Custom Search

หลักฐานที่อัลเลาะฮ์ทรงบริสุทธิ์ ปราศจาก สถานที่และทิศ

หลักฐานจากอัลกุรอาน

1. อัลเลาะฮ์ทรงตรัสไว้ ความว่า "ไม่มีสิ่งใด มาคล้าย เหมือนกับพระองค์ " อัช-ชูรอ 11

จากอายะฮ์นี้ ชี้ให้เห็นว่า อัลเลาะฮ์ (ซ.บ) ไม่ทรงคล้าย และเหมือน กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลย จากบรรดามัคโลคทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นในแง่ใดแง่หนึ่ง ก็ตาม ซึ่งในอายะฮ์นี้นั้น ได้ปฏิเสธการเหมือน และการคล้ายคลึง ไปพร้อมๆ กัน ดังนั้น พระองค์จึงไม่ต้องการไปยังสถานที่อยู่ และทิศ ที่พระองค์จะเอาไปเป็นที่อยู่ในมัน แต่พระองค์นั้น ทรงมีอยู่ เสมือนกับท่าน ซัยยิดินา อลี (ร.ฏ.) กล่าวว่า " อัลเลาะฮ์ทรงมีมาแล้ว โดยที่ไม่มีสถานที่ และพระองค์ในขณะนี้นั้น ก็ทรงอยู่ตามคุณลักษณะที่พระองค์เคยมีอยู่" รายงานโดย อบู มันซูร อัลบุฆดาดีย์ และในหลักฐานนี้ เป็นสิ่งที่ยืนยัน สำหรับอะฮ์ลิสซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์ ว่า พระองค์ทรงแตกต่าง กับบรรดามัคโลค ที่ถูกสร้างขึ้มา

และอายะฮ์นี้ ทำให้เราเข้าใจว่า พระองค์ทรงบริสุทธิ์การเหมือน และคล้ายกับบรรดาสิ่งที่ถูกสร้างมาทั้งหมด โดยทุกรูปแบบเลยทีเดียว เนื่องจากพระองค์ใช้คำว่า (สิ่ง) ที่อยู่ในตำแหน่งของการปฏิเสธด้วย ย่อมให้ความหมายที่ "ครอบคลุม" ในทุกสิ่ง และทุกรูปแบบ ดังนั้น อัลเลาะฮ์ (ซ.บ) ก็ทรงถูกปฏิเสธ การคล้ายคลึงกับบรรดามัคโลค อย่างสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็นการคล้ายคลึง ในเชิงที่เป็นตัวตน วัตถุ มีร่างกาย มีอวัยวะ พระองค์ทรงเป็น โดยไม่มีวิญญาณ ไม่ทรงนิ่ง และเคลื่อนไหว พระองค์ไม่ทรงเหมือนกับบรรดาวัตถุ ที่อยู่ข้างบน และอยู่ข้างล่าง พระองค์จะไม่ถูกจำกัดสถานที่ ไม่ทรงมีระยะทาง ใกล้และไกล ดังนั้น พระองค์จึงไม่มีคุณลักษณะเหล่านี้ แต่พระองค์ทรงมี ทรงเป็น ทรงพูด ทรงเห็น ทรงได้ยิน ทรงดำรงด้วยพระองค์เอง ทรงมีความสามารถ ทรงรอบรู้ และมีคุณลักษณะอื่นอีกมากมาย ที่ไม่มีผู้รู้ได้ นอกจากอัลเลาะฮ์ และพระองค์ก็ทรงมีคุณลักษณะอื่นๆ ที่ไม่มีผู้ใดรู้จุดมุ่งหมายของมันได้ นอกจากอัลเลาะฮ์ (ซ.บ.) องค์เดียวกันเท่านั้น

2. อัลเลาะฮ์(ซ.บ.) ทรงตรัสไว้ ความว่า " และสำหรับอัลเลาะฮ์ ย่อมมีคุณลักษณะอันสูงส่งที่สุด " (อันนะหฺลิ 60)

คือ อัลเลาะฮ์ (ซ.บ.) ทรงมีคุณลักษณะ ที่ไม่เหมือนกับสิ่งอื่นๆ จากพระองค์ และพระองค์ทรงไม่มีคุณลักษณะ เหมือนกับบรรดาคุณลักษณะ ของมัคโลค เช่น มีการเปลี่ยนแปลง วิวัฒนาการ การมีสถานที่อยู่ หรืออาศัยอยู่บนบันลังก์ ซึ่งอัลเลาะฮ์ทรงบริสุทธิ์ จากสิ่งดังกล่าว อย่างยิ่งใหญ่

ท่านอบู หิยาน อัล-อันดะลูซีย์ ได้กล่าวไว้ ในตัฟซีรของท่านว่า " และสำหรับอัลเลาะฮ์ ย่อมมีคุณลักษณะ อันสูงส่งที่สุด " หมายถึง พระองค์ทรงมีคุณลักษณะ ที่สูงส่งยิ่ง จากการที่พระองค์ทรงบริสุทธิ์ จากการมีบุตร มีภรรยา และทั้งหมดสิ่งที่บรรดาพวกกาเฟร ได้พาดพิงถึงพระองค์ ในสิ่งที่ไม่บังควร เช่น ยืนยันการตัชบีหฺ คล้ายคลึง (ให้กับอัลเลาะฮ์) มีการเคลื่อนไหว และพระองค์ทรงปรากฏ อยู่ในรูปแบบหนึ่งรูปแบบใด" ( ดู อันนะฮ์รุลมาดฺ ยุซ 2 หน้า 253)

3. พระองค์ทรงตรัสไว้ ความว่า " และพวกท่านทั้งหลาย อย่ายกข้อเปรียบเปรยต่างๆ แก่อัลเลาะฮ์" (อันนะหฺลิ 74)

หมายถึง พวกท่านอย่า ยืนยันการคล้ายคลึง และการเหมือนของพระองค์ กับบรรดามัคโลค เนื่องจากพระองค์ทรงไม่มีสิ่งใดมาเหมือน และคล้ายคลึงกับพระองค์ ดังนั้น ซฺาต ของพระองค์ นั้น จึงไม่คล้ายกับบรรดาสิ่งที่มีตัวตนต่างๆ และคุณลักษณะของพระองค์ ก็ไม่คล้ายคลึงกับบรรดาคุณลักษณะของมัคโลค

4. พระองค์ทรงตรัสไว้ ความว่า" เจ้ารู้ว่ามีผู้เทียบเหมือน กับพระองค์กระนั้นหรือ? " (มัรยัม 65)

ดังนั้น อัลเลาะฮ์ (ซ.บ.) ทรงไม่มีสิ่งใด มาเทียบเหมือน คล้าย และเสมอเหมือนกับพระองค์ ฉะนั้น ผู้ใดที่พรรณาคุณลักษณะของพระองค์ ด้วยกับบรรดาคุณลักษณะของมนุษย์ เช่น มีการนั่ง การยืน การสถิตย์อยู่ เขาก็ย่อมสร้างความคล้ายคลึง ให้กับอัลเลาะฮ์ (ซ.บ.) และผู้ใดกล่าวว่า แท้จริงอัลเลาะฮ์ทรง อยู่บนอะรัช หรือนั่งเต็มสถานที่อยู่บนอะรัช เขาย่อมทำให้อัลเลาะฮ์ คล้ายคลึงกับบรรดามะลาอิกะฮ์ ที่อาศัยอยู่บนบรรดาฟากฟ้าทั้งหลาย และการเชื่ออย่างนี้นั้น ถือว่ากุฟุร วัลอิยาซูบิลลาห์ เนื่องจากเขาได้โกหก คำตรัสของอัลเลาะฮ์(ซ.บ.) ที่มีความว่า

"ไม่มีสิ่งใด มาคล้าย เหมือน กับพระองค์" อัช-ชูรอ 11

" เจ้ารู้ว่ามีผู้เทียบเหมือนกับพระองค์กระนั้นหรือ?" (มัรยัม 65)

5. ส่วนหนึ่งจากอายะฮ์ ที่บ่งถึงพระองค์ทรงบริสุทธิ์ จากสถานที่ นั้นคือ พระองค์ทรงตรัสไว้ ความว่า "พระองค์ทรงเป็นองค์แรก พระองค์ทรงเป็นองค์สุดท้าย พระองค์ทรงเป็นภายนอก และพระองค์ทรงเป็นภายใน" (อัล-หะดีด 3)

ท่าน อัฏฏ๊อบรีย์ ได้กล่าวไว้ในตัฟซีรของท่านว่า " ไม่มีสิ่งใด ที่จะใกล้ไปยังสิ่งหนึ่ง ยิ่งไปกว่า (การใกล้ของ) อัลเลาะฮ์ เหมือนกับที่พระองค์ทรงตรัสว่า "และเราใกล้ยิ่ง ไปยังเขา มากกว่าเส้นเอ็นที่ต้นคอ" (ดู ตัฟซีร ญาเมี๊ยะอฺ อัล-บะยาน ของท่าน อัฏฏ๊อบรีย์ ยุซฺ 27 หน้า 215) ดังนั้น ท่าน อัฏฏ๊อบรีย์ ได้ปฏิเสธ ลักษณะการใกล้ ในแบบรูปธรรมจริงๆ (คือใกล้ด้วยซาตฺของพระองค์) เหมือนกับที่พวก อัล-มุญัสสิมะฮ์ ได้กล่าวไว้ แต่ท่านอัฏฏ๊อบรีย์ ไม่ได้ปฏิเสธการใกล้แบบนามธรรม (เช่นพระองค์ทรงอยู่ใกล้ ด้วยความรู้ของพระองค์) ซึ่งอันนี้ ก็เป็นหลักฐานชี้ชัดว่า อัลเลาะฮ์ ไม่ทรงมีสถานที่และทิศ

6. พระองค์ทรงตรัสไว้ ความว่า " และไม่เคยมีผู้ใด มาเทียบกับพระองค์"

หมายถึง พระองค์นั้น ไม่มีอะไรมาเทียบเหมือน กับพระองค์เลย ไม่ว่าจะด้วยหนทางหนึ่งหนทางใด และอายะฮ์นี้ ได้ถูกอธิบายโดยคำตรัสของอัลเลาะฮ์ ที่กล่าวไว้ ความว่า "ไม่มีสิ่งใด มาคล้าย เหมือนกับพระองค์" อัช-ชูรอ 11

ขอขอบคุณ sunnahstudent.com

หน้าหลัก

มิถุนายน 16, 2013

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
ติดต่อทีมงานผ่าน www.facebook.com/hasem.piwdee

จำนวนผู้เข้าชม