Custom Search

เทศกาลตรุษจีน

“ และอัลลอฮ์ ตรัสว่า พวกเจ้าอย่ายึดถือพระเจ้าสององค์ แท้จริงพระองค์ คือพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียว เท่านั้น ดังนั้น เฉพาะข้าเท่านั้น ที่พวกเจ้าต้องเกรงกลัว ”  (Al-Quran 16:51)

หลังจากที่ได้รับศาสนาอิสลามไม่นาน ก็ถึงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งทุกปีต้องไปไหว้เจ้า และไหว้บรรพบุรุษ เนื่องจากยุซรอ มีเวลาในการศึกษาคัมภีร์อัลกุรอาน ทำให้ได้รับรู้ และเริ่มที่จะเข้าใจ ศาสนาอิสลาม อย่างมีระบบ ทำให้มีความรู้สึกลึกซึ้งมาก จนเกรงกลัวที่จะทำสิ่งต่างๆ ที่พระองค์ทรงห้ามปรามไว้ ในคัมภีร์อัลกุรอาน พระเจ้ามีเพียงอัลลอฮ์  เพียงพระองค์เดียว ไม่มีใครสมควร ได้รับการเคารพสักการะ นอกจากพระองค์ ไม่มีใครให้ความช่วยเหลือได้ นอกจากพระองค์ เท่านั้น เมื่อได้ใคร่ครวญ และเปรียบเทียบ การทำความเคารพพระองค์นั้น ไม่ต้องเสียเงินไปซื้ออาหาร ไม่ต้องเผากระดาษเงิน กระดาษทอง ให้เกิดมลพิษ ไม่ต้องกลัวอุบัติเหตุ ในการเดินทางไกล ไปไหว้ที่หลุมศพ แล้วเราจะเคารพสิ่งอื่น นอกจากพระองค์ทำไม ?

“ และเมื่อบรรดาผู้ตั้งภาคี ได้มองเห็นเจว็ดของพวกเขา พวกเขากล่าวว่า โอ้พระเจ้าของเรา เหล่านี้คือเจว็ดของเรา ซึ่งพวกเราได้เรียกร้อง (ให้บูชา) อื่นจากพระองค์ ดังนั้น พวกมันได้กล่าวตอบว่า แท้จริงพวกท่านนั้น เป็นผู้โกหก ”   (Al-Quran 16:86)

“ พวกเขาไม่รู้ดอกหรือว่า มันไม่อาจให้คำตอบแก่พวกเขา และมันไม่สามารถให้โทษ และให้คุณแก่พวกเขาเลย ”  (Al-Quran 20:89)

ยุซรอได้ปรึกษาพี่น้องมุสลิม ว่า จะทำอย่างไรดี แต่ใครจะให้คำตอบได้ดีที่สุด นอกจากพระองค์ แม้จะยังละหมาดไม่ค่อยเป็น และยังไม่เข้าใจในท่าทาง อย่างชัดเจน อีกทั้งยังปฏิบัติไม่ถูกต้องนัก แต่จิตใจนั้น ได้ส่งไปถึงพระองค์ และขอความช่วยเหลือ จากพระองค์ ให้ทรงหาทางออก และคำตอบให้กับยุซรอ ยุซรอกังวลมาก เพราะแถวบ้านนั้น ไม่มีผู้นับถือศาสนาอิสลาม ไม่เคยเห็นมุสลิมะห์ที่คลุมฮิญาบ และประเพณีชาวจีนกับอิสลามนั้น อยู่ตรงข้ามกันเลยทีเดียว ทุกอย่างเหมือนเป็นบททดสอบแรก ที่พระองค์กำลังทดสอบ

“ แน่นนอนเราจะทดสอบพวกเจ้า ด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากความกลัว และความหิว และด้วยความสูญเสีย (อย่างใดอย่างหนึ่ง) จากทรัพย์สมบัติ ชีวิต และพืชผล และเจ้าจงแจ้งข่าวดี กับบรรดาผู้อดทนเถิด ”  (Al-Quran 2:155)

แล้วพระองค์ได้ส่งหัวใจ ที่เข้มแข็ง และกล้าที่จะเผชิญกับความจริง ยุซรอตัดสินใจที่จะบอกแม่ เพราะความศรัทธา จึงไม่สามารถทำให้กลับไปทำ ในสิ่งที่ผิดต่อหลักการ ทางศาสนาอิสลามได้ ยุซรอไม่ชอบฝืนใจ ไม่ชอบโกหกตนเอง และผู้อื่น ที่สำคัญไม่สามารถโกหกพระองค์ ได้อย่างแน่นอน ก่อนถึงตรุษจีนเพียง 2 วัน ยุซรอกลับไปช่วยเก็บล้างทำความสะอาด จัดเตรียมอาหารใส่ในตู้เย็น ไว้ให้พร้อมทุกอย่าง และนึกในใจว่า นี่คือครั้งสุดท้าย ที่จะทำเพื่อรูปเคารพ และรูปปั้นจอมปลอมเหล่านั้น

“และ บรรดาผู้ที่ศรัทธา ต่อสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่เจ้า และสิ่งที่ถูกประทานลงมาก่อนเจ้า และต่อวันปรโลกนั้น พวกเขาเชื่อมั่น ชนเหล่านี้คือผู้ที่ (ตั้ง) อยู่บนคำแนะนำ ที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขา และชนเหล่านี้ คือผู้ที่บรรลุผล”   (Al-Quran 2:4-5)

หลังจากทำงานทุกอย่าง จนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงตัดสินใจบอกแม่

“แม่ ไพลิน (ชื่อเดิม) เปลี่ยนศาสนาแล้วนะ ไพลินนับถือ และเคารพ ในศาสนาอิสลาม”

แม่โมโหยุซรอมากถามว่า “ทำไม? เพราะอะไร?” ขณะนั้นความรู้ที่มีอยู่ ยังไม่สามารถที่จะอธิบายอะไรได้ บอกแต่เพียงว่า ยุซรอศึกษา และศรัทธา ในศาสนาอิสลาม

แม่       : อิสลามนับถืออะไร

ยุซรอ   : อิสลามนับถือพระเจ้า

แม่      :  พระเจ้ารูปร่างหน้าตาอย่างไร ตัวตนเป็นอย่างไร 

ยุซรอ   :ไม่มีใครเห็นว่า พระเจ้ารูปร่างหน้าตา เป็นอย่างไร และไม่มีใครเห็นว่า พระเจ้าตัวตนเป็นอย่างไร แต่ยุซรอเชื่อมั่น และศรัทธาต่อพระองค์

แม่      : ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดี แล้วทำไมต้องเปลี่ยนด้วย เราเคารพกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ  ไม่เห็นจำเป็นต้องเปลี่ยนเลย

“ และเมื่อได้ถูกกล่าวกับพวกเขาว่า จงปฏิบัติสิ่งที่อัลลอฮ์ ได้ประทานลงมาเถิด พวกเขาก็กล่าวว่า มิได้ เราจะปฏิบัติสิ่งเรา ได้พบบรรดาบรรพบุรุษของเรา เคยปฏิบัติมาเท่านั้น และแม้ได้ปรากฏว่า บรรพบุรุษของพวกเขา ไม่เข้าใจสิ่งใด และทั้งไม่ได้รับแนวทาง อันถูกต้อง ก็ตาม กระนั้นหรือ ? ”(Al-Quran 2:170)

ใช่สิ่งนั้นคือความรู้สึก ความเชื่อและความศรัทธา เมื่อความศรัทธาได้เปลี่ยนไป จึงไม่สามารถทำให้กลับเหมือนเดิมได้ แม่ไม่สามารถพูดให้กลับ มาศาสนาเดิมเลย ได้แต่นึกว่า “มันคงบ้าไปแล้ว” หรือที่ใครๆ มักจะบอกว่า “ผีอิสลามเข้า” แล้วทุกอย่างได้เป็นไป ตามที่พระองค์ทรงประสงค์  วันตรุษจีน ยุซรอมาช่วยทำอาหารตอนเช้า เสร็จแล้วได้ออกไปจากที่นั่น โดยที่ไม่อยู่ร่วม ในพิธีกรรมต่างๆ ทุกคนในครอบครัว ไม่เข้าใจว่า ยุซรอเปลี่ยนศาสนา เพราะอะไร แต่ทุกคนไม่เคยที่จะถาม หรือให้โอกาสได้อธิบายว่า ทำไมถึงต้องอิสลาม และศาสนาอิสลาม เป็นอย่างไร

“ เปล่าเลย รูปปั้นเหล่านั้น จะปฏิเสธการคารพบูชา ของพวกเขา และพวกมันจะเป็นปฏิปักษ์ ต่อพวกเขา”   (Al-Quran 19 : 82)

“แท้จริง พวกท่านบูชารูปปั้น อื่นจากอัลลอฮ์ และพวกท่านกุการมุสาขึ้น แท้จริงบรรดาที่พวกท่านบูชา อื่นจากอัลลอฮ์นั้น มันไม่มีอำนาจที่จะให้เครื่องยังชีพ แก่พวกท่าน ดังนั้น จงขอเครื่องยังชีพจากอัลลอฮ์เถิด และจงเคารพภักดีพระองค์ และจงขอบคุณต่อพระองค์ ยังพระองค์เท่านั้น พวกท่านจะถูกนำกลับไป ”  (Al-Quran 29 : 17)

การเปลี่ยนศาสนา ทำให้ได้พิสูจน์สัจธรรม และความจริง ยุซรอบอกกับทุกคนว่า แค่เปลี่ยนศาสนา ทุกอย่างเหมือนเดิม แต่นั่น ไม่สามารถทำให้ใครๆ ยอมรับได้ เพราะคำว่า เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม คำๆ เดียว ทำให้ทุกคนเปลี่ยนความคิดกันขนาดนี้ เชียวหรือ เพราะอะไร?  อิสลามไปทำอะไรให้พวกเขา อย่างนั้นหรือ พวกเขาจึงได้เกลียดชังกันนัก พวกเขาเพียงได้รับรู้ แค่คำบอกเล่าของกลุ่มคน เพียงไม่กี่คน โดยไม่เคยศึกษาหาความจริงกัน พวกเขาตัดสินกัน เพียงแค่การรับฟังต่อๆ กันมา เท่านั้นเองหรือ

“คือ ผู้ให้แผ่นดิน เป็นที่นอน และฟ้าเป็นอาคาร แก่พวกเจ้า และทรงให้น้ำหลั่ง ลงมาจากฟากฟ้า แล้วได้ทรงให้บรรดาผลไม้นั้น ออกมา เนื่องด้วยน้ำนั้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้า ดังนั้น พวกเจ้าจงอย่าให้มีผู้เท่าเทียมใดๆ ขึ้น สำหรับอัลลอฮ์ โดยที่พวกเจ้าก็รู้กันอยู่” (Al-Quran 2:22)

“ และผู้ใดบอดในโลกนี้ ดังนั้น เขาก็จะบอดในปรโลกด้วย และหลงทางอย่างไกลยิ่ง ” (Al-Quran 17:72)

ย้อนกลับ  ถัดไป

หน้าหลัก

ตุลาคม 21, 2013

ม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
www.facebook.com/hasem.piwdee

จำนวนผู้เข้าชม