ความเจ็บไข้...ให้ประโยชน์อย่างไร

โดย อ.อับดุลฮะมีด  บรอฮิมี

จะมีสักคนไหม? ในหมู่พวกเราที่วันหนึ่งเขาจะคิดว่า ความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นมีประโยชน์  แล้วคนป่วยจะได้รับประโยชน์จากการเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไร ? ช่างเป็นเรื่องที่แปลก เพราะมนุษย์ส่วนใหญ่ต่างก็หวาดหวั่นความเจ็บป่วยเหลือเกิน แล้วใครเล่าที่จะกล้าบอกว่า เขาไม่กลัวความเจ็บไข้ได้ป่วย

คำถามมากมายที่คนเราเฝ้าถามตนเอง เมื่อได้ยินได้ฟัง สำหรับผู้ที่เจ็บป่วยแล้ว มีประโยชน์ ซึ่งบางคนอาจไม่เชื่อเรื่องที่เป็นสาเหตุหลักของความกลัว จากความเจ็บป่วย เพียงแค่เขาได้ยินชื่อของโรคที่ป่วย ก็สร้างความหวาดวิตก หวาดกลัวต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้น คนเราจำนวนไม่น้อยที่มองเรื่องราวต่างๆเพียงด้านเดียวเท่านั้น คือ ด้านของชีวิตในดุนยา และความสุขในโลกนี้ จนลืมนึกถึงสิ่งที่พระองค์ อัลลอฮ์ ทรงตระเตรียมไห้แก่บ่าวผู้ศรัทธา แก่บ่าวผู้อดทนต่อการทดสอบจากพระองค์ เพราะถ้าเขาพึ่งพิงต่อพระองค์มากเท่าไหร่ เขาย่อมได้รับความสำเร็จในบั้นปลายมากเท่านั้น

เพื่อที่จะได้อธิบายถึงประเด็นสำคัญให้ชัดเจน เชค อับดุลเราะฮ์มาน บินยะห์ยา ได้เน้นหนักว่า แท้จริง มนุษย์เราบางคนมักจะกล่าวเมื่อเวลาเจ็บป่วยว่า "พระองค์มิทรงเมตตาเขาเลย โอ้พระเจ้าของฉัน" บางคนก็กล่าวว่า "หวังว่าพระองค์จะทรงให้ความเมตตาแก่เขา หรือให้เขาได้ทุเลาลง" ทั้งที่จริงแล้วพระองค์ ทรงตรัสความว่า "ฉันจะให้ความเมตตาเขา ให้พ้นจากสิ่งที่ฉันได้ให้ความเมตตาต่อเขา ได้อย่างไร?"

และผู้ป่วยบางคนที่ถูกทดสอบด้วยโรคร้ายแรง เช่น โรคมะเร็ง หรือโรคอื่นๆ ที่ยังไม่มียารักษาให้หายขาดได้ แล้วเขาได้สิ้นหวังอย่างมาก ซึงบางคนถึงกับหมดความอดทน ความหมดหวังก็เพิ่มมากขึ้น ความโกรธเคืองเข้ามา มารร้ายเข้ามากระซิบกระซาบชักจูง และให้เขาได้รำลึกถึงความชั่วในอดีต แล้วนำพาสู่ความสิ้นหวัง พระองค์อัลลอฮ์  ตรัสความว่า "แน่นอนเสียงกระซิบกระซาบของมารร้ายนั้น มันสร้างความเจ็บช้ำ ให้แก่บรรดาปวงผู้ศรัทธา เท่านั้น" (อัลมุญาดะละฮ์ / 10)

ดังนั้น ผู้ป่วยที่คงมั่นอยู่กับหลักเตาฮีด และดำรงการละหมาด เขาจะไม่รู้สึกหวาดกลัวอันใด แม้เขาจะไม่เคยละหมาดเลยนอกจากในยามที่ป่วยเท่านั้น  แท้จริงผู้ใดสำนึกตนได้อย่างแท้จริง ก่อนที่จะสิ้นลม เขาย่อมได้รับการอภัยจากอัลลอฮ์  ถึงแม้เขาจะตกอยู่ในความผิดบาปอันใหญ่หลวง

แท้จริง คนที่ตายในสภาพที่ยึดมั่นอยู่ในหลักเตาฮีดทุกคน และไม่ได้ตายในสภาพของผู้ปฏิเสธ เขาย่อมมีความหวัง ดังฮะดิษที่ความว่"ผู้ที่ตายไปจากประชาชาติของฉัน โดยเขาไม่เอาสิ่งใดมาเป็นภาคีต่ออัลลอฮ์ เขาย่อมได้เข้าสวรรค์อย่างแน่นอน 

ท่านอบูซิริน ถามว่า ถึงแม้เขาจะทำซินา เขาลักขโมย ก็ได้เข้าสวรรค์หรือ ? 

ท่านนะบี   ตอบความว่า ถึงแม้เขาทำซินา เขาลักขโมย ก็ได้เข้าสวรรค์ แล้วท่านนะบี  ก็กล่าวความว่า คนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่าน จงอย่าเพิ่งตาย นอกจากจะอยู่ในฐานะของคนที่คิด ในแง่ดีต่ออัลลอฮ์ อัซซะวาญัลลา เสียก่อน" (บันทึกโดย มุสลิม)

และพระองค์ อัลลอฮ์  ทรงตรัสความว่า "ข้านั้น อยู่ ณ ที่ความนึกคิดของบ่าวของข้า ดังนั้ นจงนึกคิดต่อข้า ตามต้องการเถิด.... "

ความสงบและความสันติภายในอย่างแท้จริง

ความสงบและความสันติที่แท้จริง  สามารถค้นพบได้ โดยการเคารพเชื่อฟังคำบัญชาของพระผู้สร้าง พระผู้จรรโลงโลก พระผู้เป็นเจ้า ทรงตรัสไว้ในพระคัมภีร์กุรอาน ความว่า  บรรดาผู้ศรัทธา และจิตใจของพวกเขาสงบ ด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮ์ พึงทราบเถิด! ด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮ์เท่านั้น ทำให้จิตใจสงบ.  (พระคัมภีร์กุรอาน, 13:28)

อีกนัยหนึ่ง ผู้ซึ่งหันหลังให้กับพระคัมภีร์กุรอาน จะมีชีวิตที่ยากลำบากในโลกนี้ พระผู้เป็นเจ้าทรงตรัสไว้ ความว่า:  และผู้ใดผินหลังให้พระคัมภีร์กุรอาน  แท้จริงสำหรับเขา คือ การมีชีวิตอยู่อย่างคับแค้น และเราจะให้เขาฟื้นคืนชีพ ในวันกิยามะฮ์ ในสภาพของคนตาบอด  (พระคัมภีร์ , 20:124)

ดังเช่นที่กล่าวมานี้อาจอธิบายได้ว่า ทำไมใครบางคนจึงตัดสินใจทำอัตวิบากกรรมทั้งที่พวกเขายังมีความเพลิดเพลิน อยู่กับทรัพย์สิน เงินทอง เกรียติยศ ชื่อเสียงที่เงินสามารถซื้อหามาได้ ดูตัวอย่างเช่น Cat Stevens (ปัจจุบันได้แก่ Yusuf Islam) อดีตนักร้องเพลงป๊อปผู้โด่งดังซึ่งเคยมีรายได้มากกว่า 150,000 เหรียญสหรัฐต่อคืนเลยทีเดียว ภายหลังที่เขาหันมานับถือศาสนาอิสลาม เขาได้พบกับความเกษมสำราญและความสันติที่แท้จริง ซึ่งเขาไม่เคยพบในความสำเร็จทางวัตถุนี้เลย

การให้อภัยต่อบาปที่ผ่านมาทั้งปวง

เมื่อบุคคลใดเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม พระผู้เป็นเจ้าจะทรงให้อภัยต่อบาปที่ผ่านมาทั้งปวงและการกระทำชั่วร้ายอื่นๆ ของเขาด้วย   บุรุษผู้หนึ่งมีนามว่าอามร์ ตรงมาหาศาสดามูฮัมมัด   และขอร้องว่า “ช่วยยื่นมือขวาของท่านมาให้ข้าพเจ้าด้วย เพื่อข้าพเจ้าจะได้ให้ความจงรักภักดีของข้าพเจ้าต่อท่าน” ศาสดาได้ยื่นมือขวาของท่านไปให้ อามร์ได้ชักมือของเขากลับ

ศาสดาได้ถามว่า {เกิดอะไรขึ้นกับท่านหรือ อามร์}

เขากล่าว่า “ข้าพเจ้าตั้งใจที่จะขอเงื่อนไขสักข้อหนึ่ง” 

ศาสดาได้ถามว่า {เงื่อนไขอะไรหรือที่เจ้าตั้งใจจะขอน่ะ}

 อามร์ได้ตอบ “ขอให้พระผู้เป็นเจ้าทรงให้อภัยต่อบาปของข้าพเจ้าด้วย” 

ศาสดาได้กล่าวว่า: {เจ้าไม่รู้หรือว่า การเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามนั้นจ ะช่วยล้างบาปทั้งปวงที่ผ่านมาได้} หลังจากเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามแล้ว บุคคลผู้นั้นจะได้รับสิ่งตอบแทน สำหรับการกระทำความดี หรือความชั่วของตนตาม ที่ศาสดามูฮัมมัด  : ได้บอกไว้ดังต่อไปนี้: ความว่า {พระผู้เป็นเจ้าของพวกเจ้า ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาและได้รับการยกย่องสูงสุด เป็นผู้ที่เปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตา ถ้าผู้ใดตั้งใจกระทำความดีแต่ไม่ได้กระทำ การกระทำความดีดังกล่าวจะได้รับการจดบันทึกไว้สำหรับเขาผู้นั้น และถ้าเขาลงมือกระทำความดีนั้น (สิ่งตอบแทน) มาก เป็นสิบถึงเจ็ดร้อยเท่า หรือมากกว่านั้นหลายเท่า (สิ่งตอบแทนต่อการกระทำความดี) จะได้รับการจดบันทึกไว้สำหรับเขา และถ้าผู้ใดตั้งใจกระทำความชั่ว แต่ไม่ได้กระทำ การกระทำความดี จะได้รับการจดบันทึกไว้สำหรับเขา และถ้าเขาลงมือกระทำความชั่วนั้น การกระทำความชั่ว จะได้รับการจดบันทึกไว้สำหรับเขา หรือพระผู้เป็นเจ้าจะลบมันออกไป.}

ที่มา : Islam guide

www.islammore.com

หน้าหลัก

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
www.facebook.com/hasem.piwdee

จำนวนผู้เข้าชม