Custom Search

ถาม-ตอบ ปัญหา โดยสำนักจุฬาราชมนตรี

การเช็ดบ้านหรือมัสยิดด้วยผ้าเปียก โดยที่พื้นนั้นมีขี้จิ้งจกอยู่ด้วย อยากทราบว่านะยิสที่กระจายอยู่ศาสนาอภัยให้หรือไม่?

คำตอบ

ถ้านะยิสมีมาก และยากที่จะรักษาดูแลได้ เรียกว่าอุมูมบัลวา ศาสนาอภัยให้ แต่ถ้าหากนะยิสมีไม่มาก และมันแห้ง ก็เอาขี้จิ้งจกออกไปก่อน แล้วดูว่ามีเหลืออีกไหม ถ้าไม่มีเหลือก็เป็นนะยิสฮุกมี เอาผ้าชุ่มๆเช็ดพื้น แล้วราดน้ำเดินก็สะอาด

การซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้า โดยการเอาผ้าเปื้อนนะยิสใส่ลงไป ผ้าจะสะอาดหรือไม่ การถ่ายเทของเครื่องซักผ้า จะทำให้ผ้าสะอาดหรือไม่

คำตอบ

การ ทำงานของเครื่องซักผ้าบางชนิด ถ้าพิจารณาดูจะเห็นว่าใช้ใบพัดตีผ้าหมุนไปหมุนมา แล้วขับน้ำออกไป และจะทำกลับไปกลับมาอีกหลายครั้ง ถ้าหากผ้าเปื้อนนะยิสที่มีตัวตน (อัยนี) เช่น อุจจาระ หรือคราบเลือด นะยิสอัยนีก็จะไหลออกไปพร้อมกับน้ำที่เป็นน้ำนะยิสจากนั้นเครื่องซักผ้าจะ ปั่นผ้าจนหมาด หลังจากนั้นก็จะมีน้ำเข้ามาอีก จนท่วมผ้าเครื่องก็จะหมุนต่อไป เมื่อได้จังหวะน้ำก็จะถูกระบายออกไป นะยิสฮุกมี (คือนะยิสที่ไม่มีตัว) วิธีการล้างนะยิสฮุกมี ก็คือเอาน้ำราดลงไปที่เสื้อผ้าที่เปื้อนนะยิส ฮุกมีอยู่ ก็ถือว่าสะอาดแล้ว เมื่อเสื้อผ้าสะอาด น้ำที่ราดลงไปก็สะอาดด้วย ถ้าน้ำนั้นไม่เปลี่ยนกลิ่น สี และรส ดังนั้น เสื้อผ้าที่ซักด้วยเครื่องซักผ้า ตามกระบวนการดังกล่าวถือว่าสะอาด ข้อควรระวังก็คือ ต้องดูเครื่องซักผ้าว่ามีขั้นตอนการซักอย่างไร มีขั้นตอนอย่างที่กล่าวมาหรือไม่

การล้างนะยิส ฮุกมีโดยเรารดน้ำลงไปบริเวณที่เปื้อนนะยิส น้ำนั้นก็ไหลผ่านไปนองอยู่ โดยไม่ไหลลงข้างล่าง การล้างด้วยวิธีดังกล่าวจะใช้ได้ไหม

คำตอบ

นะยิสฮุกมี คือ นะยิสที่มีอยู่จริง แต่ไม่มีตัวตนให้เห็น และปราศจากกลิ่น สี และรสของนะยิสนั้น เช่น ปัสสาวะที่แห้ง โดยไม่มีกลิ่นสี และรสเหลืออยู่อีก วิธีการชำระล้างก็คือให้รดน้ำสะอาดผ่านไปบนบริเวณที่เปื้อนนะยิสนั้น ก็ถือว่าใช้ได้แล้ว เมื่อรดน้ำแล้วน้ำจะไหลนองอยู่ตรงนั้นก็คือว่าใช้ได้ เพราะน้ำได้ไหลผ่านบริเวณที่เปื้อนนะยิสไปแล้ว เหมือนเราซักผ้าที่เปื้อน นะยิสอัยนี เช่น ผ้าที่เปื้อนอุจจาระ เมื่อซักไปจนหมดตัวนะยิส คืออุจจาระแล้ว ผ้านั้นก็กลายเป็นเปื้อนนะยิสฮุกมี เมื่อรดน้ำลงไปก็ถือว่า เป็นการล้างที่ถูกต้องแล้วเช่นเดียวกับกระบวนการทำงานของเครื่องซักผ้าบางชนิด

มีครูสอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนประชาบาล ได้สอนจริยธรรมแก่นักเรียนไทยมุสลิม โดยบอกว่าเมื่อนักเรียนพบกันไม่ว่าที่ใดก็ควรสลามหรือจับมือกัน แต่ครูไทยพุทธ บางคนไม่เข้าใจ กลับไปพูดว่าครูสอนศาสนาอิสลามบิดเบือนเด็กและได้ก่อให้เด็กไทยละทิ้ง วัฒนธรรมไทย ซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้ง

คำตอบ

เป็นความเข้าใจผิดของครูที่นับถือศาสนาพุทธเอง ซึ่งความไม่เข้าใจเช่นนี้ เป็นเหตุให้เกิดกรณีพิพาทขึ้นระหว่างศาสนา เป็นผลร้ายที่ต้องขจัดโดยเร็ว

กรณี คนที่มิได้เป็นมุสลิมเข้าไปในมัสยิด เช่น ข้าราชการหรือที่นับถือศาสนาพุทธ เข้าไปในมัสยิด เพื่อพบปะและชี้แจงข้อราชการให้ประชาชนทราบนั้น บางคนก็เข้าไปไม่ได้เพราะต้องห้าม ขอทราบความจริงเป็นอย่างไร ?

คำตอบ

มัสยิด ทุกมัสยิดมีกรรมการมัสยิดเป็นผู้ดูแล อำนาจในการอนุญาตให้ใครเข้าไปภายในมัสยิด เป็นของผู้ดูแล ถ้าผู้ดูแลอนุญาตก็เข้าได้ ไม่อนุญาตก็เข้าไม่ได้

     
ปัญหา เรื่องทำความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ การแสดงความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ ของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในพิธีการต่างๆ จะขัดต่อหลักการศาสนาอิสลามหรือไม่ ใคร่ขอทราบข้อเท็จจริงและความเห็น

คำตอบ

- การยืนตรงต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่ขัดต่อบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม

- การก้มศรีษะไม่ถึงขั้นรุกัวะ ถือเป็นการกระทำที่ไม่บังควร (มักรูฮ์)

- การก้มศรีษะถึงขั้นรุกัวะ บางทัศนะว่าต้องห้าม (ฮารอม) บางทัศนะว่าไม่บังควร (มักรูฮ์)

ปัญหา เรื่องการไว้ทุกข์ หากมุสลิมไปร่วมงานในพิธีของชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธ โดยการแต่งกายชุดดำ จะเป็นการขัดด้วยหลักการศาสนาอิสลามหรือไม่ ใคร่ขอทราบข้อเท็จจริงและความเห็น

คำตอบ

ในการแต่งกายไว้ทุกข์ด้วยชุดสีดำ ผิดบทบัญญัติศาสนาอิสลาม ข้อเสนอแนะ อิสลามกำหนดไว้อาลัยแก่ผู้ตาย ซึ่งบังคับแก่สตรีเท่านั้น โดยการเว้นการแต่งกายที่ฉูดฉาด ห้ามใส่เครื่องประดับและเครื่องหอมทุกชนิด การที่มุสลิมไปร่วมงานศพของเพื่อนต่างศาสนา ให้แต่งกายตามแบบธรรมดาทั่วไป อย่าแต่งชุดดำ

ปัญหา ในสดุดีลูกเสือในการประกอบพิธีสดุดีลูกเสือ นักเรียนจะต้องนั่งคุกเข่าทำความเคารพพระบรมรูป ร.5 ซึ่งถ้านั่งคุกเข่าดังกล่าว เหมือนกับท่านั่งละหมาด ใคร่ขอทราบว่าการประกอบพิธีของมุสลิมในท่านั่งดังกล่าว จะขัดกับศาสนาอิสลาม หรือไม่

คำตอบ

การทำความเคารพต่อรูปปั้น ไม่ว่าจะโดยรูปแบบใดๆ ก็ตาม ถือเป็นการขัดต่อบทบัญญัติศาสนาอิสลามทั้งสิ้น การกระทำดังกล่าว จึงผิดต่อบทบัญญัติศาสนาอิสลามแน่นอน

ปัญหาในพิธีฌาปนกิจศพของคนไทย ที่นับถือศาสนาพุทธ ใคร่ขอทราบว่ามุสลิม จะเข้าร่วมในพิธีศพได้หรือไม่และจะเป็นการขัดกับศาสนาหรือไม่

คำตอบ

การเข้าพิธีเผาศพ ผิดบทบัญญัติศาสนาอิสลาม การเข้าไปร่วมแสดงความเสียใจในงาน และเยี่ยมเยียนครอบครัวของผู้ตายต่างศาสนา รวมทั้งการช่วยเหลือด้านต่างๆ นั้น ไม่ผิดบทบัญญัติศาสนาอิสลาม

ปัญหา พวก “ดะวะห์” ซึ่งมีความหมายว่า การเผยแพร่ศาสนาจะพูดเกี่ยวกับหลักศาสนาทั่วๆไป พูดถึงบาป บุญ ทั้งโลกนี้และโลกหน้า ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ พวกดะวะห์ พูดให้คนมุสลิมสามัคคีกัน แต่มีความหมายเท่ากับไม่ให้สามัคคีกับคนที่นับถือศาสนาอื่น ในบางครั้งพวกถือรุนแรง ไปห้ามคนมุสลิมเข้าร้านคนไทยพุทธ ใคร่ขอทราบความจริงที่ถูกต้อง

คำตอบ

ได้ค้นคว้าหลักการของ “ดะวะฮ” แล้วไม่มีระบุให้แตกสามัคคีกับคนต่างศาสนา หลักการของ ดะวะฮ ก็คือ หลักอิสลามนั้นเอง ส่วนบางคนที่มีความคิดรุนแรงไปนั้นก็เป็นเรื่องของคนส่วนน้อย ซึ่งต้องค่อยๆ ชี้แจงให้เข้าใจ ข้อเสนอแนะ ควรเชิญหัวหน้ากลุ่มดะวะห์มาพบเพื่อซักซ้อมความเข้าใจกันบ่อยๆ และทางราชการควรอำนวยความสะดวกแก่การจัดกิจกรรมดะวะห์อย่างจริงจัง เพราะเป็น ผลดีต่อทางราชการโดยตรง

โดย อดีตจุฬาราชมนตรี (นายประเสริฐ มะหะหมัด) และ อาจารย์อาดัม มะหะหมัด

ที่มา http://www.cicot.or.th

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

หน้าหลัก

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
www.facebook.com/hasem.piwdee

จำนวนผู้เข้าชม