ใคร ? คือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย

คำถาม           จากคำกล่าวที่ว่า  จงเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่ดีด้วยกับมือของท่านนั้น  ในที่นี้ใคร ? คือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย

บรรดาการสรรเสริญเป็นเอกสิทธิ์แด่พระองค์อัลลอฮฺ

คำตอบ         พระองค์อัลลอฮฺ ได้ทรงตรัสถึงบรรดาผู้ศรัทธา ที่ได้ห้ามปรามกันไม่ให้ประพฤติความชั่ว และชักชวนกันให้ประกอบความดี เอาไว้ความว่า และ บรรดามุมินชาย และบรรดามุมินหญิงนั้น บางส่วนของพวกเขา ต่างเป็นผู้ช่วยเหลืออีกบางส่วน ซึ่งพวกเขาจะใช้ให้ปฏิบัติ ในสิ่งที่ชอบ และห้ามปรามในสิ่งที่ไม่ชอบ และพวกเขาจะดำรงไว้ ซึ่งการละหมาด และจ่ายซะกาต และภักดีต่ออัลลอฮ์ และร่อซูลของพระองค์ ชนเหล่านี้แหละ อัลลอฮ์จะทรงเอ็นดูเมตตา แก่พวกเขา แท้จริงอัลลอฮ์นั้น เป็นผู้ทรงเดชานุภาพ ผู้ทรงปรีชาญาณ(ซูเราะฮฺ อัล-เตาบะฮฺ 9:71)

และ จงให้มีขึ้นจากพวกเจ้า ซึ่งคณะหนึ่งที่จะเชิญชวนไปสู่ความดี และใช้ให้กระทำสิ่งที่ชอบ และห้ามมิให้กระทำสิ่งที่มิชอบ และชนเหล่านี้แหละ พวกเขาคือผู้ได้รับความสำเร็จ(ซูเราะฮฺ อาลิ-อิมรอน 3:104)

พวกเจ้านั้น เป็นประชาชาติที่ดียิ่ง ซึ่งถูกให้อุบัติขึ้นสำหรับมนุษย์ชาติ โดยที่พวกเจ้าใช้ให้ปฏิบัติสิ่งที่ชอบ และห้ามมิให้ปฏิบัติสิ่งที่มิชอบ และศรัทธาต่ออัลลอฮ์ และ ถ้าหากว่าบรรดาผู้ที่ได้รับคัมภีร์ ศรัทธากันแล้ว แน่นอนมันก็เป็นการดีแก่พวกเขา จากพวกเขานั้น มีบรรดาผู้ที่ศรัทธา และส่วนมากของพวกเขานั้น เป็นผู้ละเมิด(ซูเราะฮฺ อาลิ-อิมรอน 3:110)

มีอยู่หลายอายะฮฺด้วยกัน ที่ได้กล่าวถึงการชักชวนกัน ในการประกอบความดี และ ห้ามปรามกันไม่ให้ประกอบความชั่ว  เนื่องมาจากเรื่องนี้ เป็นสิ่งที่มีความสำคัญ และยังคงให้มีขึ้นอยู่ต่อไป

จากฮะดีษซอเฮียะ  ท่านนบีมุฮัมมัด   ได้กล่าวเอาไว้ความว่า ใครก็ตามที่ได้พบเห็นผู้ที่กระทำในสิ่งที่ผิด  ก็ให้เขาเปลี่ยนแปลงมัน ด้วยกับมือของเขา (การกระทำ) ถ้าเขาไม่มีความสามารถที่จะทำได้  ก็ให้เปลี่ยนแปลงสิ่งนั้น ด้วยกับลิ้นของเขา (ด้วยคำพูด) และถ้าเขาไม่มีความสามารถที่จะทำได้  ก็ให้เขาเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้น ด้วยกับใจของเขา (นั้นคือไม่รู้สึกยินดีกับการกระทำผิดนั้น และเชื่อมั่นว่านั่นคือสิ่งที่ผิด)  ซึ่งการกระทำนี้ ถือเป็นความศรัทธาที่อ่อนแอที่สุด(รายงานโดยมุสลิม ในซอเฮียะ)

ผู้ที่จะทำการเปลี่ยนแปลงความชั่ว ด้วยกับมือ หรือการกระทำนั้น  เขาควรจะเป็นผู้ที่มีความสามารถที่จะกระทำได้  กล่าวคือ  เขาเป็นผู้ที่อยู่ในตำแหน่ง หรือเป็นผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในการดูแล หรือสั่งการ หรือเป็นผู้ที่ใช้กฎระเบียบ หรือให้คำตัดสินต่อผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลของเขา หรือผู้ชายที่เป็นผู้นำครอบครัว  ซึ่งเขานั้นเป็นผู้ที่มีอำนาจในการดูแลบรรดาลูก ๆ และสมาชิกในครอบครัวของเขา  สุดความสามารถที่เขาจะมีได้

และถ้าเขาไม่สามารถจะกระทำการเปลี่ยนแปลงบุคคล ภายใต้การดูแล ด้วยกับมือของเขาแล้ว  เนื่องมาจากการกระทำนั้น จะนำมาซึ่งฟิตนะฮ์ หรือเกิดความยากลำบาก และความขัดแย้ง และจะส่งผลเสียมากกว่าผลดี  ในกรณีเช่นนี้ ให้เขาเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่ดี ด้วยกับคำพูดของเขา  ซึ่งการใช้คำพูด เป็นวิธีการหนึ่งที่จะใช้ในการเปลี่ยนแปลงความชั่ว หากเขาเกรงว่า การใช้การเปลี่ยนแปลงด้วยมือนั้น จะนำมาซึ่งสิ่งที่ไม่ดีกว่า  (อธิบายโดยบรรดานักวิชาการ)

ส่วนในการเปลี่ยนแปลงความชั่วด้วยกับลิ้นนั้น  คำพูดที่เหมาะสม คือ 

“โอ้..พี่น้องของฉันเอ๋ย  จงเกรงกลัวต่อพระองค์อัลลอฮฺเทอญ  สิ่งที่ท่านกำลังกระทำอยู่นี้  ไม่เป็นที่อนุญาตสำหรับพวกเรา” 

หรือท่านอาจจะกล่าวว่า  “ท่านควรจะยุติการกระทำเช่นนี้”  หรือกล่าวว่า  “ท่านควรจะกระทำสิ่งนั้นแทน...”  โดยคำพูดที่ท่านจะใช้ในการตักเตือนผู้คนนั้น  จะต้องเป็นคำพูดที่สุภาพ

หลังจากที่ท่านได้ใช้คำพูดในการตักเตือนผู้คนแล้ว  หัวใจของท่านจะต้องรู้สึกไม่ชอบการกระทำผิดนั้นด้วย  และจะต้องไม่เข้าไปนั่งร่วมอยู่กับผู้ที่ทำความผิดอยู่  ซึ่งนั้นคือการเปลี่ยนแปลงความชั่วด้วยกับหัวใจ

และพระองค์อัลลอฮฺ เป็นผู้ทรงอำนาจยิ่ง

ฟัตวาโดย  Shaykh ‘Abd al-‘Azeez ibn Baaz, Majallat al-Buhooth al-Islamiyyah, 36/121-122


www.islamqa.com/en/ref/33757

หน้าหลัก

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
www.facebook.com/hasem.piwdee

จำนวนผู้เข้าชม