ละหมาดที่บ้านคนเดียวใช้ได้หรือไม่?
โดย อับดุศศอมัด อัน นัดวียฺ

คำถาม เมื่อทัศนะที่มีน้ำหนักบอกว่า ละหมาดญะมาอะฮฺที่มัสญิด เป็นวาญิบ แล้วการละหมาดคนเดียวที่บ้าน จะใช้ได้หรือไม่?

คำตอบ ละหมาดญะมาอะฮฺเป็นอิบาดะฮฺสำคัญ ที่แสดงออกถึงการเชื่อฟังต่ออัลลอฮฺ ซุบฮานะฮุ วะ ตะอาลา บรรดา อุละมาอ์มีความเห็นขัดแย้งกันว่า การละหมาดในรูปแบบญะมาอะฮฺนั้น เป็นเงื่อนไขของความถูกต้อง ใช้ได้ของการละหมาดหรือไม่ จึงเป็นที่สงสัยว่า ถ้าไม่ได้ละหมาดร่วมกับญะมาอะฮฺ แล้วการละหมาดคนเดียวที่บ้านนั้น ใช้ได้หรือไม่

ทัศนะที่ถูกต้องก็คือ การละหมาดญะมาอะฮฺ เป็นวาญิบ (เฉพาะผู้ชาย) แต่ไม่ได้เป็นเงื่อนไขของการใช้ได้ของการละหมาด  ดังนั้น คน ที่ละหมาดคนเดียวที่บ้านนั้น ละหมาดของเขาใช้ได้ เพียงแต่ต้องถือว่าเขามีความผิด ในฐานที่ละทิ้งวาญิบ คือทิ้งการละหมาดร่วมกับพี่น้องของเขา ยกเว้นว่าเขาจะมีข้ออ้างที่ศาสนาอนุโลมให้ เช่น ไม่สบาย หรือบ้านอยู่ไกลจากมัสญิดมาก จนเกิดความยากลำบาก ในการมาร่วมละหมาดญะมาอะฮฺ  ซึ่งเรื่องนี้มีหะดีษที่เป็นหลักฐานดังนี้

‏صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ ‏‏ الْفَذِّ ‏ ‏بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً         

ละหมาดญะมาอะฮฺนั้น ประเสริฐกว่าละหมาดคนเดียว ถึงยี่สิบเจ็ดขั้น (รายงานโดยอัลบุคอรียฺ)

ตามความหมายของหะดีษนี้ ท่านเราะซูล  ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะ ซัลลัม  ได้ให้ค่ากับละหมาดญะมาอะฮฺ เหนือกว่าละหมาดคนเดียว และการให้ค่าเหนือกว่ากันเช่นนี้ ก็เป็นการยอมรับถึงความถูกต้อง ใช้ได ้ของการละหมาดคนเดียว เพียงแต่ว่ามันมีคุณค่า หรือได้ผลบุญน้อยกว่าละหมาดญะมาอะฮฺ
.................................

อ้างอิง หนังสืออัลฟะตาวา อัลมุฮิมมะฮฺ ของชัยคฺ มุฮัมมัด บิน ศอลิฮฺ อัลอุษัยมีน หน้า 335


ละหมาดฟัรฎูตามหลังคนละหมาดสุนัตและละหมาดตามหลังคนทำบาป

โดย อับดุศศอมัด อัน นัดวียฺ

คำถาม มีปัญหาที่สงสัยอยู่สองเรื่องที่เกี่ยวกับละหมาดญะมาอะฮฺ

1/การที่เราละหมาดตามหลังคนที่ทำบาป ละหมาดนั้นจะใช้ได้หรือไม่ ?

2/เราจะละหมาดฟัรฎูตามหลังคนที่ละหมาดสุนัตได้หรือไม่?

คำตอบ สำหรับปัญหาข้อแรก การละหมาดตามหลังมุสลิม ที่ทำบาปบางอย่างนั้น ใช้ได้ ตามทัศนะที่ถูกต้อง มีน้ำหนัก แต่ก็แน่นอนว่า ละหมาดตามหลังมุสลิมที่ไม่ทำบาป ย่อมดีกว่า  แต่ถ้าบาปที่ว่านั้น ทำให้หลุดออกจากศาสนา การละหมาดตามหลังคนผู้นั้น ถือว่าใช้ไม่ได้  เนื่องจากเมื่อเขาไม่ใช่มุสลิม ละหมาดของเขาย่อมไม่ถูกนับว่า เป็นการละหมาด ดังนั้น การละหมาดตามเขานั้น เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ที่จะถือว่า มันเป็นละหมาดญะมาอะฮฺ

ส่วนปัญหาข้อสอง การละหมาดฟัรฏูตามหลังคนละหมาดสุนัตนั้น ใช้ได้ เพราะแต่ละคนนั้น ย่อมได้รับผลตามที่ตนเองได้ตั้งเจตนาไว้ ดังที่อิมามอะหฺมัดได้กล่าวว่า “เมื่อท่านมาถึงมัสญิด ในขณะที่อิมามละหมาดตะรอเวี๊ยะ ส่วนท่านยังไม่ได้ละหมาดอีชาอ์  ก็ให้ท่านละหมาดตามเขา ซึ่งท่านจะได้ในส่วนที่เป็นฟัรฎู ส่วนอิมามก็จะได้ในส่วนสุนัต”

เช่นเดียวกันก็อนุญาตให้ละหมาดดุฮฺริ ตามหลังอิมามที่ละหมาดอัศริได้

.......................................

อ้างอิง อัลฟะตาวา อัลมุฮิมมะฮฺ ของชัยคฺ มุฮัมมัด บิน ศอลิฮฺ อัลอุษัยมีน หน้า 341

http://tawbah.org

หน้าหลัก

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
www.facebook.com/hasem.piwdee

จำนวนผู้เข้าชม