Custom Search

ประเด็นที่สาม

ความแตกต่างระหว่างการงานที่ดี และที่ไม่ดี

อัลกุรอาน ได้แยกแยะให้เห็นว่า การงานที่ดีนั้น ประกอบไปด้วย 3  ประการ และเมื่อใดที่ขาดหายไป แม้เพียงประการเดียว การงานนั้น จะไม่ยังประโยชน์ ให้กับผู้กระทำแต่อย่างใด ในวันกิยามะฮ์

ประการแรก  คือ  การงานนั้นๆ จะต้องถูกต้อง ตรงตามที่ท่านนะบี มุฮัมมัด    ได้นำมา    

อัลลอฮ์    ทรงตรัสว่า “…และอันใดที่เราะซูล ได้นำมายังพวกเจ้า ก็จงยึดเอาไว้ และอันใดที่ท่านได้ห้ามพวกเจ้า ก็จงละเว้นเสีย...”  (อัลฮัชร์: 7)

และพระองค์ยังตรัสไว้อีกว่า “ผู้ใดที่เชื่อฟังเราะซูล แน่นอนเขาก็เชื่อฟังอัลลอฮ์แล้ว...”    (อันนิซาอ์: 80)

อัลลอฮ์   ทรงตรัสว่า  “จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ว่า หากพวกท่านรักอัลลอฮ์ ก็จงปฏิบัติตามฉัน อัลลอฮ์ก็จะทรงรักพวกท่าน และจะทรงอภัยโทษ ให้แก่พวกท่าน ซึ่งโทษทั้งหลายของพวกท่าน และอัลลอฮ์นั้น เป็นผู้ทรงอภัยโทษ ผู้ทรงเมตตาเสมอ” (อาละอิมรอน : 31)

อัลลอฮ์   ทรงตรัสว่า “หรือว่าพวกเขา มีภาคีต่างๆ ที่ได้กำหนดศาสนา แก่พวกเขา ซึ่งอัลลอฮ์มิได้ทรงอนุมัติ…”    (อัชชูรอ:  21)

 อัลลอฮ์   ทรงตรัสว่า “จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) อัลลอฮ์ทรงอนุมัติ ให้แก่พวกท่าน หรือพวกท่าน ปั้นแต่งให้แก่อัลลอฮ์”  (ยูนุส : 59)   

ประการที่สอง การงานนั้นๆ จะต้องทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ เพื่ออัลลอฮ์   เพียงพระองค์เดียว เท่านั้น

อัลลอฮ์   ทรงตรัสว่า “และพวกเขามิได้ถูกใช้ ให้กระทำอื่นใด นอกจากเพื่อให้พวกเขา เคารพภักดี   ต่ออัลลอฮ์ เป็นผู้มีเจตนาบริสุทธิใจ ในการภักดีต่อพระองค์...”  (อัลบัยยินะฮ์ :  5)

อัลลอฮ์     ทรงตรัสว่า “จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) แท้จริงฉันได้ถูกบัญชา ให้เคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ โดยเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ใจ ในศาสนาต่อพระองค์ และฉันได้ถูกบัญชา ให้เป็นคนแรก ของบรรดาผู้ที่นอบน้อม จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) แท้จริงฉันกลัวการลงโทษ แห่งวันอันยิ่งใหญ่ หากฉันฝ่าฝืนพระเจ้าของฉัน จงกล่าวเถิด เฉพาะอัลลอฮ์ เท่านั้น ที่ฉันเคารพภักดี โดยเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ใจ ในศาสนาของฉันต่อพระองค์ ดังนั้น พวกท่านจงสักการบูชา ตามที่พวกท่านประสงค์ อื่นจากพระองค์เถิด จงกล่าวเถิดว่า แท้จริงบรรดาผู้ขาดทุน นั้นคือ บรรดาผู้ที่ทำตัว ของพวกเขาเอง และครอบครัวของพวกเขา ให้ขาดทุน ในวันกิยามะฮ์ พึงรู้เถิดว่า นั้นคือการขาดทุน อย่างชัดแจ้ง”  (อัซซุมัร :11-15)

ประการที่สาม การงานนั้น จะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐาน ของหลักการเชื่อมั่นที่ถูกต้อง เพราะการงานนั้น เปรียบเสมือนฝ้า เพดาน หลังคา และหลักความเชื่อมั่นนั้น เปรียบเสมือนรากฐาน  ดังที่อัลลอฮ์   ทรงตรัสว่า “และผู้ใดกระทำในสิ่งที่ดีงาม ไม่ว่าจะเป็นเพศชาย หรือเพศหญิง ก็ตาม ในฐานะที่เขาเป็นผู้ศรัทธา...”  (อันนิซาอ์  : 124)

อัลลอฮ์   ทรงเจาะจงในดำรัสของพระองค์ ด้วยคำว่า "ในฐานะที่เขาเป็นผู้ศรัทธา  (มุมิน)" และพระองค์ยังตรัสถึง ผู้ที่ปฎิเสธศรัทธา ที่มิใช่มุมินไว้อีกด้วย

ดังดำรัสของพระองค์ที่ว่า “และเราได้มุ่งสู่การงาน ของพวกเขา ที่พวกเขาได้ปฏิบัติ  แล้วเราจะทำให้มันไร้ค่า กลายเป็นละอองผงฝุ่น ที่ปลิวว่อน (อันเนื่องจากการปฏิเสธศรัทธา)” (อัล ฟุรกอน : 23)

และอัลลอฮ์    ตรัสอีกว่า   “ชนเหล่านั้น พวกเขาจะไม่ได้รับการตอบแทนอันใด ในโลก อาคิเราะฮ์  นอกจากไฟนรก และสิ่งที่พวกเขาได้กระทำไว้ ในโลกดุนยา ก็ไร้ผล และสิ่งที่พวกเขาได้กระทำไว้ ก็สูญเปล่า (เนื่องจากการไม่ศรัทธา)”  (ฮู๊ด : 16)

ย้อนกลับ ถัดไป

หน้าหลัก

ตุลาคม 20, 2013

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
www.facebook.com/hasem.piwdee

จำนวนผู้เข้าชม