Custom Search

เกี่ยวกับผู้เขียน

คอดีญะฮ์ ยุซรอ  

- บรรพบุรุษอพยพมาจากเมืองจีน
-  สถานที่เกิด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
- ประวัติการศึกษา
ปวช.คหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
ปวส.คหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต เทคนิคกรุงเทพ
ปริญญาตรี คศ.บ. (ธุรกิจอาหาร)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้เขียนได้รับประสบการณ์ จากพี่น้องมุสลิม ที่ได้ประพฤติปฏิบัติตน ตามคัมภีร์ อัลกุรอาน และซุนนะฮ์ของท่านนะบี   และส่วนหนึ่งจากพี่น้องมุสลิมใหม่ ที่พระองค์อัลลอฮ์   ทรงเปิดใจให้เข้ามา ในศาสนาอิสลาม หลายท่าน จึงนำมาเรียบเรียง ซึ่งหวังว่า จะเป็นประโยชน์ ให้กับผู้ที่ยังไม่เข้าใจ ในศาสนาอิสลาม และไม่ทราบว่า จะเริ่มต้นศึกษาอย่างไร สำหรับตัวหนังสือที่เป็น “ตัวหนา” นั้น เป็นข้อความส่วนหนึ่ง ในคัมภีร์อัลกุรอาน และอัลฮะดิษ ที่หลายท่านอาจไม่เคยได้ทราบ และบางท่านยังคิดว่า คัมภีร์อัลกุรอาน เป็น คัมภีร์ที่สอนให้มุสลิม ใช้ความรุนแรง  แต่สิ่งที่ท่านจะได้รับรู้ ในหนังสือเล่มนี้ เป็นเพียงส่วนเสี้ยวหนึ่งของคัมภีร์ เพราะฉะนั้น ท่านที่มีสติปัญญาทั้งหลาย ควรจะใคร่ครวญว่า ถ้อยคำเหล่านั้น กระนั้นหรือ คือสาเหตุของความรุนแรง ถ้อยคำที่สั่งสอนในอัลกรุอาน ถ้อยคำที่มีแต่การตักเตือน ให้กระทำความดี ถ้อยคำที่สั่งสอนให้รัก และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ต่อเพื่อนมนุษย์  ถ้อยคำเหล่านั้น กระนั้นหรือ ที่บ่งบอกถึงความโหดร้าย 

ผู้เขียนได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ ขึ้นมา เพราะพระองค์อัลลอฮ์   ได้ประทานความรู้สึกที่รักยิ่ง ในพี่น้องมุสลิม ทั้งในผืนแผ่นดินไทย และผืนแผ่นดินทั่วโลก ที่เป็นของอัลลอฮ์   ซึ่งรักมากเหลือเกิน และพระองค์ทรงประทานความรู้สึก ของความกตัญญู ในแผ่นดินเกิด คือแผ่นดินไทย ที่ผู้เขียนพยายามทุกอย่าง เพื่อสนับสนุนพี่น้องชาวไทย ไม่ว่าเชื้อชาติไหน หรือศาสนาใดก็ตาม ให้ได้ทำธุรกิจ กับกลุ่มประเทศมุสลิม ความรักแผ่นดินเกิดนั้น มีมากมายเสียจนทนนิ่งเฉยไม่ได้อีกแล้ว แผ่นดินที่สงบร่มเย็นเป็นสุข กำลังสลายเพราะน้ำมือของคน ที่อยู่ในผืนแผ่นดินเดียวกัน การขาดซึ่งความสามัคคี ความเห็นแก่ตนเอง การยึดติดในอำนาจ การรักแต่ตัวเอง และยึดถือตนเองเป็นใหญ่ สิ่งเหล่านี้ กำลังทำลายตัวของพวกท่านเอง คงไม่มีใคร ที่จะช่วยเหลือพวกท่านได้ นอกจากตัวของพวกท่านเอง

ได้โปรดเถิด โปรดคิดทบทวน ในสิ่งที่ท่านกำลังเห็น กำลังรับรู้ กำลังได้ยิน ได้โปรดเถิด! โปรดใช้สติปัญญา และการศึกษา ในการตัดสินปัญหาต่างๆ ที่ท่านได้พบได้เห็น เพราะพระองค์ทรงให้ปัญญา กับมนุษย์ทุกคน ในการคิดพิจารณาเลือกสรรสิ่งต่างๆ ที่ดีที่สุด พระองค์ไม่บังคับ เพราะพระองค์ทรงให้สติปัญญา มาแล้ว และมนุษย์เหล่านั้น ได้ใช้สติปัญญา ในการใคร่ครวญสิ่งต่างๆ ให้เหมาะสม และคุ้มค่ากับที่พระองค์ทรงให้มา หรือยัง  ขอพระองค์ได้โปรดทรงชี้แนะ แนวทางที่ถูกต้อง และนำทางแห่งแสงสว่าง ให้กับท่านทั้งหลาย เมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้ จนแล้วจบ

 อัลฮัมดุลิลลาฮ์
Khadeejah Yusorã

“ ดังนั้น ด้วยบุญคุณอันใดเล่า แห่งพระเจ้า
ของเจ้าทั้งสอง ที่เจ้าทั้งสองปฎิเสธ

     
(Al-Quran 55:13)

บทนำจากผู้เขียน

ผู้เขียนได้เขียนเรื่องนี้ขึ้นมา เพราะมีความซาบซึ้งในศาสนาอิสลาม ที่เพิ่งได้พบเพียงไม่กี่เดือน มันเป็นความรู้สึก ที่ไม่สามารถเขียนบรรยาย มาเป็นตัวอักษรได้ ความรู้สึกศรัทธาที่แท้จริง เพราะพระองค์จะทรงให้ความรู้สึกนี้ กับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ เท่านั้น ผู้ใดที่แสวงหาความรู้สึกศรัทธาอื่น เขาจะอยู่ในหมู่ผู้ที่ขาดทุน  สิ่งหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจ คือบุคคลต่างๆ ที่พยายามบิดเบือนศาสนาอันดีงาม ศาสนาแห่งความสันติ ศาสนาของมนุษย์ชาติ ศาสนาของพระองค์อัลลอฮ์   และได้พบการประพฤติปฏิบัติตน ของผู้ที่ชื่อว่ามุสลิมบางกลุ่ม ทำให้รู้สึกเสียใจ และท้อใจ เป็นอย่างยิ่ง แต่ในหมู่ผู้เสื่อม มักจะพบผู้ศรัทธา ที่แท้จริงเสมอ เพราะผู้เขียนได้พบมุสลิมส่วนหนึ่ง ที่พวกเขาพยายามทำเพื่อสังคม และฟื้นฟูศาสนาอิสลาม แม้บางส่วนจะไม่ได้เกิดในครอบครัวมุสลิม เป็นกลุ่มที่เปลี่ยนมา นับถือศาสนาอิสลาม ด้วยเหตุผลหลายประการพระองค์ทรงได้ แนะแนวทางอันเที่ยงตรง ให้กับพี่น้องมุสลิมเหล่านั้น

หากพี่น้องมุสลิม อยากแสดงความขอบคุณ ต่ออัลลอฮ์   อยากให้พี่น้องมุสลิม แสดงออก โดยการประพฤติปฏิบัติตน ให้อยู่ในแนวทาง ของคัมภีร์อัลกุรอาน และซุนนะฮ์ ของท่านนะบีมุฮัมมัด   ให้ถูกต้องสมบูรณ์ มากกว่าที่ผู้เขียนพยายามกระทำอยู่ เพราะผู้เขียนเพิ่งจะเข้ารับศาสนาอิสลาม และคงมีเวลาไม่นานนักที่จะมีชีวิต อยู่ทำความดีเพื่อพระองค์ แม้แต่มนุษย์ไม่ว่าเชื้อชาติไหน ศาสนาใดก็ตาม ไม่รู้ว่าวันที่พระองค์กำหนดนั้น คือวันไหน และสัญญาณต่างๆ ได้แสดงออกมามากมายเหลือเกินว่า ใกล้ที่จะถึงวันแห่งการชุมนุม (วันกิยามะฮ์) เพราะฉะนั้น ดิฉันเลยต้องการทำความดี แข่งกับพวกท่านทั้งหลาย เพื่อที่จะได้อยู่กับคนที่ดิฉันรัก คือ พระองค์อัลลอฮ์ ซุบฮาน่าฮุ ว่าตะอาลา และ ท่านนะบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้ศึกษา และรู้จักศาสนาอิสลาม ผู้เขียนพียงแต่ต้องการอธิบายให้ ท่านทั้งหลาย เข้าใจศาสนาอิสลาม ได้ง่ายขึ้นเท่านั้น ไม่มีจุดประสงค์ใด ในการให้ท่านเปลี่ยนศาสนา เพราะหน้าที่ในการเปิดหัวใจ ของพวกท่าน เป็นของพระองค์อัลลอฮ์   เท่านั้น และไม่อยากให้มีการบิดเบือน ของบุคคลที่อ้างว่า ตนเองนั้น มีความรู้ แต่ไม่เคยคิดที่จะศึกษาหาความจริง ในศาสนาของผู้อื่น ความศรัทธานั้น ไม่มีใครสามารถบังคับกันได้ ขึ้นอยู่กับปัญญาของแต่ละบุคคล ถ้าพวกท่านพอใจ ในสิ่งที่ได้อ่าน กรุณาเข้าใจศาสนาอิสลาม ในอีกแนวทางหนึ่ง และ กรุณาบอกเพื่อนๆ ของท่าน ให้เข้าใจศาสนาอิสลาม โดยอย่าใช้ตัวบุคคล เป็นผู้ตัดสินศาสนา ควรใช้หลักการศรัทธาของศาสนา และเหตุผลประกอบ แต่ถ้าบางท่านไม่พอใจ ช่วยกรุณาประพฤติตน ในศาสนาของท่าน ให้ดียิ่งขึ้น และพัฒนาจิตใจของท่าน และผู้ที่อยู่ในศาสนาเดียวกับท่าน ให้เปิดรับความเป็นจริง ของศาสนาอื่นเท่านั้น ก็เพียงพอ

  อัลฮัมดุลิลลาฮ์
     Khadeejah Yusorã
                                                                         

พวกเขาเหล่านั้น  ต่างหยิ่งผยองถึงความรู้
ต่างยโสถึงรูปลักษณ์   ต่างแข่งขันกันถึงวัตถุที่อุปโลกน์
ช่างไร้เดียงสาสิ้นดี

ย้อนกลับ  ถัดไป

หน้าหลัก

ตุลาคม 21, 2013

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
www.facebook.com/hasem.piwdee

จำนวนผู้เข้าชม