Custom Search

คำนำ

หนังสือ “อิสลามศาสนาที่สมบูรณ์” เป็นการถอดความ จากการบรรยายของ “เชค มุฮัมมัด อัลอะมีน อัชชังกีฎีย์” ณ มัสยิดอันนะบะวีย์ นครมะดีนะฮ์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย นับว่าเป็นหนังสือที่ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการดำเนินชีวิต ในรูปแบบอิสลาม ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ที่มุสลิมจะต้องสร้างความเข้าใจ และช่วยกันเผยแพร่ ให้กับสังคมโดยรวม ได้รับทราบข้อมูล ที่แท้จริงของศาสนาอิสลาม เพราะศาสนาอิสลาม ได้ถูกบิดเบือน จากแนวทางอันเที่ยงตรง ทำให้สังคมเกิดความสับสน คลาดเคลื่อน และเข้าใจผิดในศาสนาอิสลาม ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน      

หนังสือเล่มนี้ จึงเป็นสื่อเพื่อสร้างความเข้าใจ ในหลักการศาสนา ให้กับผู้อ่านได้มาก และเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เมื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งจะส่งผลดีแก่ตนเอง และสังคมรอบข้าง ตามเจตนาในการจัดทำขึ้น

หนังสือเล่มนี้ ได้ถอดความ มาจากภาษาอาหรับ โดยเจ้าหน้าที่กระทรวงกิจการศาสนา แห่งประเทศซาอุดิอาระเบีย ประจำประเทศไทย ขออัลลอฮ์   ทรงตอบแทนความดี แก่ทุกท่าน ที่มีส่วนร่วม ในกิจการงานทั้งหลาย ที่ทำเพื่อการเผยแพร่ศาสนาของพระองค์ และขอพระองค์ ทรงรับการงานอันน้อยนิดนี้ ของพวกเราด้วยเถิด และขอให้พระองค์ทรงโปรดนำเรา ท่านทั้งหลาย สู่ทางที่เที่ยงตรงด้วยเถิด อามีน

                                                                                   คณะผู้จัดทำ
                                                                               13 / ชาวาล  / 1429

        

                                         

الحمد لله رب العالمين ،  والصلاة والسلام على نبينا محمد
 وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين ، أما بعد  :

นี่คือคำปราศรัย ที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ที่ "มัสยิดอันนะบะวีย์" นครมะดีนะฮ์  ซึ่งมิตรสหายของข้าพเจ้า ได้บันทึกเทปไว้ เพื่อนำไปเผยแพร่ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงสนองตอบ ตามความปรารถนาดังกล่าว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์โดยทั่วกัน  

วันอะรอฟะฮ์ ตรงกับวันศุกร์ที่ 9 เดือนซุลฮิจญะฮ์ ในการทำฮัจญ์อำลา (ฮัจญะตุลวะดาอ์) ของท่านนะบีมุฮัมมัด   อายะฮ์นี้ ได้ถูกประทานลงมา ขณะที่ท่านนะบีมุฮัมมัด   ยืนอยู่ที่ทุ่งอะรอฟะฮ์ ในตอนเย็น และภายหลังจากที่อายะฮ์ดังกล่าว ถูกประทานมาได้ 81 วัน ท่านนะบีมุฮัมมัด   ก็สิ้นชีวิต

อัลลอฮ์   ทรงตรัสความว่า      “...วันนี้ข้า (อัลลอฮ์) ได้ให้สมบูรณ์แก่พวกเจ้าแล้ว ซึ่งศาสนาของพวกเจ้า และข้าได้ให้ครบถ้วน แก่พวกเจ้าแล้ว ซึ่งความกรุณา เมตตาของข้า และข้าได้เลือกอิสลาม ให้เป็นศาสนาแก่พวกเจ้าแล้ว...”   (อัลมาอิดะฮ์ :  3)

อัลลอฮ์   ทรงประกาศให้ทราบในอายะฮ์นี้ว่า พระองค์ทรงให้ศาสนาของพวกเรา ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ฉะนั้น จึงไม่มีการขาดตกบกพร่องใดๆ อีกต่อไป และไม่ต้องการเสริม เพิ่มเติมใดๆ เข้ามาอีก ด้วยเหตุนี้ บรรดานะบี จึงสิ้นสุดลงที่ท่านนบี มุฮัมมัด   เท่านั้น และ อัลลอฮ์    พระองค์ทรงพอพระทัยให้อิสลาม เป็นศาสนาสำหรับพวกเรา ด้วยเหตุนี้ พระองค์จึงทรงประกาศว่า พระองค์จะมิทรงรับศาสนาอื่น จากผู้ใดอีก เป็นอันขาด     ดังดำรัสของพระองค์ ที่ความว่า และผู้ใดที่แสวงหา ศาสนาหนึ่งศาสนาใด อื่นจากศาสนาอิสลามแล้ว  ศาสนานั้น ก็จะไม่ถูกรับจากข้า เป็นอันขาด และในปรโลก เขาผู้จะอยู่ในหมู่ผู้ขาดทุน ” (อาละอิมรอน : 85)  

พระองค์ทรงตรัสความว่า  “แท้จริง ศาสนา ณ อัลลอฮ์ นั้น คือ อัลอิสลาม...”   (อาละอิมรอม : 19)            

และในความสมบูรณ์ของศาสนาอิสลามนี้เอง พระองค์ได้ทรงอธิบายบทบัญญัติ  ต่างๆ ของ อัลอิสลาม เอาไว้ทั้งหมด ซึ่งล้วนแต่เป็นทางนำ และ สิ่งที่ดีงามทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ด้วยเหตุนี้ พระองค์ทรงตรัสความว่า ข้าได้ให้ครบถ้วน แก่พวกเจ้าแล้ว ซึ่งความกรุณา เมตตาของข้า”  (อัลมาอิดะฮ์ :   3)

อายะฮ์นี้ นับเป็นตัวบทชัดเจนที่ระบุว่า ศาสนาอิสลาม มิได้ทิ้งสิ่งใด ที่มนุษย์มีความต้องการ ทั้งในโลกนี้ และโลกหน้า แต่อิสลามได้ชี้แจงไว้ อย่างแจ่มแจ้ง ครบถ้วนสมบูรณ์ หมดทั้งสิ้นแล้ว ไม่ว่าจะเป็น ณ ที่ใด หรือสมัยใด ก็ตาม       

เราจะยกตัวอย่าง ประเด็นสำคัญๆ ที่เราพบเห็น กันเป็นประจำเพียง 10 ประเด็น และบางประเด็น จะมีข้อสังเกตบางประการ ไว้ให้ด้วย นั่นคือ

1. เรื่อง การให้เอกภาพแด่อัลลอฮ์   "เตาฮีด"
2. เรื่อง การอบรมสั่งสอนตักเตือน "อัลวะอ์ฏ"
3. เรื่อง ความแตกต่างระหว่างการงานที่ดีและไม่ดี
4. เรื่อง การพิพากษาตัดสินที่ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติศาสนา
5. เรื่อง เกี่ยวกับสภาพสังคม
6. เรื่อง เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
7. เรื่อง เกี่ยวกับการเมือง
8. เรื่อง การที่ผู้ปฏิเสธศรัทธามีชัยชนะเหนือมุสลิม
9. เรื่อง ความอ่อนแอและความด้อยกว่าของมุสลิม  ที่ไม่สามารถต่อกร กับผู้ไร้ศรัทธาได้                          
10. เรื่อง ปัญหาการไม่เข้าใจกัน           

เราจะอธิบาย ถึงวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว   จากอัลกุรอาน และนี่คือสิ่งที่จะชี้ให้เห็นได้ทันทีว่า ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งหมดนั้น สามารถแก้ไขได้ ด้วยอัลกุรอานทั้งสิ้น                                                                                                         

ถัดไป

หน้าหลัก

ตุลาคม 20, 2013

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
www.facebook.com/hasem.piwdee

จำนวนผู้เข้าชม