ตำแหน่งจุฬาราชมนตรี

อ.อาลี ผมมีปมอยากจะให้อาจารย์คลายหน่อยครับ
1.ตำแหน่ง จุฬาราชมนตรีในประเทศไทย เป็นตำแหน่งผู้นำสูงสุดของคนมุสลิมในประเทศไทยหรือเปล่าครับ พอจะมีหลักฐานการเป็นผู้นำผู้ตามมั้ยครับ
2.เกี่ยวกับเรื่องทัศนของอุลามะที่ไม่ตรงกันเราควรตามองค์กรไหนถูกต้องที่สุดครับ เช่น การเข้าบวช ออกบวช พอจะมีหลักฐานการเป็นผู้นำผู้ตามมั้ยครับ
3.ผมเคยได้ยินมาว่าบางองค์กร จะตั้งสภาอุลามะในองค์กรเพื่อสำหรับแ้ก้ไขปัญหาเรื่องชารีอะห์อิสลามโดย บอกว่าไม่เกี่ยวกับสำนักจุฬาฯ เรื่องศาสนาใครจะทำยังไงก็ได้ที่มันถูกต้อง แล้วคนมุสลิมจะฟังใครดีระหว่างสำนักจุฬากับองค์กรบางกลุ่ม
4.ผมเคยได้ยิน ผู้รู้บางท่านมักจะยกปัญหาทางสังคมให้จุฬารับผิดชอบ และโจมตีทัศนะที่จุฬายือถือซึ่งไม่ตรงกับตัวเค้าปฏิบัติ อาจารย์คิดว่ามันน่าจะถูกมั้ย

สุดท้ายนี้ผมขอให้ผมและอาจารย์และพี่น้องมุสลิมทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงทำความดีและละทิ้งความชั่วอามีนวัสลาม  ถามโดย - halim

وعليكم السلام ورحمة الله و بركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد...؛

1. จุฬาราชมนตรีคือตำแหน่งผู้นำทางศาสนาสูงสุดของคนมุสลิมในประเทศไทยครับ เพราะผู้ดำรงตำแหน่งนี้ได้รับการเสนอชื่อและผ่านการคัดเลือกโดยตัวแทนของ มุสลิมส่วนใหญ่ในประเทศไทยและได้รับการมุบายะอะฮฺจากบรรดาคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัด คณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย บรรดาอิหม่าม และเคาะฏีบ บิล้าล และคณะกรรมการมัสญิดถือเป็นบุคคลที่เข้าอยู่ในนัยของคำว่า วะลียุ้ล อัมริ (وَلِيُّ الْأَمْرِ) ที่อัล-กุรอ่านและอัล-หะดีษระบุเอาไว้

2. ให้ตามองค์กรที่รับผิดชอบในกิจการทางศาสนาอิสลามโดยตรง ซึ่งในกรณีการประกาศเข้าบวช ออกบวช กำหนดวันอีดทั้งสอง เป็นอำนาจหน้าที่ของจุฬาราชมนตรี ทั้งนี้เพราะเป็นการตามในสิ่งที่ชอบด้วยหลักการของศาสนาและคำตัดสินของจุฬา ราชมนตรีในฐานะผู้นำสูงสุดเป็นการให้น้ำหนักแก่ทัศนะที่มีความเห็นต่างใน ประเด็นที่มีการวินิจฉัยได้

3. การจัดตั้งองค์กรที่เรียกว่า สภาอุลามาอฺ นั้นเป็นสิ่งที่ดีหากมีเป้าหมายที่ดี เช่น สร้างเอกภาพและความสามัคคีของประชาคมมุสลิมโดยรวม แต่ถ้ามีเป้าหมายและวิธีการที่นำไปสู่ความขัดแย้งและสร้างปัญหามากขึ้นก็ถือ ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ชอบตามหลักการของศาสนา ความจริงสำนักจุฬาราชมนตรีมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิทางศาสนาอยู่แล้ว หากจะมีดำริตั้งองค์กรที่เรียกว่า สภาอุลามาอฺ ก็ต้องประสานกับองค์กรหลักที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงเพื่อความเป็นเอกภาพและ สามัคคีของประชาคมมุสลิม มิใช่ตั้งขึ้นมาแล้วก็สร้างความสับสนให้กับผู้คน

ผมมีคำถามสำหรับกลุ่มผู้มีดำริจัดตั้งสภาอุลามาอฺว่า:

1) ผู้ที่เป็นสมาชิกของสภาอุละมาอฺนั้นควรมีคุณสมบัติอย่างไร? คนที่เข้าร่วมนั้นเป็นอุละมาอฺจริงหรือไม่? และการเป็นอุละมาอฺนั้นอาศัยใบปริญญาเพียงอย่างเดียวหรือว่าเข้าใจว่าตัวเอง เป็นอุละมาอฺก็เข้าร่วมได้ พวกเขาไม่กระดากปากเลยหรือที่ยกตัวเองว่าเป็นอุละมาอฺ?

2) มั่นใจแค่ไหนว่าการจัดตั้งสภาอุละมาอฺจะไม่อยู่ใต้อาณัติของใครบางคนหรือ องค์กรบางองค์กร และการดำเนินการของสภาฯ มีความเป็นอิสระมากน้อยเพียงใด

3) มุสลิมส่วนใหญ่ให้การยอมรับสภาที่จัดตั้งขึ้นหรือไม่? บรรดาผู้รู้ทางศาสนาที่มีคุณสมบัติเป็นอุละมาอฺจริงๆ มีท่าทีอย่างไร? เพราะมีการจำกัดคุณสมบัติว่าต้องมีทัศนะและมุมมองที่เป็นไปได้ในทิศทางเดียว กัน ซึ่งจริงๆ แล้วอาจจะไม่ใช่ แต่เป็นการรวมตัวของศิษย์เก่าจากสถาบันศึกษาทางศาสนาในสายเดียวกันเสีย มากกว่า สภาต้องมีบริบทที่แตกต่างจากชมรมหรือสมาคมและต้องเปิดกว้างตลลอดจนเป็นเวที สำหรับการแสดงความเห็นที่หลากหลาย

4) เป็นธรรมดาของมนุษย์ที่มักจะโยนความผิดให้กับผู้อื่น ปัญหาทางสังคมมิได้เกิดจากจุฬาราชมนตรีและจุฬาราชมนตรีก็มิได้สร้างปัญหาทาง สังคมทั้งหมด ถึงแม้ว่าในบางเรื่องจะเป็นเช่นนั้น แต่มิใช่ว่าจุฬาราชมนตรีจะต้องรับผิดชอบไปเสียทุกเรื่อง และก็ใช่ว่าจุฬาราชมนตรีจะแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องเช่นกัน จุฬาราชมนตรีก็คือมนุษย์ผู้มีผิดมีถูกไม่ต่างอะไรกับผู้รู้ที่ชอบว่ากล่าว และโจมตีแต่อย่างใดเลย และที่ปรากฏอยู่บ่อยครั้งก็กลับกลายเป็นว่าผู้รู้จำพวกนี้นั่นเองที่สร้างปัญหาให้กับสังคมและสำคัญตนผิด!

والله أعلم بالصواب

ทึ่มา http://www.alisuasaming.com

หน้าหลัก

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม

จำนวนผู้เข้าชม