Custom Search

การต่อสู้ของมุสลิมในต่างประเทศ

ผู้ใดหันหลังให้อัลกุรอาน แท้จริงเขาจะแบกโทษหนัก ในวันกิยามะฮ์ ( อยู่ในนรก) ”(Al-Quran 20:100)

ถ้ามองโดยไม่ศึกษา จะเห็นความรุนแรงของมุสลิม ในหลาย ๆ ประเทศ แต่ถ้ามองให้ลึกซึ้ง จะเห็นว่ามีผู้ที่ชักใยอยู่เบื้องหลัง ที่จริงแล้วทุกคนรู้อยู่เต็มอก แต่ไม่มีใครยอมรับ ที่จะออกมาพูด เพราะอำนาจเงิน อำนาจจอมปลอมของผู้ที่อ้างตนเองว่า เป็นมหาอำนาจ ได้อยู่เบื้องหลังการฆ่ากันเอง ของคนในประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะสนับสนุนด้านการเงิน การทหาร อาวุธยุทธโธปกรณ์   เพื่อที่จะเข้าไปมีบทบาท ครอบครอง และแผ่ขยายสาขาต่างๆ ของเศรษฐกิจ ขโมยวัตถุดิบ และทรัพยากรธรรมชาติ ของประเทศเหล่านั้น  ใส่แนวความคิดเสรีภาพที่จอมปลอม  กลุ่มลัทธิเซอร์คิวร่า (ยิว) ที่กำลังระบาดพยายามสร้างกระแส โดยการแยกวิถีการดำเนินชีวิต ออกจากหลักปฏิบัติทางศาสนาอิสลาม หรือความเชื่อในลัทธิอื่นๆ โดยนำหลักความเชื่อผิดๆ ทางวิทยาศาสตร์ มาเป็นพื้นฐาน พวกเขลาเหล่านั้น ไม่มีศาสนา และไม่นับถือพระเจ้า เรียกร้องให้คนมัวเมา อยู่แต่ในโลกนี้ ไม่มีโลกหน้า และโลกหลังความตาย ทุกอย่างเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แล้วธรรมชาติเกิดมาจากไหนกันเล่า?

และแน่นอนยิ่ง ข้าพระองค์จะทำให้พวกเขาหลงผิด และแน่นอนยิ่ง ข้าพระองค์จะทำให้พวกเขาเพ้อฝัน และแน่นอนยิ่ง ข้าพระองค์จะใช้พวกเขา และแน่นอนพวกเขา ก็จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงสร้าง และผู้ใดได้ยึดเอาชัยฏอน เป็นผู้ช่วยเหลือแล้ว แน่นอนเขาก็ขาดทุน อย่างชัดแจ้ง ” (Al-Quran 4:119)

คนไทยพุทธทั่วไป เข้าใจผิด โดยเรียกมุสลิมว่า คนแขก แต่จริงๆ แล้วมุสลิมไม่ใช่แขก คนแขก คือคนอินเดีย ที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบ ให้พวกพ่อค้า แม่ค้าทั้งหลาย ร้อยละยี่สิบ จ่ายรายวัน พวกนี้เดินเก็บเงินตามตลาดทุกวัน  (ที่รู้เพราะมีเพื่อนชาวพุทธ ที่กู้เงินกับแขก) รัฐบาลชุดที่แล้ว บอกว่าสามารถจัดการ กับผู้ที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบได้แล้ว นี่นะหรือผลงาน


อัลลอฮ์ ทรงสาปแช่งผู้ที่กินดอกเบี้ย และผู้ที่ให้ หรือจ่ายดอกเบี้ย ผู้เป็นพยานในเรื่องดอกเบี้ย และผู้บันทึกในเรื่องดอกเบี้ย” (บันทึกโดย อบูดาวูด)

เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง คงยากที่ใครจะบอกว่า เท่าไหร่ถึงจะพอ ทุกคนโดนหลอกลวง ให้สร้างทรัพย์สิน ซื้อสินค้าที่มีราคาแพงขึ้น โดยไม่จำเป็น ไม่ว่าโดยรู้ตัว หรือไม่รู้ตัว การกำหนดราคาสินค้า ขึ้นอยู่กับคนเพียงกลุ่มเดียว ประชาชนทั่วไป จึงต้องรับภาระ และการเป็นหนี้ ที่ทุกวันนี้ไม่มีใครไม่มีหนี้ ระบบดอกเบี้ยเจริญเติบโต อย่างรวดเร็ว

บรรดาผู้กินดอกเบี้ยนั้น พวกเขาจะไม่ทรงตัว นอกจากจะเป็นเช่นเดียวกับ ผู้ที่ชัยฏอนทำร้ายเขาทรงตัว (การทรงตัวของผู้ที่กินดอกเบี้ยนั้น ประหนึ่งคนบ้าเงิน) ชนเหล่านั้นแหละ คือชาวนรก โดยที่พวกเขาจะอยู่ในนรกนั้น ตลอดกาล  บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย พึงยำเกรงอัลลอฮ์เถิด และจงละเว้นดอกเบี้ย ที่ยังเหลืออยู่เสีย หากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธา ” (Al-Quran 2:275,278)

ศาสนาอิสลาม ได้บัญญัติห้ามการกินดอกเบี้ย และยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจ ที่หาผลประโยชน์ จากการกินดอกเบี้ย แต่เดี๋ยวนี้ มีแต่ธุรกิจที่พยายามจะหาเงิน โดยไม่ต้องลงแรง คือธุรกิจปล่อยเงินกู้ บัตรเครดิต นายหน้าค้าที่ดิน นายหน้าต่างๆ ที่ไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไร เพียงแต่จับแพะชนแกะ ก็ได้เงินแล้ว นายทุนทั้งหลายที่ลงทุน โดยใช้เงินนั้น คิดค้นสูตรดอกเบี้ยมหาโหด ขึ้นมา และมีผู้หลงผิดทำตาม ในสิ่งที่ชัยฏอนนั้น สร้างขึ้นมา และเขาจะได้รับการลงโทษ จากพระเจ้าอย่างแน่นอน เพราะพระองค์ไม่เคยผิดคำสัญญา  

“และหากเขา (ลูกหนี้) เป็นผู้ยากไร้ ก็จงให้มีการรอคอย จนกว่าจะถึงคราวสะดวก และการที่พวกเจ้าจะให้เป็นทานนั้น ย่อมเป็นการดีแก่พวกเจ้า หากพวกเจ้ารู้” (Al-Quran 2:280)

และแก่บรรดาชาวยิว เราได้ห้ามสิ่งที่เราบอกกับเจ้ามาแต่ก่อนแล้ว และเราไม่ได้ อยุติธรรมต่อพวกเขา แต่พวกเขาได้อยุติธรรม ต่อพวกเขาเอง ” (Al-Quran 16:118)

รัฐบาลที่กระตุ้นเศรษฐกิจ โดยใช้เงินเป็นหลักพื้นฐานของชีวิต การนับถือคนรวย เชื่อผู้ที่มีอำนาจเงิน จนกระทั่งผู้นำของประเทศ สั่งฆ่าแม้กระทั่งประชาชน และพี่น้องมุสลิมด้วยกันเอง

มุสลิมต่อมุสลิมนั้น เกียรติของเขา เลือดของเขา เป็นที่ต้องห้าม การยำเกรงต่ออัลลอฮ์นั้น อยู่ที่นี่ (หัวใจ) ดังนั้น นับได้ว่า เป็นความชั่วแล้ว ในการที่เขาดูถูกเหยียดหยามพี่น้องมุสลิม” (บันทึกโดย  ติรมิซีย์)

สุดท้ายผู้ที่ได้ประโยชน์คือ มหาอำนาจนำสินค้าเข้ามาขาย ทำลายล้างระบบการค้า และเศรษฐกิจของคนในพื้นที่ ในที่สุดประชาชน เป็นได้แค่ลูกจ้าง หรือพนักงาน ตามห้างสรรพสินค้า ที่มีนายทุน จากต่างชาติ ควบคุมเศรษฐกิจ และเผยแพร่ ให้คนในประเทศต่างๆ ยอมรับวัฒนธรรม และกฎหมายเสรีที่อ้างว่า เป็นประชาธิปไตย ประชาธิปไตยที่แต่งขึ้นมา ของพวกเขาเอง ประชาธิปไตยที่พวกเขา ได้ผลประโยชน์ อย่างมากมาย ทั้งๆ ที่ความเป็นจริง ประเทศเหล่านั้น สามารถจะดำรงอยู่ และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข พวกเขาอยู่กันได้ โดยไม่ต้องพึ่งพามหาอำนาจ

ใกล้เข้ามาแล้ว ที่ประชาชาติทั้งหลาย จะรุมกินโต๊ะพวกท่าน เหมือนกับกลุ่มคน ที่นั่งล้อมวงกินอาหารจากสำรับ ไม่ได้หมายความว่าพวกเรามีน้อย  พวกเรามีมาก แต่เหมือนฟองน้ำที่อยู่ในทะเล ศัตรูจะไม่เกรงขาม ความอ่อนแอจะเกิดขึ้น ก็คือ ความรักดุนยา และการเกลียดกลัวความตาย” (บันทึกโดย อะห์มัด)

พวกเขาอ้างว่า รัฐบาลที่มีอยู่กดขี่ข่มเหงประชาชน และแต่งตั้งรัฐบาลชุดใหม่ ที่เป็นหุ่นเชิด แต่งตั้งเจ้าของร้านอาหาร มาทำหน้าที่เป็นประธานาธิบดี สั่งฆ่าประชาชนในประเทศ ก่อความแตกแยกในสังคม ยุยงให้พี่น้องมุสลิมฆ่ากันเอง นี่นะหรือ! คือความชอบธรรม นี่นะหรือ! ประชาธิปไตย  ประชาธิปไตยที่สนับสนุนอาวุธ ให้ฆ่ากันเอง ถ้าประเทศนั้น ไม่มีเงิน ก็ทำสัญญา โดยการให้ยืมเงิน เพื่อพัฒนาประเทศ เพื่อซื้ออาวุธในการต่อสู้ หลังจากสงครามสงบ ต้องพัฒนาประเทศ ให้กลับสู่สภาพเดิม ก่อสร้างถนนหนทาง เพื่อรองรับความเจริญ จะต้องใช้เงินมหาศาลแค่ไหน ในการฟื้นฟูประเทศ ต้องใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่ ในการทำให้ประเทศชาติสงบ ต้องเป็นหนี้อีกเท่าไหร่ ดอกเบี้ยที่ปล่อยมานั้น จะมหาศาลขนาดไหน และประเทศต้องตกอยู่ใต้อำนาจ ของพวกบ้าอำนาจ พวกเขาจะนำพาเศรษฐกิจ ไปทางไหน จะนำสินค้าอะไร เข้าไปขาย ใครจะกล้าที่จะขัด จะยัดเยียดความเท่าเทียม และสิ่งที่เรียกว่า เสรีภาพตามแบบฉบับของพวกเขา  แค่นี้เองหรือ ที่พวกเขลาต้องการ “อำนาจ”  และ “เงิน”

มันสัญญาแก่พวกเขา และจะทำให้พวกเขาเพ้อฝัน และชัยฏอนมันจะไม่สัญญา นอกจากการหลอกลวงเท่านั้น ” (Al-Quran 4:120)

กลุ่มประเทศอาหรับ ที่เคร่งครัดในศาสนา ผู้หญิงจะแต่งกายมิดชิด ไม่เปิดเผยส่วนใด อาจจะเปิดแค่ดวงตา แต่เดี๋ยวนี้ ถ้าได้เปิดดูข่าวสาร ทางอินเตอร์เน็ต มุสลิมะห์บางกลุ่ม กำลังพยายามดัดแปลงแฟชั่น ในการแต่งกาย ให้เลียนแบบชาติตะวันตก ผู้หญิงที่เป็นนักธุรกิจ ออกมาอวดโฉมเผยสัดส่วน บางคนไม่คลุมฮิญาบ มีรูปลงในอินเตอร์เน็ต เผยแพร่ไปทั่วโลก แล้วสิ่งใดเล่า คือรูปแบบของมุสลิมที่ดี  มุสลิมรุ่นใหม่ที่ศรัทธา และอยากจะเห็นแบบอย่างที่ดี จะมีความรู้สึกกันอย่าง ไร
 
  “ อัลกุรอานนี้ เป็นแสงสว่างแห่งมวลมนุษย์ และเป็นแนวทางที่ถูกต้อง และความเมตตา แก่หมู่ชนที่มีความเชื่อมั่น ”(Al-Quran 45:20)

ย้อนกลับ  ถัดไป

หน้าหลัก

ตุลาคม 22, 2013

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
www.facebook.com/hasem.piwde

จำนวนผู้เข้าชม