Custom Search

สังคมในปัจจุบันมันคือสังคมอะไร ?
 และต่อไปสังคมนี้จะเป็นอย่างไร ?

 “และเมื่อถูกกล่าวแก่พวกเขาว่า จงปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮ์ ได้ประทานลงมาเถิด พวกเขาก็กล่าวว่า มิได้ เราจะปฏิบัติสิ่งที่เรา ได้พบบรรดาบรรพบุรุษของเรา เคยปฏิบัติมาเท่านั้น และแม้ได้ปรากฏว่า บรรพบุรุษของพวกเขา ไม่เข้าใจสิ่งใด และทั้งไม่ได้รับแนวทาง อันถูกต้อง ก็ตาม กระนั้นหรือ ?”   (Al-Quran 2:170)

สังคมในปัจจุบันนี้ ที่ทุกอย่าง กลายเป็นความเคยชิน ความชั่ว กลายเป็นความดี ความเลว กลายเป็นสิ่งที่ทุกคน ออกมาชื่นชม ความผิด กลายเป็นการปกป้องตนเอง และครอบครัว จนทำให้เงินซื้อได้ทุกอย่าง แม้กระทั่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ขอพระองค์โปรดชี้ทางนำด้วยเถิด

ในศาสนาเดิมของยุซรอนั้น ได้มีกฎข้อห้ามต่างๆ แต่คนส่วนมากนั้น ไม่ประพฤติปฏิบัติ และไม่เห็นว่า สิ่งที่ห้ามปรามนั้น มันคือความผิดบาป ที่น่ากลัว ทุกเรื่องที่เป็นความเลว และชั่วร้าย พวกเขาปฏิบัติกัน จนเป็นความเคยชิน ที่ดูเหมือนไม่มีความผิด จนกลายเป็นสิ่งที่ใครไม่ทำ หรือใครที่ประพฤติดี กลับกลายเป็นความผิดปกติ ของบุคคลคนนั้น

และอุปมาบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานั้น ดังผู้ที่ส่งเสียงตวาด สิ่งที่มันฟังไม่รู้เรื่อง นอกจากเสียงเรียก และเสียงตะโกนเท่านั้น พวกเขาคือคนหูหนวก เป็นใบ้ ตาบอด ดังนั้น พวกเขาจึงไม่เข้าใจ”   (Al-Quran 2:171)

ไม่ฆ่าสัตว์แล้ว พวกเราจะกินอะไร เพราะเราฆ่าสัตว์ เพื่อเอาไปทำบุญ

ไม่ลักทรัพย์คือไม่ขโมย แต่ขโมยทั้งหลาย เอาเงินที่ขโมยได้ไปทำบุญ

ห้ามประพฤติผิดในกาม ห้ามผิดลูกเมีย ห้ามมีชู้ ห้ามมีภรรยาหลายคน ห้ามข่มขืนกระทำชำเรา แต่เปิดอาบอบนวดกัน อย่างถูกกฎหมาย เปิดขายเหล้า เบียร์ เปิดโชว์ลามกอนาจาร ผู้หญิงขายตัว ตามถนน โรงแรมม่านรูด เปิดตลอด 24 ชั่วโมง ร้านสะดวกซื้อ ขายถุงยางอนามัยกัน อย่างเสรี

ห้ามผู้ชายมีภรรยาหลายคน แต่มีเล็กมีน้อยข้างนอก โดยที่ภรรยาไม่รู้ได้ โดยไม่ผิดกฎหมาย และไม่ต้องรับผิดชอบเธอเหล่านั้น คดีฆ่าข่มขืน หรือรุมโทรมผู้หญิง และผู้ที่โดนกระทำ ก็เป็นเด็กผู้หญิง “จนเพื่อนเราบางคนบอกว่า ไม่อยู่หรอกสวรรค์ คนน้อยเดี๋ยวเหงา ไปอยู่ในนรกดีกว่า คนเยอะเพื่อนแยะ สนุกกว่า” ถ้าพวกเขารู้ถึงความทรมานในนรก ที่พระองค์ทรงเตรียมไว้ คงไม่มีคำพูดแบบนี้ อย่างแน่นอน

ผู้ใดปรารถนาชีวิตชั่วคราว (ในโลกนี้) เราก็จะเร่งให้เขาได้รับมัน ตามที่เราประสงค์ แก่ผู้ที่เราปรารถนา แล้วเราได้เตรียมนรกไว้ สำหรับเขา เขาจะเข้าไปอย่างถูกเหยียดหยาม และถูกขับไส”  (Al-Quran 17:18)

ห้าม พูดปด ห้ามพูดเท็จ ห้ามโกหก ห้ามพูดจาส่อเสียด ห้ามนินทาว่าร้าย ลูกโกหกพ่อแม่ เพื่อออกไปเที่ยวกับเพื่อน เพื่อนโกหกเพื่อน พี่น้องโกหกกันเอง การนินทาว่าร้ายกัน ตามหนังสือพิมพ์ดารา หรือ แม้แต่วงสังคม ที่เรียกตนเองว่า อยู่ใน “สังคมชั้นสูง” แต่การกระทำที่แสดงออกมานั้น มันคือความตกต่ำของสังคม

ห้ามดื่มสุรา ห้ามเสพของมึนเมา หรือยาเสพติด ห้ามเล่นการพนัน ความจริงที่ปรากฏ คือรัฐบาล เป็นผู้ลงทุนในกิจการยาสูบ โรงเหล้า เบียร์ เป็นของผู้บริหาร และเศรษฐีระดับประเทศ ที่สนับสนุนรัฐบาล ภาษีส่วนใหญ่ ที่ได้มาจากการซื้อขายภายใน และการนำเข้าของผลิตภัณฑ์สุรา ยาสูบต่างประเทศ  เงินที่นำมารณรงค์ ให้คนไม่สูบบุหรี่ มาจากภาษีที่เก็บได้จากบุหรี่  ร้านอาหาร ผับบาร์เปิดขายเหล้ากันอย่างเสรี และคนส่วนมาก ที่ตายกันช่วงเทศกาลต่างๆ มาจากพิษของสุรา การเมาแล้วขับ จนทำลายสถิติการตาย เป็นเรื่องธรรมดา รู้ทั้งรู้ว่ามีคนต้องตายอีกมากมาย แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ จริงๆ แล้ว การเกิดอุบัติเหตุเป็นเรื่องใหญ่ และสามารถป้องกันได้ แต่ไม่มีรัฐบาลไหน สามารถแก้ไขได้เลย

ยาเสพติด สารต้องห้าม ขายกันเกลื่อน ทั้งในโรงเรียน มหาวิทยาลัย ในแหล่งชุมชนต่างๆ และประชาชน หรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ รู้กันอยู่ว่า ใครเป็นผู้ที่ทำสิ่ง ที่ทำลายประเทศชาติ ใครเป็นคนขาย แต่ไม่เคยที่จะจับหัวหน้าได้ ได้แต่ลูกสมุนที่ตายแทนลูกพี่ และแพะทั้งหลาย ก็รับบาปไปตามระเบียบ ยาเสพติด กลับกลายเป็นสิ่งที่วัยรุ่น นำมาใช้ เพื่อโอ้อวดความสามารถ นี่คือความโง่เขลา ที่พวกเขาทั้งหลายไม่เคยคิด ไม่เคยใช้สติปัญญาในการศึกษา

และ หลังจากนั้น หัวใจของพวกเจ้า ก็แข็งกระด้าง มันประดุจหิน หรือแข็งกระด้างยิ่งกว่า และแท้จริงจากบรรดาหินนั้น มีส่วนที่บรรดาธารน้ำ พวยพุ่งออกจากมัน และแท้จริงจากบรรดาหินนั้น มีส่วนที่แตกแยกออก แล้วมีน้ำออกจากมัน และแท้จริงจากบรรดาหินนั้น มีส่วนที่ทลายลง เนื่องจากความเกรงกลัวอัลลอฮ์ และอัลลอฮ์นั้น จะไม่ทรงเผลอ ต่อสิ่งที่พวกเจ้ากระทำกัน” (Al-Quran 2:74)

ปัญหาครอบครัว ความแตกแยก ความไม่เข้าใจกัน เยาวชนทั้งหลาย หันไปพึ่งสุรา ยาเสพติด หันหน้าไปปรึกษาปัญหาต่างๆ กับเพื่อน ซึ่งกลายเป็นปัญหาสังคมในที่สุด

ครอบครัวที่อบอุ่นในสังคมไทย หายไปไหนกันหมด ความสุข คือการอยู่บ้าน พร้อมหน้าในครอบครัว ทานอาหารร่วมกัน ในบ้านที่มีความอบอุ่น  ความสุขมิใช่การเดินตามห้างสรรพสินค้า หรือการเที่ยวเตร่ตามสถานที่ต่างๆ นอกบ้าน มิใช่การกินอาหารราคาแพงๆ นั่นมิใช่ความสุข และความอบอุ่นที่แท้จริง ความสุขที่แท้จริง คือความสุขสงบทางใจ

ดังนั้น จงผินหลังห่างออก จากพวกเขาเสียเถิด และจงคอยดู แท้จริงพวกเขา ก็จะเป็นผู้คอยดู ” (Al-Quran 32:30)

ย้อนกลับ  ถัดไป

หน้าหลัก

ตุลาคม 22, 2013

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
www.facebook.com/hasem.piwdee

จำนวนผู้เข้าชม