Custom Search

 ความรู้กับอุลามา คือหลักประกันของสังคม

โดย ......อิบนุลฮัค

จากวันแรกที่มีการสร้างโลกจนถึงปัจุบัน  โลกเรามีบรรดานบีและรอซูล  ที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ เพื่อเป็นหลักประกันสังคมมนุษย์ โดยตลอดมา  พวกเขาแต่ละคน ต่างก็มีเป้าหมายอันเดียวกัน และรูปแบบการปฏิบัติงานที่คล้ายกัน นั่นก็คือ การเป็นผู้ประกาศสาสน์ที่มาจากพระองค์อัลลอฮฺ  คอยชี้แนะผู้คน สู่ระบอบในการดำเนินชีวิต ที่จะนำมาซึ่งความผาสุกอย่างแท้จริง ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า และอีกนัยหนึ่ง คือการคอยตักเตือนผู้คน มิให้ฝ่าฝืนกฏ และช่วยแก้ปัญหาความวุ่นวายที่เกิดขึ้น ด้วยความสันติวิธี

และเป็นอย่างนี้เรื่อยมาจนถึงนบีมูฮัมมัด   ของเรา อัลลอฮฺ ได้ส่งท่านมาในขณะที่สังคมวุ่นวาย และป่าเถื่อน พ่อแม่ฆ่าลูกทั้งเป็น การผิดประเวณี การพนัน การฉ้อฉลเต็มบ้านเต็มเมือง  เกิดการแก่งแย่งชิงดี และการฆ่าฟันกันในระหว่างชนเผ่าด้วยกัน ฯลฯ แต่แล้ววันหนึ่งได้เริ่มขึ้น เมื่อท่านนบี   อยู่ในถ้ำฮีเราะอ์ จนกระทั่งท่านกลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮฺ เหล่าชนเผ่าทั้งหลาย กลับกลายเป็นกลุ่มชนที่ประเสริฐสุด แผ่นดินที่พวกเขาเคยอยู่ กลับกลายเป็นแผ่นดินที่ประเสริฐที่สุด แบบอย่างของพวกเขาคือแบบอย่างที่ดีงาม ที่ชนรุ่นหลังอยากจะปฏิบัติตามมากที่สุด นั่นเพราะอะไรรู้ใหม?

นั่นก็เพราะเขาเป็นกลุ่มชน ที่ใฝ่ใจกับการศึกษา และให้ความสำคัญกับคำสอนของท่านนบี และสิ่งที่ท่านนบี ปฏิบัติ มากกว่าสิ่งอื่นใดทั้งปวง

แต่ในวันนี้ใครเล่าจะเป็นผู้สานงานต่อ? เราจะเรียนรู้กีตาบุลลอฮ และซุนนะหฺของท่านบี จากที่ใหน? เพื่อว่าเราจะได้รับสิ่งดีๆ ดั่งที่กลุ่มชนก่อนหน้าเราได้รับบ้าง และเราจะได้อยู่ในโลกใบนี้อย่างผาสุก ที่ไร้ซึ่งความวุ่นวายและปัญหา โดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน

ผู้ที่จะมาช่วยกอบกู้สังคมมุสลิม จะเป็นใครไปไม่ได้ นั่นคือบรรดาผู้ศึกษาหาความรู้ คือบรรดาอุลามา....พวกเราพึงกลับไปหาผู้รู้ทั้งหลายเถิด !  เรียนรู้กีตาบุลลอฮฺ และซุนนะห์นบี จากพวกเขา สอบถามและศึกษาหาความรู้ จากบรรดาผู้รู้ที่ศึกษาอย่างแท้จริง  หากว่า เขาทำผิดก็จงตักเตือน ด้วยหนทางที่ลับตาผู้คน จงหย่าฉีกหน้า และทำลายพวกเขา ด้วยการเอาสิ่งบางอย่างที่ผิดพลาดไปประจานต่อหน้าผู้คน  แต่จงอยู่ร่วมกับเขาและทำดีกับเขาต่อไป ดุอาให้กันตราบจนสิ้นลมหายใจ  เพราะอุลามาคือบุคคลที่อัลลอฮ์  เลือกให้เป็นผู้สานงาน ต่อจากบรรดานบีและรอซูล  ทั้งหลาย ในฐานะเป็นผู้สืบทอดมรดกศาสนา เป็นผู้เผยแพร่ และปกป้องอิสลามให้มีอยู่ต่อไป จนตราบวันสิ้นโลกที่จะมาถึง

ดังนั้น หากว่าเราจะเอาอิสลาม และสิ่งที่ดีที่ท่านบี นำมา ก็ต้องกลับไปหาผู้รู้ ผู้ชี้แจงที่แท้จริง แล้วเราจะเป็นผู้ที่ได้รับโชคอันล้ำค่า และ นี่คือแนวทาง ที่จะนำมาซึ่งความผาสุกในสังคม อย่างแท้จริง ซึ่งมันเป็นความสุข ที่สามารถพิสูจน์ได้ดั่งที่กลุ่มชนก่อนหน้าเราได้รับมาแล้ว

ท่านนบี ได้กล่าวไว้ว่า

إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم ,فمن أخذه فقد أخذ بحظ وا فر

[البخارى:2682]

แท้จริงอุลามา คือผู้สืบทอดมรดกของบรรดานบี ซึ่งที่จริงแล้วพวกเขาไม่ทอดทิ้งสิ่งใดเลย (ให้คนที่มีชีวิตต่อจากเขา) แม้จะเป็นเงินซักดีนาร์ หรือเงินดิรฮัมเดียว แต่สิ่งที่พวกเขาได้ทิ้งไว้คือความรู้ ดังนั้น ใครก็ตามที่เขาได้รับเอาไป ก็เท่ากับว่าเขาได้รับโชคลาภอันล้ำค่าที่สุด”  (อัลบุคอรีย์ 2682)

และเช่นกัน...

โอ้อุลามาเอ๋ย...คงไม่มีใครอีกแล้ว ที่รู้แจ้งในเรื่องกีตาบุลลอฮฺและซุนนะห์ของท่านบี เพราะท่านคือผู้พิทักษ์สังคมโลกต่อไป หลังจากบรรดานบีและร่อซูล  ปวงมุสลิมและโลกจะดีหรือไม่ ขึ้นอยู่สิ่งที่พวกท่านถ่ายทอด  

ดังนั้น จงตื่นเถิด... แล้วหันกลับมาสู่กีตาบุลลอฮ และซุนนะห์อย่างแท้จริงสักที ชะตาชีวิตของมวลมุสลิมอยู่ในมือของท่าน  วันนี้ที่ท่านมีชีวิตอยู่ ท่านได้ทำหน้าที่ตามที่นบี ได้ฝากไว้ให้ท่าน เป็นผู้ดูแลพี่น้องของท่านหรือยัง ซึ่งมันจะทำให้สังคมมีแต่ความสงบสุข แต่หากวันใดที่พวกท่านจากเราไป หรือพวกท่านอยู่ แต่ไม่ได้ทำตามอามานะห์ที่ได้รับไว้  สังคมเราก็จะตกอยู่ในความเดือดร้อน เกิดความวุ่นวาย ไม่มีวันสิ้นสุดเฉกเช่นปัจจุบัน

เหตุผลที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ ถึงความหายนะของสังคมที่เกิดขึ้น ก็เพราะสังคมนั้น ขาดผู้รู้ และการเอาใจใส่กับการศึกษากิตาบุลเลาะฮ์ และซุนนะห์ของท่านนบี และขาดการตักเตือนกันและกัน หรือมีแต่ก็นิ่งเฉยไม่ได้ทำตามอามานะห์นั่นเอง

 คุณค่าของอุลามาในวันนี้ คงไม่ต่างอะไรกับนบีต่างๆ ในยุคบนีอิสรออิล แต่บางทีพวกเขาอาจเป็นผู้ที่ตกต่ำที่สุด ณ ที่อัลลอฮ์ หากพวกเขาใช้ความรู้ไปในหนทางที่ผิด

สรุปจากหนังสือ    مسؤلية العلماء والدعاة :الشيخ فوزان بن فوزان الفوزان

หน้าหลัก

ตุลาคม 10, 2013

ม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
www.facebook.com/hasem.piwdee

จำนวนผู้เข้าชม