ทําไมมุสลิมไม่กินหมู ?

ใครที่ถามแบบนี้ ถือว่าเป็นการตั้งคําถาม ที่ถูกต้องครับ เพราะมุสลิมไม่กินหมู แต่ถ้าใครถามว่า “ทําไมมุสลิมกลัวหมู?” แบบนี้ ถือว่าตั้งคําถามผิดนะครับ เพราะมุสลิมไม่ได้กลัวหมู แต่คนไทยเรามักเข้าใจผิดๆ โดยไปจดจํามาจากหนังตลกว่า มุสลิมกลัวหมู และต้องวิ่งหนีหัวซุกหัวซุน เมื่อเห็นหมู!

ส่วนคําตอบที่ว่า ทําไมมุสลิมไม่กินหมู ก็คือพระเจ้าสั่งห้ามนั่นเองครับ และสิ่งที่พระเจ้าสั่งห้าม ก็ย่อมเป็นประโยชน์ แก่มนุษย์ อย่างไม่ต้องสงสัย ซึ่งในบางเรื่องนั้น มนุษย์ก็ไม่รู้เหตุผลด้วยซ้ำ หรือในบางเรื่องมนุษย์ ก็สามารถค้นพบหาเหตุผลได้ ด้วยกระบวนการศึกษาธรรมชาติ หรือที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์

ยุคปัจจุบัน มีการใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดูเนื้อสัตว์ ก็พบว่าเนื้อสัตว์ทุกชนิด มีพยาธิตัวเล็กๆ ที่ตามนุษย์มองไม่เห็น อยู่มากน้อย ต่างกันไป แต่ในเนื้อหมูมีพยาธิบางชนิด ซึ่งมีเกราะที่เกิดจากไขมันในเนื้อหมู ห่อหุ่มมันอยู่ ซึ่งความร้อนจากการหุงต้ม ไม่สามารถทําลายมันได้ พยาธิเหล่านี้ จะเข้าไปฝังอยู่ในร่างกายมนุษย์ หลังจากที่กินเนื้อหมูเข้าไป และรอฟักตัว ออกมาทําอันตรายร่างกายมนุษย์ เช่น ประสาทตา และประสาทสมอง เป็นต้น

มุสลิมในยุคก่อน เขาไม่ทราบถึงเหตุผลเหล่านี้ แต่เขาน้อมรับ และปฏิบัติ ตามข้อบัญญัติที่มาจากพระเจ้า และหมูเป็นสัตว์ที่น่ารังเกียจ (กินขี้และนอนคลุกอยู่กับขี้ของมัน) ซึ่งพระเจ้าระบุไว้ว่า เป็นสัตว์สกปรก (นะญิส) ก็เท่านั้น เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่ามุสลิมไม่กินหมู เพราะเหตุผลที่ว่า หมูมีพยาธิ ดังนั้น ถึงแม้ในอนาคต จะสามารถทําให้เนื้อหมู ปลอดจากพยาธิชนิดนี้ได้ หรือจะเลี้ยงหมูอย่างดี ไม่ต้องให้กินขี้ และนอนคลุกอยู่กับขี้ แต่มุสลิมก็จะยังคงไม่กินหมูอยู่ดี เนื่องจากเป็นสิ่งที่พระเจ้าบัญญัติห้าม

แล้วถามว่า ทําไมต้องห้ามนะหรือครับ? ก็เนื่องจากเป็นการพิสูจน์ความศรัทธาครับ มนุษย์ที่ศรัทธาในพระเจ้า เขาก็จะน้อมรับกฎระเบียบ ที่พระเจ้าบัญญัติไว้ เขาจะไม่กินตามปากอยาก แต่เขาจะเลือกกิน โดยพิจารณาว่า พระเจ้าอนุญาตให้กินหรือไม่

และอาจมีบางคนตั้งคําถามว่า ในเมื่อไม่ให้กินหมูแล้ว พระเจ้าจะสร้างหมูมาทําไม? คืออย่างนี้ครับ พระเจ้าสร้างสิ่งมีชีวิตมาหลากหลายชนิด แต่ไม่ใช่ว่าสัตว์ทุกชนิด จะถูกสร้างมา เพื่อเป็นอาหารสําหรับมนุษย์นะครับ สัตว์บางชนิดเกิดมา เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน์ สัตว์บางชนิดถูกสร้างมา เพื่อกินสัตว์กินพืช ไม่เช่นนั้นแล้ว สัตว์กินพืช ก็จะกินใบไม้หมดป่า ซึ่งป่าไม้ และพืชนั้น ก็ทําหน้าที่ซับน้ำ ผลิตออกซิเจน รักษาชั้นบรรยากาศของโลก และยังเป็นอาหารให้มนุษย์ด้วย ทํานองนี้ เป็นต้นครับ ดังนั้น เราจึงต้องเลือกครับว่า สิ่งใดพระเจ้าอนุญาตให้กิน สิ่งใดพระเจ้าไม่อนุญาตให้กิน ซึ่งในเรื่องของอาหารแล้ว สิ่งใดที่พระเจ้าไม่ได้บัญญัติห้าม สิ่งนั้นถือว่าอนุญาตให้กินได้ โดยปริยายครับ

ส่วนสิ่งอื่นที่พระเจ้าบัญญัติห้ามกิน ได้แก่ 1) สิ่งมึนเมาทุกชนิด 2) เลือด 3) สัตว์บกที่ตาย โดยไม่ได้ถูกเชือด 4) สัตว์บกที่ไม่ได้กล่าวนามพระเจ้า ขณะเชือด 5) สัตว์บกที่ใช้กรงเล็บ หรือเขี้ยวล่าสัตว์ กินเป็นอาหาร 6) เนื้อลา 7) สัตว์ที่พระเจ้าระบุว่า เป็นสิ่งสกปรกน่ารังเกียจ (นะญิส) เช่น สุนัข 8) อาหารใดก็ตามที่ได้มา โดยไม่ชอบธรรม เช่น ขโมยมา หรือซื้อมาด้วยทรัพย์สิน ที่ได้มาโดยผิดหลักการศาสนา (เช่น เงินดอกเบี้ย เป็นต้น) ซึ่งทั้งหมด ถูกบัญญัติในอัล-กุรอาน และคำสอนของท่านศาสนทูต ทั้งสิ้น และนอกจากสิ่งที่กล่าวมาแล้วนี้ ก็เป็นที่อนุญาตให้กินได้ รวมทั้งสัตว์น้ำทั้งหมด (ยกเว้นบางประเภทที่มีพิษ)

เห็นไหมครับว่า ที่ว่ากันว่ามุสลิมไม่กินหมูนั้น ไปๆ มาๆ ไม่ใช่แค่หมูนะครับ ที่มุสลิมไม่กิน ดังนั้น คงหายสงสัยแล้วสินะครับว่า ทําไมมุสลิมจึงมักจะหาแต่ร้าน ที่เป็นร้านอาหารอิสลาม แค่เห็นกฎระเบียบเยอะอย่างนี้ คุณคงว่าสิ่งที่ศาสนาอิสลามบัญญัติห้ามนั้น มีเยอะเหลือเกิน แต่ที่จริงหากคุณนับถือศาสนาพุทธ น่าจะลองเปิดพระไตรปิฎกดูมั่งนะครับว่า จริงๆ แล้วศาสนาพุทธห้ามกินอะไรบ้าง? ซึ่งหากจะให้ผมนํามากล่าว ในหนังสือเล่มนี้ ก็คงจะไม่ไหวแน่ เพราะมีเยอะมาก! หรือคนที่นับถือศาสนายิว หรือคริสต์ ก็เช่นกัน หากเขาจะปฏิบัติตามคัมภีร์แล้วละก็ มีสัตว์หลายชนิดครับ ที่คัมภีร์ระบุว่าห้ามกิน และที่สําคัญไม่เคย มีใครถามเลยว่า ทําไมชาวยิวและชาวคริสต์ ปัจจุบันกินหมูกันซะแล้ว ทั้งๆ ที่ในไบเบิล พันธสัญญาเก่าได้ระบุไว้ชัดเจนว่า ห้ามกินหมู! (ในบทเลวีนิติ)

จากหนังสือ "อิสลาม กับคำถามที่คุณอยากรู้คำตอบ" โดย ชาวต้นไม้

Custom Search

ทำไมอิสลามจึงห้ามกินหมู?

ตอบคำถามโดย ดร.ซากิร ไนค
นะญาฮฺ แปลและเรียบรียง

คำถาม : ทำไมอิสลามจึงห้ามการกินหมู ?

คำตอบ : ความจริงแล้วเป็นที่ทราบกันดีว่า การบริโภคเนื้อหมู ได้ถูกห้ามในอิสลาม สิ่งที่จะกล่าวต่อจากนี้ จะอธิบายทัศนะต่างๆ ของข้อห้ามนี้

1. เนื้อหมูถูกห้ามในอัลกุรอาน

กุรอานนั้น ได้ห้ามการบริโภคเนื้อหมู ไม่น้อยกว่า 4 แห่ง ที่แตกต่างกัน มันถูกห้ามในซูเราะฮฺ 2:173 5:3 6:145 และ16:115

“ได้ถูกห้ามแก่พวกเจ้าแล้ว(สำหรับอาหาร) คือ เนื้อสัตว์ที่ตายเอง เลือด เนื้อสุกร และสัตว์ที่กล่าวนามอื่น จากอัลเลาะฮฺ (ขณะเชือด)” (อัลกุรอาน 5:3)

โองการกุรอานที่กล่าวมานี้ เป็นการเพียงพอแล้ว ที่จะทำให้มุสลิมคนหนึ่ง เชื่อมั่นว่า ทำไมเนื้อหมูจึงถูกห้าม

2. การบริโภคเนื้อหมูเป็นสาเหตุของโรคหลายชนิด

ผู้ที่มิใช่มุสลิม และผู้ที่ไม่เชื่อว่า การมีอยู่ของพระเจ้า จะเห็นด้วยเพียงแค่ ถ้าทำให้เชื่อ โดยผ่านทางเหตุผล ตรรกะ และวิทยาศาสตร์ การกินเนื้อหมูนั้น เป็นสาเหตุให้เกิดโรค ไม่น้อยกว่า 70 ชนิด ที่แตกต่างกัน ซึ่งบุคคลหนึ่ง จะสามารถมีหนอนพยาธิ (จากการกินเนื้อหมู) ที่แตกต่างกัน ได้หลายชนิด เช่น พยาธิตัวกลม พยาธิเข็มหมุด พยาธิปากขอ เป็นต้น หนึ่งในพยาธิที่อันตรายมากที่สุด ซึ่งศัพท์เฉพาะทาง เรียกว่า Taenia Solium หรือ พยาธิตัวตืด มันจะแฝงตัวอยู่ในลำไส้ เป็นเวลานาน เซลล์ไข่ของมัน จะเข้าตามกระแสเลือด และสามารถไปถึงทุกส่วนของร่างกาย ถ้ามันเข้าไปในสมอง ก็เป็นสาเหตุให้เกิดความจำเสื่อม ถ้ามันเข้าสู่หัวใจ ก็จะทำให้เกิดโรคหัวใจ ถ้ามันเข้าสู่ตาก็จะทำให้ตาบอด ถ้ามันเข้าสู่ตับ ก็จะทำให้ตับถูกทำลาย มันสามารถทำลายอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย

หนอนพยาธิตัวอื่นที่เป็นอันตราย ก็คือ Trichura Tichurasis ซึ่ง โดยทั่วไป มีความเข้าใจผิด เกี่ยวกับเนื้อหมูที่ว่า ถ้ามีการปรุงสุกเป็นอย่างดี ไข่ของมันก็จะตาย แต่ในงานวิจัย ที่น่าเชื่อถือในอเมริกา พบว่า จากยี่สิบสี่คน ที่ต้องทนทุกข์จากโรคพยาธิ Trichura Tichurasis มีจำนวนยี่สิบสองคน ที่ปรุงสุกเนื้อหมู เป็นอย่างดี นี่สามารถบ่งชี้ได้ว่า ไข่พยาธิชนิดนี้ ที่มีอยู่ในเนื้อหมู จะยังไม่ตาย ภายใต้อุณหภูมิ ที่ใช้ในการปรุงอาหารปกติ

3. เนื้อหมูก่อให้เกิดสร้างไขมัน

เนื้อหมูก่อให้เกิดการสร้างกล้ามเนื้อน้อยมาก และมีไขมันมาก เกินความจำเป็น ไขมันนี้ จะสะสมอยู่ในเส้นเลือด และเป็นสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ จึงไม่แปลกใจเลยว่า มีคนอเมริกัน 50 เปอร์เซ็น ต้องทนทุกข์กับโรคความดันโลหิตสูง

4. หมูเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่สกปรกที่สุดในโลก

หมู เป็นสัตว์ที่สกปรกที่สุดในโลก มันใช้ชีวิต และเติบโต บนโคลน มูล และสิ่งสกปรกโสโครก เท่าที่ข้าพเจ้ารู้ มันเป็นสัตว์ที่กินซากสกปรกที่ดีที่สุด ที่พระเจ้าทรงสร้าง ในหมู่บ้านที่ไม่มีห้องน้ำสมัยใหม่ และชาวบ้านนั้น จะขับถ่ายสิ่งปฏิกูลในที่โล่ง บ่อยครั้งมากที่สิ่งขับถ่ายนั้น ถูกทำให้สะอาดโดยหมู

บางคนอาจโต้แย้งว่า แล้วอย่างในเมืองที่พัฒนาแล้ว อย่างออสเตรเลีย หมูถูกเลี้ยงอย่างสะอาด และถูกสุขลักษณะ แม้ว่าจะเลี้ยงหมูในคอก ที่ถูกสุขลักษณะเพียงใด แม้คุณจะพยายามอย่างหนัก ที่จะเลี้ยงพวกมันให้สะอาด แต่โดยธรรมชาติแล้ว มันก็ยังเป็นสัตว์ที่สกปรกอยู่ดี พวกมันจะกิน และสนุกกับมูลของมัน เหมือนกับที่สนุก กับสิ่งขับถ่ายใกล้เคียง ของพวกมัน

5. หมูเป็นสัตว์ที่มีความอายน้อยที่สุด

หมูเป็นสัตว์ที่มีความอายน้อยที่สุด ในหน้าแผ่นดิน บนโลกนี้ มันเป็นสัตว์ที่เชิญชวนตัวอื่น ให้ร่วมเพศกับคู่ของมัน ในอเมริกา ผู้คนส่วนมากรับประทานเนื้อหมู บ่อยครั้งมาก หลังจากการเต้นรำ และงานรื่นเริง พวกเขาจะแลกเปลี่ยนคู่ภรรยากัน หลายคนพูดว่า “นายนอนกับภรรยาของฉัน และฉันจะนอนกับภรรยาของนาย” (เนื่องจากผู้รับประทานเนื้อสัตว์ชนิดใด จะได้รับอิทธิพลจากพฤติกรรมของมัน)

ถ้าคุณกินเนื้อหมูแล้ว ก็จะมีพฤติกรรมเหมือนหมู เราคนอินเดียมองอเมริกาว่า ทันสมัย และกร้านโลกมาก อย่างไรก็ตามสิ่งที่พวกเขาทำนั้น เราก็ทำตามหลังเขาไม่กี่ปี อย่างในบทความของแม็กกาซีน Island ที่บอกว่าพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนคู่ภรรยานี้ จะกลายเป็นสิ่งปกติในสังคมผู้ร่ำรวย ในบอมเบย์ (เนื่องจากพวกเขากินอยู่ เหมือนคนตะวันตก)

ที่มา http://www.fityah.com

ทำไมอิสลามจึงห้ามกินหมู?

หน้าหลัก

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม


จำนวนผู้เข้าชม