Custom Search

หลักฐานอิจญฺมาอ

ส่วนหนึ่ง จากบรรดานักปราชน์ ที่ได้ทำการรายงานถ่ายทอด การลงมติของอะฮ์ลิสซุนนะฮ์ วัลญะมาอะฮ์ ว่า อัลเลาะฮ์ ทรงบริสุทธิ์จากสถานที่ คือ

1. ท่านอิมาม อับดุลกอฮิร อัลบุฆดาดีย์ ( 429 ฮ.ศ.) ท่านกล่าวว่า " พวกเขาเหล่านั้น(คืออะฮ์ลิสซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์) ได้ลงมติว่า แท้จริง อัลเลาะฮ์ ไม่มีสถานที่ และไม่มีกาลเวลาผ่านกับพระองค์ " (ดู อัลฟัรก์ บัยนะ อัลฟิร๊อก หน้า 333)

2. ท่านอิมาม อัลหะร่อมัยน์ อัลญุวัยนีย์ (478 ฮ.ศ.) กล่าวว่า "มัซฮับของบรรดาผู้สัจจริง โดยทั้งหมดนั้น กล่าวว่า อัลเลาะฮ์ทรงปราศจากสถานที่อยู่ และปราศจากมีการจำกัดสถานที่" (ดู หนังสือ อัล-อิรชาด เล่ม 58) "

3. ท่านอิมาม ฟัครุด อัรรอซีย์ (606 ฮ.ศ.) กล่าวว่า "ได้เป็นมติแล้วว่า แท้จริง อัลเลาะฮ์ (ซ.บ.) ไม่ได้ทรงอยู่พร้อมกับเรา แบบสถานที่ และไม่ทรงมีทิศ และสถานที่อยู่" (ดู ตัฟซีร กะบีร เล่ม 29 หน้า 216)

4. ท่านอิมาม อิสมาอีล อัชชัยบานีย์ (626 ฮ.ศ.) กล่าวว่า" บรรดาผู้มีสัจจะธรรมกล่าวว่า แท้จริง อัลเลาะฮ์ทรงปราศจาก สถานที่ ไม่ได้มั่นคงอยู่ในสถานที่ใด และพระองค์ก็ไม่ทรงมีทิศ ซึ่งขัดแย้งกับ กลุ่ม อัรกัรรอมียะฮ์ และกลุ่ม อัลมุญัสสิมะฮ์" (ดู ชัรหฺ อะกีดะฮ์ อัฏฏ่อหาวียะฮ์ ของท่าน อัชชัยบานีย์ หน้า 45)

5. ท่านอัลอามิดีย์ กล่าวว่า " สิ่งที่ถูกรายงานมาจากสะลัฟ จากคำกล่าวต่างๆ ที่ถ้อยคำผิวเผินของมันนั้น ทำให้ตีความถึง การยืนยันของการมีทิศและสถานที่ (ให้กับอัลเลาะฮ์) ดังนั้น ความจริงแล้วมัน ได้ถูกตีความ ต่อสิ่งที่เราได้กล่าวมาแล้ว จากการทำให้ผ่านมันไป (ไม่ใช่หยุด) ต่อคำที่มีความหมายแบบผิวเผินนั้น และศรัทธาว่ามันได้ถูกประทานมาอย่างนั้น และทำการอ่านทุกๆอายะฮ์ที่เราได้กล่าวมาแล้วจากพวกเขา และบรรดาสะลัฟนั้น ได้ทำการอธิบายโดยใช้ถ้อยคำที่แตกต่างกัน โดยที่ทุกๆ การแตกต่างนั้น เพียงแค่สำนวนการพูดเท่านั้นเอง พร้อมกับสะลัฟ มีความเห็นพร้องกันทั้งหมด ในความหมายที่ว่า แท้จริงอัลเลาะฮ์ไม่ได้มั่นคงอยู่ในสถานที่หนึ่งที่ใด และพระองค์ไม่ทรงมีทิศอยู่" (ดู ฆอยะตุลมะรอม ฟี อิลมิลกะลาม หน้า 194)

หลักฐานทางด้านสติปัญญา

ท่านพึงทราบเถิดว่า การพิจารณาทางด้านสติปัญญานั้น ไม่ได้ทำให้ออกนอกจากกรอบของศาสนา และไม่มีการค้านกัน สติปัญญาตามทัศนะ ของนักปราชญ์เตาฮีด คือตัวที่มาสนับสนุนหลักฐานของศาสนา เพราะหลักการของศาสนานั้น จะไม่มีระบุมา นอกจากเป็นสิ่งที่กินกับสติปัญญา ดังท่าน อัลหาฟิซฺ อัลคอฏีบ อัลบุฆดาดีย์ ได้กล่าวไว้ว่า “ศาสนานั้น จะมีมาด้วยกับบรรดาสิ่งที่กินกับสติปัญญา และสำหรับสิ่งที่ขัดกับสติปัญญานั้น ย่อมไม่ใช่(มาจากศาสนา)” ดู หนังสือ อัล-ฟะกีฮ์ วะ อัลมุตะฟักกีฮ์

ท่าน ชัยค์ อบู สะอีด อัลมุตะวัลลีย์ อัชชาฟิอีย์ อัลอัชอะรีย์ (เสียชีวิต ปี ฮ.ศ. 478) ได้กล่าวไว้ในหนังสือ ของท่าน คือ อัลฆุนนะฮ์ ฟี อุซูลิดดีน ว่า “จุดมุ่งหมายจากบทย่อยนี้ (อัลเลาะฮ์) ได้ปฏิเสธความต้องการจากสถานที่และทิศ ซึ่งขัดแย้งกับพวก อัลกัรรอมียะฮ์ , อัลหัชวียะฮ์ , และอัลมุชับบิฮะฮ์ ที่พวกเขากล่าวว่า แท้จริง อัลเลาะฮ์อยู่ด้านบน และบางส่วนกล่าวอย่างชัดถ้อยชัดคำว่า อัลเลาะฮ์ทรงนั่ง , สถิตอยู่บนบัลลังก์ ซึ่งพระองค์ทรงบริสุทธิ์จากสิ่งดังกล่าว

หลักฐานที่พระองค์ทรงไม่ต้องการสถานที่นั้น ก็คือ หากพระองค์ทรงต้องการสถานที่ แน่นอนว่าสถานที่นั้นจำเป็นต้อง (กอดีม) มีมาตั้งแต่เดิมอย่างไม่มีจุดเริ่มต้นด้วย เพราะว่าอัลเลาะฮ์ก็ทรงกอดีม (มีมาตั้งแต่เดิม โดยไม่มีจุดเริ่มต้น) หรือว่าพระองค์ทรงเกิดขึ้นมาใหม่ เสมือนกับสถานที่เกิดขึ้นมาใหม่ ซึ่งทั้งสองแง่มุมนี้ ย่อมเป็นกุฟุร

และหลักฐานที่พระองค์ทรงไม่ต้องการสถานที่นั้น คือหากว่าพระองค์อยู่บนบัลลังก์ ตามที่พวกเขาอ้าง แน่นอนว่า พระองค์ทรงไม่พ้นจากสภาพที่พระองค์ทรงเท่ากับบัลลังก์ เล็กกว่า หรือใหญ่กว่า ซึ่งทั้งหมดดังกล่าวนั้น เป็นการยืนยันถึง การมีปริมาณ มีขอบเขต และมีขนาดที่สิ้นสุด(ให้กับอัลเลาะฮ์) ซึ่งมันเป็นกุฟุร “ ดู หน้า 73 – 75

ที่มา  sunnahstudent.comหน้าหลัก

มิถุนายน 17, 2013

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
ติดต่อทีมงานผ่าน www.facebook.com/hasem.piwdee

จำนวนผู้เข้าชม