การไม่ทำตามผู้นำ อิสลามอนุญาตหรือไม่

เรียน อ. อาลีที่เคารพ ผมอยากทราบว่า อิสลามให้เราตามผู้นำไม่ใช่หริอ? แต่ทำไมเวลาออกบวช ถึงมีบางพวกไม่ตาม การที่เราไม่ทำตามผู้นำ มีความผิดไหม? และ ถ้าเราเห็นไม่เหมือนผู้นำ จะไม่ตามได้ไหม เรียนถามครับ

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

บรรดาตัวบทของอัลกุรอาน และซุนนะฮฺ ตลอดจนอิจญ์มาอฺ (มติเอกฉันท์) ของบรรพชนแห่งประชาชาติ (สะลัฟ ซอลิฮฺ) ต่างก็บ่งชี้ว่า วะลียุลอัมริ (ผู้นำ-ประมุข), อิหม่ามนำละหมาด, ผู้ปกครอง (อัลฮากิม), แม่ทัพ (อะมีรุลฮัรบฺ) และเจ้าพนักงานรวบรวมซะกาต จะถูกเชื่อฟัง และปฏิบัติตาม ในประเด็นต่าง ๆ ของการใช้ดุลยพินิจ (อิจญ์ติฮาด) และผู้นำไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตาม เชื่อฟังผู้ติดตามของตน ในบรรดาแหล่งที่มา ของการใช้ดุลยพินิจ แต่ทว่าจำเป็นที่ผู้ติดตาม ต้องเชื่อฟังผู้นำ ในสิ่งดังกล่าว และละวางความเห็นของพวกเขา ให้แก่ความเห็นของผู้นำ ทั้งนี้ เพราะประโยชน์ของหมู่คณะ และความปรองดอง และความเสื่อมเสีย ของการแตกแยก และความขัดแย้ง เป็นเรื่องที่สำคัญกว่า เรื่องของบรรดาข้อปัญหา ที่ใช้การดุลยพินิจ (อัลมะซาอิล-อัลอิจญ์ติฮาดียะฮฺ) (ชัรฮฺ อัลอะกีดะฮฺ อัตเตาะฮาวียะฮฺ ; อิบนุ อบิลอิซซฺ อัลหะนะฟีย์, อัลมักตับ อัลอิสลามีย์ (1988) หน้า 376)

ท่านชัยคุลอิสลาม อิบนุ ตัยมียะฮฺ (ร.ฮ.) มีความเห็น – โดยอ้างตามบรรดาหะดีษของนะบี – ว่า สมควรในการปฏิบัติตาม บรรดาผู้นำ ในทุกสภาพการณ์ ยกเว้น เมื่อบรรดาผู้นำ สั่งใช้ให้กระทำการฝ่าฝืน ต่อพระองค์อัลลอฮฺ (ซ.บ.) เพราะท่านร่อซูล (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ได้ใช้ให้พวกเรา ทำสิ่งดังกล่าว ดังนั้น การตามผู้นำ จึงเป็นสิ่งจำเป็น (วาญิบ) ในทุกสภาพการณ์ ยกเว้นการฝ่าฝืน ต่อหลักคำสอน (อัลมะอฺซิยะฮฺ) ฉะนั้น เมื่อผู้นำใช้ให้กระทำสิ่งที่ฝ่าฝืน ก็ไม่ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามแต่อย่างใด (นิซอม อัลคิลาฟะฮฺ บัยนะ อะฮฺลิซซุนนะฮฺ วัชชีอะฮฺ ; ดร.มุสตอฟา ฮิลมี่ย์ ; ดารุดดะอฺวะฮฺ (1988) หน้า 246) ส่วนการตามผู้นำ ในเรื่องการกำหนดการ เข้าสู่เดือนรอมาฎอน และการออกอีด นั้น เมื่อผู้นำได้ประกาศเรื่องดังกล่าว ก็จำเป็นที่ชาวมุสลิม ในบ้านเมืองนั้น ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตาม เพราะเป็นการปฏิบัติ ในเรื่องที่ดี (อัลมะอฺรู๊ฟ) ถึงแม้ว่าการประกาศนั้น จะค้านกับสิ่งที่ได้รับการยืนยัน ในบ้านอื่น เมืองอื่น ก็ตาม ทั้งนี้ เพราะการชี้ขาดของผู้นำ ณ จุดนี้ ได้ให้น้ำหนักแก่ทัศนะที่ว่า แต่ละเมือง ให้ถือตามผลการเห็นจันทร์เสี้ยวของตน (ฟิกฮุซซิยาม ; ดร.ยูซุฟ อัลกอรฎอวีย์ ; ดารุซเซาะฮฺวะฮฺ หน้า 32)

ที่คุณดีน ถามว่า ทำไมเวลาออกบวช ถึงมีบางพวกไม่ตาม อันนี้เป็นเรื่องปกติของคน ซึ่งพวกเขาอาจจะถือตามทัศนะ ของนักวิชาการ ที่ระบุว่า เมื่อมีการยืนยัน การเห็นจันทร์เสี้ยว ในที่ใด ผู้คนในส่วนอื่น ก็จำต้องถือตามผลการเห็นจันทร์เสี้ยวนั้น ถึงจะต่างบ้านต่างเมืองก็ตาม ซึ่งก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด เพราะเป็นประเด็นข้อปัญหาการวินิจฉัย (อัลมะซาอิล อัลอิจญ์ติฮาดียะฮฺ) ที่เป็นปัญหา ก็คือการกล่าวหาอีกฝ่ายว่าผิด หรือไม่ทำตามซุนนะฮฺ ข้อนี้เป็นสิ่งที่น่าตำหนิ และควรหลีกห่าง ส่วนการที่เราไม่ทำตามผู้นำ จะมีความผิดไหม? ประเด็นนี้ต้องพิจารณาเป็นเรื่อง ๆ ไป ซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างมาก แต่ถ้าวิเคราะห์ตามที่นักวิชาการ มีความเห็นข้างต้นเรื่องนั้น ก็จะเห็นว่า การตามผู้นำในเรื่องที่ดี (อัลมะอฺรูฟ) นั้น เป็นวาญิบ ฉะนั้น เมื่อเป็นวาญิบ ผู้ใดละทิ้งสิ่งที่เป็นวาญิบ ก็ถือว่ามีโทษ

ส่วนถ้าเราเห็นไม่เหมือนผู้นำ เราจะไม่ตามได้ไหม? ข้อนี้ก็มีความเห็น ของนักวิชาการ แตกต่างกัน โดยเฉพาะประเด็นการตักลีด (การถือตาม) ว่า มีข้อชี้ขาดอย่างไร เอาเป็นว่าคุณดีน ลองพยายามศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม จากผู้รู้ทั้งหลาย คุณก็จะพบคำตอบที่คุณสบายใจ อินชาอัลลอฮฺ ปัญหาอยู่ที่ว่า สิ่งที่เราเห็นไม่เหมือนผู้นำนั้น เป็นเรื่องอะไร? และที่ผู้นำมีความเห็นนั้น มีหลักฐานสนับสนุนหรือไม่? ถ้ามีหลักฐานสนับสนุน อย่างชัดเจน ก็จำต้องปฏิบัติตามผู้นำ แต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติตาม เราก็ต้องรับผิดชอบ การกระทำของเรา หรือสิ่งที่เรามีความเห็นนั้น บางครั้งเราคงต้องสร้างสามัญสำนึก ที่ว่า หากพระองค์อัลลอฮฺ (ซ.บ.) พิพากษาเราในเรื่องนี้ เรื่องนั้น เราจะตอบพระองค์ ได้เต็มปากหรือไม่ว่า เพราะอะไร? อันนี้เสนอแนะเอาไว้ ให้คุณดีนนำไปใช้ในทุก ๆ เรื่อง เพราะมันจะทำให้เราไม่ประมาท และขาดความรอบคอบ ในกิจการทั้งปวง ขอพระองค์อัลลอฮฺ ทรงชี้นำทาง แก่พวกเราทุกคน สู่ความเที่ยงตรง

อัลลอฮุมม่าอามีน

วัสสลาม

ที่มา http://www.alisuasaming.com

หน้าหลัก

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม

จำนวนผู้เข้าชม