Custom Search

การให้ชีวิตและการกตัญญูรู้คุณ

อับดุลเราะมัน  เจะอารง

พระองค์อัลลอฮ์ ทรงสร้างมนุษย์คนแรกบนพื้นโลกนี้ จากธาตุดิน ดังที่พระองค์ได้ตรัสไว้ในหลายที่ ในอัลกุรอาน เช่น ในอายะฮ์ความว่า

منْها خلقْناكُم وفيها نعيدُكُم ثمَّ نُخرِجُكُم تارةً أُخْرى (طه/55)

และจากธาตุดิน (ในแผ่นดิน) เราได้บังเกิดพวกเจ้า และในแผ่นดินนั้น เราให้พวกเจ้ากลับคืนไป และจากแผ่นดินนั้น เราให้พวกเจ้ากลับออกมาอีกครั้งหนึ่ง 

และในอายะฮ์ที่ความว่า

فَاسْتفْتِهِمْ أهُمْ أَشَدُ خلْقاً أمْ مَن خلَقْنا إنَا خلَقْناهُم مِن طِينٍ لازِبٍ بلْ عَجِبْتَ ويَسْخَرون وإذا ذكِّروا لا يذْكُرون (الصافات/11-13)

 “(โอ้มุหัมมัด) เจ้าจงถามพวกเขา (บรรดาผู้ปฏิเสธการฟื้นคืนชีพ) ซิว่า พวกเขามีความแข็งแกร่งยิ่ง ในสิ่งที่ถูกสร้างมา กระนั้นหรือ หรือว่าสิ่งที่เราได้สร้างมันมา (แข็งแกร่งยิ่งกว่า) แท้จริง เราได้สร้างพวกเขา จากดินเหนียว  แต่เจ้าคงแปลกใจ ขณะที่พวกเขาเยาะเย้ย และเมื่อพวกเขาถูกเตือนให้รำลึก พวกเขาก็จะไม่ยอมรับข้อตักเตือน” 

พระองค์ ทรงสร้างฮาวาอ์ (อีฟ) จากกระดูกซี่โครงของอาดัม แล้วพระองค์ทรงสร้างชาติพันธุ์ของมนุษย์ จากหยดน้ำอสุจิที่พุ่งออกจากเพศชาย และกระดูกหน้าอกของเพศหญิง พระองค์ได้ตรัสไว้ความว่า

فلْينظُرِ الإنْسانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِن ماءٍ دافقٍ يَخرُجُ مِن بينِ الصُلْبِ والتَرائِب (الطارق/5-7)

ดังนั้น มนุษย์จงไตร่ตรองดูซิว่า เขาถูกบังเกิดมาจากอะไร เขาถูกบังเกิดจากน้ำอสุจิที่พุ่งออกมา มันออกมาจากกระดูกสันหลัง (ของชาย) และกระดูกหน้าอก (ของหญิง)

แล้วในวันที่ท่านเราะสูล   ได้เข้าไปพิชิตนครมักกะฮ์ในปีที่ 8 หลังจากที่ท่าน ได้อพยพไปยังนครมะดีนะฮ์ ท่านได้ยืนยันการสร้างของพระองค์ ในหะดีษบทหนึ่ง ท่านได้กล่าวไว้ว่า

يا ايُها النَاسُ ،  إنَ الله قد أذهَبَ عنكم غُبَيَةَ الجاهلية وتَعَاظُمَها بِآبائِها ، فالنَّاسُ رَجُلانِ : برٌ تقِيٌ كريمٌ على الله ، وفاجِرٌ شقِيٌ هَيِنٌ على الله ، والناسُ بَنو آدمَ وخُلِقَ آدمُ من ترابٍ (رواه الترمدي/3270)

โอ้มนุษย์ทั้งหลาย  แท้จริงพระองค์อัลลอฮ์ ได้ขจัดจากพวกเจ้า ความรู้สึกโอ้อวดสมัยญาฮิลิยะฮ์ และการโอ้อวดด้วยบรรพบุรุษ มนุษย์นั้นมี 2 จำพวกคือ 1. จำพวกผู้ดีที่มีความยำเกรง มีเกียรติ ณ พระองค์อัลลอฮ์ 2. จำพวกผู้เลวทราม ไม่มีความละอาย มารยาทต่ำช้า มนุษย์นั้นลูกหลานของอาดัม และอาดัมนั้น ถูกสร้างขึ้นมาจากดิน

พระองค์อัลลอฮ์  ทรงทำให้มนุษย์ได้มองเห็น ฟังเสียงได้ยิน และมีมันสมอง ที่สามารถคิด ไตร่ตรอง วิเคราะห์และตัดสินใจเองได้ พระองค์ได้ตรัสไว้ความว่า

وهُوَ الَّذي أنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ والأبْصارَ والأفْئِدةَ قليلاً ما تشْكُرُون (المؤمنون/78)

และพระองค์เป็นผู้ทรงสร้างสัมผัสการฟัง และการเห็น และหัวใจ เพื่อเข้าใจ แก่พวกเจ้า แต่เพียงส่วนน้อยเท่านั้น ที่พวกเจ้าขอบคุณ

พระองค์ทรงแจ้งวัตถุประสงค์ของการให้ดวงตา ใบหู และหัวใจ เพื่อจะได้แสดงความกตัญญูรู้คุณของผู้ให้ พระองค์ได้ตรัสไว้ความว่า

والله أخْرجَكم مِن بُطونِ أمَهاتِكم لا تعْلَمونَ شيئاً وجَعَلَ لكُمُ السَّمْعَ والأبْصارَ والأفْئدةَ لعَلَّكُمْ تَشْْكُرون (النحل/78)

และอัลลออ์ทรงให้พวกเจ้า ออกจากครรภ์มารดาของพวกเจ้า โดยพวกเจ้าไม่รู้อะไรเลย พระองค์ทรงทำให้พวกเจ้าได้ยิน และเห็น และมีหัวใจ (สำหรับนึกและคิด) เพื่อพวกเจ้าจักได้ขอบคุณ

พระองค์ทรงกำหนดให้มนุษย์ มีความรับผิดชอบ ในทุกสิ่งที่พระองค์ทรงมอบให้แก่มนุษย์ พระองค์ได้ตรัสไว้ความว่า

ولا تقْفُ وما ليسَ لكَ بِه علْمٌ إنَ السَّمْعَ والبَصَرَ والفؤادَ كلُ أولئِكَ كانَ عَنْه مَسْؤُولاً (الإسراء/36)

และอย่าติดตามสิ่งที่เจ้าไม่มีความรู้ ในเรื่องนั้น แท้จริง หู ตาและหัวใจ ทุกสิ่งเหล่านั้นจะถูกสอบสวน

มนุษย์มีพลังในการทำงาน มีสติปัญญาในการแก้ปัญหาของชีวิต พระองค์ได้ทดสอบความอดทนของมนุษย์ ในการต่อสู้กับอารมณ์ของตนเอง และสิ่งเย้ายวนทั้งหลาย ตั้งแต่มนุษย์รุ่นแรกจนถึงมนุษย์ในยุคปัจจุบัน และจะทดสอบมนุษย์ในยุคต่อไปจนถึงวันกิยามะฮ์ พระองค์ได้ตรัสไว้ความว่า

إنَا خلَقْنا الإنْسانَ مِن نطفةٍ أمْشَاحٍ نبْتَلِيهِ فَجَعَلْناه سَميعاً بَصيراً (الإنسان/2)

แท้จริง เราได้สร้างมนุษย์จากน้ำเชื้อผสมหยดหนึ่ง เพื่อเราจะได้ทดสอบเขา ดังนั้น เราจึงทำให้เขาเป็นผู้ได้ยิน เป็นผู้ได้เห็น

และในอีกตอนหนึ่งพระองค์ได้ตรัสไว้ความว่า

أحسِبَ الناسُ أن يقولوا آمَنَا وهُمْ لا يُفْتَنُون ولقد فتَنَّا الَّذينَ مِن قبلِهم فَلَيعْلَمَنَّ الله الَّذِيْنَ صَدَقوا ولَيعْلَمَنَّ الكَاذِبين (العنكبوت/2-3)

มนุษย์คิดหรือว่า พวกเขาจะถูกทอดทิ้งเพียงแต่พวกเขากล่าวว่า พวกเราได้ศรัทธาแล้ว และพวกเขาจะไม่ถูกทดสอบกระนั้นหรือ (เปล่าเลย) และโดยแน่นอน เราได้ทดสอบบรรดาก่อนหน้าพวกเขาแล้ว ดังนั้น อัลลอฮ์จะทรงจำแนกให้รู้แจ้งถึงบรรดาผู้สัตย์จริง และทรงจำแนกให้รู้แจ้งถึงบรรดาผู้กล่าวเท็จ

ขั้นสุดท้ายชีวิตของมนุษย์จะต้องรับผิดชอบในความโปรดปรานทุกอย่างที่พระองค์ทรงประทานให้ พระองได้ตรัสไว้ความว่า

ثمَ لتُسألُنَ يومَئِدٍ عَنَ النَّعِيم (التكاثر/5)

 “แล้วในวันนั้น พวกเจ้าจะถูกสอบถาม เกี่ยวกับความโปรดปรานที่ได้รับ (ในโลกดุนยา)

อวัยวะของมนุษย์ทุกส่วน ยินดีที่จะให้ความร่วมมือ ในการยอมรับความจริงทุกอย่าง ที่เคยกระทำมา ต่อหน้าพระองค์อัลลอฮ์ คือลิ้น มือและเท้า พระองค์ได้ตรัสไว้ความว่า

يومَ تَشْهَدُ عليهِم أَلْسِنتُهُم وأَيْدِيْهِم وأرْجُلُهُم بِما كانُوا يعْمَلُون (النور/24)

วัน (กิยามะฮ์) ที่ลิ้นของพวกเขา และมือของพวกเขาและเท้าของพวกเขา จะเป็นพยานยืนยันต่อพวกเขา ตามที่พวกเขาได้กระทำไว้”

www.islammore.com

หน้าหลัก

ตุลาคม 10, 2013

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
www.facebook.com/hasem.piwdee

จำนวนผู้เข้าชม