Custom Search

หลักความศรัทธา

“ อุปมาผู้ที่ยึดเอาอื่นจากอัลลอฮ์ เป็นผู้คุ้มครอง ดั่งแมงมุมที่ชักใยทำรัง และแท้จริงรังที่บอบบางที่สุด คือรังของแมงมุม หากพวกเขารู้ ”  (Al-Quran 29:41)

มุสลิมนั้น จะเคารพนับถือพระเจ้าองค์เดียว คือพระองค์อัลลอฮ์     ผู้สร้างแผ่นฟ้าและจักรวาล ภายใน 6 วัน ผู้ควบคุมการโคจรระบบจักรวาล และโลกใบนี้  ผู้สร้างมนุษย์และทุกชีวิต บนโลกใบนี้ ไม่มีใครเสมอเหมือน พระองค์ผู้เป็นอมตะ และยังพระองค์ ทุกชีวิตคือการกลับไป เพื่อการพิพากษาและตัดสิน ในความดีและความชั่ว ที่ทุกคนได้ทำไว้บนโลกใบนี้ ทุกคนมีเพียงชีวิตเดียว และชีวิตนี้คือการทดสอบ

“ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงกรุณาปรานี ผู้ทรงเมตตาเสมอ” “การสรรเสริญทั้งหลาย เป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ ผู้เป็นพระเจ้าแห่งสากลโลก ” “ผู้ทรงกรุณาปรานี ผู้ทรงเมตตาเสมอ” “ผู้ทรงอภิสิทธิ์ แห่งวันตอบแทน” (Al-Quran 1:1 - 4)

พระองค์อัลลอฮ์   พระผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่าง ในสากลจักรวาล ไม่มีการสร้างรูปปั้น ที่เป็นตัวแทน ไม่มีรูปภาพ ไม่มีสัญลักษณ์ ที่ใช้ห้อยคอ ไม่มีการสร้างพิมพ์ หรือคำต่างๆ และนำมาแขวนไว้ในที่ต่างๆ เพื่อคิดว่า ตนเองจะปลอดภัย พระองค์ผู้สร้างทุกสิ่งในจักรวาล พระองค์สูงเกินกว่า ที่มนุษย์จะสร้างสิ่ง ที่เป็นตัวแทน พระองค์อยู่ใกล้มนุษย์ มากกว่าเส้นเลือดตามร่างกาย มุสลิมไม่ควรกระทำ ในสิ่งที่เป็นการลบหลู่ และตั้งภาคีกับพระองค์ และสิ่งต่างๆ ที่พระองค์ทรงห้ามไว้ 

เจ้าอย่าคิดว่า อัลลอฮ์ทรงละเลย ต่อสิ่งที่พวกอธรรมปฏิบัติ แท้จริงพระองค์ทรงประวิงเวลา ให้พวกเขา จนถึงวันที่สายตาเงย จ้องไม่กระพริบ (วันกิยามะฮ์)” (Al-Quran 14:42)

มนุษย์สามารถรับรู้ ถึงการมีอยู่ของพระองค์ได้ และมนุษย์ทุกคน อยู่ในสายตาของพระองค์ ตลอดเวลา พระองค์ทรงรอบรู้การกระทำของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่อยู่ในใจ หรือเพียงแค่ความคิด ทุกอย่างจะถูกบันทึกไว้ทั้งหมด มุสลิมจะวิงวอนขอความช่วยเหลือ ยามประสบความทุกข์เดือดร้อน ต่อพระองค์  พระองค์จะให้ในสิ่งที่ขอ ต่อเมื่อได้พิจารณา ถึงการทำความดีของมนุษย์ ความเคารพ และความศรัทธา ที่มอบให้ พระองค์จะตอบรับเร็ว หรือช้า รับหรือไม่รับ ขึ้นอยู่กับความดี และความศรัทธา เท่านั้น ซึ่งไม่มีผู้ใดล่วงรู้ได้ว่า พระองค์จะตอบรับหรือไม่ และเมื่อไหร่  ฉะนั้น จงเร่งทำความดี เพื่อพระองค์เถิด

และเขาเหล่านั้น ไม่รู้หรือว่า แท้จริงอัลลอฮ์นั้น ทรงรอบรู้ในสิ่งที่พวกเขาปกปิด และสิ่งที่พวกเขาเปิดเผย ”  (Al-Quran 2:77)

ความศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮ์    นั้น สำคัญมาก เป็นอันดับแรก เพราะความศรัทธานั้น จะทำให้สามารถปฏิบัติ ตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม โดยไม่ มีข้อแม้ใดๆ ผู้ศรัทธาจะยอมรับ ในทุกข้อของหลักการทางศาสนา แม้ในจิตใจนั้น จะไม่ยอมรับโดยง่าย ก็ตาม แต่เมื่อมีความศรัทธาแล้ว ทุกอย่างจะเป็นเรื่องง่าย สำหรับมุสลิมทุกคน

 “ เขาเหล่านั้น ต่างหลอกลวงอัลลอฮ์ และบรรดาผู้ที่ศรัทธา และพวกเขาหาได้หลอกลวงใครไม่ นอกจากตัวของพวกเขาเองเท่านั้น แต่พวกเขาไม่รู้สึก ”  (Al-Quran 2:9)

ผู้นับถือศาสนาอิสลามทุกคน มีหน้าที่เผยแพร่ และให้ความรู้ด้านศาสนาอิสลาม เพราะมุสลิมทุกคน ถือว่านี่คือหน้าที่ และทำความดี เพื่อพระองค์ และเราจะรอคอยผลตอบแทน ในโลกอาคิเราะ มิใช่โลกดุนยา แต่พระองค์จะทรงตอบแทน บ่าวของพระองค์ ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

และ ผู้ใดปฏิบัติความดี ไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือหญิง ก็ตาม โดยที่เขาเป็นผู้ศรัทธา ดังนั้น เราจะให้เขาดำรงชีวิตที่ดี (ในโลกนี้) และแน่นอนเราจะตอบแทนพวกเขา ซึ่งรางวัลของพวกเขา ที่ดียิ่งกว่า ที่พวกเขาได้เคยกระทำไว้ (ในโลกหน้า)” (Al-Quran 16:97)

หลักศรัทธาในศาสนาอิสลาม มีด้วยกัน 6 ประการ

เราะซูลนั้น (นะบีมุฮัมมัด) ได้ศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกประทานลงมา แก่เขา จากพระเจ้าของเขา และมุมินทั้งหลาย ก็ศรัทธาด้วย ทุกคนศรัทธาต่ออัลลอฮ์ และมลาอิกะฮ์ของพระองค์ และบรรดาคัมภีร์ของพระองค์ และบรรดาเราะซูลของพระองค์ (พวกเขากล่าวว่า) เราจะไม่แยกระหว่างท่านหนึ่งท่านใด จากบรรดาเราะซูลของพระองค์ และพวกเขาได้กล่าวว่า เราได้ยินแล้ว และได้ปฎิบัติตามแล้ว การอภัยโทษจากพระองค์เท่านั้น ที่พวกเราปรารถนา โอ้พระเจ้าของพวกเรา ! และยังพระองค์นั้น คือการกลับไป”  (Al-Quran 2:285)

1) ศรัทธาต่ออัลลอฮ์   ผู้ทรงเอกะ

คือ ความศรัทธา ความเป็นเอกภาพ  และไม่นำสิ่งใด มาเทียบเคียงกับอัลลอฮ์    พระองค์ ไม่มีภาคีร่วมใดๆ  ไม่มีสิ่งใดในจักรวาลนี้ ที่จะถูกวิงวอน เคารพสักการะ หรือแสดงความจงรักภักดี มีเพียงอัลลอฮ์   เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น พระองค์เป็นผู้ที่พระนามต่างๆ นั้น สูงส่งยิ่ง งดงาม สง่างาม และสมบูรณ์ด้วยพระองค์เอง

จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) พระองค์คืออัลลอฮ์ผู้ทรงเอกะ อัลลอฮ์นั้นทรงเป็นที่พึ่ง พระองค์ไม่ประสูติ และไม่ทรงถูกประสูติ และไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์” (Al-Quran 112:1-4)

อาณาจักรความรู้ของพระองค์ ครอบคลุมในทุกสิ่ง ทั้งสิ่งเร้นลับ และสิ่งที่เปิดเผย  พระองค์เป็นผู้บริหารในทุกกิจการ โดยไม่พึ่งพาสิ่งถูกสร้างใดๆ ทุกสิ่งต้องพึ่งพาพระองค์ สิ่งใดที่พระองค์ทรงประสงค์ สิ่งนั้นจะเกิดขึ้น สิ่งใดที่พระองค์ไม่ทรงประสงค์ สิ่งนั้นไม่สามารถเกิดขึ้น พระองค์ทรงมีพลังอำนาจ เหนือทุกสรรพสิ่ง พระองค์คือผู้ทรงเมตตา ผู้ทรงกรุณาปราณี และทรงให้อภัยเสมอ มีคำกล่าวของท่านเราะซูล   ว่า

ความรักความเมตตาของอัลลอฮ์ มากยิ่งกว่าความรักของแม่ ที่มีต่อลูกเสียอีก” (บันทึกโดย  มุสลิม)

2) การศรัทธาในบรรดามลาอิกะฮ์

“ สำหรับเขา มีมะลาอิกะฮ์ เป็นผู้ติดตาม ทั้งข้างหน้า และข้างหลังเขา รักษาเขา ตามพระบัญชาของอัลลอฮ์”  (Al-Quran 13:11)

มลาอิกะฮ์ ถูกสร้างจากรัศมี ไม่มีเพศ ไม่กิน ไม่ดื่ม ไม่ปฏิเสธการทำหน้าที่รับใช้ เป็นบ่าวที่ตอบสนอง คำบัญชาของอัลลอฮ์   โดยเคร่งครัด ครบถ้วนทุกประการ ปราศจากการขัดขืน ดื้อดึง  มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้ หากพระองค์ประสงค์ มนุษย์จึงสามารถที่จะเห็นมลาอิกะฮ์ได้

“(ท่านหญิงอาอิชะกล่าวว่า) ท่านรอซูล ได้เห็นญิบรีลเป็นรูปร่างที่แท้จริง ถึงสองครั้ง” (บันทึกโดย บุคอรีย์)

จนเขาได้เข้ามาอยู่ (ใกล้ชิดมุฮัมมัด) ในระยะเพียงเท่ากับสองข้างของคันศร หรือใกล้กว่านั้น และอัลลอฮ์ประทานอายะฮฺ แก่บ่าวของพระองค์ (มุฮัมมัด) โดยผ่านญิบรีล ในสิ่งที่พระองค์ (ประสงค์จะ) ประทาน” ( Al-Quran 53:9-10)

ท่านนะบีมุฮัมมัด   ได้เห็นมลาอิกะฮ์ ในรูปร่างที่แท้จริง มีปีกถึง 600 ปีก และมีรัศมี มลาอิกะฮ์สามารถจำแลงรูปร่าง เป็นมนุษย์ได้  มลาอิกะฮ์มีหน้าที่แตกต่างกัน มลาอิกะฮ์ผู้บันทึกความดี และความชั่ว  ผู้นำสาสน์ไปยังบรรดาเราะซูล  ผู้ปลิดวิญญาณ คือมะลักแห่งความตาย ผู้ทำหน้าที่เกี่ยวกับน้ำฝน คือมีกาอีล และอีกหลายหน้าที่ ไม่มีใครนอกจากพระองค์เท่านั้นที่รู้

แท้จริงบรรดาผู้ที่มลาอิกะฮ์ ได้เอาชีวิตของพวกเขาไป โดยที่พวกเขาเป็นผู้อธรรม ต่อตัวพวกเขาเองนั้น มลาอิกะฮ์ได้กล่าวว่า พวกเจ้าปรากฏอยู่ในสิ่งใด พวกเขากล่าวว่า พวกเราเป็นผู้ที่ถูกนับว่า อ่อนแอในแผ่นดิน มลาอิกะฮ์กล่าวว่า แผ่นดินของอัลลอฮ์ มิได้กว้างขวางดอกหรือ ที่พวกเจ้าจะอพยพไปอยู่ในส่วนนั้น ชนเหล่านี้แหละ ที่อยู่ของพวกเขา คือนรกญะฮันนัม และเป็นที่กลับไปอันชั่วร้าย” (Al-Quran 4:97)

การศรัทธาต่อมลาอิกะฮ์นั้น ได้ส่งผลในการดำรงชีวิต เมื่อทราบว่า มีมลาอิกะฮ์คอยจดบันทึกความดี และความชั่ว อยู่ตลอดเวลา ทำให้เราต้องดำเนินชีวิต ด้วยความสุขุม รอบคอบ และระมัดระวัง เพื่อมิให้อยู่ในกลุ่มชน ที่เป็นผู้ขาดทุน

ใครที่เคยเป็นศัตรูต่ออัลลอฮ์ และมลาอิกะฮ์ของพระองค์ และบรรดาเราะซูลของพระองค์ และเป็นศัตรูต่อญิบรีล และมีกาอีลนั้น แท้จริงอัลลอฮ์ทรงเป็นศัตรู แก่ผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลาย” (Al-Quran 2:98)

ย้อนกลับ  ถัดไป

หน้าหลัก

ตุลาคม 22, 2013

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
www.facebook.com/hasem.piwdee

จำนวนผู้เข้าชม