดนิ้ว) และจานที่ใส่อาหาร โดยท่านกล่าวว่า  “พวกท่านไม่รู้หรอกว่า ในส่วนใดของอาหาร มีบารอกัตอยู่” (ดังนั้น ต้องรับประทานให้หมด)  (บันทึกโดย มุสลิม )

ถัดไป

หน้าหลัก

กรกฎาคม 28, 2013

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
ติดต่อทีมงานผ่าน  www.facebook.com/hasem.piwdee

จำนวนผู้เข้าชม