ผู้ปฏิเสธพระเจ้า...
แท้จริงคือผู้ศรัทธาต่อพระเจ้าปลอม

โดย ศ. ดร. ญะอฺฟัร เชค อิดริส
อบู ชุเราะห์บีล แปลและเรียบเรียง

คนปฏิเสธพระเจ้า (นักอเทวนิยม) ได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้ที่ปฏิเสธการมีอยู่ของ ‘ผู้สร้าง’ นี่เป็นคำจำกัดความที่ดี ทั้งนี้ต้องมีเงื่อนไขว่า ความหมายของ ‘ผู้สร้าง’ ที่พวกเขาปฏิเสธ จะต้องหมายถึง ‘ผู้สร้างที่แท้จริง’ (ซึ่งภาษาอาหรับใช้คำว่า อัลลอฮฺ) เท่านั้น

เพราะความจริงแล้ว คนปฏิเสธพระเจ้าทั้งหลาย ต่างมีความเชื่อใน ‘ผู้สร้าง’ ในรูปแบบต่างๆ ที่ไม่ใช่ผู้สร้างที่แท้จริง แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ยอมรับมัน ภายใต้ชื่อนี้ก็ตาม ที่เป็นเช่นนี้ ก็เพราะว่า คนปฏิเสธพระเจ้า ได้หาทางเลือกต่างๆ แทนคำว่า ‘พระเจ้า’ เพื่อนำไปอธิบาย การมีอยู่ของสรรพสิ่งที่เรามองเห็นรอบตัวเรา พวกเขาได้ประดิษฐ์ ‘แก่นสภาวะ’ ต่าง ๆ ตามจินตนาการบางอย่างขึ้นมา และให้คุณลักษณะบางอย่าง ที่เป็นของพระเจ้า แก่มัน

ครั้งหนึ่งนักอเทวนิยม (คนปฏิเสธพระเจ้า) แบบวัตถุนิยม ได้เคยเชื่อว่าสสารเป็นพระเจ้ามาแล้ว แต่พระเจ้าที่เป็นสสารของพวกเขานั้น ไม่ได้เป็นสสารที่พวกเราคุ้นเคย ในชีวิตประจำวัน แต่มันเป็นบางสิ่งที่เป็นอมตะ และเป็นนิรันดร์ ด้วยเหตุนี้เอง พวกเขาได้บิดเบือน ถ้อยคำบางอย่าง ให้เป็นข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ นั่นคือถ้อยคำที่ว่า ‘สสารเป็นสิ่งที่ไม่สามารถสร้างได้ หรือทำลายได้’ (Matter is neither created nor destroyed)

แต่เมื่อเราตั้งคำถามกับพวกเขา ให้พวกเขาชี้ให้เห็นถึงความเป็นอมตะและความเป็นนิรันดร์ของสสาร คำตอบของพวกเขาเป็นการปัดให้พ้นๆไปเท่านั้น

สสารที่เราสามารถรับรู้ได้ และที่เราสามารถชี้ได้นั่น คือสสารที่อยู่ในรูปแบบของเทหวัตถุขนาดใหญ่ ในรูปแบบของสิ่งของทางกายภาพบนโลก และอยู่ในรูปแบบของสิ่งที่ประกอบขึ้น จากองค์ประกอบต่อไปนี้ คือ โมเลกุล, อะตอม, อิเล็กตรอน, นิวตรอน, โปรตอน เป็นต้น แต่ไม่มีอะไรที่ว่ามานี้เป็นอมตะเลย

นักอเทววิทยาแบบวัตถุนิยม เคยเชื่อในสสารที่เป็นอมตะ อยู่เบื้องหลังวัตถุสิ่งของทั้งหมดที่เกิดขึ้น และดำเนินไป แต่การมาของทฤษฎี Big Bang ได้ทำให้ความหวัง ต่อการมีอยู่อย่างอมตะของสสารเหล่านี้ ปลิวว่อน

ทุกวันนี้ (ตามคำอธิบายจองทฤษฎี Big Bang หรือการระเบิดครั้งใหญ่ ) นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า ทุกสิ่ง ไม่ว่าสสาร พลังงาน แม้แต่อวกาศและเวลา ต่างก็มี ‘จุดเริ่มต้น’ ข้อเท็จจริงก็คือ ทุกวันนี้พวกเขากำลังอภิปรายกันถึง ‘เหตุแห่งการสร้าง’ ที่ทำให้ทุกสรรพสิ่งเกิดขึ้นมาต่างหาก

พระเจ้าที่พวกปฏิเสธพระเจ้าทั้งหลาย คาดคิดกันเอาเอง อีกองค์หนึ่งชื่อว่า ‘ธรรมชาติ’ (Nature) ซึ่งแตกต่างจากธรรมชาติ ที่เราคุ้นเคยกัน อันได้แก่สิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ (เช่น แม่น้ำ ภูเขา เป็นต้น) แต่ธรรมชาติ’ที่พวกปฏิเสธพระเจ้าทั้งหลาย มักชอบพูดกันนั้น เป็น ‘ธรรมชาติ’ ที่สามารถทำสิ่งนี้ ทำสร้างสิ่งโน่นได้

อะไรคือ ‘ธรรมชาติ’ อันนี้? ถ้าหากมันเป็นธรรมชาติที่เรารู้จัก (เช่น แม่น้ำ ภูเขา เป็นต้น) ถามว่ามันได้สร้างตัวมันเอง ขึ้นมาอย่างไร? แต่ถ้าหากว่ามันไม่ใช่ธรรมชาติ ตามที่เราเข้าใจกัน เราก็อยากได้หลักฐานที่พิสูจน์ถึงการมีอยู่ของมัน

เช่นเดียวกับพระเจ้าที่เรียกว่า ‘วิวัฒนาการ’ (Evolution) ซึ่งถ้าพูดกันตามหลักวิทยาศาสตร์ ก็คือ “กระบวนการค่อยเป็นค่อยไป ที่ทำให้เกิดชีวิตสัตว์ และพืชอย่างหลากหลาย ที่ปรากฏให้เห็น จากอินทรีย์มูลฐานและแรกเริ่ม....”

แต่ ‘วิวัฒนาการ’ ของเหล่านักอเทวนิยม ที่ปฏิเสธพระเจ้าทั้งหลาย ไม่ได้หมายถึงกระบวนการที่ว่านี้เลย ยิ่งกว่านั้นมันกลับกลายเป็น ‘มูลการณ์’ (พลังอำนาจที่ก่อให้เกิดสิ่งต่างๆ) แนวคิดเช่นนี้ จึงเป็นเพียงความรู้สึกที่เกิดจากจินตนาการ และไม่เป็นวิทยาศาสตร์เท่านั้น กระทั่งทำให้คำว่า ‘วิวัฒนาการ’ นี้ได้เข้าแทนคำว่า ‘พระเจ้า’ ไปได้

เพราะฉะนั้น ในความจริงแล้ว พวกปฏิเสธพระเจ้าทั้งหมด เป็นผู้ศรัทธาต่อพระเจ้าปลอม หรือเรียกในภาษาอาหรับว่า มุชริก (ผู้ตั้งภาคี) ซึ่งตามความหมายของอิสลาม ก็คือ ผู้ที่เชื่อในพระเจ้าองค์หนึ่ง หรือหลายๆ องค์ ก็ได้ แต่ไม่ใช่พระเจ้าที่แท้จริง หรือผู้ที่บูชาพระเจ้าดังกล่าว ขณะเดียวกัน แม้ว่าเขาจะบูชาพระเจ้าที่แท้จริงด้วยก็ตาม

บางทีนี่คือเหตุผลที่ว่า ทำไมอัล- กุรอาน จึงแทบจะไม่กล่าวถึงพวกอเทวนิยม (ผู้ปฏิเสธการมีอยู่ของพระเจ้า) แต่พูดถึงเฉพาะมุชริก หรือผู้บูชาพระเจ้าปลอมเท่านั้น

http://www.fityah.com

Custom Search

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

อิสลาม
ลักษณะทั่วไปของอิสลาม
อิสลามเบื้องต้น

อิสลาม วิถีแห่งชีวิต

อิสลามกับคำถามที่คุณอยากรู้

เสา 5 ต้นของอิสลาม


หน้าหลัก

กันยายน 02, 2013

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
www.facebook.com/hasem.piwdee

จำนวนผู้เข้าชม