Custom Search

10 วิธีการดะวะฮฺในบ้าน

10 วิธีการดะวะฮฺในบ้าน (สำหรับมุสลิมะฮ) **มุสลิมีนก็นำไปใช้ได้เช่นกัน

หากท่านปรารถนา ที่จะเป็นดาอียะฮฺ (ผู้เรียกร้องผู้คนสู่อิสลาม) หรือทำหน้าที่เชิญชวนผู้คนสู่ “สัจธรรม” แต่ท่านมีความรู้สึกว่า ท่านไม่มีเวลาเพียงพอ หากเช่นนั้น ขอให้ท่านได้ลองอ่าน วิธีการดะวะฮฺทั้ง 10 วิธี ที่จะกล่าวต่อไปนี้ และท่านจงทำให้บ้านของท่าน เป็นดัง “สถานที่แห่งการดะวะฮฺ”

1. อบเค้กให้เพื่อนบ้าน (ทำขนมหรือทำอาหาร :: ผู้แปล)

วิธีนี้ เป็นวิธีการที่ดีมาก ในการที่จะเข้าถึงเพื่อนบ้านของท่าน การกระทำที่ง่ายๆ เช่น การทำขนมให้กับเพื่อนบ้านนั้น สามารถที่จะเปลี่ยนแปลง ทัศนคติของเขา ที่มีต่อศาสนาอิสลาม และมุสลิมได้ การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คน ทีละนิด ในแต่ละวันเช่นนั้น ย่อมทำให้พวกเขา เริ่มตระหนัก ไตร่ตรอง เกี่ยวกับสิ่งที่สื่อต่างๆ ได้นำเสนอเกี่ยวกับอิสลามมากขึ้น

ท่านศาสนทูตมูฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะศัลลัม กล่าวความว่า

โอ้บรรดาสตรีมุสลิมเอ๋ย จงอย่าคิดว่า “ของกำนัลเล็กๆน้อย” นั้น ไร้ค่าเกินกว่าที่จะมอบ ให้กับเพื่อนบ้านของเธอ แม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่เท้าแกะก็ตาม” (เห็นพ้องต้องกันบุคอรียฺและมุสลิม)

2. เริ่มเขียนบล็อค (หรือการเขียนบทความ หรือนำเสนอถ้อยคำ จากอัลกุรอาน ฮะดีษ หรือบทความต่างๆ ออนไลน์ :: ผู้แปล)

แม้ว่าจะเป็นเพียงแค่การเขียน “อายะฮฺอัลกุรอานที่ท่านชื่นชอบ” “การทำเวปไซท์ ก็ถือเป็นเครื่องมือ ที่มีประสิทธิภาพที่ดี อย่างหนึ่ง” เพราะทุกๆ ครั้ง ที่ใครสักคน เข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ “อิสลาม” ทาง Google (หรือ Search Engine ต่างๆ) พวกเขาก็จะพบกับลิงค์ ของเวปไซท์มากมาย ที่นำเสนอเกี่ยวกับอิสลาม อย่างผิดๆ และบิดเบือน ดังนั้น “การสร้างเวปไซท์ของท่านขึ้นมา ย่อมหมายความว่า ผู้คนก็จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เกี่ยวกับอิสลาม จากเวปของท่านมากขึ้น”

ท่านศาสนทูตมูฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะศัลลัม กล่าวความว่า

จงถ่ายทอด (ถ้อยคำ สาสน์) จากฉัน แม้ว่ามัน จะเป็นเพียงหนึ่งอายะฮฺ ในอัลกุรอานก็ตาม” (ฟัตฮุลบารียฺ (คำอธิบายของศอเฮียฮฺ อัลบุคอรียฺ) 6/496)

3. โทรศัพท์หรือเขียนจดหมาย อีเมลหาเพื่อนพี่น้อง

การให้การสนับสนุนพี่น้องมุสลิมะฮฺ แห่งอิสลามของท่าน ถือเป็นการดะวะฮฺอย่างหนึ่งด้วย เพราะว่าขณะที่ท่านพูดคุย กับพี่น้องของท่านนั้น ท่านสามารถที่จะช่วยเหลือเธอ ในเรื่องของการฟื้นฟูอีหม่าน (ความศรัทธา) อีกทั้งการแบ่งเวลาบางส่วน ให้กับพี่น้องของท่าน เพื่อให้คำแนะนำ เกี่ยวกับสิ่งที่เธอกำลังกังวล หรือไม่สบายใจอยู่ หรือการตักเตือนเธอ ให้เธอมีความซอบัรฺ (ความอดทน) ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานั้น อยู่ภายใต้ “การสั่งใช้ให้กระทำความดี”

ท่านจงระลึกถึง สิ่งที่อัลลอฮฺตรัสไว้ในอัลกุรอาน ความว่า “ขอสาบานด้วยเวลา แท้จริงนั้น มนุษย์อยู่ในการขาดทุน เว้นแต่ผู้ที่มีความศรัทธา และปฏิบัติสิ่งที่ดีงาม และให้การตักเตือน ซึ่งกันและกัน ด้วยสัจธรรม และการตักเตือนกัน ให้มีความซอบัรฺ (การมีความอดทน)” (อัลกุรอาน ซูเราะฮฺ อัล อัศรี 103: 1-3)

4. บริจาคเงิน (เช็ค) ให้กับองค์กรดะวะฮฺ

มีองค์กรมุสลิมมากมาย ที่ทำการพิมพ์หนังสือ แผ่นพับ หรือคำแปลของคัมภีรฺอัลกุรอาน และการจัดนิทรรศการ งานมหกรรมต่างๆ ที่มีเป้าหมาย เพื่อการเผยแพร่ ถ้อยคำแห่งอิสลาม สู่ผู้คน ดังนั้น การทำการบริจาค ให้กับองค์กรต่างๆ เหล่านั้น ท่านจะไม่เป็นเพียงแค่ “ส่วนหนึ่ง” ที่ได้ทำหน้าที่ในการดะวะฮฺ หากแต่ท่านยังจะได้รับรางวัลการตอบแทน จากการทำศอดอกออฺญารียะฮฺ (การบริจาคอย่างต่อเนื่อง) อีกด้วย เพราะการบริจาคของท่าน อาจจะเป็นเหตุผลของ การเกิดความเปลี่ยนแปลง ไปในทางที่ดี หรือมีผลดีต่อเยาวชน ในอนาคต หรือมันอาจจะเป็นเหตุ ให้ใครสักคนน้อมรับต่อศาสนาอิสลาม และปฏิบัติตามหลักการศาสนา

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ หากพระองค์ทรงประสงค์ ที่จะให้ทางนำแก่ใครสักคนหนึ่ง โดยผ่านท่านนั้น มันก็จะเป็นการดีสำหรับท่าน มากกว่า (การมี) ฝูงอูฐแดงเสียอีก (ฟัตฮุลบารียฺ (คำอธิบายของศอเฮียฮฺ อัลบุคอรียฺ) 7/476)

5. โทรเข้าไปพูดคุย ในรายการของสถานีวิทยุ

สังคมที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้นั้น มีปัญหาทางสังคมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความยากจน อันเกิดจากหนี้สิน การกำพร้าพ่อ อาชญากรรมเยาวชน การทำแท้ง และความเสื่อมทรามทางเพศ ในทุกๆ ด้าน ดังนั้น การนำเสนอวิธีการแก้ปัญหา ในรูปแบบของอิสลาม ต่อปัญหาสังคมเหล่านั้น ท่านย่อมสามารถ ที่จะสร้างความประทับใจ ให้กับคนนับล้านได้ ไม่รู้ลืม

“ศาสนาอิสลาม” มักถูกกล่าวถึงอยู่เสมอ ทางรายการวิทยุ บางสถานี ดังนั้น ท่านควรที่จะโทรเข้าไปในรายการ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับหลักการของศาสนา เมื่อมีใครสักคน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาที่ผิด หรือบิดเบือน หลักการศาสนาของเรา และท่านควรเป็นดั่งเช่น “ผู้ที่คอยให้การปกป้องศาสนานี้”

ท่านศาสนทูต มูฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ วะศัลลัม กล่าวความว่า “ผู้ใดก็ตามในหมู่พวกท่านเห็นการ กระทำที่ชั่วร้าย เขาจงเปลี่ยนแปลง (ความชั่วร้ายนั้น) ด้วยมือของเขา และหากเขาไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ เขาจงเปลี่ยนแปลงมัน ด้วยลิ้นของเขา และหากเขาไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ เขาจงเปลี่ยนแปลงมัน ด้วยหัวใจของเขา และนั่นเป็นความศรัทธา ที่อ่อนที่สุด” (ศอเฮีย ฮฺมุสลิม 2/22 กิตาบุล อีหม่าน)

6. ชวนใครสักคน เข้ามาพูดคุย และดื่มชา (เครื่องดื่ม)

ไม่ว่าเขาผู้นั้น จะเป็นสตรีที่นับถือพระยะโฮวา (สตรียิว หรือสตรีชาวพุทธ หรือสตรีคริสเตียน) ที่มาเคาะประตูหน้าบ้านท่าน หรือใครสักคน ที่ท่านเพิ่งรู้จักกับเขา ท่านสามารถที่จะชวนเขา พูดคุยแบบสบายๆ ให้เขาได้รู้จักกับอิสลามบ้าง ท่านอาจจะบอกเขาให้ทราบว่า มุสลิมเรานั้น ต่างก็มีความศรัทธา ต่อศาสนทูตอีซา (อลัยฮิสลาม) เช่นเดียวกัน และนั่นก็ถือว่า ท่านได้ถ่ายทอดสารสำคัญของอิสลาม ให้แก่เขาแล้ว

*หมายเหตุ หากพี่น้องจะกระทำตามข้อนี้ ขอให้ระมัดระวังนิดนึง เราต้องแน่ใจว่า ผู้ที่เราเชิญชวนเข้ามานั้น ไม่สามารถที่จะก่ออันตรายใดๆ ต่อเราได้ และไม่ควรที่จะอยู่เพียงลำพัง กับคนที่เพิ่งรู้จักไม่ดีนัก (แม้ว่าเขาจะเป็นสตรีก็ตาม) :: ผู้แปล

7. เขียนบทความศาสนา ให้กับนิตยสาร หรือเวปไซท์

แน่นอนว่า คงจะมีบางสิ่งบางอย่าง ที่ท่านรู้สึกซาบซึ้ง ประทับใจ หรือท่านเคยมีประสบการณ์ที่ดี ที่หลายคนน่าจะได้รับประโยชน์ จากสิ่งเหล่านั้น ที่ท่านเคยประสบ ดังนั้น ท่านก็เพียงแค่หยิบปากกา และเขียนสิ่งที่อยู่ในใจของท่าน ลงในกระดาษ (หรือพิมพ์ลงคอมพิวเตอร์) และให้สิ่งที่ท่านเขียนนั้น มีความสอดคล้องกับ สิ่งที่อยู่ในอัลกุรอานและสุนนะฮฺ จากนั้นก็ให้ผู้ที่มีความรู้ ตรวจทานสิ่งที่ท่านเขียน ทั้งนี้ มันก็ถือเป็นโอกาสที่ดีอย่างหนึ่ง สำหรับท่าน ในการสืบค้นข้อมูล และเพิ่มพูนความรู้ ให้กับตัวท่านเอง อีกทั้งสิ่งที่ท่านเขียน อาจจะเป็นแหล่งข้อมูลอันมีค่า สำหรับพี่น้องมุสลิมะฮฺของท่าน ด้วยเช่นกัน

8. ตั้งวงพูดคุยเรื่องของศาสนา (ฮะลากอฮฺ)

จัดตั้งกลุ่มเล็กๆ ระหว่างพี่น้องมุสลิมะฮฺ เพื่อการพูดคุยเรื่องศาสนา สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง นำเสนอหัวข้อการสนทนา เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ใดกฎเกณฑ์หนึ่ง ของอิสลาม ที่ท่านสนใจ หรือการเรียนตัฟซีรฺ (การอธิบายอัลกุรอาน) ของซูเราะฮฺใดซูเราะฮฺหนึ่ง ร่วมกัน เชิญชวนพี่น้องมุสลิมะฮฺ ที่ไม่ค่อยได้เข้าร่วมวงพูดคุย เรื่องราวศาสนา ให้มาร่วมด้วย

อัลลอฮฺจะทรงประทาน ซึ่งบารอกัต (การอำนวยพร) ในบ้านของท่าน อินชาอัลลอฮฺ ท่านรสูล ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะศัลลัม กล่าวในฮะดีษกุดซียฺ ว่าอัลลอฮฺตรัสความว่า “ข้าเป็น ดังเช่นที่บ่าวปรารถนา ให้ข้าเป็น ข้าอยู่กับเขา เมื่อเขากล่าวถึงข้า และหากเขากล่าวรำลึกถึงข้า กับตัวเขา ข้าก็จะกล่าวรำลึกถึงเขา กับตัวข้า และหากเขากล่าวรำลึกถึงข้า ในกลุ่มคน ข้าจะกล่าวถึงรำลึกถึงเขา ในกลุ่มชน ที่ดีกว่า

9. เป็นผู้ให้การสนับสนุนสามีของท่าน ในการทำงานศาสนา

เมื่อเราให้การสนับสนุน การทำงานดะวะฮฺของสามี เราย่อมได้รับรางวัลการตอบแทน เช่นเดียวกัน ท่านควรให้สามีของท่าน ได้ใช้เวลาไป เพื่อการทำงานศาสนา และช่วยเหลือเขา เท่าที่ท่านมีความสามารถ

10. อบรมสั่งสอนลูกๆ ของท่าน

จงให้การเลี้ยงดูลูกหลานของท่าน โดยทำให้พวกเขานั้น มีความเข้าใจในศาสนา และมีความ รักต่อสารแห่งอิสลาม ซึ่งสิ่งนี้ ถือเป็นการดะวะฮฺที่สำคัญอย่างยิ่ง

จงตระหนักว่า ทุกๆ สิ่งที่ท่านทำนั้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ให้แก่พวกเขา และทำให้พวกเขา มีความเข้มแข็ง “บรรดาผู้ที่มีศีลธรรม” คือผู้ที่ประเมินค่าไม่ได้ และย่อมได้รับรางวัลการตอบแทน ท่านศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิ วะศัลลัมกล่าวความว่า “แต่ละคนในหมู่พวกท่านนั้น คือ “คนเลี้ยงแกะ” และพวกท่าน มีความรับผิดชอบ ต่อฝูงแกะของท่าน “ผู้ปกครอง” คือคนเลี้ยงแกะ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ ต่อประชาชนของเขา “บุรุษ” คือคนเลี้ยงแกะ ต่อครอบครัวของเขา และมีหน้าที่รับผิดชอบ ต่อสมาชิกในครอบครัวของเขา “สตรี” คือคนเลี้ยงแกะในบ้านของสามีเธอ และมีหน้าที่รับผิดชอบ ต่อลูกๆ ของเธอ” (บุคอรียฺ และมุสลิม)

เขียนโดย : ฟาติมะอฺ บารอกาตุลลอฮฺ

ถอดความโดย : บินติ อิสลาม

แหล่งที่มา 10 Ways to do Da'wah from the Comfort of your Home written by Fatima Barakatullah
ญาซากุมุลลอฮุค็อยร็อนผู้เขียน และเว็บไซต์ www.idealmuslimah.com

ขอขอบคุณ http://www.baanmuslimah.com

หน้าหลัก

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
www.facebook.com/hasem.piwdee

จำนวนผู้เข้าชม