การมองอีหม่ามขณะทำการละหมาด

คำถาม 

ดิฉันทราบว่าการละหมาดญะมะอะนั้น  ผู้ละหมาดจะต้องทำการยืนละหมาดในแถวด้านหลังของอีหม่าม  ซึ่งสำหรับผู้ชายนั้นเขาสามารถที่จะมองเห็นอีหม่ามหรือผู้ที่ยืนละหมาดตาม หลังอีหม่ามได้ แล้วในกรณีของผู้หญิงจะเป็นเช่นไร 

ซึ่งดิฉันเคยได้ยินมาว่าอย่างน้อยจะต้องมีผู้หญิงหนึ่งคนที่สามารถมองเห็นอี หม่ามขณะทำการละหมาดได้  แต่ในกรณีที่ที่ละหมาดของผู้หญิงนั้นแยกออกจากส่วนที่ละหมาดของอีหม่าม  แบบที่เราไม่สามารถมองเห็นอีหม่ามได้เลย  เราเพียงแต่ได้ยินเสียงของอีหม่าม  และในบางครั้งเสียงนำละหมาดของอีหม่ามก็ได้ขาดหายไป  หรือในบางกรณีที่ดิฉันอยู่ในระหว่างการเดินทาง  ดิฉันและสามีได้เข้าไปละหมาดในมัสยิด  และการละหมาดได้เริ่มไปแล้ว  ในขณะที่ดิฉันเข้าไปละหมาดในส่วนของผู้หญิงซึ่งบางครั้งก็ไม่มีใครเลย  ทำให้ดิฉันไม่สามารถทราบได้เลยว่า  ขณะนี้อีหม่ามได้ละหมาดถึงตอนไหนแล้ว  และเมื่อฉันได้ยินเสียงของ       อีหม่ามกล่าวตักบีร  ฉันจึงได้ทำการกล่าวตักบีรตาม  โดยที่ฉันไม่ทราบเลยว่าเป็นตักบีรในการละหมาดท่าไหน  แต่ดิฉันก็ได้ทำการละหมาดจนเสร็จ  โดยที่ยังสับสนถึงลำดับของการละหมาดอยู่   จากกรณีข้างต้นดิฉันควรจะทำเช่นไร

บรรดาการสรรเสริญเป็นเอกสิทธิ์แด่พระองค์อัลลอฮ์

คำตอบ

เมื่อสตรีทำการละหมาดตามหลังอีหม่าม  นางไม่จำเป็นจะต้องมองไปยังผู้นำละหมาดหรือผู้ที่ละหมาดในแถวหลังของอีหม่า ม  แต่สิ่งจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติก็คือการทำให้แถวละหมาดนั้นตรงกัน  และสตรีนั้นจะต้องละหมาดในที่ละหมาดของผู้หญิงที่ได้แยกออกเป็นสัดส่วนแล้ว  โดยที่บริเวณนั้นบรรดาสตรีจะต้องสามารถได้ยินเสียงของอีหม่าม  เพื่อที่พวกนางจะได้สามารถทำการละหมาดตามอีหม่ามได้  แต่ถ้าบริเวณที่ละหมาดของผู้หญิงไม่สามารถได้ยินเสียงของอีหม่ามได้  ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม  ก็ให้สตรีทำการละหมาดเอง หรือจะทำละหมาดร่วมกันในหมู่ของสตรีเองก็ได้  ในกรณีที่พวกนางไม่สามารถได้ยินเสียงการนำละหมาดของอีหม่าม 

และ ในกรณีที่สตรีได้เข้ามาในที่ละหมาด  และได้ยินเสียงตักบีรของอีหม่าม  ก็ให้นางทำการรอให้ทราบก่อนว่า  อีหม่ามกำลังจะละหมาดในท่า สุญูดหรือรุกัวะ หรือท่าอื่น ๆ  จากนั้นนางจึงค่อยกล่าวตักบีรตามอีหม่าม  แต่ในกรณีที่นางไม่สามารถมองเห็นอีหม่ามหรือผู้ตามละหมาดคนใดเลย  ก็ให้นางรอจนกว่าจะได้เสียงของอีหม่ามกล่าวว่า “สะมิ อัลลอฮุ ลิมัน ฮามิดะฮฺ”  แล้วนางค่อยทำการละหมาดตามอีหม่าม 

ท่านอิบนฺ อับดุลเลาะฮฺ อัล-บาร์ ได้กล่าวไว้ในอัล-กาอฺฟิ (1/212) ว่า

“ใคร ก็ตามที่สามารถมองเห็นหรือได้ยินเสียงของอีหม่าม และรู้ว่าอีหม่ามกำลังละหมาดด้วยท่าทางใด  และเป็นผู้ที่ยืนละหมาดในแถวหลังของอีหม่าม  นั้นก็เป็นความจำเป็นสำหรับเขาที่เขาจะต้องทำการละหมาดตามอีหม่าม (ตามทรรศนะของมาลิกี)” 

และท่านอิบนุ คูดามะฮ์ ได้กล่าวเอาไว้ว่า 

“ถ้า มีสิ่งขวางกั้นระหว่างอีหม่ามและผู้ตามละหมาด  ซึ่งทำให้เขาไม่สามารถมองเห็นอีหม่ามหรือผู้ที่ละหมาดหลังจากอีหม่ามได้   ในกรณีนี้มีสองทรรศนะในการปฏิบัติ  ซึ่งรายงานโดยท่านอะหมัด  หนึ่งคือ  เขาไม่ต้องทำการละหมาดตามอีหม่าม และอีกทรรศนะหนึ่งคือ  เขาจำเป็นจะต้องละหมาดตามอีหม่ามซึ่งเป็นการปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้ที่ตาบอด ปฏิบัติละหมาด  เนื่องจากเขาสามารถได้ยินเสียงของอีหม่าม  แต่ว่าเขาไม่สามารถมองเห็นอีหม่ามได้” (อัล-มักหฺนี 2/208
       
โดยสรุปแล้ว  ถ้าคุณอยู่ในมัสยิดและคุณสามารถได้ยินเสียงของอีหม่าม และทราบว่าอีหม่ามทำการละหมาดถึงท่าไหนแล้ว  ก็ให้คุณทำการละหมาดตามอีหม่าม  หรือในอีกกรณีหนึ่ง  ก็ให้คุณทำการละหมาดเองโดยลำพัง หรือทำการละหมาดร่วมกับกลุ่มผู้หญิงด้วยกัน  หลังจากที่อีหม่ามได้ละหมาดเสร็จสิ้นแล้ว

ส่วนจากคำถามของคุณนั้น  การละหมาดของคุณจะถือว่าใช้ได้หรือไม่นั้น  เราได้นำคำถามดังกล่าวไปถามท่านเชค มุฮัมมัด อิบนฺ ซอและหฺ อัล-อุซัยมีน  และท่านได้กล่าวตอบว่า ทางที่ดีแล้วคุณควรจะทำการละหมาดเสียใหม่

และพระองค์อัลลอฮฺเป็นผู้ทรงเดชานุภาพยิ่ง

ที่มา http://www.islamqa.com/en/cat/59 หมายเลข 3832

แปลโดย นูรุ้ลนิซาอฺ

 

ภรรยาควรจะยืนละหมาด ณ ตำแหน่งใด  เมื่อสามีเป็นผู้นำละหมาด

คำถาม 

ดิฉันเพิ่งจะแต่งงาน (อัลฮัมดุลิ้ลลาฮฺ) ดิฉันจึงขอคำแนะนำถึงตำแหน่งในการยืนละหมาดของภรรยา  เมื่อทำการละหมาดกับสามีคะ

บรรดาการสรรเสริญเป็นเอกสิทธิ์แด่พระองค์อัลลอฮ์

คำตอบ 

เป็นที่อนุญาตในการที่สามีนั้น  จะทำการนำละหมาดให้กับภรรยาของตน  และผู้หญิงนั้นควรจะยืนอยู่ด้านหลังของผู้ชาย  เนื่องจากไม่เป็นการอนุญาตสำหรับสตรีที่จะยืนละหมาดเคียงข้างกับผู้ชาย  เพราะท่านนบี ได้เคยนำละหมาดให้กับอนัสและเด็กกำพร้าคนอื่น และท่านได้ให้อุมมฺ ซุลัยมฺ ซึ่งเป็นแม่ของอนัส  ยืนอยู่ด้านหลังของพวกท่าน

และมีรายงานจากท่านอนัส อิบนฺ มาอฺลิก  ว่า ท่านศาสดา   ได้นำละหมาดให้กับท่านและแม่ของท่าน (หรือป้าของท่าน)  ซึ่งท่านได้กล่าวว่า

ท่านนบี ได้ให้ฉันยืนอยู่ทางด้านขวามือของท่าน และท่านได้ให้ผู้หญิงนั้น ยืนละหมาดอยู่ด้านหลังของพวกเรา(รายงานโดย มุสลิม, อัล-มาสาอฺญิด วะ มาวาอฺดี’ อัล-ซอลาหฺ, 1056)
 
และท่านอัล-คาอฺสาอฺนี ได้กล่าวเอาไว้ว่า ถ้ามีสตรีรวมอยู่ด้วยในขณะที่อีหม่ามนำละหมาด  สตรีเหล่านั้นก็ควรที่จะยืนอยู่ด้านหลังของอีหม่าม

และท่านอิบนฺ รุชดฺ อัล-ฮาฟีด ได้กล่าวเอาไว้ว่า ไม่มีข้อขัดแย้งกันในเรื่องเกี่ยวกับการละหมาดของสตรีที่จะยืนละหมาดอยู่ ด้านหลังของอีหม่าม  และถ้ามีผู้ชายคนอื่นร่วมละหมาดอยู่ด้วย  ชายคนนั้นก็ควรที่จะยืนเคียงข้างอีหม่าม  ส่วนผู้หญิงนั้นให้นางยืนละหมาดในแถวหลังของผู้ชาย

(จาก Ahkaam al-Imaamah wa’l-I’timaam โดย อัล-มูนีฟ หน้า 319-320)

แท้จริงพระองค์อัลลอฮฺ เป็นผู้ทรงรอบรู้ยิ่ง


p://www.islamqa.com/en/cat/59 หมายเลข 13757

แปลโดย นูรุ้ลนิซาอฺ

หน้าหลัก

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
www.facebook.com/hasem.piwdee

จำนวนผู้เข้าชม