Custom Search

หลักของการศรัทธา

หลักของการศรัทธาหรือที่เรียกว่า "รุก่นอีหม่าน" หรือ "อัรกานุ้ลอีหม่าน" คือพื้นฐานทางการศรัทธาที่มุสลิมทุกคนจะต้อง เรียนรู้ และศึกษาให้เข้าใจเพื่อจะได้มีความเชื่ออย่างถูกต้อง
แม้ว่าการศรัทธาจะมีอยู่หลายประการดังกล่าวมาแล้ว แต่ที่เป็นหลักที่ผู้ศรัทธาต้องเชื่อมั่นเป็นอันดับแรกนั้นมีอยู่ 6 ประการคือ

1.ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ
2.ศรัทธาต่อบรรดารอซูล (ศาสนฑูต)
3.ศรัทธาต่อคัมภีร์ของอัลลอฮฺ
4.ศรัทธาเรื่องมะลาอิกะฮฺ (เทวฑูตของอัลลอฮฺ)
5.ศรัทธาเรื่องกอฎอกอดัร (การกำหนดความดีและความชั่วของอัลลอฮฺ)
6.ศรัทธาเรื่องวันกิยามะฮฺ (กาลอวสานและวันฟื้นคืนชีพ)

การศรัทธา 6 ประการที่เป็นหลักข้างต้นนี้ มิมีผู้ใดคิดค้นหรือหยิบยกเอามาร้อยเรียงตามอารมณ์ หรือตามความรู้สึกนึกคิดของตัวเองแต่มีที่มา จากอัลกุรอาน และหะดีษของท่านนบีมูฮำหมัด ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะซัลลัม ดังนี้คือ

"รอซูลนั้นศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกประทานลงมายังท่าน จากองค์อภิบาลของท่าน และบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหมดต่างก็ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ มะลาอิกะฮฺ ของพระองค์ คัมภีร์ของพระองค์ และรอซูลของพระองค์" (อัล-บะกอเราะฮฺ:285)

"หาใช่เป็นความดีแต่อย่างใดในการที่พวกเจ้าผินหน้าของพวกเจ้าไปทางทิศตะวันออกและตะวันตก หากแต่ความดีนั้นคือ ผู้ที่ศรัทธาต่อ อัลลอฮฺ, ศรัทธาเรื่องวันอวสาน, มะลาอิกะฮฺ, คัมภีร์, และศรัทธาต่อบรรดานบี" (อัล-บะกอเราะฮฺ:177) จะเห็นได้ว่าอัลกุรอานทั้ง 2 อายะฮฺ ข้างต้นนั้นบอกถึงจำนวนการศรัทธาไม่ตรงกัน โดยในอายะฮฺแรกกล่าวไว้เพียง 4 ประการ คือ ผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ มะลาอิกะฮฺของพระองค์ คัมภีร์และรอซูลของพระองค์

ส่วนในอายะฮฺที่ 2 กล่าวไว้ 5 ประการคือ การศรัทธาต่ออัลลอฮฺ วันอวสาน มะลาอิกะฮฺ คัมภีร์ และการศรัทธาต่อบรรดานบี ที่เป็นเช่นนี้ เพราะอัลกุรอานแต่ละอายะฮฺถูกประทานลงมาไม่พร้อมกัน โดยพระองค์อัลลอฮฺได้ให้ "ญิบรีล" ทยอยนำมาให้แก่ท่านนบีเป็นช่วงๆ ตลอดระยะเวลา 23 ปีที่ท่านนบีประกาศอิสลาม

ส่วนการศรัทธาในเรื่อง "กอฎอกอดัร" (การกำหนดความดีและความชั่ว) นั้น พระองค์อัลลอฮฺได้ทรงกล่าวไว้ในอัลกุรอานหลายอายะฮฺ ด้วยกัน เช่น

"และ (อัลลอฮฺ) ได้สร้างทุกๆสิ่ง แล้วพระองค์ก็ทรงกำหนดมันให้เป็นไปตามกฎ" (อัล-ฟุรกอน:2)

เพราะฉะนั้น เราสามารถกล่าวได้ว่า หลักการศรัทธา 6 ประการ มีระบุใว้ในอัลกุรอานอย่างครบถ้วน แต่หากจะมีผู้ถามว่า เรื่องอื่นๆ ก็มี ระบุไว้ในอัลกุรอานเช่นเดียวกัน ทำไมถึงไม่นำมาเป็นหลักในการศรัทธาด้วย? ขอตอบว่า การที่จะนำเรื่องใด มาเป็นหลักในการศรัทธานั้น มิได้เป็นความคิดของผู้ใด หรือคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดโดยเฉพาะ แต่หากท่านนบีมูฮำหมัด ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะซัลลัม เป็นผู้ร้อยเรียง หลักการศรัทธา 6 ประการนี้ ให้ผู้ศรัทธาได้ยึดถือ

"ถ้าเช่นนั้น ได้โปรดบอกฉันถึงเรื่องอีหม่าน ท่านนบีตอบว่า คือการที่ท่านจะต้องศรัทธา ต่ออัลลอฮฺ มะลาอิกะฮฺ ของพระองค์ คัมภีร์ จองพระองค์ รอซูลของพระองค์ และวันอวสาน อีกทั้งการที่ท่านจะต้องศรัทธา ต่อการกำหนดความดี และความชั่วของพระองค์" (รายงานโดยท่านอุมัร บันทึกโดยมุสลิม กีตาบุ้ลอีหม่าน บทที่ 1)

ด้วยเหตุนี้ บรรดาผู้ศรัทธาบรรดาผู้ศรัทธา จึงเชื่อมั่นอย่างสนิทใจ และยึดถือ 6 ประการ ข้างต้นนี้ เป็นหลักหรือรากฐานทางการศรัทธา เหมือนกัน ไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ใดก็ตาม หรือจะอยู่ในยุคใดก็ตาม

แต่หากผู้ใดมีพื้นฐานหลักทางการศรัทธาที่แตกต่างจากนี้ ก็แสดงว่าเขามีหลักการศรัทธา ที่ไม่ได้มีที่มาจากคำสอนของท่านนบี เช่น หลักการ ศรัทธาหรือรากฐานทางการศรัทธาของกลุ่มชีอะฮฺอิหม่ามสิบสอง ที่พวกเขาอ้างว่า

1.เตาฮีต อัลลอฮฺรงเอกะ
2.อาเดล อัลลอฮฺทรงยุติธรรม
3.นุบูวะฮฺ ตำแหน่งการเป็นนบี
4.อิมามะฮฺ ตำแหน่งของอิหม่าม
5.กิยามัต กาลอวสาน

ทั้งห้าประการข้างต้นนี้มิใช่หลักการศรัทธา หรือรากฐานทางการศรัทธาที่ท่านนบีได้สอนไว้ แต่กลุ่มชีอะฮฺอ้างว่าเป็นแนวทางของลูกหลานนบี ทั้งที่ไม่เคยมีลูกหลานนบีท่านใด ได้สอนสั่งเอาไว้เช่นนี้เลย จึงเป็นการตั้งศาสนาขึ้นใหม่ โดยแอบอ้างคำสอนของอิสลาม

น่าแปลก...เรื่องของหลักการศรัทธานี้ เป็นเรื่องสำคัญ ถือเป็นหัวใจของการเป็นมุสลิมเลยทีเดียว และเรื่องที่สำคัญขนาดนี้ หาที่มาจากคำสอนไม่ได้ ถือว่าเป็นเรื่องที่ประหลาด พระองค์อัลลอฮฺได้ทรงกล่าวว่า

"บรรดาผู้ที่แยกศาสนาของพวกเขา แล้วพวกเขาก็กลายเป็นลัทธินิกายต่างๆ เจ้า (มูฮำหมัด) มิได้เกี่ยวข้องกับพวกเขาแต่อย่างใด" (อัล-อันอาม:159)

ศาสนาที่ท่านนบีมูฮำหมัดมิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง จะเป็นอิสลามได้อย่างไร ฉะนั้นกลุ่มชีอะฮฺอิหม่ามสิบสอง จึงได้ตั้งศาสนาขึ้นใหม ่โดยแอบอ้างคำสอน ของอิสลาม และก็แอบอ้างชื่อว่าเป็นศาสนาอิสลามอีกด้วย

" อันตรายและภัยที่ไม่ไกลตัว หากผู้ศรัทธายังเพิกเฉย ลูกหลานของท่านจะกลายเป็นเหยื่อ และเป็นผู้ที่ตกศาสนาเดินออกจากอิสลามไปในที่สุด "

ที่มา  moradokislam.org

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

อิสลาม
ลักษณะทั่วไปของอิสลาม
อิสลามเบื้องต้น
อิสลาม วิถีแห่งชีวิต
อิสลามกับคำถามที่คุณอยากรู้
เสา 5 ต้นของอิสลาม

หน้าหลัก

มิถุนายน 16, 2013

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
ติดต่อทีมงานผ่าน www.facebook.com/hasem.piwdee


จำนวนผู้เข้าชม