Custom Search

ปัญหาของภาคใต้

“และ พวกเจ้าจงยึดสายเชือก ของอัลลอฮ์โดยพร้อมกันทั้งหมด และจงอย่าแตกแยกกัน และจงลำรึกถึงความเมตตาของอัลลอฮ์ ที่มีแด่พวกเจ้า ขณะที่พวกเจ้าเป็นศัตรูกัน แล้วพระองค์ได้ทรงให้สนิทสนมกัน ระหว่างหัวใจของพวกเจ้า แล้วพวกเจ้าก็กลายเป็นพี่น้องกัน ด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์ และพวกเจ้าเคยปรากฏ อยู่บนปากหลุมแห่งไฟนรก แล้วพระองค์ก็ทรงช่วยพวกเจ้า ให้พ้นจากปากหลุมแห่งนรกนั้น ทำนองนั้นแหละ อัลลอฮ์จะทรงแจกแจง แก่พวกเจ้า ซึ่งบรรดาโองการของพระองค์ เพื่อว่าพวกเจ้า จะได้รับแนวทาง อันถูกต้อง” (Al-Quran 3:103)

จังหวัดชายแดนทางภาคใต้ ซึ่งเคยมีแต่ความสงบสุข เป็นผืนแผ่นดิน ที่อุดมสมบูรณ์ ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และเศรษฐกิจที่รุ่งเรือง ซึ่งไม่มีภาคไหนในประเทศไทย ที่มีทุกอย่างครบสมบูรณ์ เท่าภาคใต้ พระองค์ทรงให้ความอุดมสมบูรณ์ แด่กลุ่มชนผู้ศรัทธา

แท้จริงอัลลอฮ์ไม่ทรงพิจารณาที่รูปร่าง หน้าตาของพวกท่าน แต่พระองค์จะทรงพิจารณา ที่หัวใจของพวกท่าน” (บันทึกโดย  มุสลิม)

เมื่อก่อนเวลาฟังข่าวทางภาคใต้ จะไม่รู้สึกอะไร ถึงคนที่โดนฆ่าตายไป และชอบสนับสนุนให้รัฐบาล ใช้ความรุนแรงปราบปราม แต่เดี๋ยวนี้ เวลาที่ได้รับรู้ข่าวสารทางภาคใต้ จะมีความรู้สึกสงสาร และ ร้องไห้ทุกครั้ง เมื่อมีชาวไทยมุสลิม หรือชาวไทยพุทธ ต้องเสียชีวิต ให้กับเหตุการณ์อันเลวร้าย ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น ในภาคใต้ที่สงบสุข แต่ก่อนนั้น ไม่ว่าใครจะตายที่ไหน ไม่เคยสนใจ จนบางครั้งยังนึกเลยว่า พวกเขาสมควรตาย คงจะเป็นความรู้สึก เหมือนกับหลาย ๆ คน ในตอนนี้ ที่ไม่เข้าใจในศาสนาอิสลาม และก็ไม่ยอมที่จะศึกษา แต่ตอนนี้ความรู้สึกที่รับรู้ มีแต่ความเศร้าโศก ความปวดร้าว เมื่อได้ยินข่าวของการฆ่าพี่น้องมุสลิม ไม่ว่าจะในประเทศไทย หรือต่างประเทศ

“หากมนุษย์มีหุบเขาทองคำหนึ่งแห่ง เขาก็อยากจะมีอีกสองแห่ง และจะไม่มีอะไรเต็มปากของเขา นอกจากดินเท่านั้น และอัลลอฮ์ทรงให้อภัย แก่ผู้ขออภัยต่อพระองค์” (บันทึกโดย  บุคอรีย์ และมุสลิม)

พระองค์อัลลอฮ์   ได้ทรงสอนให้ยุซรอ เผื่อแผ่ความรัก ให้กับมนุษย์ทุกคน เพราะเราเกิดมาจากดินเหมือนกัน เรานั้นมีค่า และเท่าเทียมกัน แต่ตอนนี้ทางจังหวัดชายแดนใต้ ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ผู้ที่ศรัทธาในพระองค์อัลลอฮ์   พวกเขาทั้งหลายเหล่านั้น เริ่มไขว้เขว กับแผนการของชัยฏอน มารร้าย

ผู้ใดได้พบกับแนวทางที่ถูกต้อง แท้จริงเขาจะอยู่ในทางนั้นเพื่อตัวเขาเอง และผู้ใดหลง แท้จริงเขาจะหลงต่อตัวเขาเอง ” (Al-Quran17:15)

จากประสบการณ์ ในการเดินทางไปทำงาน ในแต่ละภาคของประเทศไทย ทำให้ได้รับรู้ถึงเศรษฐกิจ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน ความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมทางภาคใต้นั้น เข้มแข็ง และแข็งแกร่งกว่าทุกภาค พื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ ไม่เคยเกิดอุทกภัย หรือภัยธรรมชาติ ที่ร้ายแรง พื้นที่ส่วนใหญ่เพาะปลูกสวนยางพารา และสวนปาล์ม ไม้ยืนต้น ซึ่งสามารถเก็บผลผลิต ได้ทั้งปี ไม่เดือดร้อนจากพิษเศรษฐกิจ มากมายนัก ประชาชนส่วนใหญ่ นับถือศาสนาอิสลาม ทำให้มีสิ่งที่เป็นอบายมุข และการค้ากามารมณ์นั้น น้อยมาก ปัญหาอาชญากรรมต่างๆ หรืออุบัติเหตุ มีสถิติที่น้อยที่สุด เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น ตามภาคต่างๆ แต่แล้วสิ่งต่างๆ ที่เป็นความสงบสุข กลับมาพังทลาย การบิดเบือนคำสอนของศาสนา การยุยงให้มุสลิมแตกแยก การฆ่าพี่น้องมุสลิมด้วยกันเอง การไม่สนใจกันของประชาชนในพื้นที่ การขาดซึ่งความสามัคคี ความเห็นแก่ตัว ของผู้ใช้อำนาจในทางที่ผิดบางกลุ่ม ทำให้ภาคใต้ที่เคยสงบสุข และมีเศรษฐกิจที่เฟื่องฟู ได้พังทลายลงมา

 “หรือ ว่า พวกเขาได้ยึดถือ เอาคนอื่นจากพระองค์ เป็นผู้คุ้มครอง แต่อัลลอฮ์คือผู้คุ้มครอง และพระองค์คือผู้ทรงให้ชีวิต แก่คนตาย และพระองค์คือผู้ทรงอานุภาพ เหนือทุกสิ่งทุกอย่าง ” (Al-Quran 42:9)

คือบรรดาพวกที่ยึดเอาศาสนา ของพวกเขา เป็นสิ่งให้ความเพลิดเพลิน และเป็นของเล่น และชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้ ก็ได้หลอกลวงพวกเขาด้วย ดังนั้น ในวันนี้ เราจะลืมพวกเขาบ้าง ดังที่พวกเขาลืม การพบกับวันของพวกเขานี้ และการที่พวกเขาปฏิเสธ บรรดาโองการของเรา ” (Al-Quran 7:51)

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาทางศาสนา จากประเทศอาหรับ แต่ไม่สามารถช่วยให้พี่น้องมุสลิม ในพื้นที่ เข้าใจข้อเท็จจริงของศาสนาได้ ไม่สามารถทำให้พี่น้องมุสลิมสามัคคี ปรองดองกันได้ คงจะไม่มีคุณค่า กับที่ได้ไปร่ำเรียนมา แล้วผู้มีความรู้เหล่านี้ จะตอบอย่างไรกับพระองค์ ในวันแห่งการสอบสวน นักวิชาการแต่ละกลุ่ม มักอ้างว่ากลุ่มของตนเองนั้น ถูกต้องตามหลักการ กลุ่มของตนเองนั้น จะได้เข้าสวรรค์ พวกท่านรู้ได้อย่างไร พวกท่านมั่นใจอย่างนั้นหรือ ? อัลลอฮ์   เท่านั้นที่รู้ วัลลอฮุ อะอฺลัม ทุกกลุ่มอ้างว่า ตนเองยืนหยัดเพื่อศาสนา เพราะฉะนั้น โปรดกลับมาสามัคคี และร่วมมือกัน เพื่อศาสนาอันบริสุทธิ์ของพระองค์อัลลอฮ์   เถิด

ที่ดียิ่งแห่งกิจการทั้งหลาย คือ กิตาบุลลอฮ์ และที่ดียิ่งแห่งแนวทางนั้น คือ แนวทางของมุฮัมมัด และกิจการที่เลวยิ่ง คือที่คิดกันขึ้นมาใหม่ และทุกช่องที่บิดอะฮ์ เป็นการหลงผิด” (บันทึกโดย  อิบนุมาญะฮ์)

เหตุรุนแรงในภาคใต้นั้น ได้มีการปล่อยข่าว ให้เกิดความระแวง และสงสัยกันเอง แม้แต่เจ้าหน้าที่ ที่ทำหน้าที่อยู่ในพื้นที่ ไม่ทราบว่า ท่านเข้าใจหลักการทางศาสนาอิสลาม หรือ ไม่ แต่ที่น่าเศร้า คือบุคคลคนที่มีอัลกุรอาน แต่กลับไม่ใช้อัลกุรอาน มาเป็นแนวทาง ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ

มีคัมภีร์ฉบับหนึ่ง ซึ่งถูกประทานลงมาแก่เจ้า ดังนั้น จงอย่าให้ความอึดอัด เนื่องจากคัมภีร์นั้น มีอยู่ในหัวอกของเจ้า ทั้งนี้ เพื่อเจ้าจะได้ใช้คัมภีร์นั้น ตักเตือน (ผู้คน) เพื่อเป็นข้อเตือนใจ แก่ผู้ศรัทธาทั้งหลาย” (Al-Quran 7:2)

ผู้นำศาสนาบางท่าน ทำไมถึงปล่อยให้มีการบิดเบือนศาสนาอันบริสุทธิ์ ของพระองค์อัลลอฮ์    ทำไมถึงปล่อย ให้มีการกล่าวร้ายป้ายสีกันเอง ไม่ว่าจะเป็นมุสลิม ที่อยู่ภาคไหนของประเทศไทย ส่วนไหนของโลก พวกเรานับถือศาสนาอิสลามเหมือนกัน อย่าก่อความแตกแยกในกลุ่มชนเลย บุคลิกของผู้นำทางศาสนา ต้องเป็นแบบฉบับ มาจากท่านนะบีมุฮัมมัด   เพราะฉะนั้น พี่น้องมุสลิม ควรพิจารณาดูว่า ผู้ที่กำลังสอนศาสนา ที่ท่านเชื่อ และฟังอยู่นั้น ได้นำแบบฉบับของท่านนะบี มาใช้หรือไม่ ท่านนะบีมุฮัมมัด   ไม่พูดเท็จ ไม่พูดจาก้าวร้าว ไม่ใส่ร้ายป้ายสี ไม่พูดจาเหยียดหยาม และ ไม่ฮุก่มพี่น้องด้วยกันเอง ท่านสุภาพ อ่อนโยน นอบน้อม และ อดทน

ไฉนเล่า ผู้ที่รู้แจ้งในอัลลอฮ์ และนักปราชญ์เหล่านั้น จึงไม่ห้ามพวกเขา ในการที่พวกเขาพูด ในสิ่งที่เป็นบาป และในการที่พวกเขา กินสิ่งที่ต้องห้าม ช่างเลวจริงๆ สิ่งที่พวกเขาทำ” (Al-Quran 5:63)

คนใต้ส่วนใหญ่ จะส่งเสริมและสนับสนุน ให้ลูกหลานได้เรียนหนังสือ และศึกษาหาความรู้ เห็นได้จากการที่มีนักศึกษา จากทางภาคใต้มาศึกษา ตามสถาบันต่างๆ ทั้ง มหาวิทยาลัยเปิด และมหาวิทยาลัยปิด  นิสัยที่ดีเยี่ยมของคนภาคใต้ คือการรักพวกพ้อง แต่ตอนนี้ พวกท่านกำลังทำร้าย และเข่นฆ่ากันเอง โดยไม่มองว่า เป็นพวกไหน

ผู้ใดในหมู่พวกท่าน เห็นความชั่ว ก็จงเปลี่ยนแปลงมัน ด้วยมือ หากไม่มีความสามารถ ก็จงตักเตือนด้วยวาจา ถ้ายังไม่สามารถทำได้อีก ก็ให้คัดค้านด้วยใจ และนั่นคือระดับต่ำสุดของการศรัทธา” (บันทึกโดย มุสลิม)

และหากพวกท่านเชื่อฟัง ปฏิบัติตามมนุษย์ธรรมดา เช่นเดียวกับพวกท่าน ดังนั้น แน่นอนพวกท่าน เป็นผู้ขาดทุน ” (Al-Quran 23:34)

ย้อนกลับ  ถัดไป

หน้าหลัก

ตุลาคม 22, 2013

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
www.facebook.com/hasem.piwdee

จำนวนผู้เข้าชม