Custom Search

เสรีภาพ
ในมุมมองอิสลาม

ตอบคำถาม โดย เชค ดร . ยูสุฟ อัล เกาะเราะฎอวีย
Baitul Hikmah แปลและเรียบเรียง

คำถาม  เรียนท่านเชค อัสลามุอาลัยกุม (ความสันติจงมีแด่ท่าน)อิสลามกล่าวถึง “เสรีภาพ” อย่างไรบ้าง  การจำกัดขอบเขต “เสรีภาพ” มีหรือไม่ ขออัลลอฮฺทรงตอบแทนความดีแก่ท่าน

คำตอบ  อิสลาม เป็นศาสนาแห่งเสรีภาพและสันติภาพ ซึ่งมายังผู้คนพร้อมกับได้มอบเสรีภาพมาให้ โดยไม่มีระบบใดในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา จะเทียบเท่าได้ อัลกรุอาน อัซซุนนะฮฺ ของท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิวะซัลลัม และการปฏิบัติของคอลีฟะฮฺ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า อิสลามให้ความสำคัญกับเสรีภาพในทุกแง่มุมชีวิตมาก เพียงใด ทั้งเรื่องจิตวิญญาณ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

อิสลามมาเพื่อสนับสนุนหลักการเสรีภาพ อาทิเช่น เสรีภาพทางศาสนา เสรีภาพทางความคิด เสรีภาพในการแสดงออกและอื่นๆ อิสลามปฏิเสธการบังคับให้ศรัทธา แม้กระทั่งสาส์นของตน อัลกุรอานชี้แจงในสารัตถะ เกี่ยวกับเสรีภาพทางศาสนาว่า ไม่มีการบังคับใดๆ (ให้นับถือ) ในศาสนาอิสลาม แน่นอน ความถูกต้องนั้นได้เป็นที่กระจ่างแจ้งแล้ว จากความผิด (ซูเราะฮฺ อัลบากอเราะฮฺ อายะฮฺที่ 256)

เหตุผลประกอบในอายะฮฺ “คุณค่าของเสรีภาพ” ก็คือ สองเผ่าใหญ่ที่สุด ในเมืองมาดีนะฮฺ เผ่าเอาซ์และคอซรอจญ์ ก่อนการเข้ารับอิสลาม ได้ทำสัญญาร่วมกันว่า ถ้าหากบรรดาภรรยาพวกเขา ให้กำเนิดทารกชาย พวกเขาจะให้ทารกนั้นเป็นยิว นี่คือวิธีการที่ทำให้สมาชิกบางส่วนของสองเผ่าอาหรับเหล่านั้น กลายเป็นยิว

อย่างไรก็ตาม เมื่อชาวอาหรับได้รับความโปรดปรานด้วยอิสลาม และสองเผ่านั้นเข้ารับอิสลาม สมาชิกของครอบครัวเหล่านี้ ต้องการเปลี่ยนลูกหลานของพวกเขา ออกจากยิว สู่อิสลาม แต่ทั้งนี้อิสลามปฏิเสธความคิด ในการบังคับผู้คนออกจากยิว แม้ว่าจะมีสงคราม ระหว่างมุสลิมและยิวที่เกิดขึ้นก็ตาม

อิสลามสนับสนุนหลักการเช่นนี้ ในขณะที่จักรวรรดิโรมัน บังคับผู้คนว่าจะเข้ารีตคริสเตียน หรือถูกประหารชีวิต และจักรววรรดิเปอร์เซีย ใช้การทรมานผู้ปฏิรูปศาสนาของตน ในบรรยากาศเช่นนี้ อิสลามกลับมาประกาศยืนยันหลักการเสรีภาพทางศาสนา

หลักการเสรีภาพ มิได้มาในฐานะผลพวงจากการปฏิวัติ หรือการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างทางสังคม แต่มาจากสิ่งที่เหนือกว่านั้น นั่นคือมาจากฟากฟ้า เพื่อนำพาผู้คนบนโลกนี้ให้สูงส่ง  

หลักการเสรีภาพทางศาสนา คล้ายกับหลักการเสรีภาพอื่นๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีขอบเขต ในขณะที่อิลสามประกาศหลักการเสรีภาพ อิสลามยังต้องการหลี่กเลี่ยงความรุนแรงทางศาสนาเช่นเดียวกัน

อิสลามยังคัดค้านความคิดของยิว โดยเมื่อพวกเขากล่าว  และอัลกรุอานก็ได้โต้ตอบ ความว่า “และกลุ่มหนึ่งจากหมู่ผู้ได้รับคัมภีร์กล่าวว่า ท่าน ทั้งหลายจงศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกให้ลงมา แก่บรรดาผู้ศรัทธา ในตอนเริ่มแรกของกลางวัน (เช้า) และจงปฏิเสธศรัทธาในตอนสุดท้ายของมัน (เย็น) เพื่อว่าพวกเขาจะได้กลับใจ (ซูเราะฮฺ อาละอิมรอน อายะฮ ที่ 72)

ดังนั้น ผู้ซึ่งรับเอาอิสลาม จะต้องเชื่อมั่นในสาส์น และยืนหยัดต่อความเชื่อของตน เมื่ออัลลอฮฺได้ให้เสรีภาพยังผู้คน แม้กระทั่งเรื่องราวในจิตวิญญาณ  ดั้งนั้น ผู้ปกครอง กล้าดีที่จะปฏิเสธเสรีภาพพื้นฐาน แก่ผู้คนได้อย่างไรกัน นี่คือสิ่งที่ท่านอุมัร ได้เรียกร้องออกมา  

อุมัร อิบนุคอตต็อบ ได้กล่าวถ้อยคำอันเป็นอมตะ เมื่อท่านกล่าวแก่กับผู้ปกครองอียิปต์ ว่า “ตั้งแต่เมื่อไหร่ ที่ท่านทำให้ผู้คนกลายเป็นทาส ขณะที่มารดาของพวกเขา ได้ให้กำเนิดพวกเขาเป็นเสรีชน”  

อาลี อิบนุ อบีตอเล็บ กล่าวเช่นกันว่า “จงเป็นตัวของคุณเอง อัลลอฮฺสร้างคุณเป็นสิ่งถูกสร้างที่เป็นอิสระ”  อัลลอฮฺได้ให้มนุษย์เป็นอิสระ เนื่องจากอัลลอฮฺสร้างพวกเขาให้อิสระ

ฉะนั้น อิสลาม จึงมาเพื่อปลดปล่อยผู้คน จากการเป็นทาสในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าการเป็นทาสทางความคิด  การเมือง สังคม ศาสนา และการเป็นทาสทางเศรษฐกิจ

เสรีภาพที่สำคัญประการต่อมา คือ เสรีภาพทางความคิด อิสลามเรียกร้องผู้คน ใคร่ครวญถึงจักรวาล และรู้จักวิทยปัญญาเบื้องหลังการสรรสร้าง  อัลกรุอานกล่าวว่า จง กล่าวเถิด (มุหัมมัด) ฉันขอเตือนพวกท่านเพียงข้อเดียวว่า พวกท่านจงยืนขึ้นเพื่ออัลลอฮฺ (ครั้งละ) สองคนและคนเดียว แล้วจงไตร่ตรองดู (ก็จะประจักษ์ว่า) สหายของพวกท่านนั้น มิได้เป็นบ้า แต่เขาเป็นผู้ตักเตือนพวกท่าน ถึงการเผชิญหน้ากับการลงโทษอย่างสาหัสเท่านั้น(ซูเราะฮฺ สะบะฮฺ อายะฮที่ 46)

อัลกรุอานกล่าวอีกเช่นกัน ความว่า

จงกล่าวเถิด (มุหัมมัด) พวกท่านจงดูว่ามีอะไรในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิน และสัญญาณทั้งหลาย และการตักเตือนทั้งหลาย จะไม่อำนวยผล แก่กลุ่มชนที่ไม่ศรัทธา” (ซูเราะฮฺ ยูนุส อายะฮฺ ที่ 101)  

พวกเขามิได้ออกเดินทางในแผ่นดิน ดอกหรือ เพื่อหัวใจจะได้พิจารณาเพื่อพวกเขาเอง หรือมีหูเพื่อสดับฟังมัน เพราะแท้จริงการมองของนัยน์ตานั้น มิได้บอดดอก แต่ว่าหัวใจที่อยู่ในทรวงอกต่างหาก ที่บอด ( ซูเราะฮฺ อัลฮัจยฺ อายะฮฺ ที่ 46)

เช่นเดียวกัน อิสลามเรียกร้องบนอิสรภาพของผู้คน ภายใต้ความคิดของพวกเขา อิสลามปฏิเสธข้อโต้แย้งของผู้ปฏิเสธศรัทธาเหล่านั้น ซึ่งอาจกล่าวว่า

“พวกเราได้รับผลจากผู้นำของเรา ซึ่งชี้นำเราไปทางที่ผิด” เช่นเดียวกัน อัลกรุอานปฏิเสธข้อโต้แย้งของพวกเหล่านั้น ซึ่งตั้งบนความเคลือบแคลงและคำโกหกมจเท็จ

อิสลามยังใช้วิธีการที่เป็นเหตุเป็นผล ในการสร้างความมั่นใจ ให้กับผู้คนที่ดำเนินตามสาสน์ (ริซาละฮฺ) ของตน  นี่เป็นสาเหตุว่า ทำไมความเป็นเหตุเป็นผล ในอิสลามเข้ากันได้กับวะหยู อิสลามยังสนับสนุน เสรีภาพในการอภิปรายและการสนทนา อีกทั้งสนับสนุนการแลกเปลี่ยน และสร้างความคิดใหม่ๆ    

ภายใต้สังคมอิสลาม ประชาชนมิได้ถูกกดขี่ข่มเหง พวกเขาสามารถแสดงความคิดเห็น ออกมาได้อย่างอิสระ  นี่คือสิ่งว่าทำไมสำนักคิดอิสลาม อยู่ร่วมกันอย่างสันติ กับผู้อื่น ในบรรยากาศด้วยความใจกว้างและความปรองดอง

อิสลามสั่งสอนมุสลิมให้แก้ไขสิ่งที่ผิด และส่งเสริมสิ่งที่ถูกต้อง  อีกทั้งสั่งสอนมุสลิม ให้ปกป้องเสรีภาพทางศาสนา และความคิดของพวกเขา แม้ว่าจะต้องใช้สงครามก็ตาม

อัลลอฮฺ ผู้ทรงเดชานุภาพ กล่าวความว่า “และ หากว่าอัลลอฮฺทรงขัดขวางมิให้มนุษย์ต่อสู้กันและกันแล้ว บรรดาหอสวดและโบสถ์ (ของพวกคริสต์) และสถานที่สวด (ของพวกยิว) และมัสยิดทั้งหลายที่พระนามของอัลลอฮฺ ถูกกล่าวรำลึก อย่างมากมาย ต้องถูกทำลายอย่างแน่นอน และแน่นอนอัลลอฮฺ จะทรงช่วยเหลือผู้ที่สนับสนุนศาสนาของพระองค์ แท้จริงอัลลอฮฺ เป็นผู้ทรงเดชานุภาพอย่างแท้จริง (ซูเราะฮฺ อัลฮัจย์ อายะฮที่ 40)

นับตั้งแต่การเริ่มต้นของอิสลาม  มุสลิมได้เรียกร้องอย่างต่อเนื่องในการปกป้องเสรีภาพ มุสลิมปกป้องสิทธิ และเสรีภาพของพลเมืองทั้งหมด ในรัฐอิสลาม  คริสเตียนและยิว ได้รับการเอาใจใส่และคุ้มครองอย่างดี พวกเขาอยู่ภายใต้สันติภาพและความปรองดองกับมุสลิม 

สรุปได้ว่า อิสลามสนับสนุนเสรีภาพ ทุกรูปแบบ ที่วางอยู่บนความรับผิดชอบ  เสรีภาพที่เคารพผู้อื่น และเคารพแนวทางจากชารีอะฮฺ   เป็นเสรีภาพ “ส่วนรวม” มิใช่เสรีภาพส่วนตนที่เห็นแก่ตัว  

ดังนั้น เสรีภาพที่ทำลายตนเอง ครอบครัว ความมั่นคั่ง และสังคมทั้งของเขา และเธอ จึงไม่ใช่เสรีภาพอย่างแท้จริง  เสรีภาพต้องวางอยู่บนหลักการพื้นฐานของการ “ไม่ทำลาย” นั่นคือ ไม่ทำลายตนเองและผู้อื่น

www.fityah.com

หน้าหลัก

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
www.facebook.com/hasem.piwdee

จำนวนผู้เข้าชม