การเข้าใจอัลกุรอานอย่างถ่องแท

มีสามสิ่งที่จะช่วยในการใคร่ครวญ(ตะฟักกุรฺ)อย่างแท้จริง

ประการแรก คือการพิจารณาถึงความชั่วคราว และความสั้นของชีวิตนี้ และการหลีกห่าง จากความหวังอันยาวไกล
ประการที่สอง การเพ่งพินิจอัลกุรอาน
ประการที่สาม การหนีห่างจากความชั่วที่จะรบกวนหัวใจ

การตระหนักในความสั้นของชีวิตนี้ และการเข้าใกล้ความตายอยู่ทุกเมื่อ เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุด สำหรับหัวใจ มันจะช่วยผลักดัน ผู้ศรัทธา ให้ปรับปรุงทุกขณะชีวิตของเขา หรือเธอ หันเหจุดสนใจของเจตนารมณ์ และความห่วงกังวล ไปยังที่พำนักอันสถาพร กระตุ้นบุคคลให้ชดใช้สิ่งที่พลาดไป ในการตระเตรียมการเดินทาง และทำให้เขามีความพอเพียง ต่อสิ่งต่างๆ ของชีวิต ที่ไม่จีรัง หากเขาหนักแน่นต่อการเพ่งพิจารณาดังกล่าว มันจะพาให้เขามองเห็นความเที่ยงแท้ของโลกนี้ สิ่งที่โลกนี้ได้ทิ้งไว้ นั้น ช่างเล็กน้อยเสียเหลือเกิน น้อยยิ่งกว่าสิ่งที่ติดอยู่ที่นิ้วมือ เมื่อเขาจุ่มนิ้วลงไปในมหาสมุทร เมื่อมหาสมุทรเปรียบเสมือนความไม่สิ้นสุด ของชีวิตแห่งวันโลกหน้า ดวงตะวันของโลกได้ตกลงแล้ว ราวกับว่ามันเพิ่งจะลงจากยอดเขา เมื่อยามเย็น เงื่อนไขและสัญญาณต่างๆ ที่บ่งบอกเครื่องหมายแห่งวันกิยามะฮฺ ได้ปรากฏขึ้น แล้ว ประหนึ่งความตาย และตัวท่านเป็นสหาย ที่เดินอยู่บนถนนคนละเส้นทาง และในเวลาหนึ่ง ท่านทั้งสองจะมาบรรจบพบกัน แล้วต่างกอดรัดซึ่งกันและกัน

เพียงพอแล้ว เมื่อนึกถึงดำรัสของพระผู้ทรงสูงส่ง ที่ตรัสความว่า

และวันที่พระองค์ทรงชุมนุมพวกเขา ประหนึ่งว่าพวกเขา มิได้พำนักอยู่นาน (ในโลกนี้) เว้นแต่เพียงชั่วครู่ ในเวลากลางวัน พวกเขา (เพียง) ทักทายซึ่งกันและกัน (ยูนุส 45)

วันที่พวกเขาจะเห็นมัน (วันกิยามะฮ) ประหนึ่งว่าพวกเขา มิได้พำนักอยู่ในโลกนี้ เว้นแต่เพียงชั่วครู่หนึ่ง ของยามเย็น และยามเช้า ของมันเท่านั้น (อันนาซิอ๊าต 46)

ครั้งหนึ่งท่านเราะซูลฯ (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ ซัลลัม ) กล่าวแก่เศาะฮาบะฮฺของท่าน ในช่วงใกล้พลบค่ำ และดวงอาทิตย์ ที่อยู่หลังเขา ใกล้จะลับลง ความว่า สิ่งที่โลกนี้ได้ทิ้งไว้ กับสิ่งที่ผ่านมา ไม่ได้มากไปกว่า สิ่งที่เหลือไว้ในวันนี้ เมื่อเปรียบที่ผ่านมาทั้งวัน (อะฮฺมัด)

การไตร่ตรองอัลกุรอาน จะประสบผลสำเร็จ เมื่อหัวใจมองเห็นความหมายของมัน และจิตใจเริ่มจดจ่อ อยู่กับสิ่งที่เป็นเจตนาของอัลกุรอาน และเป้าหมายของการประทานวะฮฺยู การอ่านโดยไม่ใส่ใจ มิใช่ความสำเร็จ อัลลอฮฺผู้ทรงเกรียงไกร ตรัสไว้ความว่า

คัมภีร์ (อัลกุรอาน) เราได้ประทานลงมา ให้แก่เจ้าซึ่งมีความจำเริญ เพื่อพวกเขาจะได้พินิจพิจารณาอายาตต่างๆ ของอัลกุรอาน และเพื่อปวงผู้มีสติปัญญา จะได้ใคร่ครวญ (ศอด 29)

พวกเขามิได้พิจารณาใคร่ครวญ อัลกุรอานดอกหรือ หรือว่าบนหัวใจของพวกเข ามีกุญแจหลายดอกลั่นอยู่ (มุฮัมมัด 24)

เราได้ทำให้อัลกุรอาน เป็นภาษาอาหรับ เพื่อพวกเขาจะได้เข้าใจ (ยูซุฟ 2)

อัลฮะซันได้อธิบายอายะฮฺนี้ว่า พระองค์ประทานอัลกุรอาน เพื่อจะได้เป็นที่พิจารณา และใคร่ครวญ และปฏิบัติตาม

มิมีสิ่งใดจะเป็นประโยชน์ แก่บ่าวของพระผู้เป็นเจ้า ไม่ว่าจะเรื่องราวของโลกนี้ หรือโลกหน้า มากไปกว่าการใคร่ครวญ ถ้อยคำของพระองค์ ด้วยการใคร่ครวญ เป็นเวลาที่เนิ่นนาน สติปัญญาและหัวใจของเขา จดจ่ออยู่กับถ้อยคำเหล่านี้ การครุ่นคิดถึงความหมายของอายะฮฺต่างๆ ของอัลกุรอาน จะทำให้เขารู้ซึ้งอย่างแท้จริงว่า สิ่งใดดีและสิ่งใดชั่ว เข้าใจแก่นแท้ของมัน ความสำคัญและผลลัพธ์ต่างๆ มันจะช่วยสร้างฐานรากของป้อมปราการ แห่งความศรัทธาขึ้นใจหัวใจ ก่อกำแพงขึ้น พร้อมทั้งเสริมความแข็งแกร่งของเสาอาคาร อัลกุรอานแสดงให้เห็นภาพของนรก และสวรรค์ แสดงภาพผู้คน และประชาชาติในอดีต และเปลือยให้เห็นวันอันยิ่งใหญ่และวันอันน่าสลดใจของพวกเขา ชี้ให้เขาเห็นบทเรียนอันล้ำค่า ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์เหล่านี้ ทั้งยังทำให้เขาตระหนัก ในความยุติธรรม และความเมตตาของอัลลอฮฺ ที่มีต่อปวงบ่าว อัลกุรอานแจ้งให้เขารู้เกี่ยวกับพระเจ้า พระนามของพระองค์ คุณลักษณะต่างๆของพระองค์ และการงานองค์พระองค์ ชี้แก่เขาถึงหนทาง ที่จะนำไปสู่พระองค์ และรางวัลที่รอคอย แก่ผู้ที่เดินอยู่บนเส้นทางนี้ อัลกุรอานยังได้เตือนพวกเขา ถึงขุนโจร และความวิบัติบนเส้นทาง

ญะซากุมุลลอฮุคอยร็อน : จากหนังสือ มะดะริญุส-ซาลิกีน ของ อิบนุ ก็อยยิม
อบุล อิซซฺ แปลและเรียบเรียง

www.baanmuslimah.com

หน้าหลัก

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
www.facebook.com/hasem.piwdee

จำนวนผู้เข้าชม