Custom Search

การปฏิบัติตน 2

ความเสมอภาคทางสังคมทุกวันนี้ เราวัดระดับกันที่ไหน การแต่งตัวที่หรูหรา ตามยุคสมัย ใส่เครื่องประดับ  ถือกระเป๋าราคาแพง ขับรถยนต์รุ่นใหม่  เดินช็อปปิ้งในห้างฯ ดัง การไปเที่ยวต่างประเทศ กินอาหารในโรงแรม 5 ดาว ดื่มกาแฟแก้วละแพงๆ นี่คือการวัดระดับของสังคมไทย ในทุกวันนี้หรือ เพราะอะไร? ใครช่วยตอบที ! ทำไมสังคมที่มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การช่วยเหลือคนยากคนจน การโอบอ้อมอารี การรู้จักแบ่งปันกัน หายไปไหนกันหมด “ยิ้มสยาม” ที่ทุกคนในประเทศไทย เคยมีอยู่บนใบหน้า เวลาเดินผ่านกัน มันหายไปไหนกันหมด ทุกวันนี้การโฆษณาการท่องเที่ยว ไม่สามารถนำยิ้มสยาม เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ในการโฆษณาได้แล้ว เพราะอะไร?  ทุกคนก้มหน้าก้มตา ทำงานหาเงิน รอยยิ้มที่สดชื่น รอยยิ้มที่สามารถยิ้มให้ทุกคนได้ แม้จะไม่รู้จักกัน รอยยิ้มในอดีต หายไปไหนหมด?? คุณค่าของคนเรานั้น อยู่ที่ตรงไหน?    เงิน  เงิน  เงิน  เงินคือพระเจ้า อย่างนั้นหรือ  งานคือเงิน เงินคืองานบันดาลสุข แค่นี้เองหรือ ที่พวกเรากำลังคิดกัน

และอัลลอฮ์ทรงทำให้บางคน ในหมู่พวกเจ้า ดีเด่นกว่าอีกบางคน ในเรื่องปัจจัยยังชีพ แล้วทำไมบรรดาผู้ที่ได้รับความดีเด่น จึงไม่แบ่งปัจจัยยังชีพของพวกเขา แก่บรรดาผู้ที่มือขวาของพวกเขา ครอบครอง เพื่อพวกเขาจะได้เท่าเทียมกัน ในเรื่องนั้น ดังนั้น ต่อความโปรดปรานของอัลลอฮ์ พวกเขาอกตัญญู กระนั้นหรือ ” (Al-Quran 16:71)

ยุซรอลดอาหารลงเหลือมื้อเดียว และพยายามกินให้น้อยที่สุด และยังสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ สุขภาพยังแข็งแรง เพราะถ้าเรารู้จักกินให้พอดี พอประมาณ ชีวิตและร่างกาย พระองค์ทรงเป็นผู้สร้างมา พระองค์ทรงรู้ดียิ่ง ว่า สิ่งไหนที่ดีสำหรับมนุษย์ สิ่งไหนที่ไม่ดี สิ่งไหนที่มนุษย์สามารถปฏิบัติ และอดทนได้ พระองค์ทรงรู้ดีที่สุด

4) การจ่ายซะกาต   คือการที่เราจ่ายเงิน ออกมาส่วนหนึ่ง ของเงินสะสมที่เรามี ผู้ที่จะจ่ายซะกาต คือ ผู้ที่มีเงินสะสม เทียบเท่ากับทองคำ ประมาณ 6 บาท เงินจำนวนนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับภาษี หรือการบริจาคทานใดๆ เป็นเงินที่ทุกคน จะต้องรับผิดชอบให้สังคม

ในการจ่ายซะกาต คิดคำนวณจาก 2.5 % ของเงินเก็บที่มี และทรัพย์สินที่มีอยู่ เมื่อครบรอบปี จ่ายให้กับบุคคล 8  จำพวก คือ คนยากจน, คนขัดสน, คนเดินทางไกล, คนทำงานในหนทางศาสนา, คนที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว, ผู้ที่รับนับถืออิสลามใหม่, เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมซะกาต, ทาสที่ต้องการไถ่ตัวเองเป็นอิสระ และส่งเสริมให้จ่ายซะกาต ให้กับผู้ที่ใกล้ชิดก่อน

พวกเขาจะถามเจ้า (มุฮัมมัด) ว่าพวกเขาจะบริจาคสิ่งใดบ้าง? จงกล่าวเถิดว่า คือทรัพย์สินใดๆ ก็ตามที่พวกท่านบริจาคไป ก็จงให้แก่ผู้บังเกิดเกล้าทั้งสอง และบรรดาญาติที่ใกล้ชิด และแก่บรรดาเด็กกำพร้า และบรรดาคนยากจน และผู้ที่อยู่ในการเดินทาง และก็ความดีใดๆ ที่พวกท่านกระทำอยู่นั้น แท้จริงอัลลอฮ์ทรงรู้ดี”  (Al-Quran 2:215)

การจ่ายซะกาต ถือเป็นการจ่าย เพื่อทำประโยชน์ให้กับสังคม และเป็นการยืนยัน ในการภักดี ต่อพระองค์อัลลอฮ์   เพื่อให้ผู้ที่ได้รับซะกาตเหล่านั้น ได้กลับมาช่วยเหลือสังคม นี่คือการทำบุญที่แท้จริง ไม่จำเป็นต้องประกาศให้ผู้อื่นรับรู้ ถ้าท่านหวังแค่ชื่อเสียงในโลกนี้ ท่านจะได้แค่ชื่อเสียงในโลกนี้ เพราะนั่นไม่ใช่การทำบุญโดยบริสุทธิ์ใจ ท่านควรภูมิใจว่า เพียงมีทรัพย์สิน และเงินสะสม เทียบเท่ากับทองคำ แค่  6 บาท ก็สามารถจ่ายซะกาตได้แล้ว
 
 “ บรรดาผู้บริจาคทานทั้งหลาย! จงอย่าให้บรรดาทานของพวกเจ้า ไร้ผล ด้วยการลำเลิก และการก่อความเดือดร้อน เช่น ผู้บริจาคทรัพย์ของเขา เพื่ออวดอ้างผู้คน และทั้งเขาก็ไม่ศรัทธาอัลลอฮ์ และวันปรโลก ดังนั้น อุปมาเขาผู้นั้น ดั่งอุปไมยหินเกลี้ยง ที่มีฝุ่นจับอยู่บนมัน แล้วมีฝนหนักประสบแก่มัน แล้วได้ทิ้งมันไว้ในสภาพเกลี้ยง พวกเขาไม่สามารถ จะได้สิ่งหนึ่งสิ่งใด จากสิ่งที่ขวนขวายไว้ และอัลลอฮ์นั้น จะทรงไม่แนะนำ แก่กลุ่มชนที่ปฏิเสธศรัทธา ” (Al-Quran 2:264)

ประเทศที่ใช้กฎหมายอิสลาม จะมีกองทุนซะกาต เพื่อทำหน้าที่เก็บรวบรวมเงินซะกาต ของประชาชน แต่ประเทศที่ไม่มีกองทุนซะกาต ถือเป็นหน้าที่ของมุสลิม ที่จะต้องรับผิดชอบ ในการแสดงความเคารพ และภักดีต่อพระองค์ ความรับผิดชอบจะถูกบันทึกไว้ ในบัญชีแห่งความดี เพื่อยืนยันในวันฟื้นคืนชีพ และนำมาพิพากษาตัดสิน  ข้อสำคัญที่สุด คือมนุษย์ทุกคน รักในทรัพย์สินของตนเอง ถ้าทุกคนเต็มใจ ที่จะจ่ายเงินที่ทุกคนรัก ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ นั่นคือการขจัดความตระหนี่ ถี่เหนียว ออกจากจิตใจ หรือการขจัดความเห็นแก่ตัว ออกจากตัวของเราเอง

บรรดาผู้ที่ตระหนี่ และใช้ผู้คนให้ตระหนี่ และปกปิดสิ่งที่อัลลอฮ์ ได้ทรงประทานให้แก่พวกเขา จากความกรุณาของพระองค์นั้น (แน่นอนพวกเขา จะอยู่ในนรกตลอดกาล) และเราได้เตรียมไว้แล้ว ซึ่งการลงโทษที่ยังความอัปยศ แก่ผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลาย ”  (Al-Quran 4:37)

“ และพวกเจ้าจงดำรงซึ่งการละหมาดเถิด และจงชำระซะกาตเสีย และความดีใดๆ ที่พวกเจ้าได้ประกอบล่วงหน้าไว้ สำหรับตัวของพวกเจ้าเอง พวกเจ้าก็จะพบมัน ณ ที่อัลลอฮ์ แท้จริงอัลลอฮ์ ทรงเห็นในสิ่งที่พวกเจ้าปฏิบัติกันอยู่ ” (Al-Quran 2:110)


                เด็กน้อยผู้น่าสงสาร จะรู้ไหมว่า “สุนัข”มันยังเดินบนพรม
มันมีคนอาบน้ำ เสริมสวย ตัดแต่งขนให้ มันมีคนคอยดูแล คอยจูบมัน
แล้วหนูเป็นอะไร !  ทำไม ? เขาถึงมองไม่เห็นคุณค่าของมนุษย์
บางทีราคาค่าตัว ของสุนัขเหล่านั้น มันยังแพงมากกว่ามนุษย์บางคน
นี่หรือคือมนุษย์ผู้เจริญแล้ว ผู้ซึ่งไม่เคยเหลียวมองมนุษย์ด้วยกันเอง
มนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างจาก “น้ำอันไร้ค่า”

5) การประกอบพิธีฮัจญ์   เป็นภารกิจหลักที่มุสลิมทุกคน ที่มีความสามารถทั้งสภาพร่างกาย และทรัพย์สิน ต้องปฏิบัติ ตลอดชีวิตทำฮัจญ์เพียง 1 ครั้ง การทำฮัจญ์นั้น เป็นพิธีที่เรียบง่าย ปราศจากการแยกชั้นวรรณะ ทุกคนเท่าเทียมกัน ณ ที่อัลลอฮ์    แสดงถึงความเป็นเอกภาพ ของประชาชาติมุสลิม ที่มาร่วมชุมนุมกัน ณ อัลกะอ์บะฮ์ นครมักกะฮ์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย การประกอบพิธีฮัจญ์มีขึ้น ในช่วงต้นเดือนที่ 12 ของปฏิทินอิสลาม

ในบ้านนั้น มีหลายสัญญาณที่ชัดแจ้ง (ส่วนหนึ่ง) คือมะกอมอิบรอฮิม และผู้ใดได้เข้าไปในบ้านนั้น เขาก็เป็นผู้ปลอดภัย และสิทธิของอัลลอฮ์ ที่มีแก่มนุษย์นั้น คือการมุ่งสู่บ้านหลังนั้น อันได้แก่ผู้ที่สามารถหาทาง ไปยังบ้านหลังนั้นได้ และผู้ใดปฏิเสธ แท้จริงอัลลอฮ์นั้น ไม่ทรงพึ่งประชาชาติทั้งหลาย ”  (Al-Quran 3:97)

บางคนไปเที่ยวต่างประเทศ เป็นว่าเล่นทุกปี และบางคนยังหวังที่จะไปเที่ยวรอบโลก เพื่อซื้อความสุขทางกาย แต่การทำฮัจญ์เป็นการเคารพพระองค์ เป็นความสุขทางใจ ที่ไม่สามารถหาที่ไหนได้ การทำฮัจญ์นั้น เปรียบเสมือนการไปเยี่ยมบ้านของอัลลอฮ์   จะมีศาสนาใดบ้าง ที่พระเจ้าเชิญชวนพวกท่านที่เป็นมนุษย์ ไปยังบ้านของพระองค์ ปกติถ้าเพื่อนชวนเราไปบ้าน ยังดีใจเลย แต่นี่พระองค์ทรงเรียกให้มนุษย์ ไปบ้านของพระองค์ เพื่อทำอิบาดะฮ์ และเป็นสิ่งที่ทำให้มีโอกาส ไปพำนัก ณ สวนสวรรค์ หลังจากที่ได้ตายไป ผู้ที่ไปทำฮัจญ์ถือว่าเป็นการปฏิบัติ ตามคำสั่งของพระองค์ เป็นการสำนึกบาป หลังจากทำฮัจญ์แล้ว คงไม่มีใครอยากที่จะมีบาปติดตัวอีก การทำฮัจญ์ที่ถูกต้อง สมบูรณ์ครบถ้วน ตามศาสนากำหนดนี่เอง จะทำให้ผู้ที่ได้ไป กลับมาเสมือนกับทารก ที่เพิ่งคลอดออกมาจากครรภ์มารดา

และ พวกเจ้าจงให้สมบูรณ์ซึ่งการทำฮัจญ์ และการทำอุมเราะฮ์ เพื่ออัลลอฮ์เถิด แล้วถ้าพวกเจ้าถูกสกัดกั้น ก็ให้เชือดสัตว์พลีที่หาได้ง่าย และจงอย่าโกนศีรษะของพวกเจ้า จนกว่าสัตว์พลีนั้น จะถึงที่ของมัน.......” (Al-Quran 2:196)

ย้อนกลับ  ถัดไป

หน้าหลัก

ตุลาคม 22, 2013

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
www.facebook.com/hasem.piwdee

จำนวนผู้เข้าชม