ลักษณะทั่วไปของอิสลาม

 1. ไม่ใช่ศาสนาที่เกิดใหม่ แต่เป็นศาสนาที่ต่อเนื่องมาจากศาสดาท่านก่อน ๆ ของพระเจ้า

 2. นับถือยกย่องศาสดาทั้งหมด ทุก ๆ ท่าน ที่มาก่อนศาสดามุฮัมมัด อย่างเท่าเทียมกัน

 3. เป็นศาสนาที่นับถือพระเจ้าองค์เดียว

 4. กฎหมายหรือธรรมนูญสูงสุด มาจากผู้เป็นเจ้าองค์เดียว เพราะฉะนั้น จึงไม่มีบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จะได้รับประโยชน์จากกฎหมายนี้ เหนือกว่าผู้อื่น หากแต่ผลประโยชน์ ทั้งหลาย จะตกอยู่กับประชาชนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะผู้อ่อนแอยากไร้

 5. ไม่มีนักบวช นักพรต แต่ทุกคน เป็นทั้งฆราวาส และนักบวช อยู่ในตัวคนเดียวกัน

 6. สตรีมีสิทธิ์เท่าเทียมชาย แต่หน้าที่แตกต่างกัน สตรีทุกคน ได้รับการตอบแทน ตามผลงานที่ตัวเองได้ขวนขวายไว้ อย่างเท่าเทียมกับชาย สามีก่อหนี้ ภรรยามิต้องรับใช้ แต่ถ้าภรรยาก่อหนี้ สามีต้องรับใช้

 7. สอนให้มนุษย์มีความเป็นอยู่ อย่างเรียบง่าย ประณามการกินอยู่อย่างสุรุ่ยสุร่าย ฟุ่มเฟือย ทุกรูปแบบ

 8. ทุกคนเกิดมาบริสุทธิ์ ไม่มีมลทิน หรือบาปติดตัวมา ดังนั้น จึงไม่มีพิธีล้างบาปในอิสลาม

 9. ความดีความเลวของมนุษย์ มิได้ติดตัวมา แต่โดยสันดานก่อนเกิด แต่เกิดขึ้นเพราะสภาพแวดล้อม และสังคม เป็นตัวกำหนด

10. อิสลามไม่ได้แยกการเมือง ออกจากศาสนา เพราะศาสนากับการเมือง คือเนื้อเดียวกัน ทั้งนี้ เพราะอิสลามไม่มีสถาบันนักบวช ดังนั้น ทุกคนจึงต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบของศาสนา เหมือนกันหมดทุกคน ยกเว้นเด็ก ผู้เสียสติ แต่ถ้าศาสนาใด มีสถาบันนักบวช ก็ควรจะแยกศาสนา กับการเมือง ให้ออกจากกันอย่างเด็ดขาด

11. ในอิสลามไม่มีผู้วิเศษ และ ไม่ได้ตั้งบุคคลใด ให้เป็นสื่อกลาง ระหว่างมนุษย์กับผู้เป็นเจ้า หลังจากท่านศาสดามุฮัมมัด ช.ล. มนุษย์ทุกๆ คน ไม่ว่าจะมีฐานะยากจน และมาจากชนชั้นใด ก็ตาม ล้วนมีสิทธิ์จะเข้ามาวิงวอนต่อพระเจ้าได้ โดยมิจำเป็นต้องจ้างวานผู้ใด ให้เป็นสื่อกลาง

12. คนที่ดีที่สุดในทัศนะอิสลาม ไม่ใช่คนชาติหนึ่งชาติใดโดยเฉพาะ หากแต่ผู้ใดมีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺ มากที่สุด เขาผู้นั้น คือคนดีที่สุด ฉะนั้น คนอาหรับ จึงไม่ดีวิเศษกว่า คนชาติอื่น และคนชาติอื่น ก็ไม่วิเศษไปกว่าคนอาหรับ

ข้อห้ามในอิสลาม

13. ห้ามตั้งภาคี คือ การนำสิ่งหนึ่งสิ่งใด ขึ้นมาเทียบเทียมกับอัลลอฮฺ เช่น เมื่อเราเคารพนับถืออัลลอฮฺแล้ว ในขณะเดียวกันนั้น ก็ไปเคารพนับถือ ต้นไม้ เจ้าพ่อเจ้าแม่ และรูปเคารพต่างๆ ควบคู่ไปกับการเคารพนับถืออัลลอฮฺ หรือ ในขณะที่เราสร้างบุญกุศล เพื่อหวังการตอบแทนจากอัลลอฮฺ แต่ขณะเดียวกันนั้น เราก็หวังจะได้รับชื่อเสียง จากผู้คน แฝงเข้ามาด้วย เช่น จัดงานสมรส เอาหน้า สร้างศาลา โบสถ์ สุเหร่า ทางเดิน เพื่อหวังคะแนนเสียง

14. ห้ามกราบไหว้บูชา ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ รูปเคารพ (ไม่ว่าจะเป็นรูปองค์ศาสดา หรือว่านักบุญก็ตาม) ต้นไม้ ก้อนหิน จอมปลวก แม่น้ำ ภูเขา ผีสางนางไม้ เจ้าพ่อ เจ้าแม่ เจ้าป่า เจ้าเขา ตลอดจนดวงวิญญาณบรรพบุรุษ ปู่ ย่า ตา ยาย

15. ห้ามเชื่อถือ โชคลาง ฤกษ์ยาม เวทมนตร์คาถา ดวงชะตาราศี ผูกดวง ดูหมอ เครื่องรางของขลัง

16. ห้ามกินสัตว์ที่ตายเอง หรือสัตว์ที่ฆ่า โดยมิได้กล่าวนามอัลลอฮฺ (ยกเว้น กุ้ง หอย ปู ปลา และ สัตว์น้ำอื่นๆ)

17. ห้ามเสพย์สิ่งมึนเมาทุกชนิด เช่น สุรา ยาเมา เบียร์ กัญชา ฝิ่น เฮโรอีน ทินเนอร์ และสิ่งใดก็ตาม เมื่อเสพย์แล้ว อันตรายต่อร่างกาย และ สติปัญญา ถือว่าเป็นที่ต้องห้ามทั้งสิ้น

18. ห้ามผิดประเวณี ไม่ว่าจะด้วยการยินยอม หรือ ให้ค่าตอบแทนแก่กัน หรือไม่ก็ตาม (ยกเว้นผู้ถูกข่มขืน) ห้ามทำแท้ง แปลงเพศ ผิดเพศ ลักเพศ ฯลฯ

19. ห้ามฆ่าทุกชีวิต ยกเว้นที่ศาสนาอนุมัติ เช่น การฆ่าสัตว์ เพื่อนำมาเป็นอาหาร การฆ่าสัตว์ร้าย ที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ เช่น งูพิษ หมาบ้า เป็นต้น

20. ห้ามสอดรู้สอดเห็น เรื่องส่วนตัวของผู้อื่น

21. ห้ามกินดื่ม และรับสิ่งขอ งที่ได้มาจากการทุจริตมิชอบ

22. ห้ามกระทำการใดๆ ที่สร้างความเดือดร้อน เป็นภัยต่อตนเอง และผู้อื่น

23. ห้ามเข้าไปในบ้านของผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต

24. ห้ามประกอบอาชีพการงาน ที่ขัดต่อหลักศีลธรรม เช่น การตั้งซ่อง ตั้งบ่อน บาร์ ไนท์คลับ อาบอบนวด ฯลฯ

25. ห้ามเป็นคนหลงชาติ หลงตระกูล

26. ห้ามกักตุนสินค้า ห้ามค้ากำไรเกินควร ห้ามนำสินค้า ที่มีคุณภาพเสื่อม มาขายในคุณภาพดี (แบบตบตาลูกค้า)

27. ห้ามเรียกผู้อื่นโดยฉายา แทนชื่อของเขา

28. ห้ามคบค้า หรือเข้ารับสนองนโยบายการงาน ของผู้อธรรม ที่กดขี่ข่มเหงผู้อื่น

29. เมื่ออยู่ด้วยกันสามคน ห้ามใครคนหนึ่งคนใดพูดด้วยภาษา หรือ ซุบซิบโดยที่คนที่สามฟังไม่รู้เรื่อง

30. ห้ามจุดธูปเทียน หรือวางหรีดในงานศพ หรือกิจกรรมใดๆ ทางศาสนา

31. ห้ามถ่ายปัสสาวะ อุจจาระ ลงในบ่อน้ำกินน้ำใช้ บนท้องถนน ในช่องโพรง บนพืชผัก หรือ ว่าต้นไม้ที่ให้ดอกให้ผล ใต้ร่มไม้หรือร่มเงา ที่ผู้เดินทางใช้หลบแดดหลบฝน ห้ามยืนถ่าย (ยกเว้นในบางกรณีและสถานที่) และเมื่อถ่ายเสร็จแล้ว ต้องทำการชำระล้างให้สะอาด (ดีที่สุดควรชำระล้างด้วยน้ำ)

ข้อปฏิบัติในอิสลาม

32. ต้องเผยแผ่สัจจะความจริงออกไป แม้จะต้องพบกับความยากลำบาก ด้วยชีวิต

33. กำจัดสิ่งแหลมคมที่เป็นอันตราย ออกจากทางเดิน

34. ต้องลุกขึ้นต่อสู้ เมื่อได้รับการกดขี่ข่มเหงจากผู้อธรรม

35. ต้องกล้าพูดความจริง แม้ต่อหน้าผู้ปกครองที่โหดร้าย

36. เมื่อเวลามีการกู้ยืม ต้องให้ผู้กู้ยืมเป็นผู้เขียนสัญญา

37. ต้องพยายามยกสภาพบ่าวทาส หรือผู้รับใช้ ให้ได้มีการกินอยู่เหมือนๆ กับเรา

38. จงกินดื่มอย่างประหยัด โดยไม่เหลือคาถ้วยจาน

39. เมื่อมีศพผ่านมา ต้องยืนให้เกียรติต่อศพนั้น (ไม่ว่าเขาจะนับถือลัทธิศาสนาใดก็ตาม)

40. เมื่อแขกจะกลับบ้าน เจ้าของบ้านต้องออกไปส่งถึงประตูหรือรั้วบ้าน

41. จงรักษาคำมั่นสัญญา แม้กับตัวเอง

42. เมื่อเริ่มกระทำกิจใด ก็จงพยายามทำกิจนั้นไปเรื่อยๆ อย่างสม่ำเสมอ แม้ว่าจะเป็นการกระทำเพียงวันละเล็กละน้อยก็ตาม

43. ต้องกระทำการทุกอย่างในทางศาสนา (จะรวมทางโลกด้วยก็ได้) ด้วยความบริสุทธิ์ใจต่อพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใด เช่น หน้าตา ชื่อเสียง มาเจือปน

44. จงห่างไกลจากสิ่งต่างๆ ที่จะชักนำไปสู่ความชั่วช้า

45. จงตรงต่อเวลาในการใช้หนี้ และผ่อนผันลูกหนี้

46. เมื่อได้จ้างวานคนหนึ่งคนใด มาทำงานให้เรา หลังจากเสร็จกิจการงานแล้ว ก็จงรีบจ่ายค่าแรง ให้แก่เขา ก่อนที่เหงื่อเขาจะแห้ง (เพราะหลายคนมีความจำเป็น ต้องรีบนำเงินที่ได้ ไปซื้อหยูกยา อาหาร ให้แก่ลูกเมียทางบ้านที่กำลังรอคอยอยู่)

47. เมื่อจะเข้าบ้านผู้อื่น (หรือแม้แต่บ้านของเราเองก็ตาม) ต้องให้สัญญาณ (หรือขออนุญาต) ต่อผู้อยู่ข้างในก่อน

48. เมื่อเด็กอายุได้ 7 ขวบ ให้เริ่มสอนหนังสือ รวมทั้งมารยาทและจริยธรรม และเมื่ออายุได้ 10 ขวบ ให้แยกที่นอนต่างหาก

49. ต้องพยายามดิ้นรนขวนขวาย ต่อการแสวงหาสัจธรรม ความรู้ ไม่ว่ามันจะมาจากแหล่งใด หรือบนหนทางที่ยาวไกลเพียงใดก็ตาม

50. ต้องพยายามดิ้นรนขวนขวาย ให้ได้มาซึ่งความเป็นเอกภาพ ในหมู่มนุษยชาติ ผู้รักสันติทั้งหลาย โดยไม่แบ่งแยกแตกต่าง ในความเป็นเชื้อชาติศาสนาที่ต่างกัน

ที่มา   พื้นฐานแห่งอิสลาม   โดย  อลีย์ - อิมรอน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

อิสลามเบื้องต้น
เสา 5 ต้นของอิสลาม
อิสลาม วิถีแห่งชีวิต
อะไร คือ อิสลาม
ศาสนาที่เที่ยงแท้
อิสลามศาสนาแห่งสันติภาพ
อิสลามกับคำถามที่คุณอยากรู้
ศาสนาคือบูรณาการแห่งชีวิต
ผู้ปฏิเสธพระเจ้า...
อิสลามหน้าหลัก

ม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
www.facebook.com/hasem.piwdee

จำนวนผู้เข้าชม