Custom Search

ประเด็นที่สอง :

การอบรม สั่งสอน ตักเตือน  ( الوعظ )

บรรดานักปราชญ์ (อุละมาอ์) ต่างมีมติเป็นเอกฉันท์ ว่า อัลลอฮ์   ได้ส่งผู้อบรมสั่งสอน ผู้ตักเตือน และผู้สำทับ มาสู่แผ่นดิน เพื่อให้ระลึกอยู่เสมอ ว่า อัลลอฮ์   ทรงเฝ้าดู และทรงรอบรู้ คือมนุษย์จะต้องพินิจพิจารณาว่า พระเจ้าของเขา กำลังเฝ้าตรวจสอบเขาอยู่ ผู้ทรงรอบรู้ทุกสิ่ง ทั้งที่ปกปิด และที่เปิดเผย บรรดาอุละมาอ์ ได้ยกตัวอย่าง เกี่ยวกับผู้บอกเตือน และผู้สำทับไว้ จึงทำให้สิ่งที่อยู่กับการคิดนั้น กลายมาสัมผัสได้   

พวกเขากล่าวว่า มีกษัตริย์องค์หนึ่ง มีร่างกายกำยำแข็งแรง มีองค์รักษ์ถือดาบ พร้อมที่จะเชือดเฉือน มีที่รองเลือดวางอยู่ พร้อมที่จะลงโทษ ยืนอยู่เหนือศีรษะเขา และพร้อมทั้งกษัตริย์ มีพระธิดา และมเหสีอยู่ด้วย ในสภาพเช่นนี้ ย่อมไม่เป็นที่สงสัยเลยว่า จะมีใครสักคนกล้า หรือบังอาจ ที่จะเข้าไปทำยุ่มย่าม กับพระธิดา และมเหสีของกษัตริย์ โดยที่เขารู้ดีว่า กษัตริย์กำลังจ้องมองดูเขาอยู่ ทุกคนล้วนหวาดกลัว ยอมจำนน เพื่อให้ตนนั้นปลอดภัย กษัตริย์มีโซ่ตรวนที่แข็งแกร่ง ซึ่งปกป้องคุ้มครอง ขอบเขตหวงห้ามไว้ หากว่าชาวเมืองรู้ว่า เจ้าเมืองของพวกเขา เป็นผู้ที่รอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่พวกเขาได้กระทำ พวกเขาจะนอนตาไม่หลับ อย่างแน่นอน ด้วยความหวาดกลัว  พวกเขาจะทิ้งสิ่งไม่ดี ทั้งปวง อันเนื่องมาจากความเกรงกลัว !

แต่สำหรับอัลลอฮ์นั้น ไม่สามารถเปรียบได้ พระองค์ทรงยิ่งใหญ่ ทรงสูงส่งยิ่งนัก พระองค์ผู้ทรงรอบรู้ ทั้งสิ่งเร้นลับและเปิดเผย ความรู้ของพระองค์นั้น กว้างขวาง ครอบคลุม ยิ่งกว่าผู้ใด และ พระองค์เป็นผู้ทรงลงโทษ ที่รุนแรง เจ็บปวดและทรมานยิ่ง พระองค์เป็นผู้เมตตากรุณา ปรานี ผู้ให้อภัยเสมอ พระองค์เป็นผู้ให้ อย่างมากมาย

และอัลลอฮ์   ทรงชี้แจงให้ทราบว่า เป้าหมาย (ฮิกมะฮ์) ที่แท้จริง  ที่ทรงให้สิ่งต่างๆ ถูกสร้างขึ้นมานั้น เพื่อพระองค์จะได้ทรงทดสอบพวกเขา

ดังดำรัส ของพระองค์ ที่ว่า  แท้จริง เราได้ทำให้สิ่ง ที่อยู่บนแผ่นดิน เป็นที่ประดับสำหรับมัน เพื่อเราจะทดสอบพวกเขาว่า ผู้ใดในหมู่พวกเขา มีผลงานที่ดีเยี่ยม” (อัลกะฮ์ฟิ :  7)  

พระองค์ยังได้ตรัสไว้ในซูเราะฮฺ ฮู๊ด อีกว่า “และพระองค์คือผู้สร้างชั้นฟ้า และแผ่นดิน ในหกวัน และบัลลังก์ของพระองค์ อยู่เหนือน้ำ เพื่อพระองค์จะทรงทดสอบพวกท่านว่า ผู้ใดในหมู่พวกท่าน ที่มีการงานที่ดีเยี่ยม... ” (ฮู๊ด : 7)

อัลลอฮ์     ยังตรัสอีกว่า “พระผู้ทรงให้มีความตาย และให้มีความเป็น เพื่อจะทดสอบพวกเจ้าว่า ผู้ใดบ้างในหมู่พวกเจ้า ที่มีผลงานดียิ่ง และพระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจ ผู้ทรงให้อภัยเสมอ" (อัลมุลกฺ :  2) 

ทั้งสองอายะฮ์นี้ เป็นการอธิบายความมุ่งหมาย ดังดำรัสของพระองค์ ที่ว่า “และข้ามิได้สร้างญิน และมนุษย์ มาเพื่ออื่นใด เว้นแต่เพื่อเคารพภักดีต่อข้า” (อัซซาริย๊าต : 56) 

เมื่อเป้าหมายของการสร้างมนุษย์ และสิ่งต่างๆ ทั้งหลาย ขึ้นมา เพื่อการทดสอบ ดังนั้น ท่านญิบรีลจึงต้องการ ที่จะอธิบายให้มนุษย์ ได้รู้ถึงหนทางแห่งความสำเร็จ และทางแห่งการรอดพ้น ท่านญิบรีล ได้กล่าวแก่ท่านนะบี มุฮัมมัด   ว่า “ช่วยบอกให้ฉันรู้ทีว่า อะไรคือ การทำความดี หรือคุณธรรม (อิฮ์ซาน) ? ทั้ง ๆ ที่พระองค์ ทรงสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมา เพื่อที่จะทำการทดสอบ” ท่านนะบี มุฮัมมัด   จึงอธิบายให้ทราบว่า หนทางที่จะนำไปสู่ความดี และคุณธรรม คือ การบอกเตือนสำทับ การอบรมสั่งสอนนั่นเอง   

ดังนั้น ท่านจึงกล่าวว่า 

"الإحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ "

“อัลอิฮ์ซาน คือ การที่ท่านภักดี (อิบาดะฮ์) ต่ออัลลอฮ์   เสมือนกับว่าท่านมองเห็นพระองค์ แม้นว่าท่าน จะมองไม่เห็นพระองค์ก็ตาม แต่ทว่าพระองค์ทรงมองเห็นท่านอยู่”

ด้วยเหตุนี้ ไม่ว่าท่านจะเปิด อัลกุรอาน หน้าใดก็ตาม จะพบว่าในนั้น มีคำสำทับ ตักเตือนอยู่ทั้งสิ้น  

อัลลอฮ์   ทรงตรัสว่า “และโดยแน่นอน เราได้บังเกิดมนุษย์มา และเรารู้ดียิ่งที่จิตใจของเขา กระซิบกระซาบแก่เขา และเรานั้นใกล้ชิดเขา ยิ่งกว่าเส้นเลือดชีวิตของเขา เสียอีก”    (ก็อฟ: 16)

อัลลอฮ์    ทรงตรัสว่า “ไม่มีคำพูดใดๆ ที่เขากล่าวออกมา เว้นแต่ใกล้ๆเขานั้น มี (มะลัก) ผู้เฝ้าติดตาม ผู้เตรียมพร้อม (ที่จะบันทึก)” (ก็อฟ :18)

อัลลอฮ์   ทรงตรัสว่า “แน่นอน เราจะนำความรู้ มาเล่าให้พวกเขาฟัง และเรา ไม่เคยหายไปไหน” (อัลอะอ์รอฟ : 7)

อัลลอฮ์   ทรงตรัสว่า “และเจ้ามิได้อยู่ในเรื่องหนึ่งเรื่องใด และเจ้ามิได้อ่านบางส่วนจากมัน ในอัลกุรอาน และพวกท่านมิได้กระทำการใดๆ เว้นแต่เราได้เป็นพยานแก่พวกท่าน ในขณะที่พวกท่าน กำลังง่วนอยู่ในเรื่องนั้น และจะไม่รอดพ้น จากพระเจ้าของเจ้า (การกระทำใดๆ) ที่มีน้ำหนักเท่าธุลี ทั้งในแผ่นดิน และในชั้นฟ้า และที่เล็กกว่านั้น และที่ใหญ่กว่านั้น เว้นแต่อยู่ในบันทึกอันชัดแจ้ง ทั้งสิ้น” (ยูนุส :  61)

อัลลอฮ์    ทรงตรัสว่า “พึงรู้เถิด แท้จริงพวกเขา ปกปิดความลับในทรวงอกของพวกเขา เพื่อพวกเขาจะซ่อนความเป็นศัตรู จากพระองค์ พึงรู้เถิด ขณะที่พวกเขา เอาเสื้อผ้าของพวกเขา ปกคลุมตัวนั้น พระองค์ทรงรู้สิ่งที่พวกเขาปกปิด และสิ่งที่พวกเขาเปิดเผย แท้จริงพระองค์ เป็นผู้ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ในทรวงอก”  (ฮู๊ด : 5)  

และทุกเรื่อง ที่เหมือนกันนี้ มีอยู่ใน อัลกุรอาน !

ย้อนกลับ ถัดไป

หน้าหลัก

ตุลาคม 20, 2013

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
www.facebook.com/hasem.piwdee

จำนวนผู้เข้าชม