Custom Search

28 เคล็ดลับในการครองคู่อย่างผาสุขแบบอิสลาม (21-28)

โดย...เชค ยูซุฟ เอสเทส

ต่อไป  เราจะขอกล่าวอีก  “ 8 ประการที่พึงปฏิบัติ”  อันจะส่งผล ต่อการเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดี ภายในครอบครัว

1. มีทัศนคติที่ดีต่อกัน 

มุสลิมนั้น จะต้องมีทัศนคติที่ดี ในการดำรงชีวิตเสมอ  เราจะต้องกล่าวขอบคุณ ต่อความเมตตาของอัลลอฮฺ ต่อทุก ๆ สภาวการณ์ โดยกล่าวคำว่า “อัลฮัมดุลลิ้ลลาฮฺ” หมายถึง บรรดาการสรรเสริญ เป็นเอกสิทธิ์แด่อัลลอฮฺ  (สำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทรงประทานให้ และมิได้ทรงประทานให้กับเรา)

2. ให้การช่วยเหลือกันและกัน 

ท่านนบี เน้นย้ำให้บุรุษนั้น ทำการช่วยเหลือภรรยาของเขา  และอัลลอฮฺได้ทรงตรัสแก่พวกเราว่า  ภรรยานั้น คือคู่ชีวิต และเป็นผู้ช่วยเหลือสามีของนาง  และนี้คือหนทางที่ถูกต้องแล้ว  ดังนั้น เราจงให้การช่วยเหลือ คู่ครองของเราเถิด

3. ไว้วางใจซึ่งกันและกัน 

พี่น้องมุสลิม ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง  ถูกระบุเอาไว้ว่าคือบุคคลที่ไว้วางใจหรือเชื่อถือได้  ดังที่ท่านนบี ได้รับการยกย่องว่าเป็น “ผู้ที่ไว้วางใจได้”  ดังนั้น พวกท่านจงปฏิบัติตามแนวทางของท่านนบี  เถิด

4. ให้เกียรติกัน 

เมื่อคุณให้เกียรติต่อผู้คน  คุณย่อมได้รับการให้เกียรติ จากบุคคลอื่น กลับมาเช่นเดียวกัน  ซึ่งสำหรับบรรดามุสลิมนั้น ได้รับมอบหมายให้ทำการให้เกียรติ ต่อบุคคลอื่นทั้งหมด  ดังนั้น สำหรับคู่ครองของคุณ  คุณจะต้องให้เกียรติต่อเขาให้มากยิ่งขึ้น

5. เล่นด้วยกัน 

ท่านนบี ของเรานั้น  ได้เคยหยอกล้อกับภรรยาของท่าน  โดยท่านนบี ได้วิ่งแข่งกับท่านหญิงอาอิชะฮฺ  ท่านหญิงอาอิชะฮฺ  กล่าวว่า “ฉันเคยวิ่งแข่งชนะท่านนบี  แต่เมื่อฉันมีน้ำหนักที่มากขึ้น ท่านนบี ก็ได้วิ่งแข่งชนะฉัน” 

ซึ่งท่านนบี  ได้บอกกับพวกเรา  ให้ทำการหยอกล้อกับภรรยาของพวกเรา

6. ให้อภัยซึ่งกันและกัน 

แน่นอนอย่างยิ่งว่า  การให้อภัยนั้น เป็นลักษณะที่สำคัญของอิสลาม  ใครก็ตามที่ไม่เคยให้อภัยกับผู้อื่น  เขาก็จะไม่ได้รับการให้อภัย จากผู้อื่นเช่นเดียวกัน  เราต้องพิจารณา ถึงความเมตตาของอัลลอฮฺ  ที่พระองค์เป็นผู้ทรงรักการอภัยยิ่ง  ดังนั้น เราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ การให้อภัยในความผิดของผู้อื่น  และเราก็จะต้องรู้จัก การให้อภัยต่อคู่ครองของเรา

7. การจัดสรรเวลา 

จงจัดสรรเวลาในการอยู่ตามลำพัง และการอยู่ร่วมกับคู่ครองของคุณ  การ ทำกิจกรรมร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการเดินเล่น นั่งรถเล่น หรือการไปเยี่ยมเยียมญาติพี่น้อง หรือผู้ที่เจ็บป่วย (ซึ่งจะทำให้คุณ ได้รับรางวัลตอบแทน อันมากมาย)  การถือศีลอดร่วมกันในวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี เมื่อมีความสามารถ  การไปประกอบพิธีฮัจญ์ร่วมกัน  ซึ่งสิ่งนี้เป็นหนทางที่ดีที่สุด ในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ (เชื่อผมซิ)

8. ทำการเคารพภักดีอัลลอฮฺ 

ทำการรำลึกอัลลอฮฺ  ด้วยกับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  ไม่ว่าจะเป็นการละหมาด การขอพร  ซึ่งความสุขสงบ ที่เราได้รับจากการรำลึกถึงอัลลอฮฺนั้น  เป็นสิ่งที่คนต่างศาสนิก ไม่สามารถสัมผัสได้  ท่านนบี   ได้เคยนำละหมาดภรรยาของท่าน ในบ้านของท่าน  แม้ว่าบ้านของท่าน จะอยู่ใกล้กับมัสยิดก็ตาม  เนื่องจากท่านนบี  ได้กล่าวเอาไว้ว่า  จงอย่าทำให้บ้านของท่านเป็นดังสุสาน  ดังนั้น เราจึงควรทำการละหมาดที่บ้านด้วย กับการละหมาดซุนนะฮฺในบ้านของเรา  และสำหรับสตรีนั้น  การละหมาดในบ้านของนาง ในห้องของนาง และหลังม่านนั้น  จะได้รับรางวัลที่ดีกว่า การที่นางจะไปละหมาดในมัสยิด

พี่น้องชายและหญิงผู้ศรัทธา  เมื่อพวกท่านมีปัญหาในครอบครัว  จงแก้ปัญหา ตามพระดำรัสของอัลลอฮฺเถิด  ซึ่งพระองค์ได้ทรงตรัสบอก ถึงหนทางในการแก้ปัญหา ให้กับพวกเราเอาไว้แล้ว  เพียงแต่เราไม่พยายามที่จะปฏิบัติ ตามทางนำของพระองค์  จงพิจารณาถึงซูเราะฮฺ อัน-นิซาฮฺ  อายะฮฺ ที่ 35 “และหากพวกเจ้าหวั่นเกรง การแตกแยกระหว่างเขาทั้งสอง ก็จงส่งผู้ตัดสินคนหนึ่ง จากครอบครัวของฝ่ายชาย และผู้ตัดสินอีกคนหนึ่ง จากครอบครัวฝ่ายหญิง หากทั้งสองปรารถนา ให้มีการประนีประนอมกันแล้ว อัลลอฮฺก็จะทรงให้ความสำเร็จ ในระหว่างทั้งสอง  แท้จริงอัลลอฮฺ เป็นผู้ทรงรอบรู้ ผู้ทรงสัพพัญญู”

จากอายะฮฺข้างต้น  ก็ชัดเจนสำหรับเราแล้วว่า  “จงอย่าสร้างความแตกแยก ในครอบครัวของท่าน  แต่จงแก้ปัญหา และหาผู้ช่วยเหลือ ในการจัดการกับปัญหาครอบครัวของท่านเถิด”

แน่นอนเหลือเกินว่า ชัยฏอนนั้น ไม่ต้องการที่จะทำให้เกิดการประนีประนอมขึ้น ในระหว่างพวกท่าน  มันต้องการจะทำให้พวกท่าน เกิดการทะเลาวิวาทขึ้น  ทำการทำลายข้าวของเครื่องใช้  ทำให้ความสัมพันธภาพ ระหว่างพวกท่าน สั่นครอน  จนกระทั่งส่งผลทำให้ครอบครัวของพวกท่าน เกิดการแตกแยก  และเกิดปัญหาขึ้นกับบรรดาลูก ๆ ของท่านในอนาคต

ดังนั้น พวกท่านจงอย่าได้ตามก้าวเดินของชัยฏอน แต่จงเชื่อฟังและปฏิบัติตามอัลลอฮฺเถิด  พระองค์ทรงใช้ให้พวกเรา เดินตามแนวทางการดำเนินชีวิต ของท่านนบี   ดังนั้น เราจงพิจารณาดูเถิด ว่า  ท่านนบี   มิได้สร้างความแตกแยกความสัมพันธ์ ภายในครอบครัวของท่านเลย  ท่านมิได้หย่าร้าง กับบรรดาภรรยาของท่านเลย  ท่านไม่เคยแสดงอารมณ์ร้าย กับบรรดาภรรยาของท่านเลย  ท่านไม่เคยตบตีบรรดาภรรยาของท่านเลย  ท่านไม่เคยระแวงสงสัย หรือกล่าวหาภรรยาของท่านเลย  ในพฤติกรรมที่ไม่ดีของนาง หรือเรื่องที่มีผู้อื่น มาใส่ร้ายนาง  แต่ท่านนบี  เป็นผู้ที่มีความอดทน ต่อภรรยาของท่าน  ในเรื่องราวต่าง ๆ ที่ภรรยาของท่าน ได้กระทำต่อท่าน (รายละเอียดดังซูเราะฮฺที่ 66 อัต-ตะฮฺรีม)

จากเคล็บลับข้างต้น ที่ข้าพเจ้าได้แนะนำมานั้น  หากท่านปฏิบัติแล้ว พบว่า ยังคงมีปัญหาภายในครอบครัว หลงเหลืออยู่  ขอให้ท่านศึกษาจากเว็บไซต์เพิ่มเติม  โดยเป็นบทความจากบรรดาผู้รู้ทางศาสนา และได้นำหลักฐานมาจากอัลกุรอ่าน และซุนนะฮฺ

สุดท้ายนี้  ขอให้ท่านจงทำการขอดุอา ต่ออัลลอฮฺ  ให้ทรงประทานความช่วยคุณ และครอบครัวของคุณ  ให้มีชีวิตที่ดีที่สุด ทั้งในดุนยา และอาคิเราะฮฺ  และขอพระองค์ทรงโปรดอภัย ในบรรดาความผิดบาป ให้กับพวกเราทั้งหมด และทรงโปรด คุ้มครองพวกเรา ให้พ้นจากการถูกลงโทษ จากไฟนรกด้วยเทอญ  อามีน

แปลและเรียบเรียงโดย นูรุ้ลนิซาอฺ

http://islamnewsroom.com/news-we-need/1779-many-tips-for-marriag

ย้อนกลับ

หน้าหลัก

กรกฎาคม 28, 2013

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม

จำนวนผู้เข้าชม