Custom Search

การยืนของอิมามกับมะอฺมูม และการซิกรุ้ลลอฮฺและดุอาหลังการละหมาดญะมาอะฮฺ

1. สุนนะฮฺให้มะอฺมูมคนเดียวยืนทางด้านขวาของอิมาม ไม่ว่าจะเป็นชายหรือเด็กที่รู้เดียงสาก็ตาม และส่งเสริม (มุสตะหับ) ให้มะอฺมูมคนเดียวนั้นถอยลงมาจากการยืนเสมออิมามเล็กน้อย

ดังนั้น หากมะอฺมูมกระทำสิ่งที่ค้านกับสุนนะฮฺโดยยืนทางด้านซ้ายของอิมามหรือ ข้างหลังอิมาม ก็ส่งเสริม (มุสตะหับ) สำหรับมะอฺมูมผู้นั้น ให้ย้ายตำแหน่งการยืน ไปทางด้านขวาของอิมาม โดยมะอฺมูมจะต้องระมัดระวังจากการกระทำที่ทำให้เสียละหมาด (เช่น การก้าวเท้าที่ติดต่อกัน เกิน 2 ครั้ง เป็นต้น)

แต่ถ้าหากมะอฺมูมไม่เปลี่ยนหรือย้ายตำแหน่งการยืนจากทางด้านซ้ายของอิมาม ก็ส่งเสริมสำหรับอิมามให้จับหรือดึงมะอฺมูมให้ย้ายตำแหน่งการยืนมาทางขวาของ อิมาม

ตามที่มีอัล-หะดีษ ซึ่งรายงานโดย อิบนุ อับบาส (ร.ฎ.) ระบุว่า : “ฉันเคยค้างคืนอยู่กับท่านหญิงมัยมูนะฮฺ (ร.ฎ.) น้าสาวของฉัน แล้วท่านรสูลุลลอฮฺ (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ก็ลุกขึ้นละหมาด (กิยามุลลัยลฺ) แล้วฉันก็ยืนทางด้านซ้ายของท่าน ท่านรสูลุลลอฮฺ (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) จึงทำให้ฉันอยู่ทางด้านขวาของท่าน” (รายงานโดย อัล-บุคอรียฺและมุสลิม)

แต่ถ้าหากมะอฺมูมยังคงยืนอยู่ทางด้านซ้ายของอิมามต่อไป หรือยืนอยู่ทางด้านหลัง ของอิมาม ก็ถือว่ามักรูฮฺ แต่การละหมาดของมะอฺมูมผู้นั้นใช้ได้ โดยการเห็นพ้องของนักวิชาการสังกัดมัซ ฮับอัช-ชาฟิอียฺ (กิตาบ อัล-มัจญ์มูอฺ ชัรหุ้ลมุฮัซซับ ; อัน-นะวาวียฺ เล่มที่ 4 หน้า 184-185)

2. เมื่อมีอิมามและมะอฺมูม 2 คน มาร่วมละหมาดญะมาอะฮฺ ก็ให้อิมามขึ้นไปข้างหน้า และให้มะอฺมูม 2 คนนั้น เข้าแถวอยู่ด้านหลังอิมาม ไม่ว่ามะอฺมูม 2 คนนั้น จะเป็นผู้ชายทั้งคู่ หรือเด็กที่รู้เดียงสาทั้งคู่ หรือผู้ชายคนหนึ่งและเด็กคนหนึ่งก็ตาม นี่เป็นมัซฮับ อัช-ชาฟิอียฺและเป็นมัซฮับของบรรดานักปราชญ์ทั้งหมด ยก เว้นมัซฮับของท่านอับดุลลอฮฺ อิบนุ มัสอู๊ด (ร.ฎ.) และสานุศิษย์ทั้งสองของท่าน คือ อัล-เกาะมะฮฺและอัล-อัสวัด ที่กล่าวว่า : อิมามและมะอฺมูมทั้ง 2 คนนั้นทั้งหมดยืนอยู่ในแถวเดียวกัน ซึ่งทัศนะที่รายงานจากท่านอิบนุ มัสอู๊ด (ร.ฎ.) นี้ มีระบุอยู่ในเศาะหิหฺมุสลิม (อ้างแล้ว 4/185)

หากมีอิมามและมะอฺมูม มาร่วมละหมาดญะมาอะฮฺ โดยมะอฺมูมตักบีเราะตุลอิหฺร็อมทางด้านขวาของอิมาม ต่อมาก็มีมะอฺมูมมาอีกคนหนึ่ง ให้มะอฺมูมที่มาทีหลังนี้ตักบีเราะตุลอิหฺร็อมทางด้านซ้ายของอิมาม ต่อมาหากข้างหน้าอิมามมีที่ว่างพอ และข้างหลังมะอฺมูม 2 คนนั้นไม่มีที่ว่างพอ ก็ให้อิมามขึ้นไปข้างหน้า แต่ถ้าหากข้างหลังมะอฺมูม 2 คนนั้นมีที่ว่างพอและข้างหน้า อิมามไม่มีที่ว่างพอ ก็ให้มะอฺมูม 2 คนนั้นถอยหลังมาตั้งแถวข้างหลังอิมาม

แต่ถ้าข้างหน้าอิมามและข้างหลังมะอฺมูมมีที่ ว่างพอ ตามประเด็นที่ถูกต้องในมัซฮับ ถือว่าการถอยหลังของมะอฺมูมลงมาตั้งแถวข้างหลังอิมามเป็นสิ่งที่ดีกว่า (อัฟฎ็อล) เพราะอิมามเป็นผู้ที่ถูกปฏิบัติตาม จึงไม่ต้องย้ายที่ในการยืน ที่กล่าวมานี้เป็นกรณีที่มะอฺมูมคนที่สอง มาในตอนขณะยืนละหมาด แต่ถ้าหากมาในขณะนั่งตะชะฮฺฮุดและในการสุหญูด ก็ไม่มีการขึ้นไปข้างหน้า และการถอยหลังจนกว่าทั้งหมดจะลุกขึ้นยืน และไม่มีข้อขัดแย้งว่าการขึ้นไปข้างหน้าและการถอยหลังนั้นจะไม่เกิดขึ้น นอกเสียจากภายหลังการตักบีเราะตุลอิหฺร็อมของมะอฺมูมคนที่สองแล้วเท่านั้น (อ้างแล้ว 4/185)

ในกรณีที่อิมามนำละหมาดมะอฺมูม 2 คน แล้วมะอฺมูม 2 คนนั้นยืนอยู่ทางขวาของอิมามหรือทางซ้ายของอิมาม หรือคนหนึ่งยืนทางขวาของอิมาม อีกคนหนึ่งยืนอยู่ทางซ้ายของอิมาม หรือคนหนึ่งยืนอยู่ด้านข้างอิมาม และอีกคนยืนอยู่ข้างหลังอิมาม หรือคนหนึ่งยืนข้างหลังอิมาม และมะอฺมูมอีกคนหนึ่ง ยืนอยู่ข้างหลังมะอฺมูมคนแรก ก็ถือว่ามักรูฮฺ แต่การละหมาดนั้นใช้ได้ ไม่ต้องกลับมาละหมาดใหม่ (อิอาดะฮฺ) และไม่ต้องสุหญูดสะฮฺวียฺแต่อย่างใด (อ้างแล้ว 4/185)

3. เมื่อมีผู้มาร่วมละหมาดญะมาอะฮฺเป็นจำนวนมากทั้งผู้ชายและเด็ก ก็ให้บรรดาผู้ชายนั้นอยู่ในแถวหน้า (แถวแรกๆ) ต่อมาก็เป็นแถวของบรรดาเด็กๆ ตามประเด็นที่ถูกต้องในมัซฮับ แต่ก็มีประเด็นที่ระบุว่า ส่งเสริมให้เด็กหนึ่งคนยืนอยู่ระหว่างผู้ชาย 2 คน เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้การปฏิบัติละหมาดจากบรรดาผู้ชายเหล่านั้น

ซึ่งตามประเด็นหลังนี้มีผลดีอีกอย่างหนึ่งก็ คือ เป็นการควบคุมระเบียบและความเรียบร้อยของบรรดาเด็กๆ ในขณะทำการละหมาดด้วย โดยเฉพาะในมัสญิดที่มีเด็กนักเรียนมาร่วมละหมาดเป็นจำนวนมาก หากบรรดาผู้ใหญ่ละหมาดอยู่กันเฉพาะในแถวหน้า แล้วบรรดาเด็กๆ ก็ยืนละหมาดอยู่แถวหลังโดยไม่มีผู้ใหญ่บางคนไปยืนแทรกอยู่ในแถวหลังเลย เด็กบางคนก็อาจจะป่วนเพื่อนคนอื่นในแถวหรือเด็กอาจจะยืนในแถวโดยไม่รักษา ระเบียบแถวก็เป็นได้

ในกรณีที่ผู้มาร่วมละหมาดมีบรรดาผู้ชาย เด็กๆ บรรดากระเทยและผู้หญิง ก็ให้บรรดาผู้ชายอยู่แถวหน้า ถัดมาก็คือบรรดาเด็กผู้ชาย ถัดมาก็คือบรรดากระเทย ถัดมาก็คือบรรดาผู้หญิงตามลำดับ แต่ถ้ามีผู้ชายหลายคน กระเทยหนึ่งคน และผู้หญิงหนึ่งคน ก็ให้กระเทยคนนั้นยืนข้างหลังบรรดาผู้ชายเพียงลำพัง และให้ผู้หญิงหนึ่งคนนั้นยืนข้างหลังกระเทยผู้นั้นเพียงลำพัง

แต่ถ้ามีเด็กผู้ชายหนึ่งคนร่วมอยู่ด้วย ก็ให้เด็กผู้ชายนั้นยืนอยู่ในแถวของบรรดาผู้ชาย แต่ถ้ามีอิมาม เด็กหนึ่งคน ผู้หญิงหนึ่งคน และกระเทยหนึ่งคน ก็ให้เด็กคนนั้นยืนทางขวาของอิมาม และให้กระเทยยืนข้างหลังคนทั้งสองนั้น และผู้หญิงก็ยืนอยู่ข้างหลังกระเทยอีกที (อ้างแล้ว 4/186)

ถัดไป

หน้าหลัก

ไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับบทความของเว็บไซต์นี้ ทีมงานสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ต่อเพื่อความดีงาม
www.facebook.com/hasem.piwdee

 

จำนวนผู้เข้าชม