ศาสนา...

มนุษย์ ไม่สามารถที่จะตัดขาดจากศาสนาได้ ศาสนาได้ให้แสงสว่างสติปัญญา ความรู้ ความเข้าใจ นำทางหัวใจของเขาด้วยความเชื่อมั่น ศรัทธา ปลุกพลัง กำลังต่างๆ เพื่อให้มีความกระปรี้กระเปร่า ในเรื่องของความจริง และความดีงาม และกำหนดแบบอย่างที่สูงส่ง สมบูรณ์ที่สุด เพื่อที่มนุษย์จะได้ไม่เดินผิดเป้าหมาย หรือหลงทาง

เราไม่รู้ว่า มีศาสนาหนึ่งศาสนาใด ที่มุ่งไปสู่เป้าหมายต่างๆ เหล่านี้ เพื่อที่จะนำพามนุษย์ไปสู่ความสูงส่งสูงสุด นอกเหนือจากศาสนาอิสลาม ที่พระผู้เป็นเจ้า ได้ทำให้มันสมบูรณ์ ทรงทำให้ความโปรดปรานของพระองค์ ครบถ้วนและทรงพอใจให้อิสลาม เป็นศาสนาแก่มนุษย์ชาติทั้งหลาย

สุดท้าย อิสลามก็เป็นคำตอบสุดท้าย ไม่มีความเป็นจริงทางศาสนา ที่ไม่มีใครรู้จัก หรือการนำทางแห่งพระเจ้า ที่ความมืดมิดไม่ได้ถอนตัวออกจากมัน

ในเวลาเดียวกัน ศาสนาเป็นแนวทางที่ไม่สามารถตัดขาดได้ ในการฝึกตัวตน และหมู่คณะ ให้เดินไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง และการปกครอง ในขณะที่ต้องการฝังรากการปกครองของตน บนพื้นฐานของแนวทางที่ดี และรูปแบบการปกครองที่ยุติธรรม

ในขณะที่อิสลามอยู่ในฐานะเช่นนี้ ช่วงนี้อิสลามไม่ได้รับความสนใจที่จริงจัง ไม่ได้รับการเอาใจใส่ที่เหมาะสม ในการตีแผ่ข้อคิด แจกแจงสิ่งเร้นลับ ให้ความกระจ่าง และข้อเท็จจริง ทำให้บทบัญญัติและพิธีกรรมต่างๆ ปรากฏ ซ้ำยังขาดความพยายามที่เพียงพอ ในการที่จะเรียกร้อง และปลุกขึ้นมา เพื่อไปสู่อิสลาม และไม่มีกลุ่มมุสลิมที่อุปถัมภ์ นำมาใช้ในการประพฤติปฏิบัติในทุกแง่ ทุกมุมของตน เพื่อที่จะได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง มีการปฏิบัติ และตัวอย่าง ที่มีชีวิตชีวา เรียกร้องไปสู่การนำอิสลามมาเป็นทางนำ และเข้าไปอยู่ภายใต้ร่มเงา ที่เต็มไปด้วยความร่มเย็น

หลายสิ่งที่ได้กล่าวมา สงครามเหล่านั้น ที่พวกศัตรูของอิสลาม ที่เฝ้าจ้องเล่นงาน และวางแผน เพื่อเล่นงานอย่างแยบยล และเอาจริงเอาจัง สงครามนี้ ได้ใช้รูปแบบต่างๆ มากมาย

รูปแบบหนึ่งนั้น คือ การสร้างความสงสัย ก่อความคลุมเครือเกี่ยวกับหลักการอิสลาม

การโฆษณาความเจริญรุ่งเรืองของตะวันตก ประกาศการค้นพบทางด้านวิชาการ ความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรม  และความสุขสำราญ ที่พวกวัตถุนิยมเสพสุขอยู่

การนำเอารสชาดตัณหาต่างๆ มาหลอกล่อ นำมาแสดงในลักษณะ ที่ก่อให้เกิดความรู้สึกอยากได้ ที่ทำให้หันเหออกจากทางนำ และทำให้ตกลงไปอยู่ในความหลงผิด

สำหรับสงคราม ที่ประกาศตัวชัดเจนด้านหนึ่ง กับท่าทีที่เป็นไปในทางลบ ที่บรรดามุสลิมเข้าใจอีกด้านหนึ่ง มีผลกระทบระยะยาว ในการที่ทำให้หลักการยึดมั่น สั่นคลอน ให้เกิดความกระเจิดกระเจิง เกิดความเหลื่อมล้ำ ระหว่างความดี กับความชั่ว ทำให้มีการแล่นไหล ไปตามความใคร่ ตัณหาของตนเอง จิตใจและการให้ได้มา โดยไม่สนใจในเรื่องของสิทธิ อุดมการณ์ หรือความเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์ แต่ประการใด

ที่กล่าวมาทั้งหมด แสดงให้เห็นว่า บรรดาผู้นำ ผู้ปรับปรุงแก้ไข ให้ใช้ความสามารถที่พวกเขามีอยู่ และปลุกตัวของพวกเขาให้ลุกขึ้นมา เพื่อเปิดเผยสิ่งที่มีอยู่ในอิสลาม จากความสูงส่ง ความสวยงาม เพื่อที่จะทำให้ของปลอม ของพวกหลอกลวงเสียไป และความจริงปรากฏตัวออกมา ในลักษณะที่ขาวสะอาด ต่อหน้าผู้ที่ต้องการจะให้ความเป็นมนุษย์ของเขาเป็นจริงขึ้นมา และมุ่งหน้าสู่อัลลอฮ์ เพื่อจะได้มีความเข้าใจในพระองค์ และมีความสุขสำราญกับความพึงพอใจของพระองค์

อัสไซยยิด ซาบิก สาธารณรัฐอาหรับอียิปต

ถัดไป


หน้าหลัก

กันยายน 01, 2013

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
www.facebook.com/hasem.piwdee

จำนวนผู้เข้าชม