Custom Search

อำนาจของชัยฏอนและการมีอยู่ของญิน

“ และข้าพระองค์ ขอความคุ้มครอง ต่อพระองค์ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ให้พ้นจากการที่พวกมัน จะนำความชั่วร้าย มาสู่ข้าพระองค์ ”  (Al-Quran 23:98)

ชัยฏอน หรือ ญิน หรือที่เรียกกันว่า ปีศาจนั่นเอง ช่วงแรก ยุซรอมักเจอะเจอเจ้าชัยฏอน ในความฝัน และได้ถามมันว่า รู้จักอัลลอฮ์   ไหม พวกมันบอกว่า อ๋อ ! ผู้ที่สร้างโลกใบนี้ ใช่ไหม ฉันไม่รู้จักหรอก เมื่อตื่นขึ้นยังนึกแปลกใจว่า ทำไมถึงฝันไปได้ขนาดนั้น แต่มันทำให้ได้ข้อคิดว่า แม้แต่ชัยฏอนยังรู้ว่า พระองค์คือใคร แต่มันไม่ยอมรับ เพราะมันต้องการหลอกลวงมนุษย์ต่อนั่นเอง ยุซรอจึงรำลึกถึงพระองค์ทันที  พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ในแผ่นฟ้า และจักรวาล

“มัน (ชัยฏอน) กล่าวว่า ด้วยเหตุที่พระองค์ได้ทรงให้ข้าพระองค์ ตกอยู่ในความหลงผิด แน่นอนข้าพระองค์ จะนั่งขวางกั้นพวกเขา ซึ่งทางอันเที่ยงตรงของพระองค์ ” (Al-Quran 7:16)

ศาสนาอิสลามนั้น ยอมรับการมีอยู่ของญิน และสิ่งเร้นลับ แต่ไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยว กับสิ่งที่ชั่วร้ายเหล่านั้น มุสลิมที่ไปข้องเกี่ยว หรือศรัทธากับสิ่งเหล่านี้ ถือว่าเป็นการตั้งภาคีกับพระองค์ เป็นการทำ“ชิริก” บุคคลนั้น ต้องกล่าวคำปฏิญาณ และปฏิบัติตนใหม่ แก้ไข และขออภัยกับพระองค์ ด้วยความจริงใจ เพื่อให้พระองค์ทรงยกโทษให้ และต้องไม่หวนกลับไปทำสิ่งนั้นอีก เพราะมันเป็นการหลอกลวง ของชัยฏอนที่เสี้ยมสอน ให้กับคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้น และสิ่งเหล่านั้น ได้อยู่ภายใต้อำนาจของพระองค์อัลลอฮ์   ถ้ามุสลิมมีจิตใจที่เข้มแข็ง ละหมาดครบทุกเวลา ทุกวัน รำลึกถึงพระองค์ตลอดเวลา ไม่มีสิ่งไหนจะทำอันตรายมนุษย์ได้ นอกจากได้รับการอนุมัติจากพระองค์ ที่จริงแล้วพี่น้องมุสลิม น่าจะเกรงกลัวอัลลอฮ์   มากกว่าที่จะกลัวชัยฏอนนะ เพราะนรกที่พระองค์ได้สร้างไว้ ให้กับผู้ปฏิเสธศรัทธานั้น มันน่ากลัวมากกว่า ยิ่งนัก

“ แท้จริงชัยฏอนนั้น เพียงขู่ได้เฉพาะบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามมันท่านั้น ดังนั้น พวกเจ้าจงอย่ากลัวพวกเขา และจงกลัวข้าเถิด หากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธา ”(Al-Quran 3:175)

“และ แน่นอนยิ่ง ข้าพระองค์จะทำให้เขาหลงผิด และแน่นอนยิ่ง ข้าพระองค์จะทำให้พวกเขาเพ้อฝัน และแน่นอนยิ่ง ข้าพระองค์จะใช้พวกเขา และแน่นอนพวกเขา ก็จะผ่าหูปศุสัตว์ และแน่นอนยิ่งข้าพระองค์ จะใช้พวกเขา และแน่นอนพวกเขา ก็จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงสร้าง และผู้ใดได้ยึดเอาชัยฏอน เป็นผู้ช่วยเหลือแล้ว แน่นอนเขาก็ขาดทุน อย่างชัดแจ้ง” (Al-Quran 4:119)

สิ่งที่เกิดขึ้นปัจจุบัน มนุษย์ตั้งตนเป็นผู้ทรงเจ้าเข้าผี หมอเสน่ห์ หมอดู สิ่งต่างๆ เหล่านั้น คือศาสตร์ชั้นต่ำ ผู้ที่ตกอยู่ใต้อำนาจ จะเชื่อและเคารพพวกชัยฏอน ขณะนี้ประเทศไทย กำลังงมงายกับศาสตร์ชั้นต่ำ เพราะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ทำให้ผู้คนทั้งหลาย หลงงมงายไปกับไสยศาสตร์ พวกเขาเหล่านั้น จะต้องจ่ายเงินให้หมอดู เพื่อแลกกับคำพูดที่ดี เพื่อเป็นกำลัง ใจ และไม่ดี เพื่อให้ได้รับคำแนะนำ ในการแก้ไข และนำไปสู่พิธีกรรมต่างๆ พวกเขาเหล่านั้น บางคนเชื่อหรือบางคนไม่เชื่อ แต่ได้สูญเสียเงินทองไปแล้ว อย่างมากมาย

“และ วันที่พระองค์จะทรงชุมนุมพวกเขา ไว้ทั้งหมด (โดยตรัสขึ้นว่า) หมู่ญินทั้งหลาย แท้จริงพวกเจ้าได้กระทำ แก่พวกมนุษย์มากมาย และบรรดาสหายของเขา จากหมู่มนุษย์ได้กล่าวว่า ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า แห่งพวกข้าพระองค์ บางส่วนของพวกข้าพระองค์นั้น ได้รับประโยชน์ด้วยอีกบางส่วน และพวกข้าพระองค์ ได้ถึงแล้วซึ่งกำหนดเวลา ของพวกข้าพระองค์ ซึ่งพระองค์ได้ทรงกำหนดไว้ แก่พวกข้าพระองค์ พระองค์ตรัสว่า นรกนั้นคือที่อยู่ของพวกเจ้า โดยที่จะเป็นผู้อยู่ในนั้น ตลอดกาล นอกจากสิ่งที่อัลลอฮ์ ทรงประสงค์เท่านั้น แท้จริงพระเจ้าของเจ้านั้น เป็นผู้ทรงปรีชาญาณ ผู้ทรงรอบรู้”  (Al-Quran 6:128)

ไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ว่า คำพูดของหมอดูนั้น คือเรื่องจริง หรือเป็นการใช้หลักการคำนวณ ทางสถิติ วิชาที่พวกเขานำมานั้น มาจากแหล่งเดียวกัน ตำราเดียวกัน เพียงแต่ในแต่ละคน จะมีเทคนิค หรือวิธีการแตกต่างกัน บางคนใช้ชื่อเสียง เพื่อเรียกลูกค้า แล้วพวกเขาเคยดูดวงตนเอง บ้างไหม ?

เมื่อก่อนยูซรอยังทำนายให้เพื่อนๆ โดยใช้หลักการทางสถิติ มาบอกกับเพื่อน เพื่อนยังบอกแม่นเลย ไม่เห็นจะยาก ทำอย่างไร ก็ได้รับผลอย่างนั้น กินอะไรก็เป็นอย่างนั้น ไม่ต้องไปพึ่งหมอดูให้เสียเงิน เราสามารถดูดวงตนเองได้  ถ้ามีสติสัมปชัญญะ และปัญญาเพียงพอ

“......ดังนั้น พวกเจ้าจงต่อสู้บรรดาสมุน ของชัยฏอนเถิด แท้จริงอุบายของชัยฏอนนั้น เป็นสิ่งอ่อนแอ”   (Al-Quran 4:76)

“ชัยฏอนนั้น มันจะขู่พวกเจ้า ให้กลัวความยากจน และจะใช้พวกเจ้า ให้กระทำความชั่ว และอัลลอฮ์นั้น ทรงสัญญาแก่พวกเจ้าไว้ ซึ่งการอภัยโทษ และความกรุณาจากพระองค์ และอัลลอฮ์นั้น เป็นผู้ทรงกว้างขวาง ผู้ทรงรอบรู้ ”  (Al-Quran 2:268) 

มนุษย์นั้นสามารถทำดี เพื่อลบล้างความชั่วได้ จงทำความดีตามหลังความชั่ว แล้วอย่ากลับไปทำความชั่วอีก ความเข้าใจในอัลกุรอาน ทำให้จิตใจไม่อ่อนไหว ไปกับสิ่งไร้สาระ มีความเชื่อมั่น และศรัทธาในพระองค์อัลลอฮ์   ยุซรอมีเวลาทบทวนประสบการณ์ การเดินทางในชีวิตที่ผ่านมา เมื่อย้อนนึกถึงอดีตทำให้รู้ว่า พระองค์นั้นคอยดูแล และช่วยเหลือยุซรอ ตลอดมา พระองค์ไม่เคยทอดทิ้ง เพราะในการเดินทาง เพื่อทำงานต้องขับรถยนต์ ด้วยตนเองตลอดเวลา เกือบที่จะเกิดอุบัติเหตุ หลายครั้งหลายครา และอุบัติเหตุที่น่าจะเกิดขึ้น ในแต่ละครั้งนั้น คงไม่สามารถมีชีวิตรอดกลับมา ได้อย่างแน่นอน เพราะในแต่ละครั้งนั้น มันคืออุบัติเหตุทางรถยนต์ ที่จะต้องทำความเร็วผสม กับความเร่งรีบในการทำงาน ยุซรอโชคดีมากเหลือเกิน ที่พระองค์ทรงเลือก ให้เข้ามาในศาสนาของพระองค์ ศาสนาอิสลามที่แปลว่า การนอบน้อมการยอมจำนนเพื่ออัลลอฮ์  เพียงผู้เดียว

“ และผู้ใดแสวงหาศาสนาหนึ่งศาสนาใด อื่นจากอิสลามแล้ว ศาสนานั้น จะไม่ถูกรับจากเขา เป็นอันขาด และในปรโลก เขาจะอยู่ในหมู่ผู้ขาดทุน ”  (Al-Quran 3:85)

ย้อนกลับ  ถัดไป

หน้าหลัก

ตุลาคม 21, 2013

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
www.facebook.com/hasem.piwdee

จำนวนผู้เข้าชม