Custom Search

คำนิยามของ สถานที่(มะกาน)และทิศ(ญิฮะฮ์)

1. ท่านอัรรอฆิบ อัลอัศฟะฮานีย์ ( 502 ฮ.ศ.) กล่าวไว้ ความว่า "มะกาน ตามทัศนะของนักปราชญ์ภาษาอาหรับนั้น คือ สถานที่ห้อมล้อมให้กับสิ่งหนึ่ง" ดู หนังสือ อัลมุฟร่อดาด ฟี ฆ่อรีบุลกุรอาน หน้า 471

2.ท่านอัลฟัยรูซฺอาบาดีย์ (817 ฮ.ศ.) กล่าวว่า "มะกาน คือสถานที่ตั้งอยู่ พหูพจน์ คือ อัมกินะฮ์ และ อะมากิน" ดู หนังสือ อัลกอมูส อัลมุฮีฏ หน้า 1594

3.ท่านอัลลามะฮ์ อัลบายาฏีย์ อัลหะนาฟีย์ ( 1098 ฮ.ศ.) กล่าวว่า " มะกาน คือ ที่ว่างที่ร่างกายต้องการอยู่กับมัน" ดู หนังสือ อิชาร๊อต อัลมะรอม หน้า 197

4. ท่านชัยค์ ยูซุฟ บิน สะอีด อัลซิฟะตีย์ กล่าวว่า "อะฮ์ลิสซุนนะฮ์ กล่าวว่า มะกาน นั้นคือ ที่ว่างซึ่งสิ่งที่เป็นร่างกายอาศัยอยู่ในมัน" ดู หนังสือ หาชิยะฮ์ อัซซิฟะตีย์ นะวากิฏ อัลวุฏุอ์ หน้า 27

5. ท่าน อัซซัยยิด มุรตะฏอ อัซซะบีดีย์ กล่าวว่า "มะกาน ตามทัศนะของอุลามาอ์ภาษาอาหรับนั้น คือ สถานที่ห้อมล้อมให้กับสิ่งหนึ่ง" ดู หนังสือ ตาญุล อะรูช เล่ม 9 หน้า 348

6. ท่าน สะลามะฮ์ อัลกุฏออีย์ อัลอัซซามีย์ กล่าวว่า "มะกาน คือสถานที่ซึ่งมีมวลสารหนึ่งได้อยู่บนขนาดของมัน และทิศก็คือสถานที่ดังกล่าวนั้น" ดู ฟุรกอนุลกุรอาน (ตีพิมพ์พร้อมกันหนังสือ อัลอัสมาอ์ วะ อัศศิฟาต ของท่านอัลบัยฮะกีย์ หน้า 62

ดังนั้น การถ่ายทอดคำนิยามของสถานที่ จากบรรดานักปราชญ์ภาษาอาหรับ และบรรดานักวิชาการ นั้น คือหลักฐานที่บ่งชี้ว่า ท่านนบี ซ๊อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม และบรรดาซอฮาบะฮ์ของท่าน เชื่อและศรัทธาว่า อัลเลาะฮ์ ซุบหานะฮูวะตะอาลา ทรงมีโดยไม่มีสถานที่ พระองค์ทรงไม่อยู่บนบัลลังก์ และไม่อยู่ในฟากฟ้า หรือบนฟากฟ้า เนื่องจากอัลกุรอานนั้น ถูกประทานลงมาด้วยกับภาษาอาหรับ ดังที่อัลเลาะฮ์ ซุบหานะฮูวะตะอาลา ตรัสว่า "ด้วยภาษาอาหรับอันชัดเจน" อัชชุอะรออ์ 195

ท่านนบี ซ๊อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เป็นผู้ที่รู้ยิ่งเกี่ยวกับภาษาอาหรับ ดังนั้น สิ่งดังกล่าวจึงทำให้การยึดมั่น ของพวกอัลมุญัสสิมะฮ์ ด้วยกับความหมายแบบผิวเผินของบางอายะฮ์ และบรรดาหะดิษ ที่มีความหมายคลุมเคลือ ต้องโมฆะไป เพราะฉะนั้น บรรดาตัวอย่างนี้ จึงไม่ถูกเข้าใจแบบความหมายผิวเผิน ด้วยความเห็นพร้องของนักปราชญ์สะลัฟและคอลัฟ เนื่องจากพวกเขาศรัทธาว่า เป็นไปไม่ได้ที่อัลเลาะฮ์จะอยู่ในสถานที่

หลังจากที่กล่าวมาแล้วนี้ ก็ประจักษ์แก่ท่านผู้อ่านแล้วว่า อัลเลาะฮ์ ซุบหานะฮูวะตะอาลา ไม่ได้อยู่ในสถานที่ใด ไม่ว่าจะเป็นบรรดาสถานที่สูง หรือสถานที่ต่ำ หากไม่เป็นเช่นนั้น ก็แสดงว่าสถานที่นั้น ได้ห้อมล้อมอัลเลาะฮ์ ซุบหานะฮูวะตะอาลา และผู้ใดที่สถานที่ห้อมล้อมเขา แน่นอนว่าเขาต้องมีต้องขนาด และนี่ก็ย่อมเป็นหนึ่ง จากบรรดาลักษณะของวัตถุ และบรรดามัคโลค การที่อัลเลาะฮ์ทรงมีคุณลักษณะหนึ่ง ด้วยกับคุณลักษณะของมนุษย์นั้น ย่อมเป็นไปไม่ได้สำหรับอัลเลาะฮ์ ซุบหานะฮูวะตะอาลา ดังนั้น ถือว่าเป็นความถูกต้อง ในการศรัทธาของอะฮ์ลิสซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์ ที่เชื่อในความบริสุทธิ์ของอัลเลาะฮ์ ซุบหานะฮูวะตะอาลา จากสถานที่และทิศ

สำหรับเรื่องของทิศนั้น พวกมุญัสสิมะฮ์ยุคปัจจุบัน พยายามสร้างความสับสนให้กับผู้คนทั้งหลาย โดยพวกเขากล่าวว่า "อัลเลาะฮ์ทรงมี อยู่ในทิศหนึ่งที่อยู่ไกลโพ้นจากโลกนี้ หรืออยู่นอกโลก ดังนั้น ก่อนที่เราจะชี้แจงข้อเท็จจริงกับสิ่งดังกล่าว เราก็ขอกล่าวถึง ความหมายของคำว่าทิศ ตามทัศนะของนักปราชญ์ภาษาอาหรับ และบรรดานักปราชญ์ พอสังเขป

8.บรรดาอุลามาอ์ได้ให้ความหมายของ "ทิศ" ว่า "แท้จริง ทิศ นั้น คือ บรรดาด้านต่างๆ ที่แผ่ไกลออกไปโพ้น" ดู หนังสือ ตุสตูรุลอุลามาอ์ เล่ม 1 หน้า 288 ตีพิมพ์ ดารุลกุตุบอัลอิลมียะฮ์

9.ท่านอิบนุ มันซูร กล่าวคำนิยามไว้ว่า "อัล-ญิฮะฮ์(ทิศ) และอัล-วิจญฺฮะฮ์ ทั้งหมดนี้ คือ สถานที่ซึ่งท่านได้มุ่งหน้าไปยังมัน หรือมุ่งไปยังมัน" ดู ลิซานุลอะหรับ เล่ม 13 หน้า 556

10.ท่านอัลฟัยรูซฺอาบาดีย์ กล่าวว่า "อัล-ญะฮะฮ์(ทิศ) ก็คือ ด้านหนึ่ง พหูพจน์ คือ ญิฮาต" ดู อัล-กอมูส อัลมุฮีด หน้า 1620

ที่มา   sunnahstudent.com

หน้าหลัก

มิถุนายน 16, 2013

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
ติดต่อทีมงานผ่าน www.facebook.com/hasem.piwdee


จำนวนผู้เข้าชม