Custom Search

หลังความตาย

โดย อ.มัสลัน มาหะมะ

วันสิ้นโลก (อาคิเราะฮ์)

มุสลิมต้องศรัทธาในชีวิตใหม่ หลังความตาย และศรัทธาในวันตัดสิน คำสอนที่สำคัญเกี่ยวกับหลักศรัทธาข้อที่ 5 นี้ มีดังต่อไปนี้

ยอมรับการมีอีกภพหนึ่ง อันเป็นโลกที่มีชีวิตที่จีรัง  ซึ่งมนุษย์จะมีชีวิตอยู่  ณ โลกแห่งนั้น ชั่วนิรันดร์ กล่าวคือ หลังจากมนุษย์ตายลง ทุกคนจะถูกให้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง ในวันสอบสวน (กิยามะฮ์) เพื่อตอบแทนผลกรรมที่ ประกอบเอาไว้ ดังนั้น ผู้ใดเชื่อฟัง และปฏิบัติตาม ที่ศาสนทูตสั่งสอนไว้  เขาย่อมได้เข้าสวรรค์ ส่วนผู้ใดปฏิเสธและฝ่าฝืน ย่อมตกนรก

นอกจากนั้น การศรัทธาต่อวันสุดท้ายในที่นี้ ยังรวมถึงความเชื่อต่อการมีอยู่จริง ของความสุขและการทรมาน ในหลุมฝังศพ  การฟื้นคืนชีพหลังความตาย  การพิพากษา   ตาชั่งบัญชีแห่งความดีและความชั่ว     สะพาน (ศิรอต) ที่ทอดข้ามระหว่างนรกสวรรค์   แอ่งน้ำขนาดใหญ่ (เฮาฏ์ )ที่สามารถดับกระหายได้ ในวันแห่งการชุมนุม ที่มีแต่ความร้อนแรง  ตลอดจนเชื่อต่อการมีอยู่ของสวรรค์ และนรก ตามที่อัลลอฮ์ และศาสนทูตของพระองค์ ได้บอกไว้

นะบีมุฮัมมัด สอนว่าโลกนี้ และทุกสิ่งในโลก ต้องมีจุดจบในวันที่กำหนดไว้ ทุกสิ่งจะถูกทำลาย ในวัน “กิยามะฮ์” หรืออีกนัยหนึ่ง คือ “วันฟื้นคืนชีพ”

ท่านสอนว่า ต่อจากนั้น มวลมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในโลก ตั้งแต่เริ่มจะต้องฟื้นคืนชีวิต และถูกนำไปอยู่ต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้า ผู้ซึ่งทำการตัดสินทุกอย่าง ในวันนั้น วันแห่งการชุมนุม หรือ (หัชร์)

ท่านสอนว่า ประวัติอันสมบูรณ์ของมนุษย์ ที่ได้บันทึกการกระทำทั้งดีและเลว จะถูกเสนอต่อพระผู้เป็นเจ้า เพื่อการตัดสินครั้งสุดท้าย

พระผู้เป็นเจ้า จะทรงพิจารณาให้รางวัล แก่ทุกๆ คน พระองค์จะทรงชั่งการกระทำดีและชั่วของมนุษย์ ผู้ที่กระทำดี จะได้รับรางวัลแห่งความดีงาม ส่วนผู้ที่มีความชั่วมากกว่าความดี จะต้องได้รับการลงโทษ

การพิจารณาให้รางวัล และการลงโทษ จะเป็นไปอย่างยุติธรรม ผู้ที่ได้รับรางวัล มีสวรรค์เป็นสิ่งตอบแทน และประตูแห่งความสุข จะเปิดรอรับเขา ส่วนผู้ที่ถูกลงโทษ จะถูกส่งไปยังนรก ดินแดนแห่งไฟ และการทรมาน

มุสลิมศรัทธาว่า สวรรค์และนรกมีจริง ความเชื่อในข้อนี้ เป็นจริงเพราะอัลลอฮ์ สามารถสร้างดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาว โลกและจักรวาล พระองค์จึงสามารถสร้างสวรรค์และนรก พระองค์เป็นผู้พิพากษาศาลสูงสุด ทรงตัดสินให้รางวัลคนดี และลงโทษคนชั่ว ดังนั้น จะต้องมีสถานที่ ที่ผู้ได้รับรางวัล จะชื่นชมกับรางวัล เกียรติยศ ความสุขทุกชนิด และมีอีกสถานที่หนึ่ง ซึ่งคนบาป จะได้รู้สำนึกถึงความเจ็บปวด และความทุกข์ทรมาน

การศรัทธาในชีวิตหลังความตาย เป็นเรื่องสำคัญตามคำสอน นะบีทุกคน ได้สอนบรรดาสาวก ให้เชื่อในเรื่องนี้ เช่นเดียวกับนะบีมุฮัมมัด เพราะเป็นเงื่อนไข ที่จำเป็นสำหรับการเป็นมุสลิม นะบีทุกคน ได้ประกาศไว้อย่างชัดเจน ว่า คนที่ไม่เชื่อหรือสงสัยในเรื่องนี้ คือผู้ปฏิเสธ (กาฟิร์) เพราะ ว่าการปฏิเสธชีวิตหลังความตาย ทำให้ความเชื่ออื่นๆ ไร้ความหมาย และการปฏิเสธในเรื่องนี้ ยังทำลายเงื่อนไข สำหรับการมีชีวิตที่ดี และทำให้ มนุษย์ต้องตกอยู่ในชีวิต แห่งความโง่เขลา และการไร้ความศรัทธา

ในชีวิตประจำวัน เมื่อใดที่เราถูกขอให้ทำอะไรสักอย่าง เราจะคิดถึงผลประโยชน์ หากเราทำตาม และถ้าไม่ทำ จะมีผลร้ายอะไรไหม นี่คือธรรมชาติของมนุษย์ โดยสัญชาตญาณมนุษย์ จะถือว่าสิ่งที่ไม่มีประโยชน์นั้น เป็นเรื่องเสียเวลา แน่นอนเราจะไม่มีวันยอมเสียเวลา และพลังงาน ไปในงานที่ไร้ประโยชน์ และไม่มีผลตอบแทนเกิดขึ้น เช่น ทำไมเด็กจึงเอามือแหย่ เข้าไปในกองไฟ เพราะว่าเขาไม่แน่ใจว่าไฟจะร้อน ทำไมเด็กถึงหนีเรียน เพราะเขาไม่เข้าใจ ถึงความสำคัญ และผลประโยชน์ ของการศึกษา

ลองคิดถึงผู้ที่ไม่เชื่อ ในวันแห่งการตัดสิน เขาคิดหรือว่า การศรัทธาในพระเจ้า และชีวิตที่ดำเนินไปตามบทบัญญัติ จะไม่มีผลอะไร เขายึดคุณค่าอะไร ให้แก่ชีวิต ในการแสวงหาความโปรดปราน จากพระองค์ สำหรับเขาแล้ว การเชื่อฟังพระเจ้า ไม่มีประโยชน์อะไร และไม่ให้โทษ ประการใดด้วย ถ้าเป็นเช่นนี้แล้ว เขาจะไม่ปฏิบัติ ตามคำสั่งของอัลลอฮ์   นะบีของพระองค์ และคัมภีร์ของพระองค์ และไม่มีแรงจูงใจ ที่เขาจะยอมรับการทดสอบ การเสียสละ และถ้าหากมนุษย์ไม่ปฏิบัติ ตามบทบัญญัติของอัลลอฮ์ และดำเนินชีวิตไปตามความพอใจแล้ว ความเชื่อในการมีอยู่ของอัลลอฮ์ จะไม่มีประโยชน์อะไร

ไม่เพียงเท่านั้น ถ้าเราพิจารณาลงให้ลึกซึ้งกว่านั้น จะสรุปได้ว่าความเชื่อ ในชีวิตหลังความตาย เป็นปัจจัยที่สำคัญในชีวิตของมนุษย์ การยอมรับ หรือการปฏิเสธความเชื่อนี้ จะเป็นตัวกำหนดเส้นทางแห่งชีวิต และ พฤติกรรมของเขา

คนที่มองความสำเร็จ หรือความล้มเหลว เพียงแค่โลกนี้ จะกังวลแต่เพียงผลได้ ผลเสีย ที่จะเกิดขึ้น เพียงชั่วคราวเท่านั้น เขาไม่พร้อมที่จะทำความดี ถ้าไม่มีผลประโยชน์แห่งโลกนี้บางอย่าง เป็นการตอบ แทน และเขาไม่หลีกเลี่ยงการทำผิดใด ๆ ถ้าไม่สร้างผลเสีย แก่ผลประโยชน์ของเขา

แต่คนที่มีความศรัทธาในโลกหน้า และเชื่อมั่นผลสุดท้าย ที่จะติดตามมา จากการกระทำ จะมองว่าผลได้ผลเสียทางโลกทั้งหมด ล้วนเป็นสิ่งชั่วคราว และจะไม่ยอมเอาสวรรค์ อันนิรันดร์ ไปแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ เพียงชั่วครู่ จะมองสิ่งต่างๆ ด้วยทัศนะที่กว้างไกล จะทำความดี ไม่ว่ามันจะแพง หรือไม่ว่า จะไม่มีผลประโยชน์ให้ในโลกนี้ และจะหลีกเลี่ยงความผิด ไม่ว่าจะเย้ายวนแค่ไหน จะตัดสินสิ่งต่างๆ โดยคำนึงถึงผล ที่จะติดตามมา อย่างถาวร

ความเชื่อ หรือความไม่เชื่อ ในชีวิตหลังความตายนั่นเอง ที่ทำให้มนุษย์ดำเนินชีวิต ที่แตกต่างกัน สำหรับคนที่ไม่เชื่อ ในวันแห่งการตัดสินนั้น เป็นไปไม่ได้เลย ที่เขาจะดำเนินชีวิต ไปตามคำสอนของอิสลาม

ถัดไป

หน้าหลัก

กันยายน 29, 2013

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
www.facebook.com/hasem.piwdee

จำนวนผู้เข้าชม