Custom Search

ความรักที่ยิ่งใหญ่

อัลลอฮ์ทรงเป็นดวงประทีป แห่งชั้นฟ้าทั้งหลาย และแผ่นดิน อุปมาดวงประทีปของพระองค์ เสมือนดั่งช่องตามผนัง ที่มีตะเกียง ตะเกียงนั้นอยู่ในโคมแก้ว โคมแก้วเป็นเสมือนดวงดาว ที่ประกายแสง ถูกจุดจากน้ำมัน ของต้นไม้ที่มีความจำเริญ คือต้นมะกอก มันมิได้อยู่ทางตะวันออก และมิได้อยู่ทางตะวันตก น้ำมันของมันแทบประกายแสงออกมา แม้นว่าไฟมิได้ไปกระทบมัน ดวงประทีป ซ้อนดวงประทีป อัลลอฮ์ทรงนำทาง ด้วยดวงประทีปของพระองค์ แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และอัลลอฮ์ทรงยกอุทาหรณ์ทั้งหลายนี้ เพื่อมนุษย์ชาติ และอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงรอบรู้ทุกสิ่ง ” (Al-Quran 24:35)

ถ้าคุณไม่รู้จักศาสนาอิสลาม ขอให้คุณศึกษา และทำความเข้าใจ และเปิดใจ และคุณจะรู้หลายๆ อย่าง ที่คุณไม่เคยรับรู้มาก่อน  คุณจะได้รู้จักความรักในอิสลาม ความรักที่ไม่มีใครให้ได้ ความรักที่บริสุทธิ์ ความรักที่ยิ่งใหญ่ ความรักที่ไม่มีอยู่บนโลกใบนี้ แม้คุณจะมีเงินมากมายเท่าไหร่ คุณก็ไม่สามารถหาซื้อความรัก จากเขาผู้นั้นได้ คุณจะไม่สามารถรับความรักจากเขาได้เลย ถ้าคุณไม่ให้ความรัก ความเคารพ และความศรัทธาต่อเขาก่อน เพราะสิ่งที่เขาต้องการจากคุณ เพียงแค่สิ่งน้อยนิด ที่คุณไม่ต้องไปหาเงินทอง มากมาย เพื่อนำมาซื้อความรักจากเขา หรือคุณต้องเดินทางไกลแสนไกล และเหน็ดเหนื่อย เพื่อไปหาที่ไหน คุณไม่ต้องไปถามใคร อยู่ที่ตัวคุณเอง แค่คุณศรัทธา เชื่อมั่น และปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์ทรงสอนเท่านั้น คุณจะได้ความรักจากพระองค์ ตอบกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ เพราะพระองค์เป็นผู้ให้อย่างมากมาย ผู้ทรงเมตตา ผู้ทรงกรุณาปรานี ผู้ให้อภัยเสมอ

พระองค์คือ เอกภาพ ภารดรภาพ  พระองค์อัลลอฮ์ ซุบฮาน่าฮุ ว่าตะอาลา

ดังนั้น ด้วยบุญคุณอันใดเล่า แห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสอง ที่เจ้าทั้งสองปฎิเสธ ” (Al-Quran 55:13)

โอ้เด็กน้อย ฉันจะสอนให้เจ้าทราบ ถึงถ้อยคำต่างๆ (ดังนี้คือ) จงรักษา (คำสั่งของ) อัลลอฮ์ พระองค์ก็จะทรงปกป้องเจ้า เจ้าจงรักษา (คำสั่งของ) อัลลอฮ์ เจ้าก็จะพบพระองค์ อยู่ต่อหน้าเจ้า เมื่อเจ้าขอ เจ้าก็จงขอต่ออัลลอฮ์ และเมื่อเจ้าขอความช่วยเหลือ เจ้าก็จงขอความช่วยเหลือ ต่ออัลลอฮ์ พึงทราบเถิดว่า แท้จริงประชาชาตินั้น หากว่าพวกเขารวมกัน เพื่อจะอำนวยประโยชน์ แก่เจ้า ด้วยสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตาม พวกเขาจะไม่สามารถ อำนวยประโยชน์แก่เจ้าได้ นอกเสียจากด้วยสิ่งที่อัลลอฮ์ ได้ทรงบันทึกไว้ สำหรับเจ้าแล้วเท่านั้น และถ้าหากพวกเขาจะรวมกัน เพื่อที่จะทำอันตรายแก่เจ้า ด้วยสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตาม พวกเขาจะไม่สามารถ ให้อันตรายแก่เจ้าได้ นอกเสียจากด้วยสิ่งที่อัลลอฮ์ ได้ทรงบันทึกไว้ ให้เป็นอันตรายแก่เจ้าเท่านั้น บรรดาปากกาได้ถูกยกแล้ว แผ่นบันทึกก็แห้งแล้ว”   (บันทึกโดย  ติรมิซีย์)

ถ้าหากเจ้ามีทุกอย่าง ที่โลกบรรจุอยู่นั้น เจ้าจะใช้มันไป เพื่อการไถ่ตัวของเจ้าจากมัน (นรก) หรือไม่” และเมื่อเขาตอบว่า "เขาจะทำ ” พระองค์ทรงกล่าวว่า “ข้าต้องการจากเจ้า น้อยกว่านั้นมากนัก ข้าได้เคยเอาคำมั่นจากเจ้า ในขณะที่เจ้าอยู่ในกระดูกสันหลัง ของอาดัม คือ เจ้าไม่ควรตั้งภาคีกับข้า แต่เจ้ากลับปฏิเสธ และตั้งภาคีกับข้า” (บันทึกโดย บุคอรีย์ และ มุสลิม)

อัลฮัมดุลิลลาฮ์

การสรรเสริญทั้งมวลเป็นกรรมสิทธิ์แด่อัลลอฮ์   เพียงพระองค์เดียว

Khadeejah Yusorã

เปิดใจท้ายเรื่อง

จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ว่า จะให้ฉันบอกกับพวกท่าน ถึงสิ่งที่ดียิ่งกว่านั้นไหม คือบรรดาผู้ที่ยำเกรงนั้น ณ พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขา พวกเขาจะได้รับ บรรดาสวนสวรรค์ ซึ่งมีแม่น้ำหลายสาย ไหลผ่านอยู่เบื้องล่าง โดยที่พวกเขาจะพำนัก อยู่ในสวนสวรรค์เหล่านั้น ตลอดกาล และจะได้รับบรรดาคู่ครอง ที่บริสุทธิ์ และความพึงใจจากอัลลอฮ์ด้วย และอัลลอฮ์นั้น ทรงเห็นบรรดาบ่าวทั้งหลาย” ( Al-Quran 3:15 )

อ้างอิง

1.   คัมภีร์อัลกุรอ่านพร้อมความหมายภาษาไทย, ณ ศูนย์กษัตริย์ฟะฮัด เพื่อการพิมพ์อัลกุรอาน แห่งนครมาดีนะฮ์ แปลความหมายโดยสมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ

2.   Interpretation of the meanings of The Noble Quran (English), by Dr. Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali and Dr. Muhammad Muhsin Khan, Darussalam, 15th revised edition, 1996.

3.  Study the meaning of the English translation of The Noble Quran “Word-for-Word from Arabic to English“, Supervised by Abdul Malik Mujahid, Darussalam, 1999.

4.  Keith L. Moore, A scientist’s interpretation of references to embryology in the Quran, J. Islamic Medical Assoc. 18, 15 – 16, 1986.

5.  Hadith by Al-Bukhari and Muslim (English translation), Darussalam.

6.   คำสอนของเราะซูล , จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายโดยศูนย์ภาษาธรรม

7.  หนังสือ  คำอธิบายฮะดิษอัรบะอีน อันนะวะวียะฮ์ โดย สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ พิมพ์ครั้งที่ 1 เมษายน 2543

8.   พี่น้องมุสลิมที่อยู่ในแนวทางอันเที่ยงตรงทุกท่าน

9.   Web site Islam


- www.islammore.com

- www.islam.ws

- www.understandingislam.com

- www.pattanasad.phetburi1.net

จากหนังสือ "เส้นทางสายใหม่"

ขอขอบคุณ www.islammore.com

ย้อนกลับ

หน้าหลัก

ตุลาคม 22, 2013

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
www.facebook.com/hasem.piwdee

จำนวนผู้เข้าชม